Annons:
Situationen är extra tuff för personalen på kundtjänst, menar Patricia Lundbäck och Tobias Olsson. »Alla som går till ett jobb vill göra det bra, går inte det så mår man inte så bra«, säger Patricia Lundbäck.Bild:Simon Eliasson
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVJens KärrmanKarin Thorsell0 kommentarerTyck till!

»Många är på gränsen för vad de klarar av«

Fler timmar i telefon, strulande datasystem och nya arbetsuppgifter. Personal på Arbets­förmed­lingens kundtjänst vittnar om en pressad arbetssituation. »Folk är frustrerade«, säger Tobias Olsson, arbets­förmedlare och skyddsombud vid kundtjänsten i Luleå.

Före årsskiftet anmälde huvudskyddsombuden vid Arbetsförmedlingen myndigheten till Arbetsmiljöverket. Bakgrunden är en alltmer pressad arbets­miljö. I anmälan pekades digi­taliseringen av verksamheten, i kombination med en stor omorganisation, ut som viktiga orsaker till problemen.

Det är en verklighet som medarbetarna på Arbetsförmedlingens kundtjänst i Luleå känner igen sig i.

Under det senaste året har det lagts på fler uppgifter. Det finns inte mycket luft kvar i systemet, säger arbets­förmedlaren Stellan Mäki, som jobbar med Arbets­förmedlingens nya digitala koncept, kundmöten på distans.

Han pekar ut teknikproblem som en källa till stress och frustration.

– Vi är väldigt sårbara när tekniken inte funge­rar. Det har varit en hel del problem med våra interna system, säger Stellan Mäki.

Patricia Lundbäck, klubbord­förande vid kundtjänsten i Luleå, och skyddsombudet Tobias Olsson befarar att arbets­situationen leder till att antalet sjukskrivningar, som minskade under 2017, återigen kommer att öka.

– Vi ser att många kolleger är på gränsen för vad de klarar av, säger Tobias Olsson.

När huvudskyddsombuden i landet anmälde Arbetsförmedlingen lade de särskild vikt vid arbetsbelastningen på kundtjänst. Enligt Tobias Olsson och Patricia Lundbäck gör flera samverkande faktorer att situationen blivit extra tuff för personalen där.

Den omorganisation som pågår inom hela Arbetsförmedlingen är redan genom­förd på kundtjänst. Digi­taliseringen av kundmötena har införts. Men varken teknik eller bemanning har hängt med i svängarna.

I Luleå ska personalstyrkan öka, men nyrekryteringarna är långt ifrån klara. Dessutom har nya arbetsuppgifter, som att granska aktivitetsrapporter och att vara tillgänglig i sociala medier, tillkommit.

– Det går i otakt, vi är inte i fas. Vi jobbar efter något som ska komma, men som inte är klart ännu, menar Patricia Lundbäck.

Tanken med den nya organisationen är att kunderna ska kunna sköta många av sina ärenden hemifrån, vilket ska leda till färre samtal till kundtjänst. Men när tekniken inte alltid fungerar ringer de arbetssökande ändå.

– I dag har vi minst lika många samtal, om inte fler än tidigare. Vi sitter låsta vid våra datorer en väldigt stor del av dagen, säger Tobias Olsson.

Eftersom hela myndigheten är pressad hamnar de som inte får tag på sin handläggare till sist hos kundtjänst.

– Sedan semestern har vi haft det vi kallar röda köer i princip hela tiden, det innebär att kunden får vänta i minst sju till åtta minuter. Ibland har kun­derna fått vänta i upp till en timme, säger Patri­cia Lundbäck.

Men många gånger kan inte kundtjänst hjälpa till med de ärenden som kunderna ringer om.

– Det är frustrerande både för dem och för oss. Alla som går till ett jobb vill göra det bra, går inte det så mår man inte så bra, säger Patricia Lundbäck.

ST-klubbarna på samtliga kundtjänster inom Arbetsförmedlingen skrev för några veckor sedan ett brev till ledningen. Där efterfrågar facket en rad åtgärder. Bland annat vill man minska takten i införandet av de nya digitala kundtjänsterna. Men viktigast, enligt medarbetarna på kundtjänst i Luleå, är att tekniken måste fungera.

– Vi är på tåget, vi tror att det här är framtiden. E-tjänsterna kommer att bli bra när det är klart. Problemet är att vi behöver det här nu, säger Tobias Olsson.

