Annons:
Ny SÄKERHETSSKYDDSLAG
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Ny lag skapar jobb på myndigheter

Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts genomgång av myndigheternas remissvar på lagförslaget.

En utredning initierad av regeringen har pekat ut områden i den nya säkerhetsskyddslagen som behöver kompletteras. När myndigheterna nu har fått säga sitt om utredarnas förslag står det klart att den nya lagen kan komma att skapa nya jobb i staten.

Transportstyrelsen är en av de myndigheter som behöver anställa. Eftersom myndigheten ska få ett större ansvar för tillsyn av Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket behövs det fem nya årsarbetskrafter och 2,5 miljoner kronor i extra anslag för nästa år. Dessutom behövs ett höjt anslag med 5 miljoner om året från 2021, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Om vi ska klara det här behöver vi att det tillförs medel redan under 2020. Vi behöver anställa så att vi kan ha den nya personalen på plats till nästa sommar, säger Peter Gustavsson, säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen till Publikt.

De kompletteringar som utredarna föreslår handlar bland annat om en utökad skyldighet att ingå så kallade säkerhetsskyddsavtal i samband med att myndigheter lägger ut verksamhet på entreprenad.

Det behövs också förändringar när det gäller vilka myndigheter som jobbar med tillsyn inom ramen för säkerhetsskyddslagen, enligt utredningen.

Peter Gustavsson förstår resonemanget kring kompletteringarna i lagstiftningen, påpekar han.

– Men det är viktigt att man då får förutsättningarna för att genomföra detta om förändringarna ska få någon effekt, säger han.

På Strålsäkerhetsmyndigheten har man behov av tre extra årsarbetskrafter samt en höjning av anslaget med 7 miljoner kronor per år, för att kunna sköta det utökade uppdrag som kommer av den nya lagen, enligt myndighetens remissvar.

– I princip är det personalkostnader som det härrör till. Det handlar om tillkommande tillsynsuppgifter som det behövs anställas personal för, säger myndighetens säkerhetschef Elisabeth Öhlén.

När det gäller IT- och informationssäkerhet är det just nu relativt hård konkurrens om personalen, enligt henne.

– Men själva utredningen uppskattar ju att det här ska vara på plats under 2021 så vi har ett och ett halvt år på oss att rekrytera, säger Elisabeth Öhlén.

Den myndighet som har störst anställningsbehov är Säkerhetspolisen, som vill ha 40 nya årsarbetskrafter. I sitt remissvar pekar myndigheten också på att det krävs tid för förberedelse, och att förändringarna i lagstiftningen därför inte bör träda i kraft alltför snabbt.

Men det finns flera myndigheter som aviserar att de behöver resursförstärkning på olika sätt.

På Energimyndigheten kommer det att behövas nio nya årsarbetskrafter för att klara av det merarbete som lagkompletteringarna skapar. Och det är ”konservativt räknat”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten flaggar också för att det kommer att krävas mer resurser. Ingen av dem anger om det behövs fler anställda men Lantmäteriet skriver att den nya lagen kommer att innebära ”konsekvenser för centrala delar” i myndighetens verksamhet.

Ny lag behöver kompletteras

Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april i år. Regeringens utredare tittar just nu på olika typer av kompletteringar till lagen.

En utredning har bland annat föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar ska utvidgas.

Förslaget innehåller också förändringar när det gäller ett antal olika myndigheters tillsyns- och samordningsuppdrag.

Innan regeringen tar beslut har berörda myndigheter fått svara på hur de ställer sig till förslaget i en remissrunda.

Flera myndigheter uppger att de behöver ett ökat anslag för att kunna anställa nya medarbetare som en följd av den nya lagen. Däribland Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bli den första att tycka till!
POLISENNyhetVäntetiden för att få ett vapentillstånd kan vara upp till fyra månader beroende på var i landet man bor. Polisens handläggare beskriver en stressig arbetsmiljö, som kan påverka rättssäkerheten i besluten, enligt myndighetens internrevision. ”Man kan väl säga att man får göra rätt för lönen”, säger handläggaren och ST-medlemmen Yvonne Nordström till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn anställd på Arbetsförmedlingen får en varning för att ha använt arbetsgivarens parkeringstillstånd privat. Den anställde har uppgett att tillståndet köptes av en okänd man och att han inte visste att det tillhörde myndigheten.
HÖGSKOLANNyhetStockholms universitets julbord för personalen kostade sammanlagt nästan 2,2 miljoner kronor 2018. Nu har förvaltningsrätten dömt universitetet till att betala 160 000 kronor i böter för felaktig upphandling.
SCBNyhetDen externa leverantör som samlar in data till SCBs arbetslöshetsstatistik har gjort fel som inneburit att ökningen av arbetslösheten överdrivits. ”Vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger”, säger John Kling, enhetschef på SCB, till Publikt.
REGERINGENNyhetOmlokalisering av myndigheter, inrättande av fler servicekontor och utveckling av tillitsbaserad styrning i staten. Det är ansvarsområden som hamnar på nya civilministern Lena Mickos, S, bord. ”Jag har haft mycket att göra med staten i mina tidigare roller”, säger hon till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn man som nyligen dömts till fängelse för att ha våldtagit en kollega under en personalfest bör bli av med jobbet, skriver Arbetsförmedlingen i en anmälan till personalansvarsnämnden.
SäkerhetsriskerNyhetRättssäkerheten för de personer som av Säpo utpekas som säkerhetshot ifrågasätts i en granskning som Sveriges Radios Ekot gjort. Varken de anklagade, deras juridiska ombud eller de myndigheter som ska döma får ta del av hela bevisningen.
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
rättsväsendetNyhetInte en enda gång har en person lyckats få rätt efter överklagan när Säkerhetspolisen, Säpo, beslutat att personen utgör ett säkerhetshot. Det visar en genomgång som Ekot gjort kring lagen om särskild utlänningskontroll.
MigrationsverketNyhetTusentals överklaganden av beslut från Migrationsverket ligger i landets förvaltningsdomstolar. Striden handlar om statens ersättningar till kommunerna för kostnader för nyanlända.
VälfärdsbrottNyhetBidragsbrott och brott mot välfärdssystemen begås ofta av organiserad brottslighet. Den är komplex och svår att bekämpa, enligt en rapport om den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.