Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Personalen får betala för pressade priser

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser. Men när operatörernas budget ska gå ihop är det tågpersonalen som får betala genom ökade krav, osäker anställning samt sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor, skriver sju fackliga före­trädare inom spårtrafiken.

Det är nog många människor som inte funderar över allt som händer ombord på ett tåg.

I lugn och ro sitter man på sin plats och ser ut över landskapet och naturen som passerar förbi.

Järnvägens problem i dag handlar inte enbart om signalfel, nedrivna kontaktledningar, växelfel och fordons­fel. Ett stort orosmoln ligger också över den personal som arbetar ombord på tågen.

Sverige avreglerade sin järnväg redan 1995. Men det är inte många som vet att vi har över 50 olika operatörer som kör tåg i Sverige. Mycket av trafiken är upphandlad av dem.

När en upphandling ska inledas formulerar den huvudman som ansvarar för verksamheten – exempelvis SL, Skånetrafiken och Västtrafik – de krav de ställer på operatören. De kan röra allt från personalens kompetens till fordonen eller depåerna. Därefter lägger de operatörer som är intresserade – det kan exempelvis vara SJ, MTR eller Arriva – sina anbud. För att vinna upphandlingen görs en budget som innebär ett så lågt pris som möjligt för upphandlaren.

Det stora orosmolnet är att den operatör som lägger det lägsta anbudet oftast inte blir det billigaste alternativet i längden. Operatörerna vet hur många tåg som ska köras och hur många passagerare som beräknas åka, och då är det lätt att räkna ut hur stora kostnaderna blir. Det operatörerna sedan gör är att försöka förhandla bort personalens anställningsvillkor och minska på underhållet. Det är på det sättet som det går att minska kostnaderna och skapa en större vinst.

Just nu ser vi effekterna av nedskärningar överallt inom järnvägen i Sverige.

2016 drog SJ ned sin bemanning från tre till två personer ombord på snabbtågen och från två till en person på många av regionaltågen.

Under 2017 valde Arriva, som kör lokalbanorna i Stockholm, att ta bort samtliga konduktörer för att ersätta dem med automater.

Vi ser också hur operatörerna vill förändra organisationen så att den kvarvarande personalen inte längre har något säkerhetsansvar. Under 2018 kommer Arriva, som även kör Pågatågen i Skåne, att göra tåg­värdarna till kundvärdar. Det innebär att de förlorar det säkerhetsansvar som i dag ligger i deras arbetsupp­gifter. Det läggs i stället på lok­föraren, som omöjligt kan ha kontroll över vad som sker ombord. Den nya yrkes­kategorin ska få betydligt lägre lön än vad man fått som tågvärd.

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser med tåg, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Vi kan också få in konkurrerande företag som gör sitt yttersta för att vinna kunder genom att hävda att de kan ge bättre service, snabbare tåg eller förmånliga erbjudanden.

Men när operatörerna pressat sina priser i upphandlingarna och ska få sin budget att gå ihop är det tåg­personalen som får betala – genom att jobba med ökade krav, mer osäker anställning, sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor samt i fordon som inte får den tid de behöver i verkstaden.

I slutändan kommer detta att påverka dig som sitter på tåget i lugn och ro och tittar ut på landskapet. För rätt som det är märker du att du inte sett någon som hälsar dig välkommen, någon du kan tala med om du har frågor, någon med rätt kompetens som är på plats om något skulle hända. Du märker det också när tåget plötsligt stannar till, på grund av för lite tid i verkstaden.


Doris Philip
Stefan Bieder
Tony Moros
Måns Wallin
Bo Hansson
Mikaela K Lundgren
Markus Jylhänmaa

ledamöter av styrelsen för ST bransch spårtrafik.

Bli den första att tycka till!
KriminalvårdenNyhetEn kriminalvårdare har åtalats för tjänstefel, sedan han beordrat stopp för kisspaus under transporten av en intagen. Den 25-årige mördaren är fortfarande på rymmen, uppger SVT.
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
RättsväsendetNyhetRegeringen har beslutat om nya regleringsbrev för Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. De båda myndigheterna ska tillsammans redovisa hur de kan bli bättre på att utreda brott och ställa skyldiga inför rätta.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
StatsförvaltningNyhetDen statliga myndighet som har högst förtroende i klassen för svenska institutioner är Polisen. I botten finns Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Det framgår av årets upplaga av Förtroendebarometern.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.