Annons:
Ny SÄKERHETSSKYDDSLAG
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Ny lag skapar jobb på myndigheter

Regeringens planerade kompletteringar av den nya säkerhetsskyddslagen gör att flera myndigheter behöver anställa nya medarbetare. Det visar Publikts genomgång av myndigheternas remissvar på lagförslaget.

En utredning initierad av regeringen har pekat ut områden i den nya säkerhetsskyddslagen som behöver kompletteras. När myndigheterna nu har fått säga sitt om utredarnas förslag står det klart att den nya lagen kan komma att skapa nya jobb i staten.

Transportstyrelsen är en av de myndigheter som behöver anställa. Eftersom myndigheten ska få ett större ansvar för tillsyn av Trafikverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket behövs det fem nya årsarbetskrafter och 2,5 miljoner kronor i extra anslag för nästa år. Dessutom behövs ett höjt anslag med 5 miljoner om året från 2021, skriver myndigheten i sitt remissvar.

– Om vi ska klara det här behöver vi att det tillförs medel redan under 2020. Vi behöver anställa så att vi kan ha den nya personalen på plats till nästa sommar, säger Peter Gustavsson, säkerhetsskyddschef på Transportstyrelsen till Publikt.

De kompletteringar som utredarna föreslår handlar bland annat om en utökad skyldighet att ingå så kallade säkerhetsskyddsavtal i samband med att myndigheter lägger ut verksamhet på entreprenad.

Det behövs också förändringar när det gäller vilka myndigheter som jobbar med tillsyn inom ramen för säkerhetsskyddslagen, enligt utredningen.

Peter Gustavsson förstår resonemanget kring kompletteringarna i lagstiftningen, påpekar han.

– Men det är viktigt att man då får förutsättningarna för att genomföra detta om förändringarna ska få någon effekt, säger han.

På Strålsäkerhetsmyndigheten har man behov av tre extra årsarbetskrafter samt en höjning av anslaget med 7 miljoner kronor per år, för att kunna sköta det utökade uppdrag som kommer av den nya lagen, enligt myndighetens remissvar.

– I princip är det personalkostnader som det härrör till. Det handlar om tillkommande tillsynsuppgifter som det behövs anställas personal för, säger myndighetens säkerhetschef Elisabeth Öhlén.

När det gäller IT- och informationssäkerhet är det just nu relativt hård konkurrens om personalen, enligt henne.

– Men själva utredningen uppskattar ju att det här ska vara på plats under 2021 så vi har ett och ett halvt år på oss att rekrytera, säger Elisabeth Öhlén.

Den myndighet som har störst anställningsbehov är Säkerhetspolisen, som vill ha 40 nya årsarbetskrafter. I sitt remissvar pekar myndigheten också på att det krävs tid för förberedelse, och att förändringarna i lagstiftningen därför inte bör träda i kraft alltför snabbt.

Men det finns flera myndigheter som aviserar att de behöver resursförstärkning på olika sätt.

På Energimyndigheten kommer det att behövas nio nya årsarbetskrafter för att klara av det merarbete som lagkompletteringarna skapar. Och det är ”konservativt räknat”, skriver myndigheten i sitt remissvar.

Lantmäteriet och E-hälsomyndigheten flaggar också för att det kommer att krävas mer resurser. Ingen av dem anger om det behövs fler anställda men Lantmäteriet skriver att den nya lagen kommer att innebära ”konsekvenser för centrala delar” i myndighetens verksamhet.

Ny lag behöver kompletteras

Den nya säkerhetsskyddslagen trädde i kraft 1 april i år. Regeringens utredare tittar just nu på olika typer av kompletteringar till lagen.

En utredning har bland annat föreslagit att skyldigheten att ingå säkerhetsskyddsavtal vid upphandlingar ska utvidgas.

Förslaget innehåller också förändringar när det gäller ett antal olika myndigheters tillsyns- och samordningsuppdrag.

Innan regeringen tar beslut har berörda myndigheter fått svara på hur de ställer sig till förslaget i en remissrunda.

Flera myndigheter uppger att de behöver ett ökat anslag för att kunna anställa nya medarbetare som en följd av den nya lagen. Däribland Säkerhetspolisen, Transportstyrelsen, Energimyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.