Annons:
fackfusion
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan blir ST-arbetsplats

Nytt förbund ska det bli. Så mycket vet man på försäkringskassan i Hallstahammar. Desto mer engagerad är man i det dagliga jobbet. Förändringarna har varit och är många och snabba.

De följer oss från vaggan till graven. Från det föräldrapenning och barnbidrag betalas ut, vidare sjukpenning och eventuellt aktivitetsstöd, arbetsskadeersättning och rehabilitering, bostadsbidrag. bostadstillägg och pension – tills vi slutligen försvinner ur de offentliga registren.

Det handlar om försäkringskassan. Nästa år blir ungefär 15 000 av dess anställda medlemmar i det nya ST som bildas när ST och FF går ihop.

De har en hel del gemensamt med STs medlemmar: De finns över hela landet, en majoritet är kvinnor; deras arbete finansieras via statskassan och innebär myndighetsutövning.

Ett drygt 30-tal av dem finns på försäkringskassan i Hallstahammar, mitt i centrum vid Hammartorget.

Min första fråga, medan jag går runt och pratar med de anställda, är förstås vad de tycker om att snart tillhöra ett nytt förbund.

Man tittar på mig, skrattar lite generat och säger att ”ja, jovisst vet vi”, och menar att ”det blir nog bra”.
Eller som arbetsplatsombudet Britt-Marie Modén uttrycker det:

– Vi har inte ägnat så mycket tid åt det än. Jag har varken hört något positivt eller negativt, bara ett konstaterande.

Desto mer får jag veta om vad arbetet innebär, att man arbetar med fyra områden: pensioner, bidrag, rehabilitering och sjukpenning, står inför en helt datoriserad ärendehantering, att nya regler duggar tätt.

Hela tiden återkommer det förbryllande ordet ”df”. Det dröjer ett tag innan det går upp för mig att ”df” är en så’n som jag, det vill säga ”den försäkrade”.

– Vi har aldrig tillräcklig personalstyrka men stålbadet har vi bakom oss, konstaterar områdeschefen Lars-Göran Tjärnhell.

Han syftar på de kraftiga personalminskningar som alla försäkringskassor fått känna av under 1990-talet. I Hallsta-Surahammar-området har man dragit ned med ett tiotal personer till nuvarande 35.

Försäkringskassorna finansieras via statsanslag och i Västmanland är det ekonomiska läget gott. Samtidigt har utbetalningen av ersättningar ökat med 10–20 procent de senaste åren, medan antalet långtidssjukskrivna, som länge varit stigande, nu minskat.

– Genomsnittsåldern här har varit hög, 50 år, men nu har vi fått in en del yngre med ny utbildning. Idag är medelåldern runt 45 år.
Främst har man nyrekryterat – och nyrekryterar – på rehabiliteringssidan. Vanligaste utbildningsbakgrunden är gymnasium och internutbildning, utom för rehabilitering där någon form av högskoleutbildning krävs.

– Personalen erbjuds också högskolekurser som kompetensutveckling, upplyser Lars-Göran Tjärnhell.

– Jo, det kan vara knivigt ibland, svarar Inga-Lena Forslund på min fråga om man hinner lära in allt nytt. Vanligen gäller nya regler från halvårsskiften så om riksdagen fattar beslut i maj…

Ibland går det så snabbt att de försäkrade hör av sig innan man på försäkringskassan är riktigt på det klara med att riksdagen beslutat om en regeländring.
Regeländringar förs in i systemet via datorn i Sundsvall men kräver också inläsning i författningssamlingar och liknande. Dessutom har länets försäkringskassor ett nätverk av särskilt ansvariga som informerar arbetskamraterna om alla förändringar.

Inga-Lena Forslund är från Surahammar. I likhet med många av arbetskamraterna har hon varit här länge – i 25 år inom försäkringskasseområdet. Lönen är 17 500 i månaden.

– Utvecklingen har gått framåt, säger hon. I slutet av 1977 fanns bara inkomna anmälningar på data och snart ska det bli slut på all pappershantering. Och det var tufft när personalen drogs ner på 90-talet men idag är ärendebalanserna borta.

Arbetsuppgifterna är omväxlande. Hon arbetar med barnbidrag, underhåll och bostadsbidrag för barnfamiljer, kontrollerar att handlingar kommer fram i tid och har telefonkontakter med de försäkrade.

Stämningen på kontoret är bra och hon trivs. Datorjobbet gör förstås att många får besvär i nacke, axlar och rygg.

Den mest brännande frågan idag är ÄHS, ärendehanteringssystemet, som innebär att det mesta av arbetet ska ske via dator. Så småningom ska all dokumentation scannas in centralt i Östersund och sedan ”ligga i burkarna” inom 24 timmar.

