Annons:
Bild:Casper Hedberg
Försäkringskassan
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Fortsatt hård belastning på Försäkringskassan

Omkring 40 procent av medarbetarna på Försäkringskassan anser att det inte finns tid för återhämtning i arbetet, visar myndighetens medarbetarenkät. ”Så har det sett ut i många år, det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte lyckas få till en förbättring”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

För första gången på flera år har Försäkringskassan gjort en medarbetarundersökning där alla medarbetare haft möjlighet att delta. När det gäller arbetsmiljön är resultaten nedslående, menar ST inom Försäkringskassan.

Omkring 40 procent av de svarande anser inte att det finns utrymme för återhämtning från perioder med hårt arbete och drygt 20 procent tycker att de krav som ställs på dem är motstridiga.

– Detta är en grogrund för ohälsa och sjukskrivning. Man måste få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Siv Norlin.

Enligt henne och kollegan Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är det här problem som myndigheten dragits med i många år.

– Men trots att uppdragsgivaren, alltså regeringen, påpekat att myndigheten måste jobba med detta, så visar medarbetarundersökningen att ingenting har hänt, säger Thomas Åding.

För att komma till rätta med arbetsbelastningen menar han att myndigheten måste ställa sig två frågor. För det första: är Försäkringskassan rätt bemannad?

– Trots att medarbetare jobbar övertid och fyller sina flexkonton så måste chefer varje dag göra prioriteringar och lämna saker som inte hinns med, säger Thomas Åding.

Den andra frågan handlar om styrning och organisation.

– Har vi rätt styrning? Just nu är det många som styr. Det är ledningen, det är juridiken och flera olika utvecklingsinitiativ som pågår parallellt. Jag skulle säga att det bidrar till att vi inte jobbar helt effektivt, säger Thomas Åding.

Endast 42 procent av de som svarat på medarbetarundersökningen tycker att Försäkringskassan erbjuder en bra arbetsmiljö.

– I de svaren spelar nog den fysiska arbetsmiljön en viss roll också. Det gjordes nyligen en utvärdering av de nya, aktivitetsbaserade kontoren som fick usla resultat, säger Siv Norlin.

Hon och Thomas Åding har intrycket av att nuvarande ledning tar medarbetarenkäten på större allvar än vad tidigare ledningar gjort.

– Det är positivt, men sedan är ju frågan vad det leder till, säger Siv Norlin.

Anders Liif, HR-direktör på Försäkringskassan, säger att myndighetsledningen verkligen kommer att fästa uppmärksamhet vid och jobba med resultatet av undersökningen.

– Vi ser både bra och starka resultat som är viktiga att upprätthålla och områden där det finns utmaningar att jobba med.

Han instämmer i att frågan om arbetsbelastning varit aktualiserad en längre tid, men håller inte med om att det inte händer något.

– Det är en ständigt aktuell och uppmärksammad fråga med ett pågående förbättringsarbete. Men också en fråga som kräver långsiktighet och uthållighet.

Enligt Anders Liif är det viktigaste just nu att resultatet av medarbetarundersökningen tas upp lokalt.

– Orsakerna till att man till exempel upplever att det inte finns utrymme för återhämtning kan se olika ut på olika arbetsplatser. Och därmed kan lösningarna se olika ut.

På myndighetsnivå menar han att det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet med bland andra fackliga företrädare.

– Vi behöver tillsammans se till att arbetsmiljöfrågor integreras med verksamhetsfrågor. En bra arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, förutsättningar för goda prestationer och fysisk hälsa, säger Anders Liif.

Drygt 10 000 anställda på Försäkringskassan har svarat på medarbetarundersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.