Annons:
Spårtrafiken
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Personalen får betala för pressade priser

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser. Men när operatörernas budget ska gå ihop är det tågpersonalen som får betala genom ökade krav, osäker anställning samt sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor, skriver sju fackliga före­trädare inom spårtrafiken.

Det är nog många människor som inte funderar över allt som händer ombord på ett tåg.

I lugn och ro sitter man på sin plats och ser ut över landskapet och naturen som passerar förbi.

Järnvägens problem i dag handlar inte enbart om signalfel, nedrivna kontaktledningar, växelfel och fordons­fel. Ett stort orosmoln ligger också över den personal som arbetar ombord på tågen.

Sverige avreglerade sin järnväg redan 1995. Men det är inte många som vet att vi har över 50 olika operatörer som kör tåg i Sverige. Mycket av trafiken är upphandlad av dem.

När en upphandling ska inledas formulerar den huvudman som ansvarar för verksamheten – exempelvis SL, Skånetrafiken och Västtrafik – de krav de ställer på operatören. De kan röra allt från personalens kompetens till fordonen eller depåerna. Därefter lägger de operatörer som är intresserade – det kan exempelvis vara SJ, MTR eller Arriva – sina anbud. För att vinna upphandlingen görs en budget som innebär ett så lågt pris som möjligt för upphandlaren.

Det stora orosmolnet är att den operatör som lägger det lägsta anbudet oftast inte blir det billigaste alternativet i längden. Operatörerna vet hur många tåg som ska köras och hur många passagerare som beräknas åka, och då är det lätt att räkna ut hur stora kostnaderna blir. Det operatörerna sedan gör är att försöka förhandla bort personalens anställningsvillkor och minska på underhållet. Det är på det sättet som det går att minska kostnaderna och skapa en större vinst.

Just nu ser vi effekterna av nedskärningar överallt inom järnvägen i Sverige.

2016 drog SJ ned sin bemanning från tre till två personer ombord på snabbtågen och från två till en person på många av regionaltågen.

Under 2017 valde Arriva, som kör lokalbanorna i Stockholm, att ta bort samtliga konduktörer för att ersätta dem med automater.

Vi ser också hur operatörerna vill förändra organisationen så att den kvarvarande personalen inte längre har något säkerhetsansvar. Under 2018 kommer Arriva, som även kör Pågatågen i Skåne, att göra tåg­värdarna till kundvärdar. Det innebär att de förlorar det säkerhetsansvar som i dag ligger i deras arbetsupp­gifter. Det läggs i stället på lok­föraren, som omöjligt kan ha kontroll över vad som sker ombord. Den nya yrkes­kategorin ska få betydligt lägre lön än vad man fått som tågvärd.

Upphandling kan pressa kostnaderna för huvudmannen och för dem som reser med tåg, tunnelbana, pendeltåg och lokalbanor. Vi kan också få in konkurrerande företag som gör sitt yttersta för att vinna kunder genom att hävda att de kan ge bättre service, snabbare tåg eller förmånliga erbjudanden.

Men när operatörerna pressat sina priser i upphandlingarna och ska få sin budget att gå ihop är det tåg­personalen som får betala – genom att jobba med ökade krav, mer osäker anställning, sämre arbetsmiljö och arbetsvillkor samt i fordon som inte får den tid de behöver i verkstaden.

I slutändan kommer detta att påverka dig som sitter på tåget i lugn och ro och tittar ut på landskapet. För rätt som det är märker du att du inte sett någon som hälsar dig välkommen, någon du kan tala med om du har frågor, någon med rätt kompetens som är på plats om något skulle hända. Du märker det också när tåget plötsligt stannar till, på grund av för lite tid i verkstaden.


Doris Philip
Stefan Bieder
Tony Moros
Måns Wallin
Bo Hansson
Mikaela K Lundgren
Markus Jylhänmaa

ledamöter av styrelsen för ST bransch spårtrafik.

Bli den första att tycka till!
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
STNyhetValberedningen föreslår att EvaLena Moser, ordförande för ST inom universitets- och högskoleområdet, väljs till ny ordinarie ledamot i STs förbundsstyrelse. Fyllnadsvalet sker på förbundsstämman 23 maj.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.