Annons:
Bild:Thinkstock
Julpynt
Kultur
AVJenny Damberg0 kommentarerTyck till!

Nu tändas tusen LED-lampor

Nu är det jul igen. Och det glittrar och glimmar som aldrig förr. Energi­snål LED-belysning har gett nytt ljus åt advent. Det är den senaste av många faser i svenskarnas intensiva förhållande till julpynt.
Bild:Thinkstock

Fyra flyttkartonger och en gammal resväska. Där ligger det, Jessica Amorskens julpynt. Elva månader om året. Förutom det hon alltid tillverkar nytt, som smällkarameller, ljusdekorationer och pepparkakshus. I sex år har hon bloggat – om just julen.

– Pyntet är jätteviktigt för mig. De senaste två åren har det ju knappt varit någon snö och då fyller pyntet rollen som stämningshöjare.

Jessica Amorsken är en av åtminstone 50 aktiva svenska julbloggare. De skriver om glögg, bakning, matlagning, julmarknader, väder och vind. Och pynt, så klart.

– Det som är så speciellt med julen är att det är en hel månad av glitter och ljus och tomtar och stjärnor. Utan pyntet skulle det inte kännas som jul.

Men så har det inte alltid varit, säger Lena Kättström Höök, intendent vid Nordiska museet och författare till boken God jul – från midvinterblot till Kalle Anka. Hon berättar att den äldsta kända målningen av ett svenskt julfirande är ungefär från år 1800. Tavlan Småländsk jul, av konstnä­ren Pehr Hörberg, föreställer en storstuga i juletid. Här finns ingen gran, ingen tomte, inga julklappar och ingen skinka. Där­emot är väggen täckt av bonader. Jul­firandet i den form vi känner det i dag började ta form först senare under 1800-talet. Julgranen blev vanligare. Man stöpte ljus. Så småningom köpte man änglaspel, advents­stjärnor och julkrubbor.

svenskarnas Relation till julen har sedan varierat. Under en period, på 1920-talet, fanns det en föreställning om att julen snart skulle bli onödig. I det nya moder­na samhälle som växte fram såg visio­närerna ingen plats för senti­mentala traditioner från det fattiga bondesamhälle man på alla sätt ville lägga bakom sig.

På 1970-talet lade vissa grupper ned julen av politiska skäl, medan and­ra nöjde sig med att etablera ett mindre kommersiellt julfirande. Hantverkskurser blev populära – och så uppstod nya traditioner.

– Halmpynt tror jag att man tänker på som gammalt och genuint, säger Lena Kättström Höök. Men under 1800-talet hade man sådant som blänkte och glittrade så mycket som möjligt. Man slog in det man hade i stanniol. Halmpyntet blev populärt först under 1970-talet, när halmslöjdskurser var inne.

Halmen som sådan var emellertid inte ny, den hade funnits med ända sedan 1700-talet. Men inte som pynt i granen, utan på golvet. Det är typiskt för det vi uppfattar som klassiskt svenska jultraditioner av i dag – de är en blandning av gammalt och nytt i mer eller mindre oheliga allian­ser.

I dag står traditionhögt i kurs, säger Lena Kättström Höök. Tradi­tioner som uppfattas som trygga och kontinuerliga har hög status. Hon tror att det också bidrar till att moderna jämställdhets­ideal får stå tillbaka i advent: man försöker leva upp till traditionen, så som man tänker sig den. Alltså är det kvinnor som pyntar, bakar och fejar. Och som julbloggar. Jessica Amorsken känner bara till en enda manlig julbloggare, och han har lagt ned sin blogg.

– Ernst Kirchsteigerär undan­taget bland julpyntarna, och ett härligt sådant, säger Jessica Amorsken. Men annars förväntar man sig att det är kvinnorna som ska tycka om att pynta, pyssla och ta hand om hemmet på julen. Män ska hugga granen och lägga in sill. Kvinnorna kämpar ofta järnet i veckor med bakning och städning. Därför tror jag att många kvinnor upplever julen som stressig.

Helt ensam är Ernst Kirchsteiger emellertid inte. Vid sidan av de tradi­tionella julsederna finns också en ny trend. Med senare års energisnåla led-teknik har ljusdekorationerna i trädgårdarna blivit fler och större – och där är det inte sällan männen som

står för arrangemangen. Lena Kättström Höök säger att familjefilmen Ensam hemmafrån 1990 har varit en viktig inspirationskälla. Den visade hur det kan se ut. Och för varje år lyser allt fler svenska villa­trädgårdar och balkonger upp under de mörkaste måna­derna.

Också Jessica Amorsken är mån om att julen ska glimma och värma.

– Mitt absoluta favoritjulpynt är glitter och ljus i olika former: Slingor, ljusstakar, stjärnor, stearinljus och så vidare. Jag har en julstjärna från 1960-talet som jag har fått av mormor och morfar som jag älskar. Jag gillar faktiskt inte vitt eller svart julpynt. För min del ska julen vara murrig och röd.

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.