Annons:
När SMHIs kontor i Malmö försvinner kommer myndigheten att ha tre kontor kvar: Göteborg, Norrköping och Uppsala.Bild:Mostphotos

Få väntas flytta med när SMHI stänger kontor

Till sommaren lägger SMHI ned regionkontoret i Malmö. Tidigare i år stängde även kontoret i Sundsvall. Bland flera anställda finns ett stort missnöje kring hur omlokaliseringen gått till, berättar Johan Wiksten, arbetsplatsombud i Malmö.

I början av 2018 fick medarbetarna på SMHIs regionkontor i Malmö för första gången höra talas om planerna på en centralisering. Då var tanken att lägga all verksamhet vid huvudkontoret i Norrköping. I samband med det beskedet uppmanades också de anställda att bidra med synpunkter och lista för- och nackdelar med att finnas kvar som lokalkontor eller att centralisera helt till Norrköping.

­– Men vi blev specifikt tillsagda att inte argumentera emot andra lokalkontor. Utan det handlade antingen om att centraliseras eller att bli kvar, säger Johan Wiksten, STs arbetsplatsombud på SMHI i Malmö.

Ungefär ett halvår senare kom nya besked. Kontoren i Malmö och Sundsvall skulle avvecklas. Personalen skulle i stället erbjudas jobb i Norrköping och Göteborg.

– Det kom som en chock, det var ju inte alls det som utredningen hade handlat om och inte heller vad vi hade tagit fram underlag för, säger Johan Wiksten.

Även om han och de andra anställda i Malmö har full förståelse för beslutet att dra ned på antalet lokalkontor, finns samtidigt en stor frustration över att inte ha getts möjligheteten att argumentera för sitt kontor utifrån de nya förutsättningarna.

– Utredningen handlade om meteorologisk produktion, och sett till det är vi en större enhet än Göteborg. Det kontoret är större totalt sett, men det handlar om andra verksamheter. I Malmö har vi dessutom en närhet till universitet som utbildar meteorologer och har haft en väldigt stark attraktionskraft. Så fort det funnits en tjänst ute har vi kanske haft 20–30 kvalificerande sökande, medan man i Göteborg bara har haft en handfull.

– Den geografiska spridningen är också viktig. Med Göteborg, Norrköping och Uppsala får man tre kontor på ungefär samma plats i nord-sydlig riktning.

Han framförde åsikterna till både ledning och facket centralt, men upplevde aldrig att han fick vare sig svar eller stöd.

­– Vi är inte bittra över beslutet i sig. Hade man bara gjort ett omtag utifrån de nya förutsättningarna, jämfört kontoren och låtit oss komma till tals, men sedan ändå valt att lägga det i Göteborg hade allt varit lugnt. Det klart att det hade varit tråkigt för oss, men då hade man haft en betydligt större acceptans för beslutet.

Niclas Sköld är ordförande för ST inom SMHI. Han har suttit på posten i ett knappt år och har inte varit aktiv under hela processen. Han har därför svårt att uttala sig om allt som hänt. Men efter att ha gått tillbaka och läst på om alla turer har han förståelse för att en del medarbetare är irriterade på processen.  

Samtidigt anser Niclas Sköld att facket gjort så gott man kunnat utifrån förutsättningarna.

–  Vi har jobbat för att skapa bra förutsättningar för samtliga inblandade. Att vissa medarbetare blivit mer drabbade än andra är ytterst beklagligt, men dessvärre oundvikligt oavsett vilket beslut som hade fattats här, säger Niclas Sköld.

– Även om det är en klen tröst så vill jag ändå understryka att medarbetarna som drabbas av flyttarna, har fått eller kommer att få ekonomiskt stöd av villkorsavtalet i form av lokala omställningsmedel och också via Trygghetsstiftelsen. 

På kontoret i Malmö jobbar personalen på fram till sommaren då flytten till Göteborg påbörjas. I mitten av maj ska de fatta beslut om ifall de vill följa med eller lämna.

– Av de indikationer jag har fått så verkar det tyvärr inte vara speciellt många som tänker följa med, säger Johan Wiksten.

SMHIs ledning har svarat på kritiken.

Omlokaliseringen av SMHI

Under sommaren 2018 fattade SMHIs ledning beslut om att gå från fem regionkontor till tre, och det blev klart att kontoren i Sundsvall och Malmö skulle stängas ned. I samband med det blev det även klart att kontoret i Upplands-Väsby skulle flyttas till Uppsala, på grund av att hyreskontraktet löpte ut.

Sedan 31 januari är Upplands-Väsby-kontoret flyttat till Uppsala.

Kontoret i Sundsvall stängdes ned 1 februari. Nedläggningen berörde fem medarbetare, varav en valde att följa med till Norrköping.

Kontoret i Malmö flyttas under sommaren 2020 till Göteborg. Flytten berör omkring femton anställda, som innan 15 maj ska bestämma sig för om de vill följa med eller lämna SMHI.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.