Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Personalen får betala för pressade priser

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser. Men när operatörernas budget ska gå ihop är det tågpersonalen som får betala genom ökade krav, osäker anställning samt sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor, skriver sju fackliga före­trädare inom spårtrafiken.

Det är nog många människor som inte funderar över allt som händer ombord på ett tåg.

I lugn och ro sitter man på sin plats och ser ut över landskapet och naturen som passerar förbi.

Järnvägens problem i dag handlar inte enbart om signalfel, nedrivna kontaktledningar, växelfel och fordons­fel. Ett stort orosmoln ligger också över den personal som arbetar ombord på tågen.

Sverige avreglerade sin järnväg redan 1995. Men det är inte många som vet att vi har över 50 olika operatörer som kör tåg i Sverige. Mycket av trafiken är upphandlad av dem.

När en upphandling ska inledas formulerar den huvudman som ansvarar för verksamheten – exempelvis SL, Skånetrafiken och Västtrafik – de krav de ställer på operatören. De kan röra allt från personalens kompetens till fordonen eller depåerna. Därefter lägger de operatörer som är intresserade – det kan exempelvis vara SJ, MTR eller Arriva – sina anbud. För att vinna upphandlingen görs en budget som innebär ett så lågt pris som möjligt för upphandlaren.

Det stora orosmolnet är att den operatör som lägger det lägsta anbudet oftast inte blir det billigaste alternativet i längden. Operatörerna vet hur många tåg som ska köras och hur många passagerare som beräknas åka, och då är det lätt att räkna ut hur stora kostnaderna blir. Det operatörerna sedan gör är att försöka förhandla bort personalens anställningsvillkor och minska på underhållet. Det är på det sättet som det går att minska kostnaderna och skapa en större vinst.

Just nu ser vi effekterna av nedskärningar överallt inom järnvägen i Sverige.

2016 drog SJ ned sin bemanning från tre till två personer ombord på snabbtågen och från två till en person på många av regionaltågen.

Under 2017 valde Arriva, som kör lokalbanorna i Stockholm, att ta bort samtliga konduktörer för att ersätta dem med automater.

Vi ser också hur operatörerna vill förändra organisationen så att den kvarvarande personalen inte längre har något säkerhetsansvar. Under 2018 kommer Arriva, som även kör Pågatågen i Skåne, att göra tåg­värdarna till kundvärdar. Det innebär att de förlorar det säkerhetsansvar som i dag ligger i deras arbetsupp­gifter. Det läggs i stället på lok­föraren, som omöjligt kan ha kontroll över vad som sker ombord. Den nya yrkes­kategorin ska få betydligt lägre lön än vad man fått som tågvärd.

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser med tåg, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Vi kan också få in konkurrerande företag som gör sitt yttersta för att vinna kunder genom att hävda att de kan ge bättre service, snabbare tåg eller förmånliga erbjudanden.

Men när operatörerna pressat sina priser i upphandlingarna och ska få sin budget att gå ihop är det tåg­personalen som får betala – genom att jobba med ökade krav, mer osäker anställning, sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor samt i fordon som inte får den tid de behöver i verkstaden.

I slutändan kommer detta att påverka dig som sitter på tåget i lugn och ro och tittar ut på landskapet. För rätt som det är märker du att du inte sett någon som hälsar dig välkommen, någon du kan tala med om du har frågor, någon med rätt kompetens som är på plats om något skulle hända. Du märker det också när tåget plötsligt stannar till, på grund av för lite tid i verkstaden.


Doris Philip
Stefan Bieder
Tony Moros
Måns Wallin
Bo Hansson
Mikaela K Lundgren
Markus Jylhänmaa

ledamöter av styrelsen för ST bransch spårtrafik.

