Annons:

Polisen skärper kontrollen av förtroendevalda

Polisen vet inte hur mycket tid de förtroendevalda inom myndigheten lägger på att arbeta fackligt. Myndigheten har inte heller koll på hur många som verkligen är förtroendevalda, visar en intern granskningsrapport som Polistidningen tagit del av.

När en förtroendevald sköter sitt fackliga arbete har hen rätt att vara ledig från sitt ordinarie jobb och samtidigt få lön. Men inom staten får inte den tid för fackligt uppdrag som arbetsgivaren betalar för vara hur stor som helst, enligt reglerna.

En intern kartläggning inom Polisen visar att myndigheten inte har koll på hur många de fackligt förtroendevalda faktiskt är eller vilken typ av fackligt arbete de ägnar sig åt, skriver Polistidningen.

Enligt tidningen har rikspolischefen Anders Tornberg som svar på rapporten gett HR-avdelningen i uppdrag att skärpa kontrollen. Inom kort ska en lista över alla förtroendevalda vara upprättad, tillsammans med rutiner för att uppdatera nämnda lista.

Myndigheten ska i fortsättningen även kontrollera hur mycket tid som går åt till facklig verksamhet, flera gånger om året med början i höst, enligt kartläggningen.

I rapporten från granskningen nämns en tumregel om att ett fackförbund bör ha en förtroendevald per 500 medlemmar, när det gäller statliga arbetsgivare. Även på den punkten får Polisen kritik.

”Jag tror att det finns betydligt fler än så inom Polisen. Internrevisionen gör en uppskattning om en heltidsfacklig på två hundra medlemmar”, säger Olov Augrell, tillförordnad chef på Polisens sektion för arbetsgivarutveckling till Polistidningen.

Det riktas också kritik mot att arbetsgivaren inte har följt reglerna kring vilken typ av fackligt arbete som får utföras på arbetstid. Myndigheten har bland annat betalat ut lön till förtroendevalda som deltagit i interna fackliga konferenser vid flera tillfällen, vilket inte ska ske enligt reglerna.

Intern granskning av förtroendevalda

Polisens interna granskare har kartlagt anställda som jobbar fackligt på minst 50 procent.

I granskningen gjordes intervjuer med personal på HR-avdelningen och förtroendevalda på olika fackförbund inom Polisen. Omkring 30 lönesättande chefer fick svara på en enkät.

Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen gäller att:

  • en förtroendevald har rätt att vara ledig den tid som fordras för det fackliga uppdraget.
  • omfattningen av ledigheten och när denna förläggs ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen.
  • en förtroendevald ska kunna disponera ett arbetsutrymme på sin arbetsplats för att kunna sköta sitt fackliga uppdrag.
  • en förtroendevald inte får ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor på grund av sitt uppdrag.

