Bild: Casper Hedberg

Fortsatt hård belastning på Försäkringskassan

FÖRSÄKRINGSKASSAN2019-04-25

Omkring 40 procent av medarbetarna på Försäkringskassan anser att det inte finns tid för återhämtning i arbetet, visar myndighetens medarbetarenkät. ”Så har det sett ut i många år, det är anmärkningsvärt att arbetsgivaren inte lyckas få till en förbättring”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.

För första gången på flera år har Försäkringskassan gjort en medarbetarundersökning där alla medarbetare haft möjlighet att delta. När det gäller arbetsmiljön är resultaten nedslående, menar ST inom Försäkringskassan.

Omkring 40 procent av de svarande anser inte att det finns utrymme för återhämtning från perioder med hårt arbete och drygt 20 procent tycker att de krav som ställs på dem är motstridiga.

– Detta är en grogrund för ohälsa och sjukskrivning. Man måste få rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Siv Norlin.

Enligt henne och kollegan Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, är det här problem som myndigheten dragits med i många år.

– Men trots att uppdragsgivaren, alltså regeringen, påpekat att myndigheten måste jobba med detta, så visar medarbetarundersökningen att ingenting har hänt, säger Thomas Åding.

För att komma till rätta med arbetsbelastningen menar han att myndigheten måste ställa sig två frågor. För det första: är Försäkringskassan rätt bemannad?

– Trots att medarbetare jobbar övertid och fyller sina flexkonton så måste chefer varje dag göra prioriteringar och lämna saker som inte hinns med, säger Thomas Åding.

Den andra frågan handlar om styrning och organisation.

– Har vi rätt styrning? Just nu är det många som styr. Det är ledningen, det är juridiken och flera olika utvecklingsinitiativ som pågår parallellt. Jag skulle säga att det bidrar till att vi inte jobbar helt effektivt, säger Thomas Åding.

Endast 42 procent av de som svarat på medarbetarundersökningen tycker att Försäkringskassan erbjuder en bra arbetsmiljö.

– I de svaren spelar nog den fysiska arbetsmiljön en viss roll också. Det gjordes nyligen en utvärdering av de nya, aktivitetsbaserade kontoren som fick usla resultat, säger Siv Norlin.

Hon och Thomas Åding har intrycket av att nuvarande ledning tar medarbetarenkäten på större allvar än vad tidigare ledningar gjort.

– Det är positivt, men sedan är ju frågan vad det leder till, säger Siv Norlin.

Anders Liif, HR-direktör på Försäkringskassan, säger att myndighetsledningen verkligen kommer att fästa uppmärksamhet vid och jobba med resultatet av undersökningen.

– Vi ser både bra och starka resultat som är viktiga att upprätthålla och områden där det finns utmaningar att jobba med.

Han instämmer i att frågan om arbetsbelastning varit aktualiserad en längre tid, men håller inte med om att det inte händer något.

– Det är en ständigt aktuell och uppmärksammad fråga med ett pågående förbättringsarbete. Men också en fråga som kräver långsiktighet och uthållighet.

Enligt Anders Liif är det viktigaste just nu att resultatet av medarbetarundersökningen tas upp lokalt.

– Orsakerna till att man till exempel upplever att det inte finns utrymme för återhämtning kan se olika ut på olika arbetsplatser. Och därmed kan lösningarna se olika ut.

På myndighetsnivå menar han att det är viktigt att Försäkringskassan fortsätter det systematiska arbetsmiljöarbetet i samverkanssystemet med bland andra fackliga företrädare.

– Vi behöver tillsammans se till att arbetsmiljöfrågor integreras med verksamhetsfrågor. En bra arbetsmiljö hänger samman med arbetstrivsel, förutsättningar för goda prestationer och fysisk hälsa, säger Anders Liif.

Drygt 10 000 anställda på Försäkringskassan har svarat på medarbetarundersökningen, vilket innebär en svarsfrekvens på 80 procent.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.