Annons:
Villkoren vid Fastighetsmäklarinspektionens flytt till Karlstad gör att många väljer att sluta så snabbt som möjligt. STs arbetsplatsombud Maud Widén är en av dem. »Nu försvinner jättemycket kompetens på en gång«, säger hon.Bild:Casper Hedberg
Fastighetsmäklarinspektionen
Nyhet
AVEmmeli Nilsson0 kommentarerTyck till!

Omställningsavtal prövas när myndigheten flyttar

När Fastighetsmäklarinspektionen flyttar från Stockholm till Karlstad sätts det nya omställningsavtalet på prov. Korta uppsägningstider gör att myndigheten tappar mycket kompetens, enligt STs arbetsplatsombud Maud Widén.

– När man bara bestämmer sig för att flytta myndigheten helt utan förvarning så tycker jag att arbetsgivaren skulle ha gått med på att se flytten som arbetsbrist. Det vore det schysta i det här läget, säger Maud Widén, registrator och arbetsplatsombud på Fastighets­mäklarinspektionen.

Hon har jobbat på myndigheten i 20 år och fick en chock på mötet i september förra året, när representanter från finansdepartementet gav besked om flytten. Beslutet hade inte föregåtts av någon diskussion eller utredning som personalen kände till.

– Det är arbetsskyldighet för oss i Karlstad från den första december 2017, fick vi veta. Från fackligt håll ansåg vi att arbetsgivaren borde säga upp dem som inte följer med, i stället för att anställda ska behöva säga upp sig själva. En flytt inom Stockholms län hade varit en annan sak. Men det ansåg inte arbets­givaren, säger Maud Widén.

Vid arbetsbrist kan arbetsgivaren säga upp arbetstagaren, vilket medför längre uppsägningstid och full tillgång till hjälp från Trygghetsstiftelsen. Om arbetstagaren i stället måste säga upp sig själv gäller den vanliga uppsägningstiden. Då går det inte heller att få a-kassa från den första arbetslösa dagen – 45 dagars karens gäller vid egen uppsägning.

Omställningsstödet från Trygghetsstiftelsen reglerades fram till 2014 i trygghetsavtalet. Sedan 2015 finns ett nytt avtal, omställningsavtalet.

Tidigare fanns i bestämmelserna om omlokalisering ett stycke som innebar att arbetstagare som väljer att inte följa med vid en myndighetsflytt ska få en rimlig omställningstid för att kunna ta del av Trygghetsstiftelsens stöd. Men i det nya omställningsavtalet är det stycket borta. En medveten förändring, enligt Arbetsgivarverkets tillförordnade förhandlingschef Ken Johnsson.

– Om du säger upp dig själv så gäller den vanliga uppsägningstiden. Det är så bestämmelsen ser ut nu, och det är så den ska hanteras. Vi lägger oss vinn om att följa de avtal vi tecknar.

STs förhandlingschef Åsa Erba- Stenhammar medger att frågan är oreglerad i det nya avtalet, något man nu försöker ändra på genom att diskutera med Arbetsgivarverket.

– Det var ett resultat av avtalsförhandlingarna. Vi förde inga diskussioner om vad det skulle få för konkret innebörd.

Historiskt sett har arbetsgivaren generellt haft en pragmatisk hållning som balanserat verksamhetens och individens behov, anser hon.

Ken Johnsson på Arbetsgivarverket menar att hanteringen av omlokaliseringar hela tiden har styrts av hur förutsättningarna och de enskilda anställningsavtalen ser ut. Någon generell­ linje att alltid säga upp personal som inte vill flytta med vid omlokalisering har aldrig funnits, anser han.

När Maud Widén fick besked om myndighetsflytten insåg hon direkt att hon inte kunde följa med till Karlstad. Hon vågade inte chansa utan började söka nytt jobb med en gång.

Om ett par veckor börjar hon på ett nytt jobb i landstinget.

– På grund av det här är vi många som slutar nu. Hade vi blivit uppsagda hade vi fått väldigt långa uppsägningstider vilket skulle gjort det lättare med kompetensöverföring. Nu försvinner jättemycket kompetens på en gång.

Trygghetsstiftelsen ska ge stöd åt uppsagda

Trygghetsstiftelsen är en omställningsorganisation för anställda i staten. Vid omlokaliseringar, när en statsanställd blir uppsagd på grund av arbetsbrist eller när en tidsbegränsad anställning löper ut så bidrar Trygghetsstiftelsen med insatser för att den anställde inte ska bli arbetslös. Insatserna är exempelvis jobbcoachning, rekryteringsservice och ekonomiskt stöd.

Bli den första att tycka till!
UTRIKESNyhetTyska utrikesdepartementet har satt stopp för videomöten via appen Zoom, som används av flera universitet och högskolor i Sverige. Sedan tidigare har Taiwan förbjudit myndigheter och statliga institutioner från att använda programmet, skriver tyska ekonomitidningen Handelsblatt samt brittiska BBC.
CoronaNyhetAntalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud beroende på coronapandemin ökar, skriver Arbetsvärlden. Myndigheten redovisar enligt tidningen 63 anmälningar om tillbud och 48 om skyddstopp.
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.