Leif Öhrvall, sektionschef vid kundtjänst i Luleå, har stor förståelse för medarbetarnas frustration.

– Det är ingen tvekan om att det är pressat, så har det varit den senaste tiden. Vi har helt fantastiska medarbetare här, som gör ett jättebra jobb trots en svår situation. Jag upplever att det trots allt är en bra stämning, säger han.

Han tror inte att det går att bromsa utrullningen av de nya digitala tjänsterna, de måste komma i gång. Nu handlar det om att klara det dagliga jobbet i väntan på att förändringarna är helt genomförda.

– Vi måste laga efter läge nu, och så kommer det förhoppningsvis att bli bättre i takt med att de nya systemen fungerar bättre, säger Leif Öhrvall.

 

Skyddsombud kräver krafttag mot stressen

I den anmälan till Arbetsmiljö­verket som huvudskydds­ombuden på Arbetsförmedlingen gjorde i december framhölls främst problemen på kundtjänst, men anmälan och kravet på handlingsplan gäller hela myndig­heten.

– Vi gick redan på knäna med extremt höga sjuktal och hög personalomsättning. Om någon blir sjuk blir det svårt att få verksamheten att fungera, säger Dan Ribbenborg, huvudskyddsombud för Södra Götaland.

Det finns en vilja och mål, men än så länge saknas handlingskraft, anser Amela Bogucanin, huvudskydds­ombud för Stockholm och Gotland.

– Vi behöver bli mycket mer konkreta och rusta chefer med kunskap och verktyg, säger hon.

I och med att Arbetsförmedlingen beslutat att inte genomföra hela omorganisationen på en gång har tempot dragits ned, vilket välkomnas av skyddsombuden.

Men de lyfter också fram att störningarna i samband med förändringarna av it-systemen har förvärrat situa­tionen.

– Att it inte fungerar och är svajigt skapar frustration hos medarbetarna som inte kan hjälpa kunderna. Hot och våld tenderar då att öka. Alla kunder är heller inte självgående, utan många behöver extra stort stöd, säger Tommy Ottergren Ståhl, huvudskyddsombud för Göteborg och Halland.

Håkan Lampa, huvudskyddsombud på avdelningen för digitala tjänster, håller med. Men han tycker också att man redan kan se positiva effekter av förändringarna.

– Samtidigt behöver utvecklingen gå i takt med att arbetsgivare, arbets­sökande och arbetsförmedlare är mogna för förändringarna, säger han.

Åsa Lönnelid, huvudskyddsombud för Södra Norrland, anser att sam­arbetet med den lokala arbetsgivaren fungerar bra, men säger att det finns en misstro bland medarbetarna om arbets­givarens vilja. Därför, menar hon, måste arbetsgivaren informera ännu mer och aldrig hoppa över att samverka med facket.

– Annars får medarbetarna inte förtroende för besluten.

