Annons:

Jobba hårdare för jämställt arbetsliv

Arbetsgivarna behöver göra mer för att motverka ojämställd lönesättning. Lagen ska följas, men ambitionerna måste vara högre än så.

En löneförhöjning på drygt 6 000 kronor i månaden. Som Publikt kan berätta i detta nummer är det vad en kvinnlig projekt­ledare på Regeringskansliet fått sedan ST tagit strid för henne.

Att kvinnan låg långt efter sina manliga kolleger upptäckte hennes fackliga företrädare vid en lönerevision. Trots att arbetsgivaren hävdade att hon var korrekt lönesatt, visade det sig när ST undersökte saken att hon hade hand om större projekt än de mer välbetalda arbetskamraterna. Och trots att arbetsgivaren fortsatt hävdar att det aldrig funnits någon osaklig löneskillnad har hon nu alltså fått sex tusenlappar mer.

Det borde vara en självklarhet att anställda ska bedömas efter sina arbetsuppgifter och sin prestation, och inte efter kön. Men könsdiskriminering är sällan medveten – den beror ofta på strukturer som är svåra att upptäcka och motverka. Därför har vi en lag som inte bara slår fast att osakliga löneskillnader är olagliga, utan också kräver av alla arbetsgivare att de ska bedriva ett systematiskt arbete för att sätta rättvisa löner.

Men 2009 sänktes kraven på arbetsgivarna. Fram till dess var de tvungna att varje år göra en lönekartläggning och en handlingsplan för jämställda löner. Nu behöver de bara göra det jobbet vart tredje år.

Den nya regeringen har aviserat att kravet på årliga lönekartläggningar ska återinföras – något bland andra TCO arbetat för.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i en uppföljning av sina granskningar konstaterat att ett systematiskt arbete med lönekartläggningar har stor effekt – och leder till att många får sina löner höjda.

Men för att det ska kunna ske måste lagen följas. När Publikt 2013 granskade femton statliga arbetsgivare levde bara fyra till fullo upp till lagens krav. Det är tydligt att bättre kontroll behövs. Att DO samma år fick ett regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna var positivt, men det var en engångsinsats.

Staten borde vara en föregångare i arbetet för jämställda arbetsplatser. Ändå har de statliga arbetsgivarna i Arbetsgivarverket motsatt sig förslaget att återinföra årliga lönekartläggningar. Regeringen bör öka kraven på myndighetschefer och vd:ar i statliga bolag – de måste arbeta med en bred uppsättning åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering.

Åtgärder som inte får stanna vid att motverka vad lagen räknar som osakliga löneskillnader – skillnader i lön mellan likvärdigt arbete hos samma arbetsgivare.

Kvinnodominerade arbetsplatser med lägre löneläge måste komma i kapp resten av arbetsmarknaden. Det är också nödvändigt att göra mer för att kvinnor ska ha samma chans som män att få de bäst betalda jobben. Detta är frågor som ST driver.

Det är arbetsgivarna som bär ansvaret för att alla medarbetare har en rättvis lön och inte diskrimineras. Men facket spelar en viktig roll och kan både driva på utvecklingen i stort och stödja enskilda medlemmar som lönediskriminerats. Det visar inte minst det lyckliga slutet på historien om projektledaren på Regeringskansliet. 


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatskontoret vill uppmärksamma jävsproblematiken i offentlig förvaltning. Myndigheten har därför tagit fram en skrift som vänder sig till chefer och medarbetare i både statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för att myndigheten skickat ut ett beslut som inte var komplett, utan att informera mottagaren att det fanns fler än en sida i beslutet.
STNyhetFörra året minskade antalet yrkesverksamma medlemmar med över 600. Trots det slog förbundet rekord med drygt 10 000 medlemsinträden totalt. ”Hade inte katastrofen på Arbetsförmedlingen hänt så hade vi ökat ganska mycket”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
PolisenNyhetFrån slutet av februari blir sex månaders aspirantutbildning en obligatorisk del av polisutbildningen för civilanställda inom polisen. Syftet är att göra utbildningen bättre och mer användbar för Polisen och Säpo.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.