Annons:
Ny SÄKERHETSSKYDDSLAG
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Ny lag skapar jobb på myndigheter

Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts genomgång av myndigheternas remissvar på lagförslaget.

En utredning initierad av regeringen har pekat ut områden i den nya säkerhetsskyddslagen som behöver kompletteras. När myndigheterna nu har fått säga sitt om utredarnas förslag står det klart att den nya lagen kan komma att skapa nya jobb i staten.

Transportstyrelsen är en av de myndigheter som behöver anställa. Eftersom myndigheten ska få ett större ansvar för tillsyn av Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket behövs det fem nya årsarbetskrafter och 2,5 miljoner kronor i extra anslag för nästa år. Dessutom behövs ett höjt anslag med 5 miljoner om året från 2021, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Om vi ska klara det här behöver vi att det tillförs medel redan under 2020. Vi behöver anställa så att vi kan ha den nya personalen på plats till nästa sommar, säger Peter Gustavsson, säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen till Publikt.

De kompletteringar som utredarna föreslår handlar bland annat om en utökad skyldighet att ingå så kallade säkerhetsskyddsavtal i samband med att myndigheter lägger ut verksamhet på entreprenad.

Det behövs också förändringar när det gäller vilka myndigheter som jobbar med tillsyn inom ramen för säkerhetsskyddslagen, enligt utredningen.

Peter Gustavsson förstår resonemanget kring kompletteringarna i lagstiftningen, påpekar han.

– Men det är viktigt att man då får förutsättningarna för att genomföra detta om förändringarna ska få någon effekt, säger han.

På Strålsäkerhetsmyndigheten har man behov av tre extra årsarbetskrafter samt en höjning av anslaget med 7 miljoner kronor per år, för att kunna sköta det utökade uppdrag som kommer av den nya lagen, enligt myndighetens remissvar.

– I princip är det personalkostnader som det härrör till. Det handlar om tillkommande tillsynsuppgifter som det behövs anställas personal för, säger myndighetens säkerhetschef Elisabeth Öhlén.

När det gäller IT- och informationssäkerhet är det just nu relativt hård konkurrens om personalen, enligt henne.

– Men själva utredningen uppskattar ju att det här ska vara på plats under 2021 så vi har ett och ett halvt år på oss att rekrytera, säger Elisabeth Öhlén.

Den myndighet som har störst anställningsbehov är Säkerhetspolisen, som vill ha 40 nya årsarbetskrafter. I sitt remissvar pekar myndigheten också på att det krävs tid för förberedelse, och att förändringarna i lagstiftningen därför inte bör träda i kraft alltför snabbt.

Men det finns flera myndigheter som aviserar att de behöver resursförstärkning på olika sätt.

På Energimyndigheten kommer det att behövas nio nya årsarbetskrafter för att klara av det merarbete som lagkompletteringarna skapar. Och det är ”konservativt räknat”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten flaggar också för att det kommer att krävas mer resurser. Ingen av dem anger om det behövs fler anställda men Lantmäteriet skriver att den nya lagen kommer att innebära ”konsekvenser för centrala delar” i myndighetens verksamhet.

Ny lag behöver kompletteras

Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april i år. Regeringens utredare tittar just nu på olika typer av kompletteringar till lagen.

En utredning har bland annat föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar ska utvidgas.

Förslaget innehåller också förändringar när det gäller ett antal olika myndigheters tillsyns- och samordningsuppdrag.

Innan regeringen tar beslut har berörda myndigheter fått svara på hur de ställer sig till förslaget i en remissrunda.

Flera myndigheter uppger att de behöver ett ökat anslag för att kunna anställa nya medarbetare som en följd av den nya lagen. Däribland Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.