Bli den första att tycka till!
STNyhetInför valet i höst kommer ST att driva krav på mer personal på myndigheterna, meddelarskydd för bolagsanställda och en nollvision för hot och våld.
HögskolanNyhetAndelen studenter med utländsk bakgrund vid svenska lärosäten fortsätter att öka. Under läsåret 2016/17 hade nästan var fjärde nybörjare vid högskolan utländsk bakgrund, enligt statistik från UKÄ.
STNyhetDet blev inget namnbyte för ST. Efter en intensiv debatt om både omröstningsproceduren och sakfrågan röstade 61 kongressombud för förbundsstyrelsens namnförslag Sterka och 59 för ST. Men eftersom en namnändring skulle ha krävt två tredjedels majoritet räckte det inte.
Val 2018FördjupningOavsett vem som vinner valet är det stor sannolikhet att arbetsrätten förändras. De borgerliga partierna vill ändra turordningsreglerna för att ge företagen bättre villkor. På den andra sidan blockgränsen vill politikerna i stället skärpa reglerna för tillfälliga anställningar.
FORSKNINGNyhetRegeringen har beslutat om ett särskilt gästforskningprogram för amerikanska klimat- och miljöforskare. Motiveringen är att president Trump gjort omfattande nedskärningar på området.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har bristande kunskap om vilka effekter olika insatser ger för nyanlända. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan orsaka att de står utanför arbetsmarknaden längre tid.
JämställdhetNyhetVälutbildade män och kvinnor får ungefär samma lön när de startar sina karriärer. Men därefter ökar männens löner snabbare än kvinnornas, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en rapport.
POLISENNyhetPolisen vill lösa sina rekryteringsbehov genom polisutbildning vid ytterligare ett lärosäte, utökad distansutbildning och polisutbildning för specialister inom andra områden. Bättre villkor och arbetsmiljö ska också underlätta rekryteringen av 20 000 personer till 2024.
SocialförsäkringarNyhetRiksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, har anmält Försäkringskassans hantering av assistansersättning till Justitiekanslern. RBU anser att myndigheten gjort sig skyldig till domstolstrots.
PolisenNyhetNu begär Polisen att 1 020 studenter antas till polisutbildningen våren 2019, uppger Ekot. Anledningen är polisbristen. Samtidigt föreslår ST inom Polisen i Gävleborg ett snabbspår för civilanställda till polisbehörighet.
HÄLSANyhetFör första gången på sex år minskar sjukfrånvaron i staten. Men sjuktalen behöver sänkas snabbt de kommande tre åren för att nå regeringens mål, enligt en rapport från Statskontoret.
SocialförsäkringNyhetFörsäkringskassan och Arbetsförmedlingen har tagit fram en gemensam avsiktsförklaring för att förstärka sitt samarbete och för att göra övergången från sjukskrivning till arbete enklare.
EUNyhetRiksdagen har med 164 röster mot 144 beslutat att i ett motiverat yttrande till EU-kommissionen säga nej till förslaget att inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå.
EXTRAKONGRESSNyhetBara 3 av 70 var för namnbyte från Fackförbundet ST till Fackförbundet Sterka när ST-företrädare inom universitets- och högskoleområdet samlades till ordförandekonferens. Flertalet vill ha kvar Fackförbundet ST, och i andra hand Publikt, säger avdelningsordförande Annika Aronsson.
ArbetsmiljöNyhetChefer i offentlig sektor arbetar under orimligt stor press. Det anser socialminister Annika Strandhäll, S. I ett studiosamtal hos Aftonbladet morgon diskuterade hon chefers arbetsvillkor med Sacos ordförande Göran Arrius.
NORGENyhetUngefär 6 200 statsanställda i Norge kommer att gå ut i strejk på torsdag morgon, om inte de pågående medlingsförsöken i löneförhandlingarna lyckas. Fyra fack står bakom varslet – LO, Unio, Akademikerna och YS.
PolisenNyhetEn arbetsmiljöenkät inom Polismyndigheten får skarp kritik av anställda, därför att de förväntades svara direkt till chefen, rapporterar Ekot. Enkäten hade godkänts i förväg av facken. ”Vi gjorde ett misstag”, säger STs avdelningsordförande Karin Svenning.
ArbetsmarknadNyhetAllt fler äldre arbetar längre. 125 000 fler över 55 år är i jobb i dag jämfört med för tio år sedan, enligt Arbetsförmedlingen. Nästan åtta av tio i åldern 55-64 år jobbar, men också bland dem över 65 har sysselsättningen ökat.
KRIMINALVÅRDENNyhetNästan 70 procent av de anställda inom Kriminalvården har en mer eller mindre stark upplevelse av att det råder en tystnadskultur på arbetsplatsen. Det skriver myndighetens internrevision i en rapport om arbetet kring värdegrund och etik.
MigrationsverketNyhetSkyddsombudet Oskari Lundahl på Migrationsverkets förvar Kållered tycker inte att problemen med hot och våld tas på tillräckligt stort allvar.
STNyhetSka Fackförbundet ST fortsätta heta ST, byta namn till Sterka eller till Publikt? Frågan avgörs på en extrakongress.
SjukpenningNyhetLäkare klarar inte att leva upp till Försäkringskassans krav vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Det kan leda till brister i rättssäkerhet och enhetlighet.
