Annons:
Arbetsrätt
Fördjupning
AVStaffan Dahllöf0 kommentarerTyck till!

Facklig tvekan efter EU-dom

Nöjda arbetsgivare och oroliga fackförbund. Det är reaktionerna på EU-domen i det så kallade Vaxholmsmålet. Enligt domslutet var det fel av Byggnads att blockera en arbetsplats för att kräva svenska löner till lettiska arbetare
Facken har inte oinskränkt rätt att tvinga utländska företag att teckna svenska kollektivavtal. Den fria rörligheten för tjänster har minst lika hög prioritet inom EU.

Nej, Byggnads och Elektrikerförbundet hade inte rätt att blockera en byggarbetsplats i Vaxholm för att kräva svenska löner till lettiska arbetare.

Och jo, EUs domstol i Luxemburg har befogenhet att döma om blockad, strejk och lockout. Påståendena från Sverige, Danmark och sex andra EU-stater att konflikträtten enbart regleras nationellt håller inte.

Dessutom: Det svenska systemet med avtalade, och inte lagstiftade, löner får underkänt. Det finns ingen lagstiftad eller allmängiltig minimilön i Sverige som utländska företag kan förhålla sig till.

Det kom EUs domstol fram till i fallet med blockaden mot en skolombyggnad i Vaxholm.

Arbetsgivarsidan, Lettland och andra nya medlemsstater i EU fick i huvudsak gehör för sina ståndpunkter.

Regeringen och de svenska facken lyckades inte övertyga domstolen med sina argument.

»Det handlar om fackens roll«

Men vad får det för konsekvenser?

–Det viktigaste är att man förklarar att strejkrätten på intet sätt står över den fria rörligheten för tjänster. Strejkrätten har inte högre dignitet. Facken har gått ut och sagt att det här omfattas överhuvudtaget inte av EU-rätten. Domstolen säger att så är det inte, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist på Svenskt Näringsliv.

TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär anser att domen skapar en osäkerhet:

–Just nu är effekten begränsad, men vad händer i framtiden? I Tyskland kommer minimilöner att bli en stor valfråga.
I Sverige, och i hela EU, sjunker organisationsgraden. I ett större sammanhang är detta oerhört grundläggande och principiellt. Det handlar om fackens roll, löntagarnas ställning, och vad staten och EU skall göra, och inte göra.

Bäddar för lönekonkurrens

Själva domen fyller 30 sidor och innehåller rätt snåriga resonemang om hur lagar och avtal ska konstrueras för att uppfylla EUs krav.

Ett förhållandevis enkelt konstaterande är att det nu blir svårare för facken att försvara svenska arbetsvillkor på gästande företag.

–Att arbetsgivarna vill ha lönekonkurrens är kärnpunkten, även om det inte sägs uttryckligen från alla sidor. Det var väl därför som Svenskt Näringsliv stödde Laval, säger Ingemar Hamskär.

Lars Gellner nämner ett exempel på domens konsekvenser som styrker den förmodan:

–Ponera att det kommer 25 välutbildade ingenjörer från
Rumänien och det svenska facket säger att vi kräver 250 spänn
i timmen. Aldrig, säger det utländska företaget, hur vet vi att 250 kronor i timmen är minimilön? Det är ju helt klart att de
rumänska ingenjörernas löner kan komma att bli lägre än den genomsnittliga lönen i Sverige. Minimilön är lägre än genomsnittslön. Den slutsatsen är så given att det knappt är värt att nämna.

»Förbättrar svenska modellen«

Jonas Milton, vd för tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega, hälsade i december Vaxholmsdomen som ett efterlängtat besked:

–Det är positivt för tjänstesektorn att EU-domstolen bidrar till arbetet med att förbättra och modernisera den svenska modellen. De svenska kollektivavtalen skulle må bra av en ordentlig genomgång för att förenkla reglerna så att det går att förstå av dem som skall tillämpa dem.

