Annons:
KÖRSÅNG
Kultur
AVMarianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Lunchkören håller stressen borta

Sången ädla känslor föder, och friskare människor. På länsstyrelsen i Härnösand sjunger man bort stress och problem varje onsdagslunch.
"Sch, sch, sch….prsk, prsk, prsk…", låter det från tjugotalet människor i rummet under Baptistkyrkan.
– Hej! Hoj! Ojojój, ajajajáj, fortsätter kören, nu till pianoackompanjemang. Ojojoj, ajajajàj…

Så går den över i en tungvrickande ramsa:

– Prille, prolle, prille, prolle, prille…. prille, prolle, prille, prolle, prille….

– Lite högre, manar körledaren.

– Prille, prolle, prille, prolle, prille… prille, prolle, prille, prolle, prille…, svarar kören lydigt allt högre upp på skalan och i allt högre tempo.

Lite senare får jag veta att detta är en uppmjukningsövning och prille-prolle-sången en av de vanligare i genren.

– Den värmer upp stämbanden, muskulaturen i halsen och munnen. Man väljer typ av övning efter vad man vill uppnå. Prille-prolle används när man ska sjunga snabb musik med mycket text. Inför konsertdagar sjunger vi upp längre tid. Då kanske vi också vill sträcka på oss och lägger till lite rörelser för kroppen, förklarar Catarina Winberg.

Man måste också lära sig använda magstödet, diafragman, för att få luft därifrån. Annars blir rösten klen och pipig och då är övningen "ajajajáj" lämplig.

Catarina Winberg är van körsångare, "började i tolvårsåldern för 30 år sedan". Hon är alt och sjunger andrastämman i länsstyrelsens kör där hon varit med under de tre år hon arbetat på länsstyrelsen.

Både hon och omkring 40 arbetskamrater kilar varje onsdag över till Baptistkyrkan mittemot länsstyrelsen för att träna under en timme. Först en snabb sopplunch och så sjunger man klockan 11.45-12.45.

Ger glädje och gemenskap

För Catarina är glädjen det viktigaste som sången ger.

Kollegan Kerstin Wallin tycker att körsången får henne att känna sig piggare. Stressen blir mindre, man sjunger bort besvären, säger hon, medan basen Göran Bäckman betonar gemenskapen.

Länsstyrelsekören föddes som ett friskvårdsprojekt 1999. På länsstyrelsen hade man då haft omorganisation med personalminskningar och enligt en personalenkät fanns det brister i arbetsmiljön.

På en personaldag kläcktes idén om en kör som ett sätt att förbättra vi-andan.

– Det gick snabbt att förverkliga och anslutningen blev till att börja med 20 personer, minns Gunnar Westman, chef för förvaltningsavdelningen och med i kören. En körmedlem, som är aktiv inom Baptistkyrkan, ordnade så att vi kan öva där mot att vi "betalar" med lite sång åt kyrkan då och då.

Ingen stängs ute

Idag har kören 40 medlemmar. Alla som vill kan vara med. Kören ska inte bli för proffsig så målsättningen är inte framträdanden, för då faller hela idén med friskvård. Man ska må bra och ha kul.

Samma inställning har körledaren Olle Parkman som också leder kyrkokören i Stigsjö församling strax utanför Härnösand.

Alla deltar enligt mottot "sjung så bra du kan, så rättar vi till om något blir fel". Man kommer när man kan, beroende på den egna arbetssituationen vid träningstillfället. Det är skillnaden mellan denna och en traditionell kör som kräver mer närvaro, förklarar Olle Parkman. Prestationskrav ska inte finnas, avsteget är den årliga julkonserten .

– Lär man sig något nytt vill man använda sina färdigheter. I år sjunger vi med artisterna Anna-Lotta Larsson och Göran Fristorp.

De framträdanden som görs uppskattas av kördeltagarna. Länsstyrelsens kör brukar också sjunga när landshövdingen kring lucia delar ut förtjänsttecken på residenset. Kören har även framträtt på Svenska Flaggans dag, Körens dag och när länsmuseet hade jubileum.

Kvinnorna dominerar

Kvinnorna är i majoritet i kören som har fyra stämmor: sopran, alt, tenor och bas. Repertoaren är blandad.

Och det låter bra, det kan undertecknad som åhörare intyga. Taubes Dansen på Sunnanö till exempel är en fröjd att lyssna till men så är den intränad sedan länge.

Lite knepigare är Wilhelm Peterson-Bergers I furuskogen. Altar och sopraner sjunger flera strofer av texten tyst och länge och på en ton.

– Som ett ackompanjemang till melodin för en av mansstämmorna, beskriver Catarina Winberg. Det låter fint och är kul att sjunga.

Damernas roll är densamma när kören stämmer upp Allan Edwalls Kärleksvisa.

En kortare diskussion utspinner sig mellan kör och körledare omkring stroferna… kom, kom, ja kom så får du kyssa mig, kom, ska vi tycka om varandra… Frågan är, ska det sjungas dig och mig eller dej och mej? Det blir det förstnämnda, för "han var ju sån, Allan Edwall".

En kör ger gott rykte
o Att ha en kör ger gott renommé åt en arbetsplats, anser personalchef Gunnel Andersson-Wass. Hon är inte själv med men brukar fråga vid anställningsintervjuer: "Sjunger du?"

– Då tittar den arbetssökande undrande på mig.

Arbetsgivaren avsätter 30 000 kronor per år åt körledaren, kördeltagarna satsar sin fritid, onsdagslunchen.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.