Källa: Polistidningen

Inlagt av Mats-Åke Moritz... fre, 05/10/2019 - 08:27
Det är ingen regel utan ett avtal vi pratar om, som är grunden för facklig tid inom hela staten. Avtalet medger en heltid per 500 medlemmar för i huvudsak internfackligt arbete (som tex medlemsvärvning och konferenser), eftersom sådant som kallas till inom ramen för tex MBL (förhandlingar, förberedelsetid mm) ligger utöver den tiden. Dessutom kan lokala avtal träffas som innehåller mer tid. För oss vid Umeå universitet gäller 1 heltid per 325 medlemmar, men då får vi heller ingen extra tid för MBL och samverkan utan det är då inbakat. Dessutom har man rätt enligt FML att som förtroendevald delta i tex lokala styrelsemöten på betald arbetstid utöver den fackliga tiden.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen planerar att låta den informationsinriktade verksamheten kundtorg ingå i de 113 statliga servicekontor som drivs av Statens servicecenter. I höst genomförs ett pilotprojekt.
LÖNERNyhetLokal och individuell lönesättning har gynnat dem som bor i kommuner med god arbetsmarknad, jämfört med dem som har en sämre arbetsmarknad. Det visar en studie från IFAU om effekterna av förändrade löneavtal för lärare.
ARBETSMARKNADNyhetVuxna med adhd är i hög utsträckning sjukskrivna, arbetslösa eller har försörjningsstöd, visar siffror från Socialstyrelsen. Ett bättre och långsiktigt stöd skulle minska människors lidande och vara samhällsekonomiskt lönsamt, enligt rapporten.
Reportage: OmlokaliseringFördjupningBeskedet att arbetsplatsen skulle flytta kom som en chock. Liksom hundratals andra statsanställda valde Franco Castillo och Marika Widberg att stanna i Stockholm när deras myndigheter omlokaliserades till andra städer.
HÖGSKOLANNyhetFyra av nio medarbetare på Svensk nationell datatjänst vid Göteborgs universitet fick ett lönelyft på flera tusen kronor när deras tjänster lystes ut på nytt. Kollegerna med samma arbetsuppgifter ligger kvar på lägre lön. ”Det här är en soppa utan dess like”, säger STs sektionsordförande Peter Brandt.
PRIDENyhetST kommer inte att synas som förbund under årets Prideparad i Stockholm. Förbundet väljer bort det till förmån för ett antal andra orter.
STNyhetST samlar sina försäkringar när man nu byter försäkringsbolag. Lägre premier och högre ersättningsnivåer är de främsta anledningarna till bytet, enligt STs ekonomichef Minna Engberg.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetGeneraldirektören för Myndigheten för arbetsmiljökunskap utlovar skyndsamma insatser för arbetsmiljön på myndigheten, sedan skyddsombudet gjort en anmälan med allvarlig kritik om stress, otydligt uppdrag och brister i ledarskapet.
LÖNERNyhetNär regeringen nyligen fattade beslut om nya löner för myndighetschefer fick generaldirektör Lena Erixon på Trafikverket återigen den högsta lönen. Men vad tjänar din myndighetschef? Publikt har hela listan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens interna personaltidning På Jobbet läggs ned i september. I ett meddelande på myndighetens intranät beskrivs att Arbetsförmedlingen vill växla från print till digital kommunikation.
A-kassanNyhetErsättningen från a-kassan bör trappas ned kraftigare och snabbare. Det framgår av ett tilläggsdirektiv som regeringen beslutat om till utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler.
POLISENNyhetPå vissa orter är det månadslång kö för att göra nytt pass. För personalen på en del expeditioner är arbetssituationen ansträngd med stress och små möjligheter till raster, enligt passhandläggare som Publikt har talat med.
ArbetsrättNyhetI går beslutade riksdagen att förändra reglerna om strejkrätt från 1 augusti i år. Lagändringen innebär att fredsplikten utökas på arbetsplatser där det finns kollektivavtal.
ArbetsrättNyhetAnställningsskyddet förlängs från 67 till 69 års ålder, beslutade riksdagen i går. De nya reglerna införs stegvis.
StatsförvaltningNyhetFörsäkringskassan och Kriminalvården är de myndigheter som välkomnat flest nya tillsvidareanställda medarbetare hittills under 2019, drygt 1 000 anställda vardera. Enligt Thomas Åding, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, handlar det främst om att täcka upp för dem som slutat.
LÖNERNyhetUnder 2018 tjänade kvinnor i genomsnitt 89,3 procent av männens genomsnittslön, visar Medlingsinstitutets årsstatistik. Skillnaden förklaras till största delen av att män har mer välbetalda yrken.
Statliga bolagNyhetFör första gången någonsin är mer än varannan styrelseordförande i de statliga bolagen en kvinna. Värdet av de statligt ägda bolagen ökade under förra året med 60 miljarder kronor, enligt regeringens årliga redogörelse.
SpårtrafikNyhetFrån och med nästa sommar tar SJ över trafiken på ett antal sträckor i Norge från det norska spårtrafikbolaget Vy.
EnergimyndighetenNyhetEnergimyndigheten riggade en utlysning av stöd till energiomställning, där mottagaren av stödet var bestämd på förhand, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen var processen med ansökningar bara en konstruktion för att kringgå regler. Nu har myndigheten tillsatt en intern utredning.
StatsförvaltningNyhetRegeringens styrning av statsförvaltningen präglas av motstående tendenser. Samtidigt som regeringen vill minska detaljstyrningen vill den ha mer sammanhållen styrning, konstaterar Statskontoret i en rapport.
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket och Socialstyrelsen.
HögskolanNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Enligt skrivelsen skapar systemet stora arbetsmiljöproblem och risker för doktorandernas rättssäkerhet.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.