Annons:
Bild:Casper Hedberg
Försäkringskassan
Nyhet
AVLinda Kling0 kommentarerTyck till!

Fortsatt hård belastning på Försäkringskassan

Omkring 40 procent av medarbetarna på Försäkringskassan anser att det inte finns tid för återhämtning i arbetet, visar myndighetens medarbetarenkät. ”Så har det sett ut i många år, det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte lyckas få till en förbättring”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

För första gången på flera år har Försäkringskassan gjort en medarbetarundersökning där alla medarbetare haft möjlighet att delta. När det gäller arbetsmiljön är resultaten nedslående, menar ST inom Försäkringskassan.

Omkring 40 procent av de svarande anser inte att det finns utrymme för återhämtning från perioder med hårt arbete och drygt 20 procent tycker att de krav som ställs på dem är motstridiga.

– Detta är en grogrund för ohälsa och sjukskrivning. Man måste få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Siv Norlin.

Enligt henne och kollegan Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är det här problem som myndigheten dragits med i många år.

– Men trots att uppdragsgivaren, alltså regeringen, påpekat att myndigheten måste jobba med detta, så visar medarbetarundersökningen att ingenting har hänt, säger Thomas Åding.

För att komma till rätta med arbetsbelastningen menar han att myndigheten måste ställa sig två frågor. För det första: är Försäkringskassan rätt bemannad?

– Trots att medarbetare jobbar övertid och fyller sina flexkonton så måste chefer varje dag göra prioriteringar och lämna saker som inte hinns med, säger Thomas Åding.

Den andra frågan handlar om styrning och organisation.

– Har vi rätt styrning? Just nu är det många som styr. Det är ledningen, det är juridiken och flera olika utvecklingsinitiativ som pågår parallellt. Jag skulle säga att det bidrar till att vi inte jobbar helt effektivt, säger Thomas Åding.

Endast 42 procent av de som svarat på medarbetarundersökningen tycker att Försäkringskassan erbjuder en bra arbetsmiljö.

– I de svaren spelar nog den fysiska arbetsmiljön en viss roll också. Det gjordes nyligen en utvärdering av de nya, aktivitetsbaserade kontoren som fick usla resultat, säger Siv Norlin.

Hon och Thomas Åding har intrycket av att nuvarande ledning tar medarbetarenkäten på större allvar än vad tidigare ledningar gjort.

– Det är positivt, men sedan är ju frågan vad det leder till, säger Siv Norlin.

Anders Liif, HR-direktör på Försäkringskassan, säger att myndighetsledningen verkligen kommer att fästa uppmärksamhet vid och jobba med resultatet av undersökningen.

– Vi ser både bra och starka resultat som är viktiga att upprätthålla och områden där det finns utmaningar att jobba med.

Han instämmer i att frågan om arbetsbelastning varit aktualiserad en längre tid, men håller inte med om att det inte händer något.

– Det är en ständigt aktuell och uppmärksammad fråga med ett pågående förbättringsarbete. Men också en fråga som kräver långsiktighet och uthållighet.

Enligt Anders Liif är det viktigaste just nu att resultatet av medarbetarundersökningen tas upp lokalt.

– Orsakerna till att man till exempel upplever att det inte finns utrymme för återhämtning kan se olika ut på olika arbetsplatser. Och därmed kan lösningarna se olika ut.

På myndighetsnivå menar han att det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet med bland andra fackliga företrädare.

– Vi behöver tillsammans se till att arbetsmiljöfrågor integreras med verksamhetsfrågor. En bra arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, förutsättningar för goda prestationer och fysisk hälsa, säger Anders Liif.

Drygt 10 000 anställda på Försäkringskassan har svarat på medarbetarundersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.