Annons:
LÖNER
Nyhet
AVAnn DahlinEmmeli Nilsson0 kommentarerTyck till!

Flest män i lönetoppen

Nu har regeringen beslutat om årets löneökningar för myndighetscheferna i staten. Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon får 165 000 kronor i månaden och fortsätter att toppa lönelistan.
Lena ErixonBild:Elin Gårdestig

Denna artikel publicerades 2017 och löneuppgifterna är inte längre aktuella. En artikel med aktuella uppgifter finns högst upp i denna lista.

Det är regeringen som beslutar om lönerna för de flesta myndighetschefer och ytterligare några höga chefer i staten. De har nu fått nya löner, som gäller från 1 oktober 2016. Löneökningen för gruppen som helhet är 2,2 procent.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon ökade sin månadslön från 128 200 kronor till 159 000 kronor när hon hösten 2015 gick från posten som generaldirektör på Försvarets materielverk. I år blir det ytterligare 6 000 kronor i påslag – en ökning med 3,8 procent. Hon tjänar nästan lika mycket som statsminister Stefan Löfven, S, vars nya månads­lön är 168 000 kronor.

När Lena Erixon kom till Trafik­verket petade hon ned rikspolischefen Dan Eliasson från toppositionen bland de myndighetschefer vars löner sätts av regeringen. Han behåller andra­platsen med sin nya lön på 160 000 kronor. Den övre delen av lönelistan ser lika­dan ut som förra året, trots att Skatte­verkets kritiserade general­direktör Ingemar Hansson inte får en enda krona i löneökning i år. Finans­minister Magdalena Andersson, S, har deklarerat att Skatteverket behöver ett nytt ledningsteam och att Ingemar Hansson ska få andra arbetsuppgifter när en ny generaldirektör rekryterats.

I år finns åtta män och tre kvinnor på listan över de elva myndighetschefer som regeringen gett högst lön. Sedan förra året har Sjöfartsverkets general­direktör Ann-Catrine Zetterdahl slutat. Hon hade en månadslön på 136 600 kronor. Hennes efterträdare Katarina Norén tillträder 1 juli, men hennes lön har ännu inte offentliggjorts.

*I den tryckta tidningen saknas löneuppgift om lönen för Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsen.

Så sätts lönerna för myndighetscheferna
 • Regeringen beslutar om löner för de flesta myndighetschefer – bland andra generaldirektörer, landshövdingar, musei­chefer och lärosätenas rektorer. Rege­ringen beslutar också om lönerna för över­direktörer vid större myndigheter samt läns­styrelsernas länsråd. Totalt handlar det om cirka 200 personer.
 • Regeringen sätter inte lönerna för cheferna för de myndigheter som ligger under riksdagen.
 • Lönen för Arbetsgivar­verkets generaldirektör sätts av Arbetsgivarverkets styrelse.
 • Lönen för de statliga AP-fondernas verkställande direktörer sätts av respektive fonds styrelse.
Myndighetscheferna med högst lön
 1. Lena Erixon, Trafikverket, 165 000 kronor.
 2. Dan Eliasson, Polisen, 160 000 kronor.
 3. Ann-Marie Begler, Försäkringskassan, 156 900 kronor.
 4. Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten, 154 200 kronor.
 5. Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingen, 151 600 kronor.
 6. Ingemar Hansson, Skatteverket, 140 000 kronor.
 7. Erik Thedéen, Finans­inspektionen, 134 000 kronor.
 8. Dan Sjöblom, Post- och telestyrelsen, 131 000 kronor
 9. Hans Lindblad, Riksgälds­kontoret, 130 800 kronor.
 10. Ann Persson Grivas, Luft­fartsverket, 130 000 kronor.
 11. Mikael Ribbenvik, Migrationsverket, 130 000 kronor.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.