Annons:
Brottsregister
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Man måste kunna bli förlåten

"Principen om att ett brott ska anses sonat när man betalat sina böter eller suttit av sitt straff känns som bortblåst när det i stället väntar tio år av utanförskap" skriver signaturen "Marie". Hon anser att det är hög tid för regeringen att ta beslut om att inskränka arbetsgivarens rätt till registerkontroll.

Nyligen lämnade Utredningen om registerutdrag i arbetslivet sitt betänkande till arbetsmarknads­minister Elisabeth Svantesson. I den föreslås det att arbetsgivares rätt att kontrollera arbetssökande inskränks, förutom i de fall då den arbetssökandes brottshistorik är relevant för yrkesutövningen, såsom är fallet vid arbete med barn och unga. Jag hoppas innerligt att regeringen väljer att gå vidare med utredningen och betänkandet men jag tvivlar på att det blir så, inte minst då detta redan föreslagits flera gånger utan resultat. Jag tycker att det är hög tid.

Hindren är många för oss som vid något tillfälle begått någon mindre lagöverträdelse. Jag blev i tingsrätten dömd till böter för våldsamt motstånd och väntar nu på ny prövning i hovrätten eftersom åklagaren överklagat. Dagar fulla med gråt, oro och förtvivlan avlöser varandra.

Jag gick från att vara en vanlig student till ett liv av oändliga möten och telefonsamtal med brottsutredare, personutredare samt advokater, vilket tog väldigt hårt på min psykiska hälsa.

Jag har betalat de böter jag fick i tingsrätten. Det var en önskedröm att få en dom som gallras efter fem år, men nu väntar en ny prövning. Jag räknar med att få villkorlig dom, en dom som då gallras från belastningsregistret efter tio år, när jag är 31. Jag har nyligen valt en receptarieutbildning, och domen kan innebära svårigheter för mig att få ut legitimation och därefter få fast anställning. Vad ska jag sysselsätta mig med fram till att anmärkningen tas bort från belastningsregistret?

Principen om att ett brott ska anses sonat när man betalat sina böter eller suttit av sitt straff känns som bortblåst när det i stället väntar tio år av utanförskap – ett utanförskap som upprätthålls av arbetsgivarnas missbruk av registerkontroller. Kontrollerna har ökat lavinartat, och medan jag absolut inte motsätter mig att de görs där de är relevanta för arbetet, tycker jag att det är dags att inskränka arbetsgivares rätt att missbruka dem.

Det var mycket positivt att rege­ringen 2010 beslutade att tiden i belastningsregistret skulle halveras till fem år för unga lagöverträdare,
och jag kan bara hoppas att åldersgränsen höjs.

Hur länge är det rimligt att man straffas? Är det helt omöjligt att en person kan ha begått ett misstag och sedan djupt ångrat sig för att aldrig åter befinna sig i samma situation? Dessutom visar studier på ett samband mellan brottslighet och arbetslöshet – om före detta kriminella inte kan få in en fot i samhället, är det som bäddat för ny kriminell verksamhet.

Jag hoppas innerligt att mitt snedsteg inte ska behöva avgöra mitt liv de närmaste tio åren, men för det behövs ny lagstiftning. Tyvärr tillkommer allt fler lagar om kontroller, samtidigt som den allmänna övervakningen tilltar i samhället.

Jag är inte emot kontrollerna i sig – de kan säkerligen behövas i vissa sammanhang. Men jag kan mycket väl tänka mig att en arbetsgivare som ser att någon förekommer i registret avstår från att anställa personen, utan att närmare bry sig om brottet eller omständigheterna. Det jag motsätter mig är missbruket.

Men framför allt efterlyser jag en sänkning av tiden i belastnings­­­regist­ret för mindre allvarliga lagöver­trädelser, speciellt för yngre personer som precis ska påbörja sin karriär ute i arbetslivet.

Marie

Bli den första att tycka till!
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.