Annons:
fackfusion
Fördjupning
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Försäkringskassan blir ST-arbetsplats

Nytt förbund ska det bli. Så mycket vet man på försäkringskassan i Hallstahammar. Desto mer engagerad är man i det dagliga jobbet. Förändringarna har varit och är många och snabba.

De följer oss från vaggan till graven. Från det föräldrapenning och barnbidrag betalas ut, vidare sjukpenning och eventuellt aktivitetsstöd, arbetsskadeersättning och rehabilitering, bostadsbidrag. bostadstillägg och pension – tills vi slutligen försvinner ur de offentliga registren.

Det handlar om försäkringskassan. Nästa år blir ungefär 15 000 av dess anställda medlemmar i det nya ST som bildas när ST och FF går ihop.

De har en hel del gemensamt med STs medlemmar: De finns över hela landet, en majoritet är kvinnor; deras arbete finansieras via statskassan och innebär myndighetsutövning.

Ett drygt 30-tal av dem finns på försäkringskassan i Hallstahammar, mitt i centrum vid Hammartorget.

Min första fråga, medan jag går runt och pratar med de anställda, är förstås vad de tycker om att snart tillhöra ett nytt förbund.

Man tittar på mig, skrattar lite generat och säger att ”ja, jovisst vet vi”, och menar att ”det blir nog bra”.
Eller som arbetsplatsombudet Britt-Marie Modén uttrycker det:

– Vi har inte ägnat så mycket tid åt det än. Jag har varken hört något positivt eller negativt, bara ett konstaterande.

Desto mer får jag veta om vad arbetet innebär, att man arbetar med fyra områden: pensioner, bidrag, rehabilitering och sjukpenning, står inför en helt datoriserad ärendehantering, att nya regler duggar tätt.

Hela tiden återkommer det förbryllande ordet ”df”. Det dröjer ett tag innan det går upp för mig att ”df” är en så’n som jag, det vill säga ”den försäkrade”.

– Vi har aldrig tillräcklig personalstyrka men stålbadet har vi bakom oss, konstaterar områdeschefen Lars-Göran Tjärnhell.

Han syftar på de kraftiga personalminskningar som alla försäkringskassor fått känna av under 1990-talet. I Hallsta-Surahammar-området har man dragit ned med ett tiotal personer till nuvarande 35.

Försäkringskassorna finansieras via statsanslag och i Västmanland är det ekonomiska läget gott. Samtidigt har utbetalningen av ersättningar ökat med 10–20 procent de senaste åren, medan antalet långtidssjukskrivna, som länge varit stigande, nu minskat.

– Genomsnittsåldern här har varit hög, 50 år, men nu har vi fått in en del yngre med ny utbildning. Idag är medelåldern runt 45 år.
Främst har man nyrekryterat – och nyrekryterar – på rehabiliteringssidan. Vanligaste utbildningsbakgrunden är gymnasium och internutbildning, utom för rehabilitering där någon form av högskoleutbildning krävs.

– Personalen erbjuds också högskolekurser som kompetensutveckling, upplyser Lars-Göran Tjärnhell.

– Jo, det kan vara knivigt ibland, svarar Inga-Lena Forslund på min fråga om man hinner lära in allt nytt. Vanligen gäller nya regler från halvårsskiften så om riksdagen fattar beslut i maj…

Ibland går det så snabbt att de försäkrade hör av sig innan man på försäkringskassan är riktigt på det klara med att riksdagen beslutat om en regeländring.
Regeländringar förs in i systemet via datorn i Sundsvall men kräver också inläsning i författningssamlingar och liknande. Dessutom har länets försäkringskassor ett nätverk av särskilt ansvariga som informerar arbetskamraterna om alla förändringar.

Inga-Lena Forslund är från Surahammar. I likhet med många av arbetskamraterna har hon varit här länge – i 25 år inom försäkringskasseområdet. Lönen är 17 500 i månaden.

– Utvecklingen har gått framåt, säger hon. I slutet av 1977 fanns bara inkomna anmälningar på data och snart ska det bli slut på all pappershantering. Och det var tufft när personalen drogs ner på 90-talet men idag är ärendebalanserna borta.

Arbetsuppgifterna är omväxlande. Hon arbetar med barnbidrag, underhåll och bostadsbidrag för barnfamiljer, kontrollerar att handlingar kommer fram i tid och har telefonkontakter med de försäkrade.

Stämningen på kontoret är bra och hon trivs. Datorjobbet gör förstås att många får besvär i nacke, axlar och rygg.

Den mest brännande frågan idag är ÄHS, ärendehanteringssystemet, som innebär att det mesta av arbetet ska ske via dator. Så småningom ska all dokumentation scannas in centralt i Östersund och sedan ”ligga i burkarna” inom 24 timmar.

