Annons:
Arbetsgivaren drog 10 000 kronor på Mona Litzells löneutbetalning, utan förvarning. ”De sa till oss hur vi skulle göra så vi trodde det var ”by the book”. Det är ju skillnad om jag hade försökt att luras”, säger hon till Publikt.Bild:Ingmar Reslegård

Polisen kräver civilanställda på femsiffriga belopp

Runt 80 civilanställda på regionledningscentralen i Umeå fick för hög lön, efter att Polisen felinformerat om hur de skulle redovisa sin förrättning. Nu krävs de på pengarna tillbaka. För ST-medlemmen Mona Litzell drogs ungefär 10 000 kronor på en månadslön, utan förvarning. ”Hade jag varit ensamstående hade jag fått ta lån”, säger hon.

När Polisens sju regionledningscentraler bildades 2015 fanns det inte tillräckligt med folk på alla orter. I region nord kommenderades därför civilanställda till Umeå.

När de utkommenderade skulle redovisa sin förrättningsersättning fick de fel instruktioner, och ungefär 80 civilanställda krävs nu på pengar tillbaka av arbetsgivaren.

För vissa kan det röra sig om några tusenlappar. Andra har rest fram och tillbaka mellan hemorten och Umeå i över ett år för att jobba, och då kan det handla om femsiffriga belopp, säger Mattias Keskitalo Nilsson, vice ordförande för ST inom Polisen i region nord.

En ansenlig summa för en civilanställd som tjänar någonstans mellan 21 000 och 29 000 kronor i månaden, säger han.

– Våra medlemmar har frågat sina chefer hur de ska redovisa, och fått till svar att de ska göra som vanligt. Därför är det olyckligt att de ändå kommer dragandes med detta, säger Mattias Keskitalo Nilsson.

ST-medlemmen Mona Litzell från Östersund var kommenderad till Umeå, nästan 40 mil därifrån, i två omgångar. Totalt jobbade hon på regionledningscentralen i sju månader.

I mars förra året upptäckte hon att arbetsgivaren hade dragit runt 10 000 kronor på hennes månadslön. Utan att meddela henne i förväg.

– Det känns som ett slag i ansiktet. Särskilt som många har åkt till Umeå fast man inte ville, och att känslan är att de inte hade fixat den här omorganisationen om vi inte hade åkt dit, säger Mona Litzell.

Tänkte du aldrig tanken att du hade fått för mycket pengar?

–  Nej, de sa till oss hur vi skulle göra så vi trodde det var ”by the book”. Det är ju skillnad om jag hade försökt att luras. Att alla vi som var där gjorde fel tyder ju på att det är fel information som har gått ut, säger Mona Litzell.

Det pågår en tvist mellan ST och Polisen. Mona Litzell har fått tillbaka en del av de dragna pengarna. Hon vet inte när tvisten kommer att avgöras. Det senaste budet från arbetsgivaren är att de anställda ska betala tillbaka hälften av ersättningen.

– Inte en chans. Att bli bemött så här är tråkigt, att man måste bråka och att det tar så lång tid. Mitt förslag är att arbetsgivaren ska låta det här vara, säger Mona Litzell.

Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att de berörda civilanställda har fått fel information av cheferna. Vilket i sin tur ledde till att attesteringar och utbetalningar blev fel.

– Här hade vi ett ansvar som arbetsgivare att ge korrekt information innan de skulle åka på förrättning och det har vi misslyckats med, säger Pontus Fälldin, chef för operativa enheten i region nord.

Felet upptäcktes i våras, säger han. Pontus Fälldin bekräftar också att det i vissa fall rör sig om femsiffriga belopp.

– Alltihopa är otroligt olyckligt. Sedan är det här pengar som de egentligen inte har rätt till. Men de har trott det, så de lever ju i god tro, säger han.

Pernilla Filén, HR-chef för region nord, hänvisar till den pågående tvisten.

– Vi vill försöka komma överens med facket. Polisen är en statlig myndighet och vi ska göra rätt. Ibland får medarbetaren fel lön och då ska vi rätta till den, säger hon.

Tvisten ska avgöra om de anställda handlat i god tro eller inte. Att de anställda har frågat sina chefer om hur de ska redovisa, fått svar och sedan följt instruktionerna är en problematisk omständighet, säger Pernilla Filén.

Samtidigt har alla ett eget ansvar att kontrollera sitt lönebesked, påpekar hon.

– Vi som statlig myndighet ska vårda våra pengar och ge rätt lön. Det är därför som vi måste vara försiktiga i det här så att det inte blir praxis. Det är det som gör det svårt, att det är så många som har blivit drabbade och att det på totalen är relativt mycket pengar, säger Pernilla Filén.

Det gäller om lönen blir fel

Om arbetsgivaren har en fordran på den anställde kan arbetsgivaren kvitta beloppet på lönen. Enligt kvittningslagen måste den anställde i så fall först ha godkänt avdraget.

Om arbetsgivaren gör en utredning och kommer fram till att den anställde handlat i god tro, och pengarna är förbrukade, är det inte säkert att den anställde blir återbetalningsskyldig.

Arbetsgivaren får bara dra av pengar från den summa som Kronofogden bedömer vara över existensminimum för den anställde och dennes familj. Arbetsgivaren måste invänta det beskedet från Kronofogden.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.