Annons:
Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten i Karlstad. Enligt domen hade de missat att utföra tillsyn. I rätten vittnas om bristfällig utbildning, och facket efterlyser arbetsgivaransvaret.Bild:Mostphotos
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Facket efterlyser arbetsgivaransvar

Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.

En natt i januari 2018 togs en man till arresten i Karlstad av en polispatrull, enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. När mannen skulle släppas på morgonen var han död.

I slutet av oktober dömdes två kriminalvårdare som tjänstgjorde under natten för tjänstefel. Enligt Värmlands tingsrätt hade de missat att utföra delar av den rutinmässiga tillsyn som ska ske var femtonde minut när det gäller omhändertagna enligt LOB.

Ofle Mohamed, klubbordförande för ST inom Kriminalvården, avser att påbörja en dialog med arbetsgivaren om hur den här typen av händelser kan undvikas i framtiden, säger han till Publikt. Han vill inte gå in mer i detalj på det.

– Säkerheten är arbetsgivarens ansvar, någon annan måste ha koll på den och inte de som jobbar på golvet, säger Ofle Mohamed.

Arbetet i arresten i Karlstad sker i polisens lokaler, men utförs av Kriminalvården. Båda de nu dömda kriminalvårdrana var visstidsanställda, och i rätten uppgav bägge att de inte fått utbildning i hur tillsynen ska ske.

Brottsutredningen kom också fram till att ingen av dem kunde lastas ”för den bristande kvaliteten på tillsynen”. På arbetsplatsen fanns, enligt domen, inga särskilda rutiner eller arbetsbeskrivningar för hur tillsynen skulle utföras.

Under rättsprocessen hade ST sparsam kommunikation med de åtalade, eftersom ingen av dem är medlem. Båda har avböjt den hjälp som ST lokalt har erbjudit, enligt Ofle Mohamed.

Att de nu dömts får konsekvenser för personalen, menar han.

– Absolut, folk är ju livrädda så här direkt efteråt, för nu vet de att de kan bli dömda för sådant som går fel på jobbet. Men egentligen ska de ju känna att huvudansvaret ligger hos cheferna. Det är de som ska stå för säkerhetstänkandet, säger han.

Den ena som dömdes var 23 år och hade jobbat sporadiskt på häktet i Karlstad under ett par år, enligt domen. Den andra hade jobbat heltid i arresten under mindre än ett år och hade dessförinnan varit timvikarie på häktet.

Enligt domen har de beskrivit hur de fick lära sig jobbet av andra anställda, och att de inte fått någon särskild utbildning kring arbetet i arresten. En av dem uppger att ingen synlig arbetsbeskrivning funnits, skriver tingsrätten.

Andra anställda har vittnat om att det saknas utbildning och att det ligger ”ett stort ansvar” på övriga att lära vikarier jobbet, enligt domen.

Arbetsgivaren uppger att alla anställda får en generell utbildning i akutsjukvård samt en tre veckor lång introduktionsutbildning. För arrestpersonalen i Karlstad finns det dock ingen särskild utbildning, bekräftar Roger Andersson, häkteschef på Kriminalvården i Karlstad.

– Men när det gäller tillsynen har vi tydliga instruktioner och det är i våra arbetsinstruktioner dokumenterat hur den ska göras, säger han till Publikt.

Att personalen nu kan känna sig osäkra på hur de ska agera efter domen är en naturlig reaktion, menar han.

– Det är också därför som vi kontinuerligt arbetar med våra rutiner för att personalen ska vara rustad. Men det finns också ett mycket stort egenansvar hos arbetstagarna att hålla sig uppdaterade, säger Roger Andersson.

För vikarier är arbetsgivarens ansvar större, enligt Roger Andersson.

 – Om någon är vikarie eller om ordinarie personal har varit tjänstledig under en längre period har vi ett större ansvar för att uppdatera de personerna. Vi har även ett ansvar att förmedla ut om vi ändrar på någonting i de rutiner som gäller. Samtidigt har man som arbetstagare även här ett ansvar att hålla sig uppdaterad, säger Roger Andersson.

Personal vittnar om att de saknar utbildning och arbetsbeskrivning. Hur lyckas ni med att förmedla rutinerna?

– Det kan givetvis alltid göras förbättringar, men på det stora hela lyckas vi bra tycker jag.

Efter domen har Kriminalvården i Karlstad gjort förändringar så att de listor som används för att anteckna varje tillsynstillfälle inte längre har förtryckta klockslag. Personalen ska nu skriva in exakt vid vilken tidpunkt de tittade till den intagne, förklarar Roger Andersson.

– När det gäller snarkning, som i samband med berusning bedöms kunna vara ett allvarligt tillstånd, har vi förändrat våra rutiner så att personalen ska se till att personen vänder på sig så att snarkningarna upphör, säger han.

Tingsrätten skriver i domen att man tar hänsyn till att de dömda personerna var vikarier, och att utbildningen varit bristfällig. Brotten anses dock inte som ringa, eftersom de båda erkänt att de har signerat tillsyn i efterhand vid några tillfällen.

”Det vittnar enligt tingsrättens mening om en viss nonchalans inför vikten av att uppgiften utförs på ett korrekt sätt”, skriver man i domen.

Per Sunneborn, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, säger till Publikt att han beklagar det som har hänt men att han inte vill kommentera det enskilda fallet med hänvisning till att domen fortfarande kan överklagas.

Häkteschefen Roger Andersson vill inte heller kommentera den aktuella domen, där de båda före detta visstidsanställda döms till dagsböter för tjänstefel.

– Det har jag inga synpunkter på, utan den bedömningen får tingsrätten göra, säger han.

De dömdas respektive försvarare har till 20 november på sig att överklaga domen. Publikt har sökt advokaterna.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
På jobbet: introduktionPå jobbetIntroduktionen på en ny arbetsplats påverkar inte bara den nyanställdes första intryck. Den kan också bidra till ett effektivare samarbete på sikt.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.