Carina Bark, som varit här sedan 1988, är kontaktperson för ÄHS. Hon har gått en tvådagarskurs och ska nu vidareutbilda sina kamrater.

ÄHS går bland annat ut på att så få personer som möjligt ska ha hand om ett och samma ärende: betala ut beloppen, göra bedömningar, ha kontakt med ”df” och arbetsgivare.

Tillfällig föräldrapenning, sjukpenning och samordningsärenden (rehabiliteringsärenden) läggs först in i ÄHS. På sikt kan det medföra en omfördelning av arbetsuppgifter.

– Programmet är inte svårt. I förlängningen ska ÄHS underlätta arbetet men i inledningsskedet blir det jobbigt. Vi kommer också att bli låsta vid datorn så ergonomin blir väldigt viktig och att vi lär in kortkommandon.

Carina Bark och rumskamraten Birgit Barkström arbetar med sjukpenning åt korttidssjukskrivna, föräldrapenning, aktivitetsstöd och övriga dagersättningar. Lönen är 17 000 respektive 16 500 i månaden.

Båda hör till de 13 anställda som följde med hit när kontoret i Surahammar slogs ihop med Hallstahammar 2001.

– Toppen, tycker Birgit Barkström som bor i Hallsta (som man säger här) och tidigare pendlat till ”Sura”.

Sjukpenningen är den största delen av arbetet, medan aktivitetsstödet har särskilt mycket detaljerade bestämmelser. Arbetsförmedlingen skickar beslut om det sistnämnda, a-kassan ger pengarna och på försäkringskassan räknas beloppen ut. Telefonkontakterna mellan myndigheterna är täta.

– I början var vi frustrerade men nu fungerar det bra, säger Birgit Barkström.

Kent Karlsson får en ny uppgift från nästa år. Då ska han – som arbetar med sjukbidrag/förtidspension, ålderspension, vårdbidrag, yrkesskadelivränta med mera  – också ta hand om den allmänna pensionen (utom premiepensionen) för de statsanställda.

Nästa år är också första gången som den nya allmänna pensionen börjar betalas ut. Årgång 1938 fyller 65 år. Tre personer arbetar med pensioner åt sammanlagt 6 910 förtids- och ålderspensionärer.

– Statspensionärerna i kommunen är inte så många men det blir mer uppgifter att hålla reda på med det nya pensionssystemet, säger Kent Karlsson. Bland annat ska samtliga pensioner räknas om. ATP-systemet var rakare och enklare.

Han tycker att pensioner är tacksamt att arbeta med, folk som ringer ser oftast fram mot sin pension. Den omskrivna kritiken mot försäkringskassan är nog mer ett storstadsfenomen.

Men hösten blir jobbig. Kent Karlsson uppskattar att han får sätta till nästan två dagar per månad för att lära in nya regler och tillämpningar. Till det kommer datorutbildning i ÄHS.

I 25 år har han arbetat på försäkringskassan och tjänar idag 18 000 kronor i månaden.

Försäkringsansvarig på rehabiliteringssidan är Sune Larsson. Det betyder att han är arbetsledare för tolv anställda. Han har 30 års bred erfarenhet inom försäkringskassans område och en månadslön på 24 000 kronor.

– Försäkringskassan har samordningsansvar för att allt fungerar mellan den försäkrade, läkare, arbetsgivare, facket, arbetsförmedling och eventuellt socialförvaltning, förklarar han. Vi ska också samplanera den medicinska rehabiliteringen med den arbetslivsinriktade.

Arbetsgivaren ska göra en rehabiliteringsutredning efter den åttonde sjukveckan, men i 50 procent av fallen måste försäkringskassan göra utredningen.

– Idag har vi otillräckliga resurser för att klara det, konstaterar han.

Försäkringskassan i Hallstahammar klarar dock genomströmningstiden för ärendena. Per person hanteras 80 rehabiliteringsärenden (rena sjukfall från den 29e dagen).

– Varje områdeskontor ska se till att personalen får lämplig utbildning men det blir svårt när man samtidigt ska arbeta.

Tidspressen gör att utbildningen får stryka på foten och då tappar vi kompetens, summerar han.

Fakta
Försäkringskassan i Hallstahammar är ett av sex områdeskontor i Västmanlands län. En filial med kundservice finns i Surahammar sedan dettas kontor slogs ihop med det i Hallstahammar. Länets centralkontor ligger i Västerås. Kommunerna Hallstahammar och Surahammar har totalt ungefär 26 000 invånare. Båda är gamla bruksorter med en total arbetslöshet på 5–7 procent och öppen arbetslöshet på cirka 4 procent (i juli).
Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.