Bli den första att tycka till!
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anser inte att myndigheten har brutit mot lagen. Det framkom vid en utfrågning i riksdagens näringsutskott på torsdagen, rapporterar Ekot.
HögskolanNyhetDe tre huvudåtalade i rättegången om fusk i samband med högskoleprov har dömts till fängelse i mellan tre och ett halvt och sex år. Ytterligare sex personer har dömts för medverkan i fuskandet.
MigrationsverketNyhetAv de 11 745 ungdomar som i fjol ansökte om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen har mer än 5 200 personer fått bifall, enligt Migrationsverket.
DiskrimineringsombudsmannenFördjupningFör tio år sedan Sverige fick en sammanhållen lag mot diskriminering och en ny myndighet – Diskrimineringsombudsmannen, DO. Efter en stormig start verkar myndigheten nu ha funnit sin form. Men det finns också de som är kritiska mot hur dagens DO fungerar.
StatsförvaltningNyhetRiksdagen har röstat igenom Stefan Löfven som statsminister. Överenskommelsen som regeringspartierna S och MP har träffat med C och L innebär bland annat förändrade turordningsregler och neddragningar på Arbetsförmedlingen. STs förbundsordförande Britta Lejon är kritisk men ser också en del positivt.
ArbetsmiljöNyhetEn av tio på svensk arbetsmarknad anser att det egna arbetet inte är meningsfullt. Bara 53 procent av tillfrågade chefer i offentlig sektor anser att jobbet är meningsfullt. Det visar en barometer från Jobbhälsoindex.
STNyhetEn tidigare anställd vid Åklagarmyndigheten har stämt ST i tingsrätten för vårdslös rådgivning vid en uppsägning. ST tillbakavisar alla anklagelser. I februari faller domen.
SwedaviaNyhetSwedavia varslar 125 anställda om uppsägning, varav merparten arbetar i Stockholm och Göteborg. ”Vi ska kämpa för att det blir färre än 125”, säger Mikael Nordenståhl, sektionsordförande för ST inom Swedavia på Stockholm Arlanda och Bromma.
RättsväsendetNyhetFörtroendet för rättsväsendet har ökat, och särskilt förtroendet för Polisen. Det visar årets Nationella trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet, Brå.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, har tagit fram en digital guide som stöd i arbetsgivares arbete mot diskriminering. Guiden ska underlätta arbetet med aktiva åtgärder.
RegeringskanslietNyhetArbetsbelastningen för personalen på miljö- och energidepartementet är så hög att Arbetsmiljöverket ingrep i höstas. Ett av arbetsmiljöombuden som slog larm har därefter fått så omfattande arbetsuppgifter att personen känt sig hindrad i arbetsmiljöarbetet. Nu är ombudet sjukskriven och ST har gjort en tillbudsanmälan till Arbetsmiljöverket.
USANyhetMyndighetskrisen i USA innebär att 800 000 statsanställda inte fått någon lön i januari. Många av dem oroar sig nu för obetalda bostadslån, räkningar och sjukvård. Donald Trump tycks inte ha några planer på att lösa krisen.
ÖppenhetNyhetRiksarkivet gjorde rätt när myndigheten nekade att lämna ut allmänna handlingar med motiveringen att handlingarna i sig skulle kunna förstöras vid ett utlämnande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten blev under 2018 den lägsta på tio år, konstaterar Arbetsförmedlingen. Samtidigt var antalet nyanmälda lediga jobb på en hög nivå och antalet som berörts av varsel få.
KriminalvårdenNyhetI maj avled en man av uttorkning i ett av Kriminalvårdens häkten. Nu har avdelningschefen som stått åtalad för vållande till annans död och tjänstefel friats av Attunda tingsrätt.
FackligtNyhetSvenska Hamnarbetarförbundet varslar i dag om riksomfattande stridsåtgärder. Avsikten är att tvinga fram ett rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, skriver förbundsordföranden Eskil Rönér i en debattartikel.
EUNyhetEU samtalar nu om att skjuta upp datumet för en eventuell Brexit till tidigast i juli, skriver brittiska The Guardian. Förseningen är en följd av att EU bedömer att den brittiska premiärministern Theresa May inte kommer att få parlamentets stöd för överenskommelsen med EU.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh har kallats till energiminister Ibrahim Baylan i dag, bland annat för att redogöra för de ifrågasatta konsultinköp som avslöjats av Dagens Nyheter.
SocialförsäkringNyhetEn utredning föreslår att staten tar över ansvaret för personlig assistans, men att kommunerna ska ansvara för tre nya insatser. Utredningen möts av skarp kritik från berörda brukare.
ArbetsmiljöNyhetMer än hälften av de statsanställda tycker att de har för mycket att göra, och kan inte heller koppla bort tankar på arbetet på fritiden.
STATSBUDGETENNyhetDet är en sak att partier intar vissa ideologiska ståndpunkter, en annan att genomföra den nya budgeten i praktiken, säger forskaren Shirin Ahlbäck Öberg. Hon pekar på att många uppgifter som tidigare hanterats av en regering nu måste lösas av myndigheterna själva.
Svenska kraftnätNyhetSvenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh anlitade en vän som konsult i sin tidigare roll som marknadsdirektör 2015–2016, enligt Dagens Nyheter. "Det är ju jäv så det bara dundrar om det", säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, till tidningen.
StatsbudgetenNyhetStatens veterinärmedicinska anstalt, SVA, slutar med sina kontroller av sjukdomar hos vilda djur. Det finns inga pengar i den nya budgeten och uppdraget finns inte med i myndighetens nya regleringsbrev.
ArbetsrättNyhetKristina Sutter-Beimes får Wallanderstipendiet på drygt 1,7 miljoner kronor för sin avhandling om avvikande anställda.
StatsbudgetenNyhetRiksdagens budgetbeslut får stora konsekvenser för den statliga verksamheten, anser Arbetsgivarverkets generaldirektör Eva Liedström Adler. Förändringarna måste ske snabbt och det saknas en politisk ledning att tala med. ”Det är inte lätt att ha en dialog med den samlade riksdagen”, säger hon.