Annons:
Debatt: Arbetsförmedlingen
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Landsbygden förlorare när arbetsförmedlingar stängs

Det är ett stort steg bakåt för möjligheterna för att hela Sverige ska kunna leva när Arbetsförmedlingen nu ska lägga ner 132 kontor runt om i landet, skriver de två ordförandena för organisationen Hela Sverige ska leva. De varnar för att nedläggningarna kommer att drabba många mindre orter hårt.

Det är ett stort steg bakåt för möjligheterna för att hela Sverige ska kunna leva när Arbetsförmedlingen nu ska lägga ner 132 kontor runt om i landet. Det kommer att slå hårt mot kvalificerade arbetstillfällen, stöd till arbetslösa och framtidshoppet på många mindre orter.

Efter decennier av centraliseringspolitik har vi de senaste åren sett med optimism på framtiden. Vi har märkt att intresset för att hålla ihop landet och stärka landsbygderna har ökat bland politiker på både riksnivå och lokal nivå. Att samtliga riksdagspartier ställde sig bakom den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 punkter för landsbygden såg vi som ett gott tecken på att våra bygder äntligen sågs som lika viktiga för hela landets välstånd som städerna.

När nu Arbetsförmedlingen planerar att lägga ned 132 kontor och varslar 4 500 personer runt om i landet blir det ett stort steg bakåt för möjligheterna för att hela Sverige ska kunna leva. Vi är oroliga över den effekt denna stora nedskärning kommer att få.

Att i ett svep slå ut alla dessa arbetstillfällen och tillgången till viktig service kommer att skada mindre orter. Alldeles för många har redan tröttnat på att se servicen försvinna från sina bygder. På många mindre orter betyder även ett fåtal kvalificerade arbetstillfällen mycket, och för arbetslösa med låg inkomst kan längre och kostsammare resor bli en stor press.

Det riskerar också att minska många landsbygdsbors tilltro till politiken och att öka känslan av utanförskap.

Nedläggningen av kontoren slår också snett. I Stockholms län, med sin effektiva kollektivtrafik och bättre utbyggda uppkoppling blir 15 kontor kvar. I Norrbottens län, som utgör hela 25 procent av Sveriges yta och där uppkopplingen på många ställen är svajig, blir bara elva kontor kvar, enligt Arbetsförmedlingens förslag.

”Kanske skulle det i det här läget vara möjligt att tänka att digitala tjänster och verktyg passar bäst i storstaden, där bredbandet är fullt utbyggt och där tätheten också gör att människor har kortare sträckor att resa även om AF lägger ner just i deras område?” kommenterade forskaren Malin Rönnblom planerna. Kan det vara så att den urbana normen – synen på att städerna i allt väsentligt är viktigare än landsbygderna – står i vägen för en mer praktisk och rättvis lösning?

Ett försök att mildra effekterna är att placera Arbetsförmedlingens funktioner i fler servicekontor. Detta är dock en helt otillräcklig åtgärd då servicekontoren inte får handlägga eller ta beslut i frågor som rör de arbetssökande. Vi tar heller inte för givet att privata aktörer kommer att starta upp arbetsförmedlingar i kommuner med stor lands- och glesbygd.

Landsbygdskommitténs uttalade mål var att med politiska medel skapa en ”livskraftig landsbygd med likvärdiga möjligheter till företagande, arbete, boende och välfärd”. Arbetsförmedlingens nedläggningar går tvärs emot denna intention.

För att det ska bli möjligt och attraktivt att bo i mindre orter krävs närvaro av både statlig och kommersiell service. Staten måste finnas till och vara tillgänglig för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort.

 

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Bli den första att tycka till!
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.