Annons:
ST-medlemmar på datakonferens i Skövde 1983 tittar på den nya persondatorn ABC 800. Förbundets Skaraborgsdistrikt räknade med 25 studiecirklar om datorer under året. Foto: Hans Clausen.
Datoriseringen
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Facken drev på för en bättre datormiljö

1980-talet var en period av offensivt fackligt arbete kring datoriseringen. Man krävde varierade arbetsuppgifter, en demo­kratisk arbetsorganisation och facklig veto­rätt mot datorinköp. »På Försäkringskassan gick 10 000 medlemmar i studiecirkel om datorer. Det var mycket framåtanda«, berättar ST-ombudsmannen Torbjörn Carlsson.

Läs mer

Ny styrelse vald

Facket har vaknat sent. Men nu är vi vakna. Det var budskapet när ST-ombudsmannen Siv Tegbjer-Larsson intervjuades av tidningen
Administrations-Tema 1978. Hon beskrev hur facket skulle använda den nyinstiftade medbestämmandelagen, mbl, för att driva medlemmarnas krav när myndigheter och bolag planerade att köpa in datorer.

ST hade just gjort en medlemsenkät om datoriseringen, som visade att den fysiska arbetsmiljön blivit sämre. ADB, automatisk databehandling, hade också gjort kontorsarbetet mer utarmat. »De intressanta arbetsuppgifterna har försvunnit och tagits hand om av datorerna«, konstaterade Siv Tegbjer-Larsson.

Under senare delen av 1970-talet inrättade facken särskilda datagrupper, anställde dataombudsmän och skrev handlingsprogram om IT-frågor. STs första handlingsprogram beslutades av förbundets kongress 1979, och innehöll krav på arbetsmiljön och på tidsbegränsning vid datorn. Om inte kraven uppfylldes skulle facket ha vetorätt mot datorinköp.

Hundratusentals fackmedlemmar gick i studiecirklar om den nya tekniken.

De lokala facken skrev egna handlingsprogram och krävde avtal om datorinköp, så kallade rationa­liseringsavtal. På tjänstepensionsmyndigheten SPV var de viktigaste kraven i det 20-sidiga handlingsprogrammet bättre terminaler, en tidsbegränsning till max två timmar per dag vid datorn, bevarat yrkeskunnande och trygghet i anställningen – den som datorn rationaliserat bort skulle erbjudas andra arbetsuppgifter.

När det första statliga rationaliseringsavtalet slöts vid SPV 1982 lovade arbetsgivaren att sträva efter att undvika uppsägningar och att medarbetarna inte skulle sitta mer än två timmar per dag vid terminalen.

Tidsbegränsning vid datorn var ett vanligt fackligt krav. På landets försäkringskassor fanns en rekommen­dation från arbetsgivarsidan om en försiktighets­princip, minns ST-ombudsmannen Torbjörn Carlsson, som började på kassan 1975.

– Gravida behövde inte arbeta vid bildskärm, och rekommendationerna generellt var att man skulle sitta högst två timmar i taget. Det skulle väl betraktas som ett skämt i dag.

På dåvarande Televerket – en statlig ST-arbetsplats – sade arbetsgivaren nej till tidsbegränsning. Däremot gick man med på att facket skulle ha veto­rätt mot datorinköp om inte arbets­givaren kunde garantera en god arbetsmiljö.

De fackliga organisationerna agerade även till stöd för medlemmar som upplevde så kallad elöverkänslighet. TCO gjorde en vägledning för arbetsplatserna som spreds i 50 000 exemplar, och som bidrog till att många arbetsrum elsanerades.

En av de tongivande fackliga företrädarna på IT-området var ST-ombudsmannen Peter Magnusson. Han var också med i TCOs datanämnd.

– Peter Magnusson var den stora stjärnan i vår grupp, säger Per Erik Boivie, då IT-expert på TCO. Han kunde systemteknik och var en mycket skicklig förhandlare.

För att få fram bättre datormiljöer etablerade fackliga organisationer samarbete med forskare och tekniker. En av forskarna var Bengt Sandblad, i dag professor i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet. Intresset var ömsesidigt, säger han.

– Facken var drivande i datorfrågor på 1980-talet. De var insatta och mycket kunniga och hade också ganska stor makt, så tillsammans med dem var det lättare att få pengar till forskning. Arbetsgivarsidan och datorindustrin var betydligt svårare att få med på forskningsprojekt.

Arbetsgivarna ansåg att fackliga representanter som var kritiska till datormiljöerna var teknik­fientliga, säger Bengt Sandblad. Hans bild är att det var tvärtom.

– Arbetsgivarna hade ofta en övertro på IT och såg inga nackdelar. Det var facket som drev den tekniska utvecklingen framåt mot förbättringar.

Per Erik Boivie i TCOs datanämnd ville försöka påverka tillverkarna i stället. Ett viktigt mål var att få fram bättre bildskärmar, med mindre flimmer och strålning och med svart text mot ljus botten.

– Peter Magnusson och jag åkte ut till Ericsson i Kista. Men de sa att de satsade på världsmarknaden, och i andra länder hade de inte samma krav som vi. Det var då vi insåg att vi måste skapa en global efterfrågan på bra bildskärmar. Och att det skulle ta tid.

Besöket i Kista blev början på en närmast osannolik facklig framgångssaga, som resulterade i att TCO 1992 kunde sätta den första internationella standarden för användarvänliga bildskärmar. Tillverkare som klarade normerna om energieffektivitet och låg strålning kunde märka skärmen med »TCO 1992«.

Nokia var först ut, men redan 1994 fanns ett hundratal certifierade modeller från 17 tillverkare.
Senare skärptes och breddades kraven i flera omgångar.

Strategin bakom TCO-märkningens framgång var att vända sig till förbundens medlemmar, knyta till sig teknisk expertis och etablera internationella kontakter. Datoranvändarnas erfarenheter togs till vara genom Bildskärmsprovaren, en checklista för bildskärm och tangentbord. Den översattes så småningom till åtta andra språk och lanserades på vetenskapliga konferenser, tekniska mässor och i internationella fackliga sammanhang.

Datoranvändarnas svar skickades till leverantörerna som feedback. Effekten blev att flera leverantörer tog kontakt med TCO för att diskutera hur de skulle kunna utveckla sina produkter.

I staten skötte Statskontoret datorinköpen. 1985 valde man en svensk Luxordator, ABC 9000, och STs Peter Magnusson var nöjd. Äntligen en skärm med svart text mot ljus botten.

Det fackliga engagemanget i IT-frågor under 1980-talet var avgörande för att frågor om arbetsmiljö, inflytande och arbetsuppgifter kom upp på bordet, anser Bengt Sandblad på Uppsala universitet.

– Fackens arbete har bidragit till att ge Sverige en ledande ställning i världen när det gäller IT-miljöer, användardeltagande och lagstiftning kopplad till IT-frågor.

Att TCO dessutom lyckades skapa en global standard för datorutrustning är märkligt, anser han.

– Det är en spännande historia.

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.