Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Fler visstidsanställda i staten

Andelen tidsbegränsat anställda på svensk arbetsmarknad är betydligt högre nu än för ett par decennier sedan. Dessutom är den högre i statlig sektor än bland privatanställda. Det framgår av aktuell statistik.

Det är LO och Svenskt Näringsliv som gemensamt har gjort en studie av användandet av tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad. Rapporten redovisar statistiskt underlag från Statistiska Centralbyrån, SCB, och intervjuer med företagare och fackliga representanter.

Antalet tidsbegränsat anställda har ökat från cirka 470 000 år 1987 till 693 000 år 2014. Samtidigt ökade antalet sysselsatta med 200 000 personer. Sett som andel av alla anställda har andelen med tidsbegränsade anställningar ökat från 12 till 17 procent under samma period. Ökningen skedde i huvudsak under senare delen av 1990-talet. Sedan 2000 har andelen pendlat mellan 15 och 17 procent.

Studien konstaterar att visstidsanställning är vanligare bland arbetare än bland tjänstemän. År 2014 var andelen visstidsanställda bland arbetare 20 procent och bland tjänstemän 12 procent.

Andelen tidsbegränsat anställda är högre i den kommunala och statliga sektorn än i den privata. Tidsbegränsade anställningar är också vanligare bland kvinnor än bland män. År 2014 hade 19 procent av de anställda kvinnorna och 15 procent av männen en tidsbegränsad anställning.

Ungefär tre av tio tidsbegränsat anställda i åldrarna 16-64 år föredrar enligt rapporten att vara tidsbegränsat anställda, medan sju av tio skulle föredra en tillsvidareanställning.​

Enligt rapporten är arbetsgivare och fack överens om att det finns behov av tidsbegränsade anställningar. Det finns också en samsyn kring hur möjligheten att ha visstidsanställda medarbetare utnyttjas. Däremot är parterna inte överens om hur stort behovet är av visstidsanställningar och hur det behovet bör täckas.

I intervjuerna framförde flera fackliga företrädare att en del tidsbegränsat anställda känner oro för att ställa krav på sin arbetsgivare när det gäller arbetsrätten.

Från arbetsgivarsidan framfördes att de visstidsanställda är en viktig kompetensresurs och att verksamheterna är beroende av deras arbetsinsatser. De arbetsgivare som intervjuats för rapporten företräder den privata sektorn.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor. Sammantaget ökade a-kassorna sina utbetalningar med 11,6 procent.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.