JämställdhetNyhetDen nordiska jämställdhetspolitiken har lett till ökat deltagande av kvinnor på arbetsmarknaden och därmed kraftigt stärkt BNP-ökningen i Norden, enligt en rapport från samarbetsorganisationen OECD.
SjukpenningNyhetFörvaltningsrätternas domare bedömer sjukintygen olika när de överprövar rätten till sjukpenning. Det anser jurister på de fyra kammarrätter som är närmast högre instans, uppger Ekot.
OMLOKALISERINGNyhetFack och arbetsgivare på myndigheterna har inlett förhandlingar om de anställdas villkor när regeringen beslutar om omlokaliseringar. ”Vi har konstruktiva diskussioner”, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
POLISENNyhetPolismyndigheten måste göra om sin upphandling av pass, slår Kammarrätten i Stockholms län fast i en dom. Orsaken är att Polisen inte kunnat visa att andra leverantörer än anbudsvinnaren Svenska pass inte missgynnats.
POLISENNyhetEn tidigare inköpschef vid Polisen får löneavdrag för att han ägnat sig åt fastighetsaffärer på arbetstid och utan att meddela arbetsgivaren. Media rapporterade om affärerna, vilket riskerat att försämra Polisens anseende, enligt myndighetens personalansvarsnämnd.
RättsväsendetNyhetSveriges advokater dömer ut förvaltningsdomstolarna i en undersökning från organisationen Rättvis skatteprocess. Sex av tio advokater anser att förvaltningsdomstolarna är partiska och sju av tio anser att domarna är dåligt motiverade.
A-kassanNyhetAntalet karensdagar i a-kassan minskas från sju till sex från 2 juli. En enig riksdag har ställt sig bakom regeringens förslag. Regeringen beslutade i torsdags om ändringen i lagen.
ArbetsmiljöNyhetVar tredje myndighetsanställd Jusek-medlem har utsatts för våld, hot, trakasserier, skadegörelse, mutförsök eller annan otillbörlig påverkan de senaste två åren, skriver två företrädare för förbundet i en debattartikel.
FORSKNINGNyhetRådmannen Johan Modin får regeringens uppdrag att förbereda inrättandet av den nya myndigheten Etikprövningsnämnden. Nämnden startar sin verksamhet 1 januari 2019.
ArbetsmarknadNyhetAntalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser har konsekvent överskattats. Det kommer Riksrevisionen fram till i en granskning av insatser under åren 2006 till 2015.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen stoppar användningen av sitt nya verktyg för att matcha arbetssökande nyanlända mot jobb. Verktyget Jobskills kan användas för flyktingsspionage, uppger SVT.
EUNyhetDe offentliganställdas fackförbund i Europa, EPSU, har beslutat att stämma EU-kommissionen inför domstol. Striden gäller minimiregler för inflytande för statligt anställda vid omställningar.
SKATTEVERKETNyhetSkatteverkets interna arbete för att motverka oegentligheter behöver styras upp rejält, anser myndighetens internrevision. Exempelvis saknas fortfarande en ordning för att hantera incidenter där ledningen är inblandad – trots de senaste årens skandaler kring tidigare generaldirektören och överdirektören.
FackligtNyhetEU-ländernas gemensamma deklaration om sociala rättigheter är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen, skriver näringslivets forskningsinstitut Ratio i en rapport. TCOs Europachef Per Hilmersson håller inte med.
migrationsverketNyhetMigrationsverket gjorde fel när en arbetstagare i Mälardalen blev uppsagd från sin provanställning, enligt ST som stämmer myndigheten i Arbetsdomstolen. Målet är principiellt viktigt, enligt förbundsjurist Joakim Lindqvist.
DANMARKNyhetParterna inom stat och kommun i Danmark har efter omfattande konfliktvarsel kommit överens om ett nytt treårigt avtal. Avtalet säkrar ett reallönelyft, enligt fackförbundet HK Stat.
ArbetsförmedlingenNyhetCoachföretag som avslöjats med meningslösa aktiviteter och misstänkt fusk skulle stoppas av Arbetsförmedlingen. Men i verkligheten blev flera av dem kvar och fick ännu mer pengar, uppger SVT.
HögskolanNyhetAntalet helårspersoner vid universitet och högskolor ökade med 290 under 2017. Totalt fanns 60 600 helårspersoner vid lärosätena, varav nästan 10 000 doktorander.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetNio höga chefer på Försäkringskassan och fyra före detta generaldirektörer har undertecknat ett skarpt brev till regeringen om avsättningen av Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler. ”Beslutet är helt obegripligt”, säger Adriana Lender, tidigare generaldirektör på myndigheten.
FörsäkringskassanNyhetRegeringens beslut att sparka Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler får kritik. Om det inte är olagligt är det åtminstone ett högst olämpligt beslut, skriver förre ordföranden i Högsta förvaltningsdomstolen, Sten Heckscher, i en debattartikel i Svenska dagbladet.
HögskolanNyhetRiggade anställningar och nepotism är en del av verkligheten när högskolan rekryterar personal. Det menar fackförbundet Sulf i en rapport som granskar anställningsprocessen vid tre lärosäten.