ST: ”Vi måste ha bättre förutsättningar”

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-05-02
”Den nya generaldirektören bör genast ta itu med den höga arbetsbelastningen”, säger Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, efter att regeringen i dag utsett Nils Öberg till generaldirektör för Försäkringskassan.

– Vi är glada över att det äntligen har utsetts en ny generaldirektör efter att ha varit utan en ordinarie i över ett år, säger Thomas Åding.

Samtidigt betonar han att det har fungerat väldigt bra med den tillförordnade generaldirektören Maria Hemström-Hemmingsson.

– Vi vet inte så mycket om den nya generaldirektören, men från STs håll hoppas vi på ett bra samarbete. Försäkringskassans verksamhet är dock väldigt styrd av vilka uppdrag vi får av regeringen, så det har också stor påverkan, säger Thomas Åding.

ST inom Försäkringskassan anser att det finns mycket att ta tag i för den nye generaldirektören Nils Öberg när det gäller arbetsmiljön – både vad gäller arbetsbelastning, lokalernas utformning och styrning och ledning.

– Vi har alltid haft hög arbetsbelastning. Men en färsk medarbetarundersökning visar att arbetsbelastningen är alarmerande tuff just nu på myndigheten. Vi måste ha bättre förutsättningar för att göra ett så bra jobb som medborgarna har rätt att kräva, säger Thomas Åding.

När det gäller ledning och styrning anser han att myndigheten arbetar tvärtemot den tillitsbaserade styrning som regeringen försöker införa för de statliga myndigheterna.

– Försäkringskassans ledning behöver minska på detaljstyrningen och i stället utrusta personalen med rätt utbildning och verktyg för att göra ett bra och kvalificerat utredningsarbete, så att medarbetarna är trygga och medborgarna får förtroende för att administrationen av socialförsäkringen fungerar bra.

En annan sak som Thomas Åding framhåller är att personalomsättningen inom Försäkringskassan är mycket hög på vissa orter och områden.

– En god arbetsgivarpolitik minskar personalomsättningen. Vi måste få dem som har jobbat en kortare period att jobba kvar här.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.