Annons:
Arbetsmiljö
Debatt
0 kommentarerTyck till!

EU måste satsa på arbetsmiljö

Den uppgradering av arbetet för en bättre arbetsmiljö vi kan se i Sverige behöver sin motsvarighet på europeisk nivå, skriver de socialdemokratiska Europaparlamentarikerna Marita Ulvskog och Olle Ludvigsson.

Både i Stockholm och i Bryssel startar det politiska arbetet nu om igen efter val och utnämningar. Denna allmän­na nystart är ett utmärkt tillfälle att göra en särskild nystart i arbetsmiljö­frågorna. Arbetsmiljöarbetet har alltför länge satts på undantag och är nu i behov av rejäl upprustning.

I dagsläget är arbetsmiljöarbetet betydligt sämre än det borde vara. Orsaken är misskötsel. I en följd av år har styrande högermajoriteter sett arbetsmiljön som en ren nedskärningspost.

I Europa har arbetsmiljöarbetet devalverats. På EU-nivån har arbetsmiljön nedprioriterats under kris­åren. I flera medlemsländer har nedskärningar blivit norm. I Sverige drog den förra regeringen kraftigt ned ambitions­nivån i arbetsmiljö­arbetet. Arbetslivsinstitutet stängdes. Arbets­miljöverket och företagshälsovården bantades. Bland annat minskades antalet arbetsmiljöinspektörer med uppemot 40 procent.

Facit är logiskt. I EU som helhet tycks den positiva trend som länge fanns på arbetsmiljöområdet ha stannat upp och i vissa avseenden vänt. I Sverige är utvecklingen riktigt oroväckande. 2010–2013 ökade både arbetsolyckorna och arbetssjuk­domarna. Efter ett bedrövligt 2014 – och några katastrofala höstveckor – verkar det nu också som om statisti­ken över dödsolyckorna är på väg åt fel håll.

Allt detta har skett trots att det finns mycket att tjäna på ett starkt arbetsmiljöarbete. Det handlar inte bara om att respektera allas rätt till en sund och säker arbetsplats, utan också om rent ekonomiska vinster. En internationell studie visar exem­pelvis att företag som investerar
1 krona i förebyggande arbetsmiljöarbete kan förvänta sig en avkastning på 2 kronor och 20 öre.

Mot denna bakgrund är det glädjande att den nya svenska regeringen tagit tag i saken. En bra nystart i arbetsmiljöfrågorna finns i budgetförslaget. Resurserna till Arbetsmiljö­verket och företags­hälso­vården ska stärkas. Det ska satsas på de regionala skyddsombuden, på arbetsmiljöforskningen och på kvinnors arbetsmiljöer. Det ska skapas en nollvision för dödsolyckor på jobbet. Detta är steg i helt rätt riktning.

Det behövs nya tag även på EU-nivån. Vi driver detta hårt och räknar med att regeringen gör sitt i rådet. I slutet av november planerar Europa­parlamentet på vårt initiativ att hålla en debatt om hälsa och säkerhet på våra europeiska arbetsplatser. Nystarten behöver till att börja med fokusera på tre punkter:

  • Arbetsmiljöstrategin.EUs förra strategi löpte ut 2013. Efter tuff kritik, främst från den europeiska social­demokratin, om oacceptabla förseningar presenterade EU-kommissionen i juni en ny strategi. Denna är dock bara ett svagt ramverk utan skarpa förslag. Det duger inte. Vårt krav är nu att strategin fylls med gedi­get innehåll och att kommissionen snabbt återkommer med lagförslag i den riktningen.
  • REFIT. I regelförenklingsinitia­tivet REFIT finns en destruktiv plan för urholkade arbetsmiljöregler. Kommissonen talar om undantag från arbetsmiljöreglerna för små och medelstora företag med upp till 250 anställda – mer än 99 procent av alla företag – samt om att hindra EU-länderna från att ge arbetstagare bättre skydd än vad EUs minimi­regler kräver. Kommissionen har också skrotat viktiga arbetsmiljöförslag. Denna process måste stoppas. I   stället för REFIT-försämringarna vill vi se en offensiv EU-satsning på att underlätta arbetsmiljöarbetet i små och medelstora företag.
  • Respekt för parterna.EU-rätten säger att när arbetsmarknadens parter kommit överens om ett europeiskt avtal ska de få det omvandlat till EU-lagstiftning. När det gäller det så kallade frisöravtalet – om att förebygga problem med allergier, hudsjukdomar och belastningsskador – har kommissionen vägrat göra den omvandlingen. Så får det inte gå till. Det självklara måste vara att parternas rätt respekteras.

Det är hög tid att nystarta arbetsmiljöarbetet i Sverige och hela EU. Det vinner alla på.

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
europaparlamentariker (S)

  

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.