Annons:

Jobba hårdare för jämställt arbetsliv

Arbetsgivarna behöver göra mer för att motverka ojämställd lönesättning. Lagen ska följas, men ambitionerna måste vara högre än så.

En löneförhöjning på drygt 6 000 kronor i månaden. Som Publikt kan berätta i detta nummer är det vad en kvinnlig projekt­ledare på Regeringskansliet fått sedan ST tagit strid för henne.

Att kvinnan låg långt efter sina manliga kolleger upptäckte hennes fackliga företrädare vid en lönerevision. Trots att arbetsgivaren hävdade att hon var korrekt lönesatt, visade det sig när ST undersökte saken att hon hade hand om större projekt än de mer välbetalda arbetskamraterna. Och trots att arbetsgivaren fortsatt hävdar att det aldrig funnits någon osaklig löneskillnad har hon nu alltså fått sex tusenlappar mer.

Det borde vara en självklarhet att anställda ska bedömas efter sina arbetsuppgifter och sin prestation, och inte efter kön. Men könsdiskriminering är sällan medveten – den beror ofta på strukturer som är svåra att upptäcka och motverka. Därför har vi en lag som inte bara slår fast att osakliga löneskillnader är olagliga, utan också kräver av alla arbetsgivare att de ska bedriva ett systematiskt arbete för att sätta rättvisa löner.

Men 2009 sänktes kraven på arbetsgivarna. Fram till dess var de tvungna att varje år göra en lönekartläggning och en handlingsplan för jämställda löner. Nu behöver de bara göra det jobbet vart tredje år.

Den nya regeringen har aviserat att kravet på årliga lönekartläggningar ska återinföras – något bland andra TCO arbetat för.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har i en uppföljning av sina granskningar konstaterat att ett systematiskt arbete med lönekartläggningar har stor effekt – och leder till att många får sina löner höjda.

Men för att det ska kunna ske måste lagen följas. När Publikt 2013 granskade femton statliga arbetsgivare levde bara fyra till fullo upp till lagens krav. Det är tydligt att bättre kontroll behövs. Att DO samma år fick ett regeringsuppdrag att förstärka tillsynen av jämställdhetsarbetet på arbetsplatserna var positivt, men det var en engångsinsats.

Staten borde vara en föregångare i arbetet för jämställda arbetsplatser. Ändå har de statliga arbetsgivarna i Arbetsgivarverket motsatt sig förslaget att återinföra årliga lönekartläggningar. Regeringen bör öka kraven på myndighetschefer och vd:ar i statliga bolag – de måste arbeta med en bred uppsättning åtgärder för jämställdhet och mot diskriminering.

Åtgärder som inte får stanna vid att motverka vad lagen räknar som osakliga löneskillnader – skillnader i lön mellan likvärdigt arbete hos samma arbetsgivare.

Kvinnodominerade arbetsplatser med lägre löneläge måste komma i kapp resten av arbetsmarknaden. Det är också nödvändigt att göra mer för att kvinnor ska ha samma chans som män att få de bäst betalda jobben. Detta är frågor som ST driver.

Det är arbetsgivarna som bär ansvaret för att alla medarbetare har en rättvis lön och inte diskrimineras. Men facket spelar en viktig roll och kan både driva på utvecklingen i stort och stödja enskilda medlemmar som lönediskriminerats. Det visar inte minst det lyckliga slutet på historien om projektledaren på Regeringskansliet. 


Alexander Armiento, chefredaktör

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetLinköpings universitet utrymmer samtliga campusområden efter att ett hot riktats mot universitetet. Polisen bedömer hotet som allvarligt, uppger SVT.
FACKETNyhetMed en inkomst på 177 625 kronor i månaden förra året tjänade TCOs ordförande Eva Nordmark mest av alla fackförbundschefer. STs ordförande Britta Lejons månadsinkomst var 106 400 kronor, visar siffror som Arbetsvärlden har tagit fram.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetI veckan demonstrerade personal från SiS nedlagda ungdomshem Lövsta för andra gången. ”Det har varit katastrof hur ledningen har skött Lövsta”, säger ST-medlemmen Robert Michel, som var en av demonstranterna.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med ej avgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
Svenska kraftnätNyhetI en hemlig rapport påtalar Säkerhetspolisen, Säpo, omfattande brister i säkerheten hos Svenska kraftnät, skriver Dagens Nyheter. Bristerna bekräftas av Svenska kraftnät.
StatsförvaltningNyhetTrots att många berörda myndigheter var negativa i remissomgången kommer nu femton statliga myndigheter ska åläggas att ansluta sig till Statens servicecenters, SSC, tjänster för elektronisk beställnings- och fakturahantering. Det framgår av en promemoria från finansdepartementet.
SJUKFRÅNVARONyhetKvinnliga statsanställda är borta från jobbet på grund av sjukdom dubbelt så ofta som sina manliga kolleger. Nu ska Statskontoret undersöka vad det beror på.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned ett antal av Arbetsförmedlingens lokalkontor var förhastat och bör rivas upp, skriver ST i ett förslag som lämnats till regeringen. Det finns dessutom en risk för att hela tidsplanen för att göra om myndigheten försenas, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.
Statlig värdegrundNyhetDet är viktigt att skilja mellan värderingar, beteenden och varumärke, skriver Tillitsdelegationens forskningsledare Louise Bringselius i en rapport. Värdegrundsarbetet ska i första hand fokusera på beteenden, menar hon.
STATSFÖRVALTNINGNyhetUnder en 20-årsperiod har antalet kontor där det erbjuds statlig service minskat med 37 procent, enligt en rapport från ST. Förbundet vill att regeringen ska utforma regleringsbrev så att statlig service garanteras i hela Sverige.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare faller kraftigt. Under juli i år var antalet kontakter bara en femtedel jämfört med samma månad i fjol, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetÖkad digital spetskompetens, användning av artificiell intelligens, AI, i samband med stora datamängder och strategiskt användande av data i näringslivet ska utredas av flera statliga myndigheter. ”Sverige ska bli bäst på att använda digitaliseringens möjligheter”, kommenterar digitaliseringsminister Anders Ygeman.
HögskolanNyhetDen nedåtgående trenden för antalet sökande till högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få utökat ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som det är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetHög personalomsättning leder till sämre effektivitet på landets högskolor och universitet. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Linnéuniversitetet och Karlstads universitet hör till lärosätena med högst förbättringspotential.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga att motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Polisen i en rapport. Enligt rapporten saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu lagt ett förslag som skulle vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det skulle leda till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, rapporterar Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer att bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.