STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar
Bild: Foto: Martina Holmberg
STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar

Kortare arbetstid blir en avtalsfråga

AVTAL2017-06-21
Löneökningar i nivå med industriavtalets ”märke” på 6,5 procent på tre år – och ett uppsägningsbart avtal. Det är Offentliganställdas förhandlingsråds viktigaste krav i avtalsförhandlingarna för de anställda på statliga myndigheter. Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR - där ST ingår - kräver också arbetstidsförkortning.

I dag har parterna på det statliga avtalsområdet, OFR och Arbetsgivarverket, växlat yrkanden.  

OFR kräver ett avtal med siffror i nivå med ”märket” som satts av parterna inom industrin. Värdet på märket i årets avtalsrörelse är satt till 6,5 procent på tre år.

Förra gången parterna hade ett treårsavtal sade Arbetsgivarverket upp det statliga pensionsavtalet under perioden och när parterna hade svårt att komma överens om ett nytt hävdade arbetsgivaren att det var fredsplikt.

– För att vara på den säkra sidan vill vi därför att avtalet är uppsägningsbart på ett år, om det ska vara längre än ett år, säger Åsa Erba-Stenhammar, OFRs förhandlingsledare, som också är STs förhandlingschef.

Många av OFRs yrkanden har bäring på de statsanställdas arbetsmiljö.

En av de frågor som STs avdelningar haft högt upp på sin agenda är arbetstidsförkortning. Det finns med i OFRs yrkande, men någon exakt omfattning anges inte.

– För att skapa ett mer hållbart arbetsliv kräver vi förkortad arbetstid, ökade möjligheter till anpassad arbetstid och att restid ska räknas som arbetstid, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Hon anser också att staten som arbetsgivare behöver förstå att de statliga anställningsvillkoren bör ligga i framkant för att säkra kompetensförsörjningen framöver.

– Vi yrkar också på att det införs två samhällsnyttodagar per år, dagar som man kan ta ut för att exempelvis gå med en sjuk förälder till vårdcentralen.

Ett gott ledarskap är centralt för en god arbetsmiljö, menar Åsa Erba-Stenhammar. OFR vill få till stånd ett partsgemensamt arbete.

– Det saknas i dag. Vi anser att parterna måste diskutera frågor som påverkar anställdas arbetsmiljö i hög grad – som chefstäthet, stödfunktioner runt cheferna och chefsutbildning.

I övrigt lägger OFR mycket fokus på yrkanden kring löneprocessen, som man anser fungerar dåligt på många håll.

– Det måste till en bättre dialog mellan chefer och anställda om lönen, kvaliteten i det lönesättande samtalet måste öka och det behöver införas en partsgemensam avstämning av lönerna innan de fastställs.

Pension är också en stor fråga för OFR. I dag är de stora pensionsförlorarna de som går på reglerna i det gamla pensionsavtalet, tidigare benämnt PA03, och tjänar under 38 000 kronor, förklarar Åsa Erba-Stenhammar. 

– Vi yrkar på att även korttidsfrånvaro ska vara pensionsgrundande.

En annan grupp förlorare är kvinnor.

– Det är kvinnor som vabbar mest och är mest sjuka. Det hänger ihop med ledarskap och hur arbetsmarknaden är organiserad. Så länge vi inte har ett jämställt arbetsliv anser vi att det behövs kompensatoriska åtgärder, som att arbetsgivaren betalar flexpensionsavgift även för föräldralediga och sjuka.

OFR yrkar också på:

  • Att det införs krav på lokala omställningsavtal.
  • Låglönesatsning genom att de arbetsgivare som har anställda som tjänar under 24 000 kronor avsätter mer till löneökningar.
  • Att blivande föräldrar, inte enbart den som är gravid, ska ha rätt till ledighet utan löneavdrag vid besök på mödravårdscentral.
  • Personskadeavtalet förbättras så att det blir likvärdigt med andra avtal på arbetsmarknaden.
  • Att rätten till kompetensutveckling och utvecklingssamtal skrivs in i centrala avtal.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

ST ingår i Offentliganställdas förhandlingsråd

FAKTA

Den del av Offentliganställdas förhandlingsråd som ST ingår, och som verkar på det statliga förhandlingsområdet, förkortas OFR/S,P,O. S, P, O står för statstjänstemän, poliser och officerare. 

Nytt för i år är att det är nio förbund som ingår i förhandlingsorganisationen sedan Reservofficerarna gått över till OFR från Saco. Dessa är: ST, Officersförbundet, Polisförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust, Vårdförbundet, Ledarna, Lärarförbundet och Reservofficerarna.

Totalt representerar OFR/S, P, O drygt 100 000 anställda.

Enligt det huvudavtal som reglerar själva förhandlingsordningen på det statliga området måste förbunden inom OFR/S,P,O vara överens för att teckna ett avtal. 

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Avtalsrörelse
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.