Annons:
Bild:Janetta Nyberg
Beslutsfattande
På jobbet
AVJenna Andersson0 kommentarerTyck till!

Lita inte för mycket på magkänslan

Att lyssna på magkänslan känns ofta rätt – men den kan leda oss fel. Även när vi tror att vi tänker rationellt kan vi vara emotionellt styrda. Genom att bli medvetna om hur känslorna styr oss kan vi fatta bättre beslut.

På jobbet fattar vi hela tiden mängder av beslut. Ungefär hälften av dem baseras på magkänsla, menar Pontus Wasling. Han är neurolog och hjärn­forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och har skrivit boken Minnet, fram och tillbaka. Anledningen till att vi många gånger låter vår intui­tion styra är att det är en snabb och enkel väg, förklarar han:

– Magkänslan är en autopilot. Det krävs väldigt lite energi och vi slipper ägna oss åt så mycket tankeverksamhet.

Att magkänsla är en form av reflex som innebär att vi slipper tänka håller Kristoffer Ahlstrom-Vij med om. Han är filosof och författare till boken Magkänslans anatomi: Om hur vi bör tänka och när vi gör bäst i att låta bli.

– Magkänslan är bland annat ett resul­tat av ett väldigt gammalt, kognitivt maskineri. Den har utvecklats för att vi ska kunna ta snabba beslut för att undvika omedelbara faror. Den är till exem­pel bra om vi behöver springa ifrån ett farligt djur på savannen eller andra saker som kräver en omedelbar reaktion, säger han, men påpekar att den typen av reaktion sällan behövs i ett modernt samhälle.

Malin Lindelöw är doktor i psykologi och har skrivit boken Vald på en tiondels sekund. Hon menar att det finns en risk att magkänslan gör att vi helt enkelt tar ställning för snabbt. Det kan bland annat ställa till problem i mötet med nya människor.

– Vi reagerar på allt ifrån utseende och dialekt till kön och etnicitet. Allt det är »störningsmoment« när vi ännu inte känner personen. Det tar tid att komma förbi störningsmomenten och därför är det vanskligt att snabbt bilda sig en uppfattning som baseras på magkänslan.

Malin Lindelöw tycker därför att vi bör rannsaka oss själva och våra reaktioner.

– Ta känslan som du får när du träffar en person för första gången på allvar. Reflektera över varför du känner som du gör. Fråga dig själv: vad händer med mig när jag träffar den här personen? Vilken information har jag? Vad är det egent­ligen som gör att jag känner såhär?

Vi tenderar att tro att vi tänker mer rationellt än vad vi faktiskt gör. Kristof­fer Ahlstrom-Vij menar att vi i stor utsträckning överskattar våra egna förmågor.

– Var och en anser sig vara ett undan­tag från det generella faktum att vi mer eller mindre alla begår en rad tankefel hela tiden. Vi övertygar oss själva att just vi gör helt rätt, säger han.

En anledning till att vi fortsätter att lita på vår magkänsla är att vi sällan får någon återkoppling från vår omgivning när det går fel.

– Vi kan titta tillbaka på tidigare tillfällen när vi har förlitat oss på vår magkänsla. Vi kan se var det gick bra, men vi har sällan tillgång till information om hur det hade blivit om vi hade agerat annorlunda – kanske hade det gått ännu bättre? Konsekvenserna blir att vi fortsätter att tro att vi har rätt, fastän så kanske inte alls är fallet, säger Kristoffer Ahlstrom-Vij.

Dessutom, menar han, lutar vi oss gärna mot den världsbild som vi haft länge.

– Vi har en stark tendens att bara ta in evidens som stödjer vad vi redan tror, och bortförklara evidens som inte stödjer vad vi tror.

För att komma till rätta med det prob­lemet är hans råd att tänka ut det bästa motargumentet mot den egna övertygelsen.

Pontus Wasling tycker att vi bör fråga oss själva om vi rimligen kan ha rätt magkänsla i just den situation som vi befinner oss i.

– Ibland får man en stark känsla för om något är rätt eller fel utan någon egentlig grund. Då är det oftast bäst att fråga någon annan som har mer erfarenhet, säger han.

För att avgöra vem vi ska råd­fråga inför ett beslut behöver vi förbise de stereotypa fack vi ofta tenderar att dela in personer i, menar Malin Linde­löw.

– Vi behöver göra mycket mer nyanserade bedömningar och fundera kring vilken kunskap personen faktiskt har. På så vis minskar vi också risken för att vi går miste om betydelsefull kompetens.

Pontus Wasling förklarar att vi har två system som arbetar samtidigt i hjärnan. Dels ett snabbt, där vi har vår magkänsla. Och dels ett lite mer långsamt, som kräver att vi är mer eftertänksamma.

Han menar att svårigheten är att intellektuellt kunna gå emot sina snabba känslor.

Enligt Malin Lindelöw ska vi inte ignorera våra känslor, men vi bör ifrågasätta dem i större utsträckning.

– Ta känslan på allvar, men följ den inte blint, utan reflektera över den. Trots att du har starka känslor för att något är rätt behöver det inte vara fallet, säger hon.

4 tips för bättre beslut

1. Samla mer information

Skaffa dig mer information för att bättre veta vad som är ett bra och hållbart beslut. Fundera över om du vet någon som har djupare kunskap inom området än du. Våga rådfråga!

2. Rannsaka dig själv

Ifrågasätt dina reaktioner och din övertygelse. Försök att förhålla dig logiskt och sakligt. Vad är det egentligen som ligger till grund för att du känner på ett visst sätt?

3. Tänk ut motargument

Vid beslutsfattande har vi svårt att vara självkritiska. När du känner dig övertygad om något ska du därför pröva ditt ställnings­tagande genom att tänka ut de starkaste motargumenten.

4. Analysera och reflektera

Efter att du fattat ett beslut baserat på magkänsla bör du alltid reflektera över huruvida känslan ledde dig rätt. Hur hade situationen blivit om du hade agerat annorlunda?

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.