Annons:
Bild:Casper Hedberg
Försäkringskassan
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Fortsatt hård belastning på Försäkringskassan

Omkring 40 procent av medarbetarna på Försäkringskassan anser att det inte finns tid för återhämtning i arbetet, visar myndighetens medarbetarenkät. ”Så har det sett ut i många år, det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte lyckas få till en förbättring”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

För första gången på flera år har Försäkringskassan gjort en medarbetarundersökning där alla medarbetare haft möjlighet att delta. När det gäller arbetsmiljön är resultaten nedslående, menar ST inom Försäkringskassan.

Omkring 40 procent av de svarande anser inte att det finns utrymme för återhämtning från perioder med hårt arbete och drygt 20 procent tycker att de krav som ställs på dem är motstridiga.

– Detta är en grogrund för ohälsa och sjukskrivning. Man måste få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Siv Norlin.

Enligt henne och kollegan Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är det här problem som myndigheten dragits med i många år.

– Men trots att uppdragsgivaren, alltså regeringen, påpekat att myndigheten måste jobba med detta, så visar medarbetarundersökningen att ingenting har hänt, säger Thomas Åding.

För att komma till rätta med arbetsbelastningen menar han att myndigheten måste ställa sig två frågor. För det första: är Försäkringskassan rätt bemannad?

– Trots att medarbetare jobbar övertid och fyller sina flexkonton så måste chefer varje dag göra prioriteringar och lämna saker som inte hinns med, säger Thomas Åding.

Den andra frågan handlar om styrning och organisation.

– Har vi rätt styrning? Just nu är det många som styr. Det är ledningen, det är juridiken och flera olika utvecklingsinitiativ som pågår parallellt. Jag skulle säga att det bidrar till att vi inte jobbar helt effektivt, säger Thomas Åding.

Endast 42 procent av de som svarat på medarbetarundersökningen tycker att Försäkringskassan erbjuder en bra arbetsmiljö.

– I de svaren spelar nog den fysiska arbetsmiljön en viss roll också. Det gjordes nyligen en utvärdering av de nya, aktivitetsbaserade kontoren som fick usla resultat, säger Siv Norlin.

Hon och Thomas Åding har intrycket av att nuvarande ledning tar medarbetarenkäten på större allvar än vad tidigare ledningar gjort.

– Det är positivt, men sedan är ju frågan vad det leder till, säger Siv Norlin.

Anders Liif, HR-direktör på Försäkringskassan, säger att myndighetsledningen verkligen kommer att fästa uppmärksamhet vid och jobba med resultatet av undersökningen.

– Vi ser både bra och starka resultat som är viktiga att upprätthålla och områden där det finns utmaningar att jobba med.

Han instämmer i att frågan om arbetsbelastning varit aktualiserad en längre tid, men håller inte med om att det inte händer något.

– Det är en ständigt aktuell och uppmärksammad fråga med ett pågående förbättringsarbete. Men också en fråga som kräver långsiktighet och uthållighet.

Enligt Anders Liif är det viktigaste just nu att resultatet av medarbetarundersökningen tas upp lokalt.

– Orsakerna till att man till exempel upplever att det inte finns utrymme för återhämtning kan se olika ut på olika arbetsplatser. Och därmed kan lösningarna se olika ut.

På myndighetsnivå menar han att det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet med bland andra fackliga företrädare.

– Vi behöver tillsammans se till att arbetsmiljöfrågor integreras med verksamhetsfrågor. En bra arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, förutsättningar för goda prestationer och fysisk hälsa, säger Anders Liif.

Drygt 10 000 anställda på Försäkringskassan har svarat på medarbetarundersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent.

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.