Annons:
Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten i Karlstad. Enligt domen hade de missat att utföra tillsyn. I rätten vittnas om bristfällig utbildning, och facket efterlyser arbetsgivaransvaret.Bild:Mostphotos
KRIMINALVÅRDEN
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Facket efterlyser arbetsgivaransvar

Två kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.

En natt i januari 2018 togs en man till arresten i Karlstad av en polispatrull, enligt lagen om omhändertagande av berusade personer, LOB. När mannen skulle släppas på morgonen var han död.

I slutet av oktober dömdes två kriminalvårdare som tjänstgjorde under natten för tjänstefel. Enligt Värmlands tingsrätt hade de missat att utföra delar av den rutinmässiga tillsyn som ska ske var femtonde minut när det gäller omhändertagna enligt LOB.

Ofle Mohamed, klubbordförande för ST inom Kriminalvården, avser att påbörja en dialog med arbetsgivaren om hur den här typen av händelser kan undvikas i framtiden, säger han till Publikt. Han vill inte gå in mer i detalj på det.

– Säkerheten är arbetsgivarens ansvar, någon annan måste ha koll på den och inte de som jobbar på golvet, säger Ofle Mohamed.

Arbetet i arresten i Karlstad sker i polisens lokaler, men utförs av Kriminalvården. Båda de nu dömda kriminalvårdrana var visstidsanställda, och i rätten uppgav bägge att de inte fått utbildning i hur tillsynen ska ske.

Brottsutredningen kom också fram till att ingen av dem kunde lastas ”för den bristande kvaliteten på tillsynen”. På arbetsplatsen fanns, enligt domen, inga särskilda rutiner eller arbetsbeskrivningar för hur tillsynen skulle utföras.

Under rättsprocessen hade ST sparsam kommunikation med de åtalade, eftersom ingen av dem är medlem. Båda har avböjt den hjälp som ST lokalt har erbjudit, enligt Ofle Mohamed.

Att de nu dömts får konsekvenser för personalen, menar han.

– Absolut, folk är ju livrädda så här direkt efteråt, för nu vet de att de kan bli dömda för sådant som går fel på jobbet. Men egentligen ska de ju känna att huvudansvaret ligger hos cheferna. Det är de som ska stå för säkerhetstänkandet, säger han.

Den ena som dömdes var 23 år och hade jobbat sporadiskt på häktet i Karlstad under ett par år, enligt domen. Den andra hade jobbat heltid i arresten under mindre än ett år och hade dessförinnan varit timvikarie på häktet.

Enligt domen har de beskrivit hur de fick lära sig jobbet av andra anställda, och att de inte fått någon särskild utbildning kring arbetet i arresten. En av dem uppger att ingen synlig arbetsbeskrivning funnits, skriver tingsrätten.

Andra anställda har vittnat om att det saknas utbildning och att det ligger ”ett stort ansvar” på övriga att lära vikarier jobbet, enligt domen.

Arbetsgivaren uppger att alla anställda får en generell utbildning i akutsjukvård samt en tre veckor lång introduktionsutbildning. För arrestpersonalen i Karlstad finns det dock ingen särskild utbildning, bekräftar Roger Andersson, häkteschef på Kriminalvården i Karlstad.

– Men när det gäller tillsynen har vi tydliga instruktioner och det är i våra arbetsinstruktioner dokumenterat hur den ska göras, säger han till Publikt.

Att personalen nu kan känna sig osäkra på hur de ska agera efter domen är en naturlig reaktion, menar han.

– Det är också därför som vi kontinuerligt arbetar med våra rutiner för att personalen ska vara rustad. Men det finns också ett mycket stort egenansvar hos arbetstagarna att hålla sig uppdaterade, säger Roger Andersson.

För vikarier är arbetsgivarens ansvar större, enligt Roger Andersson.

 – Om någon är vikarie eller om ordinarie personal har varit tjänstledig under en längre period har vi ett större ansvar för att uppdatera de personerna. Vi har även ett ansvar att förmedla ut om vi ändrar på någonting i de rutiner som gäller. Samtidigt har man som arbetstagare även här ett ansvar att hålla sig uppdaterad, säger Roger Andersson.

Personal vittnar om att de saknar utbildning och arbetsbeskrivning. Hur lyckas ni med att förmedla rutinerna?

– Det kan givetvis alltid göras förbättringar, men på det stora hela lyckas vi bra tycker jag.

Efter domen har Kriminalvården i Karlstad gjort förändringar så att de listor som används för att anteckna varje tillsynstillfälle inte längre har förtryckta klockslag. Personalen ska nu skriva in exakt vid vilken tidpunkt de tittade till den intagne, förklarar Roger Andersson.

– När det gäller snarkning, som i samband med berusning bedöms kunna vara ett allvarligt tillstånd, har vi förändrat våra rutiner så att personalen ska se till att personen vänder på sig så att snarkningarna upphör, säger han.

Tingsrätten skriver i domen att man tar hänsyn till att de dömda personerna var vikarier, och att utbildningen varit bristfällig. Brotten anses dock inte som ringa, eftersom de båda erkänt att de har signerat tillsyn i efterhand vid några tillfällen.

”Det vittnar enligt tingsrättens mening om en viss nonchalans inför vikten av att uppgiften utförs på ett korrekt sätt”, skriver man i domen.

Per Sunneborn, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården, säger till Publikt att han beklagar det som har hänt men att han inte vill kommentera det enskilda fallet med hänvisning till att domen fortfarande kan överklagas.

Häkteschefen Roger Andersson vill inte heller kommentera den aktuella domen, där de båda före detta visstidsanställda döms till dagsböter för tjänstefel.

– Det har jag inga synpunkter på, utan den bedömningen får tingsrätten göra, säger han.

De dömdas respektive försvarare har till 20 november på sig att överklaga domen. Publikt har sökt advokaterna.

Bli den första att tycka till!
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.