Den enkla lösningen på en sådan förenkling skulle vara att lagstifta om de fackliga krav som i dag enbart finns i avtal. Lag som gäller för alla, och som är lätt att läsa sig till, vore förmodligen inte ett otillåtet EU-hinder.

Haken är bara att om riksdag och regering blir lönesättare och garant för skäliga arbetsvillkor, vad skall då facken syssla med?

Bekymrade arbetsgivare

Det är denna, inte helt lilla, hake som har fått kommentatorer att beskriva domen som ett angrepp på den svenska, men också den danska, arbetsmarknadsmodellen.

I Danmark är inte bara facken utan även arbetsgivarna bekymrade:

–Vi skulle aldrig stödja ett sådant initiativ som Svenskt Näringsliv gjorde med Laval. Man kan gott frukta att det kommer fler som får lust att ta upp liknande fall, säger Flemming Dreesen, jurist på Dansk Arbejdsgiverforening, den danska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv.

Danska LOs ordförande Harald Børsting anser att det är bråttom med motmedel:

–Vi kommer inte att ändra vår praxis innan vi är fullständigt säkra på att det är nödvändigt. Nu måste vi blixtsnabbt finna en lösning innan det kommer fler rättsfall. Domen ifrågasätter vår rätt att gå i konflikt för alla de element som vi normalt sluter avtal om.

»Lex Britannia« måste ändras

En oomtvistad konsekvens av domen för Sveriges del är att Lex Britannia – en del av medbestämmandelagen som gett facken rätt att undantränga utländska avtal till förmån för svenska – måste ändras.

Det är något svårare att säga vilka ytterligare ändringar som kan bli nödvändiga för att försvara villkor i nivå med de svenska kollektivavtalen på gästande företag.

LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin spelade omedelbart bollen över till regeringen med krav på ändring av utstationeringslagen.

Frågan är bara vilka ändringar, och hur?

TCO-juristen Ingemar Hamskär funderar på om man kan skriva in i lagen att facken visst kan ställa hårdare krav på utländska företag än vad som sägs i EU-direktivet, men överlåta till facken och arbetsgivarnas parter att avtala om vilka de kraven skall vara.

Staten skulle på så vis sanktionera rätten att gå längre än EUs minimiregler, men utan att lägga sig i detaljerna.

–Det som jag, och andra, funderar över är om man kan utvidga det område som kallas för internationellt bindande krav, säger han.

Lars Gellner på Svenskt Näringsliv är långt mindre övertygad om att en sådan lagändring är nödvändig, och än mindre att den är önskvärd:

–Domstolen godkänner ju det svenska systemet att fastställa löner på genom avtalsförhandlingar. Att man som utländsk arbetsgivare måste sätta sig i förhandling med det svenska facket är i sig inte ett hinder för den fria rörligheten.

Men om facket inte kan ta konflikt för att genomdriva avtal på en svensk nivå, så blir det ju inte likabehandling mellan arbetstagare?

–Det är det ju inte i dag heller, säger Lars Gellner.

DETTA GÄLLER KONFLIKTEN

Blockaden i Vaxholm

* Byggnads och Elektrikerförbundet blockerade hösten 2004 en byggarbetsplats i Vaxholm för att genomdriva svenska kollektivavtal. Arbetsdomstolen förklarade blockaden tillåten i december 2004, men bad fem månader senare om EG-domstolens värdering innan man slutgiltigt tar ställning senare i år.

EU-direktiv och svensk lag

* EUs utstationeringsdirektiv från 1996 fastslår att gästande företag skall följa värdlandets regler om arbetstid, semester, säkerhet, hälsa och hygien, skydd av gravida och barn, likabehandling av män och kvinnor, och minimilön. Den svenska tilllämpningen av direktivet är nedfälld i utstationeringslagen, men i Sverige finns ingen minimilön i EU-direktivets mening.

Lex Britannia

* Del av Medbestämmandelagen (MBL) från 1991 som ger svenska fack rätt att undantränga utländska avtal med blockad eller andra konfliktåtgärder. Uppkallad efter en blockad av fartyget Britannia två år tidigare.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.