Annons:

Polisen skärper kontrollen av förtroendevalda

Polisen vet inte hur mycket tid de förtroendevalda inom myndigheten lägger på att arbeta fackligt. Myndigheten har inte heller koll på hur många som verkligen är förtroendevalda, visar en intern granskningsrapport som Polistidningen tagit del av.

När en förtroendevald sköter sitt fackliga arbete har hen rätt att vara ledig från sitt ordinarie jobb och samtidigt få lön. Men inom staten får inte den tid för fackligt uppdrag som arbetsgivaren betalar för vara hur stor som helst, enligt reglerna.

En intern kartläggning inom Polisen visar att myndigheten inte har koll på hur många de fackligt förtroendevalda faktiskt är eller vilken typ av fackligt arbete de ägnar sig åt, skriver Polistidningen.

Enligt tidningen har rikspolischefen Anders Tornberg som svar på rapporten gett HR-avdelningen i uppdrag att skärpa kontrollen. Inom kort ska en lista över alla förtroendevalda vara upprättad, tillsammans med rutiner för att uppdatera nämnda lista.

Myndigheten ska i fortsättningen även kontrollera hur mycket tid som går åt till facklig verksamhet, flera gånger om året med början i höst, enligt kartläggningen.

I rapporten från granskningen nämns en tumregel om att ett fackförbund bör ha en förtroendevald per 500 medlemmar, när det gäller statliga arbetsgivare. Även på den punkten får Polisen kritik.

”Jag tror att det finns betydligt fler än så inom Polisen. Internrevisionen gör en uppskattning om en heltidsfacklig på två hundra medlemmar”, säger Olov Augrell, tillförordnad chef på Polisens sektion för arbetsgivarutveckling till Polistidningen.

Det riktas också kritik mot att arbetsgivaren inte har följt reglerna kring vilken typ av fackligt arbete som får utföras på arbetstid. Myndigheten har bland annat betalat ut lön till förtroendevalda som deltagit i interna fackliga konferenser vid flera tillfällen, vilket inte ska ske enligt reglerna.

Intern granskning av förtroendevalda

Polisens interna granskare har kartlagt anställda som jobbar fackligt på minst 50 procent.

I granskningen gjordes intervjuer med personal på HR-avdelningen och förtroendevalda på olika fackförbund inom Polisen. Omkring 30 lönesättande chefer fick svara på en enkät.

Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen gäller att:

  • en förtroendevald har rätt att vara ledig den tid som fordras för det fackliga uppdraget.
  • omfattningen av ledigheten och när denna förläggs ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.
  • en förtroendevald ska kunna disponera ett arbetsutrymme på sin arbetsplats för att kunna sköta sitt fackliga uppdrag.
  • en förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.

