Annons:
Bild:Mostphotos
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Missvisande bild av Arbetsförmedlingen

Trots att Arbetsförmedlingen har lågt anseende bland allmänheten har de arbetssökande och arbets­givarna förtroende för myndigheten, skriver arbetsförmedlaren Johan Berg.

SVTs serie Sveriges bästa arbetsförmedling har skildrat vardagen för fyra arbetslösa personer och arbetet på arbetsförmedlingskontoret i Örnsköldsvik. Arbetsförmedlingen debatteras flitigt och partierna i Alliansen vill göra om myndighetens uppdrag i grunden och privatisera den om de vinner valet. Motiveringen är att Arbetsförmedlingen har misslyckats med att förmedla jobb.

Den inställningen har jag också haft, och förr kunde jag bli provocerad bara av namnet Arbetsförmedlingen. Jag ansåg att myndigheten var förlegad och saknade legitimitet i vårt moderna samhälle, i tider av Linkedin och sociala medier. Men i dag kan jag tvärtom se att myndigheten har en plats att fylla och jag kan känna stolthet över att vara en del av Sveriges mest kritiserade myndighet.

Arbetsförmedlingen har ett lågt förtroende hos allmänheten. Professor Lars Calmfors har dock uttryckt att Arbetsförmedlingens dåliga anseende är delvis oförtjänt och professor Anders Forslund menar att förtroende­mätningar inte ger en rättvis bild av hur Arbetsförmedlingen sköter sitt uppdrag, med tanke på dess uppdrag som kontrollfunktion mot a-kassan.

Kantar Sifo slår fast att myndigheters anseende hos allmänheten till största delen påverkas av hur medie­bilden uppfattas, och inte av den egna kontakten med myndigheten. Samtidigt menar nästan 8 av 10 att mediebilden av Arbetsförmedlingen upplevs negativ. Faktum är att både arbetsgivare och arbetssökande har förtroende för Arbetsförmedlingen, men det är det få som vet. De senaste tio åren har i genomsnitt 90 procent av arbetsgivarna som nyttjat myndighetens tjänster svarat att man är nöjd med Arbetsförmedlingen.

I traditionella medier och i sociala medier sprids ofta en missvisande bild av Arbetsförmedlingen och en rad »fake news«, då det finns ett starkt ekonomiskt och politiskt intresse av att privatisera Arbetsförmedlingen. Nyligen uppdagades det hur Svenskt Näringsliv har spridit lögner om Arbets­förmedlingen i åtta år och hur Centerpartiet har försökt mörklägga granskningar som visar att Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända har lyckats. Kritiken mot Arbetsförmedlingen är ständigt närvarande i medierna – detta oavsett om arbetsförmedlare går på knäna med en vardag som kantas av känslor av att inte räcka till. Men på samma gång finns en känsla att faktiskt kunna göra skillnad.

Vi behöver problematisera bilden av Arbetsförmedlingen, en myndighet som jag inte trodde att jag skulle vilja stå upp för. Inte trodde jag heller att förmedla jobb handlar om så mycket mer än bara att hjälpa människor att hitta jobb, utan faktiskt främst går ut på att hjälpa människor till jobb genom till exempel praktik, väg­ledning, utbildning och anställningsstöd. Jag hade heller aldrig trott att jag skulle höra till de 9 av 10 arbets­förmedlare som har en skyhög arbets­belastning.

Frågan är vad som kommer att hända med myndigheten efter valet. Oavsett vad som händer kommer jag att kunna känna mig stolt över att få ha varit en del av Arbetsförmedlingen, en myndighet som är värd upprättelse.

Johan Berg, arbetsförmedlare i Örebro

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.