Carina Bark, som varit här sedan 1988, är kontaktperson för ÄHS. Hon har gått en tvådagarskurs och ska nu vidareutbilda sina kamrater.

ÄHS går bland annat ut på att så få personer som möjligt ska ha hand om ett och samma ärende: betala ut beloppen, göra bedömningar, ha kontakt med ”df” och arbetsgivare.

Tillfällig föräldrapenning, sjukpenning och samordningsärenden (rehabiliteringsärenden) läggs först in i ÄHS. På sikt kan det medföra en omfördelning av arbetsuppgifter.

– Programmet är inte svårt. I förlängningen ska ÄHS underlätta arbetet men i inledningsskedet blir det jobbigt. Vi kommer också att bli låsta vid datorn så ergonomin blir väldigt viktig och att vi lär in kortkommandon.

Carina Bark och rumskamraten Birgit Barkström arbetar med sjukpenning åt korttidssjukskrivna, föräldrapenning, aktivitetsstöd och övriga dagersättningar. Lönen är 17 000 respektive 16 500 i månaden.

Båda hör till de 13 anställda som följde med hit när kontoret i Surahammar slogs ihop med Hallstahammar 2001.

– Toppen, tycker Birgit Barkström som bor i Hallsta (som man säger här) och tidigare pendlat till ”Sura”.

Sjukpenningen är den största delen av arbetet, medan aktivitetsstödet har särskilt mycket detaljerade bestämmelser. Arbetsförmedlingen skickar beslut om det sistnämnda, a-kassan ger pengarna och på försäkringskassan räknas beloppen ut. Telefonkontakterna mellan myndigheterna är täta.

– I början var vi frustrerade men nu fungerar det bra, säger Birgit Barkström.

Kent Karlsson får en ny uppgift från nästa år. Då ska han – som arbetar med sjukbidrag/förtidspension, ålderspension, vårdbidrag, yrkesskadelivränta med mera  – också ta hand om den allmänna pensionen (utom premiepensionen) för de statsanställda.

Nästa år är också första gången som den nya allmänna pensionen börjar betalas ut. Årgång 1938 fyller 65 år. Tre personer arbetar med pensioner åt sammanlagt 6 910 förtids- och ålderspensionärer.

– Statspensionärerna i kommunen är inte så många men det blir mer uppgifter att hålla reda på med det nya pensionssystemet, säger Kent Karlsson. Bland annat ska samtliga pensioner räknas om. ATP-systemet var rakare och enklare.

Han tycker att pensioner är tacksamt att arbeta med, folk som ringer ser oftast fram mot sin pension. Den omskrivna kritiken mot försäkringskassan är nog mer ett storstadsfenomen.

Men hösten blir jobbig. Kent Karlsson uppskattar att han får sätta till nästan två dagar per månad för att lära in nya regler och tillämpningar. Till det kommer datorutbildning i ÄHS.

I 25 år har han arbetat på försäkringskassan och tjänar idag 18 000 kronor i månaden.

Försäkringsansvarig på rehabiliteringssidan är Sune Larsson. Det betyder att han är arbetsledare för tolv anställda. Han har 30 års bred erfarenhet inom försäkringskassans område och en månadslön på 24 000 kronor.

– Försäkringskassan har samordningsansvar för att allt fungerar mellan den försäkrade, läkare, arbetsgivare, facket, arbetsförmedling och eventuellt socialförvaltning, förklarar han. Vi ska också samplanera den medicinska rehabiliteringen med den arbetslivsinriktade.

Arbetsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning efter den åttonde sjukveckan, men i 50 procent av fallen måste försäkringskassan göra utredningen.

– Idag har vi otillräckliga resurser för att klara det, konstaterar han.

Försäkringskassan i Hallstahammar klarar dock genomströmningstiden för ärendena. Per person hanteras 80 rehabiliteringsärenden (rena sjukfall från den 29e dagen).

– Varje områdeskontor ska se till att personalen får lämplig utbildning men det blir svårt när man samtidigt ska arbeta.

Tidspressen gör att utbildningen får stryka på foten och då tappar vi kompetens, summerar han.

Fakta
Försäkringskassan i Hallstahammar är ett av sex områdeskontor i Västmanlands län. En filial med kundservice finns i Surahammar sedan dettas kontor slogs ihop med det i Hallstahammar. Länets centralkontor ligger i Västerås. Kommunerna Hallstahammar och Surahammar har totalt ungefär 26 000 invånare. Båda är gamla bruksorter med en total arbetslöshet på 5–7 procent och öppen arbetslöshet på cirka 4 procent (i juli).
Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.