Annons:
debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Kritik mot Råbychefernas inlägg i nr 9

I drygt åtta månader har debatten om SiS inre problem rasat i Statstjänstemannen. En klargörande och stundtals hätsk debatt. Men istället för att möta sina opponenter med ödmjukhet, erkänna att det kan ligga något i den bild som före detta anställda och anställda tecknar av SiS, är generaldirektör Korpi stenhård – kritiken saknar all grund.
Korpis linje ter sig särskilt märklig med tanke på att 22 procent av de SiS-anställda, enligt SCB, under det senaste året har utsatts för trakasserier på sina arbetsplatser. Och den skarpa kritik som riktas mot Råby från konsultfirman som utredde förhållandena på institutionen, verifierar dessutom kritiken som har framförts i Statstjänstemannen.

Avsaknaden av ödmjukhet från ledningens sida är olycklig, då en sådan kunde utgöra inledningen på en dialog för att skapa bättre förutsättningar för SiS arbete inför framtiden. Eftersom Korpi är så kategorisk är det inte förvånande att han omger sig med chefer av den dignitet som de Ordinarie ledamöterna i Råby ledningsgrupp ger prov på i nr 9/2002. Alla demokrater, alla som är övertygade om att öppenhet är en viktig förutsättning för all offentlig verksamhet, som tror på yttrande- och pressfrihet, har anledning att bli ordentligt mörkrädda vid läsning av Råbychefernas inlägg.

För att riktigt visa hur simpla opponenterna är, drar Råbycheferna sig inte för att ifrågasätta Statstjänstemannens trovärdighet till följd av att tidningen har valt att publicera de kritiska inläggen: ”som tidningen Statstjänstemannen av någon – för oss okänd anledning – lånar sig till att publicera”.
Deras undran är lika anmärkningsvärd som lätt att besvara, om man är demokrat vill säga; eftersom Statstjänstemannen tar sitt uppdrag på allvar låter den mer än bara en sida komma till tals. Genom att låta opponenter på bl a Råby och Älvgården beskriva sin verklighet, får läsarna möjlighet att väga de olika beskrivningarna mot varandra. Detta, ordinarie ledamöter i Råby ledningsgrupp, är yttrandefrihet och utgör en absolut förutsättning för den offentliga verksamheten, för det demokratiska systemet.

Det vore lätt att göra sig rolig på Råbychefernas bekostnad – men frågan är alltför allvarlig för att skämtas bort. Som mångårig socialarbetare har jag lärt mig att bakom varje förhållningssätt till människor döljer sig antingen en uttalad eller inte uttalad människosyn och värdering av demokratin. En insikt som ger en obehaglig eftersmak med tanke på ledningsgruppens val av citat som ingång i debatten; ”det rör mig inte – det drabbar mig inte på något sätt – då jag vet att dessa rykten inte har något med sanningen att göra! Varför skulle en lögn få mig ur jämvikt.” Så uttryckte sig den romerske diktatorn Julius Caesar och mot honom lutar sig en ledning som uppenbarligen inte främst drivs av en integrerad demokratisk människosyn.

Istället för att vifta bort kritiken borde generaldirektören och Råbycheferna ta sig en ordentlig funderare över varför just SiS har drabbats av en ”grundlös” kritikerstorm. Tror ni det är ett utslag för en landsomfattande illvillig konspiration, vars enda syfte är att skada SiS ledning? Innan ni besvarar frågan bör ni betänka att ingen tjänar på att offentligt dra SiS ledning i smutsen, att kritikerstormen kommer från personer som in i det längsta har dragit sig för att offentliggöra sina erfarenheter. Hur många med liknande erfarenheter, som inte orkar/vågar ge sig till känna, arbetar i SiS idag?

Om det finns chefer inom SiS som omfattar en så begränsad syn på yttrandefriheten och demokratin, som Råby ledningsgrupp ger prov på i Statstjänstemannen, finns det anledning att resa följande frågeställning – hur långt skulle de vara beredda att gå för att tysta kritiker om de slapp ta hänsyn till offentlighetsprincipen, om de slapp medial uppmärksamhet, om det inte fanns medier likt Statstjänstemannen, som tar sitt uppdrag på allvar? Några svar kan jag givetvis inte ge – men jag måste medge att tanken svindlar och att det känns obehagligt.
Osökt infinner sig också frågan – har Råbychefernas inlägg generaldirektör Korpis stöd? Om inte, har han i så fall modet att avgränsa sig mot deras odemokratiska skrivning?

Gay Glans

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.