Annons:
STs förhandlingschef Åsa Erba-StenhammarBild:Foto: Martina Holmberg

Kortare arbetstid blir en avtalsfråga

Löneökningar i nivå med industriavtalets ”märke” på 6,5 procent på tre år – och ett uppsägningsbart avtal. Det är Offentliganställdas förhandlingsråds viktigaste krav i avtalsförhandlingarna för de anställda på statliga myndigheter. Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - kräver också arbetstidsförkortning.

I dag har parterna på det statliga avtalsområdet, OFR och Arbetsgivarverket, växlat yrkanden.  

OFR kräver ett avtal med siffror i nivå med ”märket” som satts av parterna inom industrin. Värdet på märket i årets avtalsrörelse är satt till 6,5 procent på tre år.

Förra gången parterna hade ett treårsavtal sade Arbetsgivarverket upp det statliga pensionsavtalet under perioden och när parterna hade svårt att komma överens om ett nytt hävdade arbetsgivaren att det var fredsplikt.

– För att vara på den säkra sidan vill vi därför att avtalet är uppsägningsbart på ett år, om det ska vara längre än ett år, säger Åsa Erba-Stenhammar, OFRs förhandlingsledare, som också är STs förhandlingschef.

Många av OFRs yrkanden har bäring på de statsanställdas arbetsmiljö.

En av de frågor som STs avdelningar haft högt upp på sin agenda är arbetstidsförkortning. Det finns med i OFRs yrkande, men någon exakt omfattning anges inte.

– För att skapa ett mer hållbart arbetsliv kräver vi förkortad arbetstid, ökade möjligheter till anpassad arbetstid och att restid ska räknas som arbetstid, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hon anser också att staten som arbetsgivare behöver förstå att de statliga anställningsvillkoren bör ligga i framkant för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

– Vi yrkar också på att det införs två samhällsnyttodagar per år, dagar som man kan ta ut för att exempelvis gå med en sjuk förälder till vårdcentralen.

Ett gott ledarskap är centralt för en god arbetsmiljö, menar Åsa Erba-Stenhammar. OFR vill få till stånd ett partsgemensamt arbete.

– Det saknas i dag. Vi anser att parterna måste diskutera frågor som påverkar anställdas arbetsmiljö i hög grad – som chefstäthet, stödfunktioner runt cheferna och chefsutbildning.

I övrigt lägger OFR mycket fokus på yrkanden kring löneprocessen, som man anser fungerar dåligt på många håll.

– Det måste till en bättre dialog mellan chefer och anställda om lönen, kvaliteten i det lönesättande samtalet måste öka och det behöver införas en partsgemensam avstämning av lönerna innan de fastställs.

Pension är också en stor fråga för OFR. I dag är de stora pensionsförlorarna de som går på reglerna i det gamla pensionsavtalet, tidigare benämnt PA03, och tjänar under 38 000 kronor, förklarar Åsa Erba-Stenhammar. 

– Vi yrkar på att även korttidsfrånvaro ska vara pensionsgrundande.

En annan grupp förlorare är kvinnor.

– Det är kvinnor som vabbar mest och är mest sjuka. Det hänger ihop med ledarskap och hur arbetsmarknaden är organiserad. Så länge vi inte har ett jämställt arbetsliv anser vi att det behövs kompensatoriska åtgärder, som att arbetsgivaren betalar flexpensionsavgift även för föräldralediga och sjuka.

OFR yrkar också på:

  • Att det införs krav på lokala omställningsavtal.
  • Låglönesatsning genom att de arbetsgivare som har anställda som tjänar under 24 000 kronor avsätter mer till löneökningar.
  • Att blivande föräldrar, inte enbart den som är gravid, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral.
  • Personskadeavtalet förbättras så att det blir likvärdigt med andra avtal på arbetsmarknaden.
  • Att rätten till kompetensutveckling och utvecklingssamtal skrivs in i centrala avtal.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd

FAKTA

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår, och som verkar på det statliga förhandlingsområdet, förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. 

Nytt för i år är att det är nio förbund som ingår i förhandlingsorganisationen sedan Reservofficerarna gått över till OFR från Saco. Dessa är: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Totalt representerar OFR/S, P, O drygt 100 000 anställda.

Enligt det huvudavtal som reglerar själva förhandlingsordningen på det statliga området måste förbunden inom OFR/S,P,O vara överens för att teckna ett avtal. 

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.