Annons:
Brottsregister
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Man måste kunna bli förlåten

"Principen om att ett brott ska anses sonat när man betalat sina böter eller suttit av sitt straff känns som bortblåst när det i stället väntar tio år av utanförskap" skriver signaturen "Marie". Hon anser att det är hög tid för regeringen att ta beslut om att inskränka arbetsgivarens rätt till registerkontroll.

Nyligen lämnade Utredningen om registerutdrag i arbetslivet sitt betänkande till arbetsmarknads­minister Elisabeth Svantesson. I den föreslås det att arbetsgivares rätt att kontrollera arbetssökande inskränks, förutom i de fall då den arbetssökandes brottshistorik är relevant för yrkesutövningen, såsom är fallet vid arbete med barn och unga. Jag hoppas innerligt att regeringen väljer att gå vidare med utredningen och betänkandet men jag tvivlar på att det blir så, inte minst då detta redan föreslagits flera gånger utan resultat. Jag tycker att det är hög tid.

Hindren är många för oss som vid något tillfälle begått någon mindre lagöverträdelse. Jag blev i tingsrätten dömd till böter för våldsamt motstånd och väntar nu på ny prövning i hovrätten eftersom åklagaren överklagat. Dagar fulla med gråt, oro och förtvivlan avlöser varandra.

Jag gick från att vara en vanlig student till ett liv av oändliga möten och telefonsamtal med brottsutredare, personutredare samt advokater, vilket tog väldigt hårt på min psykiska hälsa.

Jag har betalat de böter jag fick i tingsrätten. Det var en önskedröm att få en dom som gallras efter fem år, men nu väntar en ny prövning. Jag räknar med att få villkorlig dom, en dom som då gallras från belastningsregistret efter tio år, när jag är 31. Jag har nyligen valt en receptarieutbildning, och domen kan innebära svårigheter för mig att få ut legitimation och därefter få fast anställning. Vad ska jag sysselsätta mig med fram till att anmärkningen tas bort från belastningsregistret?

Principen om att ett brott ska anses sonat när man betalat sina böter eller suttit av sitt straff känns som bortblåst när det i stället väntar tio år av utanförskap – ett utanförskap som upprätthålls av arbetsgivarnas missbruk av registerkontroller. Kontrollerna har ökat lavinartat, och medan jag absolut inte motsätter mig att de görs där de är relevanta för arbetet, tycker jag att det är dags att inskränka arbetsgivares rätt att missbruka dem.

Det var mycket positivt att rege­ringen 2010 beslutade att tiden i belastningsregistret skulle halveras till fem år för unga lagöverträdare,
och jag kan bara hoppas att åldersgränsen höjs.

Hur länge är det rimligt att man straffas? Är det helt omöjligt att en person kan ha begått ett misstag och sedan djupt ångrat sig för att aldrig åter befinna sig i samma situation? Dessutom visar studier på ett samband mellan brottslighet och arbetslöshet – om före detta kriminella inte kan få in en fot i samhället, är det som bäddat för ny kriminell verksamhet.

Jag hoppas innerligt att mitt snedsteg inte ska behöva avgöra mitt liv de närmaste tio åren, men för det behövs ny lagstiftning. Tyvärr tillkommer allt fler lagar om kontroller, samtidigt som den allmänna övervakningen tilltar i samhället.

Jag är inte emot kontrollerna i sig – de kan säkerligen behövas i vissa sammanhang. Men jag kan mycket väl tänka mig att en arbetsgivare som ser att någon förekommer i registret avstår från att anställa personen, utan att närmare bry sig om brottet eller omständigheterna. Det jag motsätter mig är missbruket.

Men framför allt efterlyser jag en sänkning av tiden i belastnings­­­regist­ret för mindre allvarliga lagöver­trädelser, speciellt för yngre personer som precis ska påbörja sin karriär ute i arbetslivet.

Marie

Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetDet blir inget tåg under ST-flagg i årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter och ett gemensamt initiativ med TCO.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.