Annons:
ST-medlemmar på datakonferens i Skövde 1983 tittar på den nya persondatorn ABC 800. Förbundets Skaraborgsdistrikt räknade med 25 studiecirklar om datorer under året. Foto: Hans Clausen.
Datoriseringen
Fördjupning
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Facken drev på för en bättre datormiljö

1980-talet var en period av offensivt fackligt arbete kring datoriseringen. Man krävde varierade arbetsuppgifter, en demo­kratisk arbetsorganisation och facklig veto­rätt mot datorinköp. »På Försäkringskassan gick 10 000 medlemmar i studiecirkel om datorer. Det var mycket framåtanda«, berättar ST-ombudsmannen Torbjörn Carlsson.

Läs mer

Ny styrelse vald

Facket har vaknat sent. Men nu är vi vakna. Det var budskapet när ST-ombudsmannen Siv Tegbjer-Larsson intervjuades av tidningen
Administrations-Tema 1978. Hon beskrev hur facket skulle använda den nyinstiftade medbestämmandelagen, mbl, för att driva medlemmarnas krav när myndigheter och bolag planerade att köpa in datorer.

ST hade just gjort en medlemsenkät om datoriseringen, som visade att den fysiska arbetsmiljön blivit sämre. ADB, automatisk databehandling, hade också gjort kontorsarbetet mer utarmat. »De intressanta arbetsuppgifterna har försvunnit och tagits hand om av datorerna«, konstaterade Siv Tegbjer-Larsson.

Under senare delen av 1970-talet inrättade facken särskilda datagrupper, anställde dataombudsmän och skrev handlingsprogram om IT-frågor. STs första handlingsprogram beslutades av förbundets kongress 1979, och innehöll krav på arbetsmiljön och på tidsbegränsning vid datorn. Om inte kraven uppfylldes skulle facket ha vetorätt mot datorinköp.

Hundratusentals fackmedlemmar gick i studiecirklar om den nya tekniken.

De lokala facken skrev egna handlingsprogram och krävde avtal om datorinköp, så kallade rationa­liseringsavtal. På tjänstepensionsmyndigheten SPV var de viktigaste kraven i det 20-sidiga handlingsprogrammet bättre terminaler, en tidsbegränsning till max två timmar per dag vid datorn, bevarat yrkeskunnande och trygghet i anställningen – den som datorn rationaliserat bort skulle erbjudas andra arbetsuppgifter.

När det första statliga rationaliseringsavtalet slöts vid SPV 1982 lovade arbetsgivaren att sträva efter att undvika uppsägningar och att medarbetarna inte skulle sitta mer än två timmar per dag vid terminalen.

Tidsbegränsning vid datorn var ett vanligt fackligt krav. På landets försäkringskassor fanns en rekommen­dation från arbetsgivarsidan om en försiktighets­princip, minns ST-ombudsmannen Torbjörn Carlsson, som började på kassan 1975.

– Gravida behövde inte arbeta vid bildskärm, och rekommendationerna generellt var att man skulle sitta högst två timmar i taget. Det skulle väl betraktas som ett skämt i dag.

På dåvarande Televerket – en statlig ST-arbetsplats – sade arbetsgivaren nej till tidsbegränsning. Däremot gick man med på att facket skulle ha veto­rätt mot datorinköp om inte arbets­givaren kunde garantera en god arbetsmiljö.

De fackliga organisationerna agerade även till stöd för medlemmar som upplevde så kallad elöverkänslighet. TCO gjorde en vägledning för arbetsplatserna som spreds i 50 000 exemplar, och som bidrog till att många arbetsrum elsanerades.

En av de tongivande fackliga företrädarna på IT-området var ST-ombudsmannen Peter Magnusson. Han var också med i TCOs datanämnd.

– Peter Magnusson var den stora stjärnan i vår grupp, säger Per Erik Boivie, då IT-expert på TCO. Han kunde systemteknik och var en mycket skicklig förhandlare.

För att få fram bättre datormiljöer etablerade fackliga organisationer samarbete med forskare och tekniker. En av forskarna var Bengt Sandblad, i dag professor i människa–datorinteraktion vid Uppsala universitet. Intresset var ömsesidigt, säger han.

– Facken var drivande i datorfrågor på 1980-talet. De var insatta och mycket kunniga och hade också ganska stor makt, så tillsammans med dem var det lättare att få pengar till forskning. Arbetsgivarsidan och datorindustrin var betydligt svårare att få med på forskningsprojekt.

Arbetsgivarna ansåg att fackliga representanter som var kritiska till datormiljöerna var teknik­fientliga, säger Bengt Sandblad. Hans bild är att det var tvärtom.

– Arbetsgivarna hade ofta en övertro på IT och såg inga nackdelar. Det var facket som drev den tekniska utvecklingen framåt mot förbättringar.

Per Erik Boivie i TCOs datanämnd ville försöka påverka tillverkarna i stället. Ett viktigt mål var att få fram bättre bildskärmar, med mindre flimmer och strålning och med svart text mot ljus botten.

– Peter Magnusson och jag åkte ut till Ericsson i Kista. Men de sa att de satsade på världsmarknaden, och i andra länder hade de inte samma krav som vi. Det var då vi insåg att vi måste skapa en global efterfrågan på bra bildskärmar. Och att det skulle ta tid.

Besöket i Kista blev början på en närmast osannolik facklig framgångssaga, som resulterade i att TCO 1992 kunde sätta den första internationella standarden för användarvänliga bildskärmar. Tillverkare som klarade normerna om energieffektivitet och låg strålning kunde märka skärmen med »TCO 1992«.

Nokia var först ut, men redan 1994 fanns ett hundratal certifierade modeller från 17 tillverkare.
Senare skärptes och breddades kraven i flera omgångar.

Strategin bakom TCO-märkningens framgång var att vända sig till förbundens medlemmar, knyta till sig teknisk expertis och etablera internationella kontakter. Datoranvändarnas erfarenheter togs till vara genom Bildskärmsprovaren, en checklista för bildskärm och tangentbord. Den översattes så småningom till åtta andra språk och lanserades på vetenskapliga konferenser, tekniska mässor och i internationella fackliga sammanhang.

Datoranvändarnas svar skickades till leverantörerna som feedback. Effekten blev att flera leverantörer tog kontakt med TCO för att diskutera hur de skulle kunna utveckla sina produkter.

I staten skötte Statskontoret datorinköpen. 1985 valde man en svensk Luxordator, ABC 9000, och STs Peter Magnusson var nöjd. Äntligen en skärm med svart text mot ljus botten.

Det fackliga engagemanget i IT-frågor under 1980-talet var avgörande för att frågor om arbetsmiljö, inflytande och arbetsuppgifter kom upp på bordet, anser Bengt Sandblad på Uppsala universitet.

– Fackens arbete har bidragit till att ge Sverige en ledande ställning i världen när det gäller IT-miljöer, användardeltagande och lagstiftning kopplad till IT-frågor.

Att TCO dessutom lyckades skapa en global standard för datorutrustning är märkligt, anser han.

– Det är en spännande historia.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.