Annons:
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Kvinnor – bli tuffare

Kvinnornas ställning på arbetsmarknaden har alltid präglats av lägre löner än männens. Men det är ändå mycket tragiskt att ta del av Statistiska centralbyråns redovisning att löneskillnaderna mellan män och kvinnor ökat i Sverige under det senaste året, men det förvånar mig inte. Under en längre tid har vi kvinnor på olika områden tvingats ta steg efter steg bakåt. Men låt oss inte ge upp och acceptera denna orättvisa, som finns i vårt samhälle. Vi kvinnor måste föra en ständig kamp och det  är därför oerhört viktigt att media också på olika sätt lyfter fram orättvisorna  i fokus.
Kampen för lika lön för lika arbete ser ut att bli lika långdragen som kampen för rösträtt för kvinnor. Könsdiskriminering avskaffades på papperet redan 1962 när kvinnolöner försvann ur kollektivavtalen och ILO-konventionen om lika lön för lika arbete äntligen kunde ratificeras. Idag, år 2001, ökar återigen löneglappet mellan kvinnor och män och en stor del beror på lönediskriminering.

Det finns en klar parallell mellan kampen för kvinnlig rösträtt och kampen för lika lön för lika och likvärdigt arbete. Gemensamt är att såväl rösträtten som likalönefrågan rör kärnan i vår demokrati. Människors lika värde manifesteras genom lika rätt för kvinnor och män att rösta och genom lika rätt till en lön som inte påverkas av arbetstagarnas kön.
Arbetsmarknaden är fortfarande mycket könssegregerad. Kvinnor är överrepresenterade inom lågavlönade arbeten med låg status och underrepresenterade inom ledande chefsfunktioner och högkvalificerade arbeten.
I Sverige har riksdagen antagit en ny skärpt och tydligare jämställdhetslag.

Den första jämställdhetslagen trädde ikraft 1980 och 1994 infördes på förslag av den dåvarande borgliga regeringen en skyldighet för arbetsgivare att göra en årlig lönekartläggning för att synliggöra problemen med könsrelaterade löner. Det var ett bra initiativ, men som dessvärre inte lett till den kraftsamling mot lönediskriminering som man hade förväntat sig, varken hos våra fackliga organisationer eller hos arbetsgivarna.
Som bekant biter inte alltid lagar på attityder. Den 1 januari 2001 trädde några viktiga förändringar i kraft i jämställdhetslagen som i korthet innebär att arbetsmarknadens parter tillsammans ska kartlägga, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader på grund av kön. Syftet med lagändringen var att komma tillrätta med löneskillnader mellan kvinnor och män vid lika eller likvärdigt arbete.
I genomsnitt har kvinnor ca 80 procent av männens löner  och det tragiska är att detta gäller även inom offentlig sektor, alltså inom det statliga området där staten själv borde visa upp ett bättre ansikte.
Det tycker jag är beklämmande. Hur kan staten kräva att den privata sektorn ska visa intresse att komma till rätta med de orättvisa lönefrågorna när inte staten själv går före med gott exempel?

För många löneskillnader finns inga sakliga skäl utan de beror på att kvinnors och mäns arbeten värderas olika. Arbetsgivaren är skyldig att se till att de inte lönediskriminerar sina anställda. De ska upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.
Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret även om de fackliga organisationerna ska medverka och ta sitt ansvar. En handlingsplan för att utjämna osakliga löneskillnader ska tas fram och den ska innehålla kostnadsberäkningar och tidsplanering för att genomföra lönejusteringar. Genomförandet ska ske senast tre år efter handlingsplanens upprättande.

Arbetstagare som anser sig ha blivit diskriminerade ska lägga fram fakta som ger anledning att anta att könsdiskriminering har skett. Bevisbördan övergår därefter till arbetsgivaren, som måste visa att missgynnandet av anställd inte har samband med könstillhörigheten. Jag vill uppmuntra kvinnorna att bli tuffare och ställa de krav som lagen medger. Låt oss kvinnor inte längre acceptera att bli behandlade som andra klassens medborgare. Vi har rätt till en rättvis lön, som inte grundar sig på könstillhörighet, för vårt arbete.
Jag tycker att det är ganska tyst på arbetsplatser och hos fackliga organisationerna vad gäller jämställdhetsfrågor och rättvisa löner. Kanske beror det på att  männen där också är överrepresenterade på ledande befattningar,  både som arbetsgivare och på de tunga fackliga uppdragen.
Kvinnor – låt kampen gå vidare! Vi har rätt att bli respekterade och få rättvisa löner. Vi s-kvinnor kommer att fortsätta arbeta för detta. Vi kan knappast förvänta oss att männen kommer att göra det. Det har vi ju sett.

AV Karen Moe Jönsson

Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.