Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Kompetenskris för företagshälsan

Det behövs stora utbildningssatsningar för att klara företagshälsovårdens behov av kompetensförsörjning, konstaterar Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, i en ny rapport.

Mynak har genomfört en bred översyn av kompetensläget inom företagshälsovården. Enligt rapporten finns ett stort behov av utbildningar för samtliga yrkeskate­gorier inom företagshälsovården. Behovet av arbetsmiljöingen­jörer och företagsläkare är mycket akut. Rapporten har överlämnats till regeringen.

”Vi behöver gå i riktningen att färre människor blir sjukskrivna av sina jobb och då är ju en välfungerande företagshälsovård en väldigt viktig pusselbit”, kommenterar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Dagens Nyheter.

Bristen på läkare med specialistkompetens är enligt rapporten akut. Enligt Socialstyrelsens register finns det 1 130 specialistläkare inom området företagshälsovård. Av dessa är fyra av fem 65 år eller äldre. 38 läkare är specialister inom arbetsme­dicin, och 40 inom arbets- och miljömedi­cin. Av 175 specialister inom yrkes- och miljömedicin är 115 personer 65 år eller äldre.

När det gäller fö­retagsläkare är den nuvarande situationen ohållbar utan någon omedel­bar lösning i sikte, enligt rapporten. Myndigheten anser att en nytänkande, förutsättningslös och oberoende utredning måste genomföras. Utredningen bör bygga på erfarenheter från både Sverige och de nordiska grannländerna för att hitta nya och innovativa lösningar på utbildningen av företagsläkare.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ställer sig positiv till förslaget om en utredning:

”Någonting måste vi göra annorlunda än vad vi har gjort hittills”, säger hon till Dagens Nyheter.

I rapporten konstateras att både kompetensförsörjning och utbildningsmöjligheter behöver stärkas  för alla yrkeskategorier inom företagshälso­vården. Myndigheten drar slutsatsen att den behöver stötta en ny utbildningsstruktur för arbetsmiljöingenjörer i samarbete med lärosätena. Mynak ser ett starkt behov av kvalificerade arbetsmiljöingenjörer inom flera sektorer i arbetslivet. Också de befintliga programmen för företagssköterskor vid Karolinska institutet, Umeå universitet och Örebro universitet behöver enligt rapporten samordna sina program och kurser.

Enligt Mynak bör utbildningarna för arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer/fysioterapeuter och företagssköterskor bedrivas på högskole- och univer­sitetsnivå. Det är också viktigt att de kan ges på distans med hjälp av moderna pedagogiska och teknologiska metoder och verktyg. Dessutom bör de finnas på flera orter i landet.

Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighets chef? Publikt har hela listan.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
Fördjupning: TjänstemannaansvarFördjupningPolitikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte övertygade.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.