ST kräver siffror i avtalet

AVTAL2016-06-22
Siffror i avtalet och löneökningar i nivå med det så kallade märket. Det är de viktigaste kraven i avtalsrörelsen från Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR, den förhandlingsorganisation som ST ingår i. OFR kräver också förbättringar i personskadeavtalet.

I dag har parterna på det statliga avtalsområdet, OFR och Arbetsgivarverket, växlat yrkanden.  

OFR kräver ett avtal med siffror i nivå med det så kallade märke som satts av parterna inom industrin. Märket i årets avtalsrörelse är satt till 2,2 procent i löneökning på tolv månader.  

– Vi tror på den svenska modellen och att en samhällsekonomi i balans ger reallöneökningar till våra medlemmar. Det har den gjort hittills, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar, som också är OFRs förhandlingsledare.

OFR har inte yrkat på någon speciell förhandlingsmodell utan förutsätter att det fungerar som det gjort hittills – att det är ute på arbetsplatserna som man väljer om man vill ha traditionell facklig förhandling eller lönesättande samtal.

Men ett viktigt krav när det gäller lönesättning är att dialogen mellan chef och medarbetare måste förbättras.

– Anställda måste få veta varför de får en viss lön eller vad de kan göra för att få en löneökning, säger Åsa Erba-Stenhammar.

OFR kräver också förbättringar när det gäller arbetsmiljön och ett mer hållbart arbetsliv.

När det gäller arbetsmiljön visar undersökningar att det finns tydliga kopplingar till ledarskapet. Därför måste man jobba från två håll, menar Åsa Erba-Stenhammar. Dels stärka cheferna och deras förutsättningar för att göra ett bra jobb, dels arbeta för att förbättra medlemmarnas arbetsmiljö.

OFR vill exempelvis att parterna gemensamt ska ta fram ett centralt stöd för hur den nya föreskriften om psykosocial arbetsmiljö ska tillämpas och också ett särskilt stöd för hur chefer ska arbeta med den.

När det gäller ett hållbart arbetsliv kräver OFR att individens möjlighet att påverka sin arbetstid stärks.

– Det måste finnas ökade möjligheter att gå ned i tid i vissa skeden av livet eller påverka arbetstidens förläggning, säger Åsa Erba-Stenhammar. 

Dessutom ser hon ett behov av att parterna tar ett större helhetsgrepp om arbetstidsfrågorna på central nivå.

– Situationen när det gäller arbetstider är inte som den borde vara på många håll och det finns stora variationer. Parterna behöver sätta sig ned och titta på arbetstid, restid och flextid. Men eftersom allt lutar åt ettårsavtal är det för kort om tid för att göra nu. Det får bli under 2017, säger hon.

OFR yrkar dock redan nu på att tillämpningen av det som i dag kallas flyttdagar vidgas till att bli samhällsnyttodagar så att fler kan ta del av dem.

– Det kan handla om en halv dag för att följa med en sjuk förälder eller en halv dag för en blivande pappa att följa med till mödravårdscentralen.

En stor fråga för OFR är att skapa ett mer hållbart arbetsliv. OFR kräver att restid ska räknas in mer i arbetstiden så att människor inte får så långa arbetsdagar och de får den dygnsvila parterna är överens om. Restidsavtalen skrivs dock lokalt.

– Så det handlar mer om att vi är överens om grundprinciperna centralt medan detaljerna får tas lokalt.

Ett annat viktigt yrkande gäller förbättringar av personskadeavtalet, alltså det kollektivavtal som reglerar ersättning vid personskada på arbetet. Det finns stora brister i det, anser Åsa Erba-Stenhammar, och nämner som exempel att man inte får ersättning när man blir drabbad av hot på arbetsplatsen.

– Hot på arbetet kan förstöra hela livet och man kan få leva med skyddad identitet. Här är statens avtal sämre än på övriga arbetsmarknaden. Jag tycker det är en skam att vi inte har det bästa personskadeavtalet i Sverige.

Parterna står, som så ofta i början av en förhandlingsperiod, långt ifrån varandra.

Arbetsgivarverket vill, till skillnad från OFR, ha ett avtal som gäller tillsvidare och är sifferlöst, det vill säga utan centralt angivet löneutrymme. Arbetsgivarverket vill också ha lönesättande samtal som huvudmodell.

– Vi ser även behov av att diskutera fram tydligare regler kring arbetstider utifrån verksamhetens behov, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef.

I rak motsättning till OFRs krav om vidgat tillämpningsområde för flyttdagar vill arbetsgivaren begränsa möjligheterna till vissa ledigheter.

– Vi har så många olika ledighetsgrunder. Det är flytt, läkarbesök och examen för att nämna några. Vi vill förenkla reglerna kring detta och eventuellt begränsa i några delar.

Arbetsgivarverket vill också begränsa möjligheten till tjänstledighet vid visstidsanställningar inom staten, liksom möjligheterna till att spara semesterdagar under långa perioder.

ST ingår i OFR/S,P,O

  • Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår i förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. För enkelhetens skull används OFR som förkortning i texten.
  • Avtalet för statliga myndigheter löper ut 30 september 2016. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.