Annons:
Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten i Karlstad. Enligt domen hade de missat att utföra tillsyn. I rätten vittnas om bristfällig utbildning, och facket efterlyser arbetsgivaransvaret.Bild:Mostphotos
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Facket efterlyser arbetsgivaransvar

Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.

En natt i januari 2018 togs en man till arresten i Karlstad av en polispatrull, enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. När mannen skulle släppas på morgonen var han död.

I slutet av oktober dömdes två kriminalvårdare som tjänstgjorde under natten för tjänstefel. Enligt Värmlands tingsrätt hade de missat att utföra delar av den rutinmässiga tillsyn som ska ske var femtonde minut när det gäller omhändertagna enligt LOB.

Ofle Mohamed, klubbordförande för ST inom Kriminalvården, avser att påbörja en dialog med arbetsgivaren om hur den här typen av händelser kan undvikas i framtiden, säger han till Publikt. Han vill inte gå in mer i detalj på det.

– Säkerheten är arbetsgivarens ansvar, någon annan måste ha koll på den och inte de som jobbar på golvet, säger Ofle Mohamed.

Arbetet i arresten i Karlstad sker i polisens lokaler, men utförs av Kriminalvården. Båda de nu dömda kriminalvårdrana var visstidsanställda, och i rätten uppgav bägge att de inte fått utbildning i hur tillsynen ska ske.

Brottsutredningen kom också fram till att ingen av dem kunde lastas ”för den bristande kvaliteten på tillsynen”. På arbetsplatsen fanns, enligt domen, inga särskilda rutiner eller arbetsbeskrivningar för hur tillsynen skulle utföras.

Under rättsprocessen hade ST sparsam kommunikation med de åtalade, eftersom ingen av dem är medlem. Båda har avböjt den hjälp som ST lokalt har erbjudit, enligt Ofle Mohamed.

Att de nu dömts får konsekvenser för personalen, menar han.

– Absolut, folk är ju livrädda så här direkt efteråt, för nu vet de att de kan bli dömda för sådant som går fel på jobbet. Men egentligen ska de ju känna att huvudansvaret ligger hos cheferna. Det är de som ska stå för säkerhetstänkandet, säger han.

Den ena som dömdes var 23 år och hade jobbat sporadiskt på häktet i Karlstad under ett par år, enligt domen. Den andra hade jobbat heltid i arresten under mindre än ett år och hade dessförinnan varit timvikarie på häktet.

Enligt domen har de beskrivit hur de fick lära sig jobbet av andra anställda, och att de inte fått någon särskild utbildning kring arbetet i arresten. En av dem uppger att ingen synlig arbetsbeskrivning funnits, skriver tingsrätten.

Andra anställda har vittnat om att det saknas utbildning och att det ligger ”ett stort ansvar” på övriga att lära vikarier jobbet, enligt domen.

Arbetsgivaren uppger att alla anställda får en generell utbildning i akutsjukvård samt en tre veckor lång introduktionsutbildning. För arrestpersonalen i Karlstad finns det dock ingen särskild utbildning, bekräftar Roger Andersson, häkteschef på Kriminalvården i Karlstad.

– Men när det gäller tillsynen har vi tydliga instruktioner och det är i våra arbetsinstruktioner dokumenterat hur den ska göras, säger han till Publikt.

Att personalen nu kan känna sig osäkra på hur de ska agera efter domen är en naturlig reaktion, menar han.

– Det är också därför som vi kontinuerligt arbetar med våra rutiner för att personalen ska vara rustad. Men det finns också ett mycket stort egenansvar hos arbetstagarna att hålla sig uppdaterade, säger Roger Andersson.

För vikarier är arbetsgivarens ansvar större, enligt Roger Andersson.

 – Om någon är vikarie eller om ordinarie personal har varit tjänstledig under en längre period har vi ett större ansvar för att uppdatera de personerna. Vi har även ett ansvar att förmedla ut om vi ändrar på någonting i de rutiner som gäller. Samtidigt har man som arbetstagare även här ett ansvar att hålla sig uppdaterad, säger Roger Andersson.

Personal vittnar om att de saknar utbildning och arbetsbeskrivning. Hur lyckas ni med att förmedla rutinerna?

– Det kan givetvis alltid göras förbättringar, men på det stora hela lyckas vi bra tycker jag.

Efter domen har Kriminalvården i Karlstad gjort förändringar så att de listor som används för att anteckna varje tillsynstillfälle inte längre har förtryckta klockslag. Personalen ska nu skriva in exakt vid vilken tidpunkt de tittade till den intagne, förklarar Roger Andersson.

– När det gäller snarkning, som i samband med berusning bedöms kunna vara ett allvarligt tillstånd, har vi förändrat våra rutiner så att personalen ska se till att personen vänder på sig så att snarkningarna upphör, säger han.

Tingsrätten skriver i domen att man tar hänsyn till att de dömda personerna var vikarier, och att utbildningen varit bristfällig. Brotten anses dock inte som ringa, eftersom de båda erkänt att de har signerat tillsyn i efterhand vid några tillfällen.

”Det vittnar enligt tingsrättens mening om en viss nonchalans inför vikten av att uppgiften utförs på ett korrekt sätt”, skriver man i domen.

Per Sunneborn, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, säger till Publikt att han beklagar det som har hänt men att han inte vill kommentera det enskilda fallet med hänvisning till att domen fortfarande kan överklagas.

Häkteschefen Roger Andersson vill inte heller kommentera den aktuella domen, där de båda före detta visstidsanställda döms till dagsböter för tjänstefel.

– Det har jag inga synpunkter på, utan den bedömningen får tingsrätten göra, säger han.

De dömdas respektive försvarare har till 20 november på sig att överklaga domen. Publikt har sökt advokaterna.

Bli den första att tycka till!
DiskrimineringNyhetDiskrimineringslagen är inte är tillräckligt ändamålsenlig och inte tillräckligt effektiv, skriver diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i myndighetens årsredovisning. Därför behöver den ses över, anser hon.
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.