Källa: Polistidningen

Inlagt av Mats-Åke Moritz... fre, 05/10/2019 - 08:27
Det är ingen regel utan ett avtal vi pratar om, som är grunden för facklig tid inom hela staten. Avtalet medger en heltid per 500 medlemmar för i huvudsak internfackligt arbete (som tex medlemsvärvning och konferenser), eftersom sådant som kallas till inom ramen för tex MBL (förhandlingar, förberedelsetid mm) ligger utöver den tiden. Dessutom kan lokala avtal träffas som innehåller mer tid. För oss vid Umeå universitet gäller 1 heltid per 325 medlemmar, men då får vi heller ingen extra tid för MBL och samverkan utan det är då inbakat. Dessutom har man rätt enligt FML att som förtroendevald delta i tex lokala styrelsemöten på betald arbetstid utöver den fackliga tiden.
EUNyhet ”EU påverkar oss och arbetsmarknaden i Sverige”, säger STs ordförande Britta Lejon. ST tar inte ställning för något parti, framhåller hon, men hon uppmanar medlemmar att använda sin röst i Europaparlamentsvalet.
KorruptionNyhetHögsta domstolen har gett prövningstillstånd till de fem kulturpersoner som förra året dömdes för mutbrott, sedan de deltagit i dyra bjudmiddagar, uppger Sveriges Radio.
ArbetsförmedlingenNyhetSkåne är det marknadsområde där flest anställda på Arbetsförmedlingen sägs upp – minst 251 personer. Näst hårdast drabbas marknadsområdena Västra Svealand och Stockholm.
LedarskapFördjupningMakt att påverka, en möjlighet till utveckling och bättre betalt. Men också stressigt och ensamt. Att bli chef kan te sig både läskigt och lockande. Publikt har träffat två ST-medlemmar som delar med sig av sina erfarenheter av att vara ny som chef.
StatsförvaltningNyhetPå tio år har samarbete mellan Försäkringskassan och Skatteverket lett till att Försäkringskassan kunnat spara 652 miljoner kronor åt statskassan, genom stoppade utbetalningar och återkrav.
FörbundsstämmanNyhetEvaLena Moser, ordförande för STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet, blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen. På STs stämma valdes också två nya ersättare till styrelsen.
FörbundsstämmanNyhet​Till slutet av nästa år är STs mål att öka antalet yrkesverksamma medlemmar från dagens runt 65 000 till 80 000. På årets förbundsstämma ställde sig flera avdelningar frågande till om det är realistiskt.
JämställdhetNyhetRiksrevisionen anser att Diskrimineringslagens krav på lönekartläggning bör ses över. Enligt en granskning har lönekartläggningar mycket liten effekt när det gäller att motverka osakliga löneskillnader.
KriminalvårdenNyhetTingsrätten i Örebro friar den kriminalvårdare som åtalats för tjänstefel, sedan en morddömd intagen rymt från en transport under en kisspaus.
FörbundsstämmanNyhetDet är ett tungt år, då det fackliga arbetet är viktigare än någonsin. Samtidigt oroar den sjunkande fackliga organisationsgraden i staten, sade ordförande Britta Lejon i sitt invigningstal på årets förbundsstämma.
FackligtNyhetAndelen löntagare som är medlemmar i ett fackförbund fortsatte att sjunka under 2018. Organisationsgraden är större för tjänstemän än för arbetare – vilket är unikt för Sverige – och klyftan förväntas växa, enligt professor Anders Kjellberg.
ArbetsförmedlingenNyhet1 600 anställda på Arbetsförmedlingen har fått besked om uppsägning. "Det är färre än man räknat med, men det beror på att det är en enorm personalflykt just nu", säger ST inom Arbetsförmedlingens andre vice ordförande Mikael Sandberg till Publikt.
SpårtrafikenNyhetEfter en upphandling står det klart att SJ får överta driften av Öresundståg från december 2020 och åtta år framåt. Öresundstågen trafikerar Köpenhamn och Helsingör från Göteborg, Kalmar och Karlskrona via Malmö.
SPÅRTRAFIKENNyhetArriva måste riskbedöma personalens övertid och sitt sätt att förlägga arbetstiden, slår Arbetsmiljöverket fast efter en inspektion på tågoperatörens arbetsplats i Ystad. ”Alla är sjukt trötta”, säger STs lokala skyddsombud Therese Nilsson.
FörsäkringskassanNyhetFörra chefstjänstemannen på Försäkringskassan Sture Hjalmarsson ställer sig bakom förra generaldirektören Ann-Marie Beglers version av vad som föregick att hon fick gå från Försäkringskassan. Det framkommer av ett brev till ledamöterna i riksdagens konstitutionsutskott, som Expressen tagit del av.
RättsväsendetNyhetRegeringens styrning av rättskedjan har inte tillräckligt fokus på helheten, enligt Riksrevisionen. Styrningen är alltför inriktad på de enskilda myndigheterna, visar Riksrevisionens granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetNu satsar Arbetsförmedlingen stort på en reklamkampanj som ska få fler att använda myndighetens digitala tjänster. Kampanjen innehåller tv-reklam, affischer och annonser på webben och i rikstidningar.
ARBETSRÄTTNyhetST stämmer staten för omplaceringen av den kontroversielle debattören Peter Springare. Omplaceringen skedde för att ”bestraffa en anställd som av arbetsgivaren uppfattats som obekväm och frispråkig”, skriver förbundet i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.
IntegritetNyhetTre av fyra svenskar är oroliga för hur deras personuppgifter används. Det visar en integritetsrapport från Datainspektionen, DI. Enligt rapporten är det bara hälften av de svenska företagen och myndigheterna som arbetar konsekvent med dataskydd.
PolisenNyhetNu går Polisförbundet till regeringen med ett krav att utreda möjligheten att anställa norska poliser i Sverige. I Norge finns enligt förbundet 264 utbildade poliser som inte fått jobb inom den norska Polisen.
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet minskar antalet anställda. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.