Annons:
När ett och ett halvt år nu har gått sedan Migrationsverkets organisation förändrades släpper Statskontoret på regeringens uppdrag en rapport om hur den nya organisationen har satt sig.Bild:Mostphotos
MIGRATIONSVERKET
Nyhet
AVLinus Hellerstedt1 kommentarerTyck till!

Rapport pekar på brister i omorganisation

Migrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.

Till följd av ett drastiskt minskande antal asylsökande och också besparingskrav gäller en ny organisation inom Migrationsverket sedan våren 2018. Organisationen är bland annat utformad utefter förslag från Statskontoret, som  2017 utvärderade den omorganisation som gjordes under 2015.

När ett och ett halvt år nu har gått släpper Statskontoret på regeringens uppdrag en rapport om hur den nya organisationen har satt sig, som visar att man är långt i från klar.

Av en enkätstudie som gjorts bland myndighetens chefer framgår bland annat att de chefer som är närmast handläggarna och övrig personal uppfattar sina roller och mandat som otydliga. Det gör att deras förutsättningar för att leda verksamheten försämras, enligt rapporten.

”En relativt stor andel av cheferna i den operativa verksamheten anser också att principerna för neddragningar i verksamheten har varit otydliga”, skriver Statskontoret.

Statskontoret bedömning är att Migrationsverket har en del kvar att genomföra innan omorganisationen kan betraktas som färdig. Man rekommenderar därför myndigheten att ta fram en plan för hur personalresurserna kan användas på ett så effektivt sätt som möjligt.

I olika sammanhang har regeringen framhållit att Migrationsverket behöver genomföra åtgärder för att stärka kärnverksamheten i takt med att myndigheten minskar antalet årsarbetare.

När det gäller huvudkontoret och stödfunktionerna på myndigheten konstaterar Statskontoret att det har växt under de senaste åren - sett till hur stor andel av personalen som arbetar där.

”Vi bedömer inte att verksamheten vid Migrationsverket har förändrats på ett sådant sätt att det skulle motivera att huvudkontorets andel växer”, skriver Statskontorets utredare. 

Den skeva personalfördelningen tror man dock kan förbättras om Migrationsverket minskar ned till att ha tre regioner, vilket är förslaget i en av myndigheternas egna internutredningar.

Digitaliseringen inom myndigheten pekas ut som en annan bristande punkt. Det är problem med både nya och gamla it-system som inte fungerar optimalt för verksamheten och som inte är tillräckligt användarvänliga. Dessa blir till stressmoment för personalen, konstaterar Statskontoret i sin rapport.

Ledning och styrning i förhållande till Migrationsverkets förvarsverksamhet är en annan punkt som kritiseras i rapporten.

”Förvaret har vuxit kraftigt under de senaste åren samtidigt som förutsättningarna för verksamheten har förändrats. Det har lett till att myndighetsgemensamma beslut ibland har fått negativa konsekvenser för förvaret och blivit kostsamma för myndigheten”, skriver man.

Sammantaget är Statskontorets slutsats att den pågående omorganisationen samt tillhörande neddragningar påverkar personalen negativt.

”Den oro som medarbetarna känner riskerar att spilla över på deras syn på utvecklingsarbetet med den nya organisationen. Det gör att arbetet med att förankra den nya organisationen blir ännu viktigare”, skriver Statskontorets utredare.

Inlagt av Anna Karolin tis, 12/03/2019 - 13:51
Detta är helt överensstämmande med upplevelsen som anställd. Bekräftande att det konstateras från tredje part även om just denna artikel inte tar upp den osunda arbetsmiljö som råder runt om den operativa verksamheten och de effekter som bristande ledning och styrning har bland personal.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsbelastningen är ohälsosam i flera av Arbetsförmedlingens regioner. Det kan bli aktuellt med en nationell anmälan. ”Vi har lämnat vår bedömning av läget till arbetsgivaren. Nu är det upp till dem att bemöta den”, säger nationella huvudskyddsombudet Mattias Gustafsson till Publikt.
POLISENNyhetPolisen i Fyrbodal, region väst, har haft ett vinlotteri för personal och chefer varje torsdag i lunchmatsalen, enligt en tillbudsanmälan. Nu sätter ledningen stopp för lotteriet. ”Det är inte särskilt lämpligt och då får vi sluta med det”, säger gruppchef Sten-Anders Jakobsson till Publikt.
UpphandlingNyhetAntalet anbudsgivare per offentlig upphandling ökar för första gången sedan 2012, och andelen överklagade upphandlingar minskar för fjärde året i rad. Det visar statistik från Upphandlingsmyndigheten.
På jobbet: lönerPå jobbetDet är lätt att känna sig illa behandlad om kolleger med samma arbetsuppgifter tjänar betydligt mer. Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så förbered dig väl med goda argument.
ArbetsmarknadNyhetPolariseringen ökar på svensk arbetsmarknad. Antalet sysselsatta med höga löner och antalet med låga löner ökar, medan mellanskiktet minskar, visar en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
SOCIALFÖRSÄKRINGNyhetVarje år betalar det svenska välfärdssystemet ut runt 18 miljarder kronor på felaktiga grunder, enligt en rapport från en statlig delegation. Oftast beror det på att de uppgifter som utbetalningsbesluten grundas på inte stämmer, skriver delegationen.
DigitaliseringNyhetGenom att bygga upp en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutbyte kan staten enligt regeringen spara miljarder. Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har därför fått två nya uppdrag på området.
JämställdhetNyhetSkogsstyrelsen stoppar alla inköp från motorsågstillverkaren Stihl, skriver Dagens Nyheter. Anledningen är att företaget använder en kalender med lättklädda kvinnor i sin marknadsföring.
ArbetsmarknadNyhetSex av tio vill kunna vidareutbilda sig på distans och fyra av fem funderar på att byta yrke, visar en enkätundersökning bland yrkesaktiva över 35 år. En av tre av de tillfrågade vill jobba till 67 år eller längre.
SkatteverketNyhetSkatteverkets och Kronofogdens anställda får i år presentkort i julklapp av sina arbetsgivare. Nu skriver Expressen att företaget som levererat presentkorten har skatteskulder på 1,6 miljoner kronor och hotas av konkurs.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på en anstalt i mellersta Sverige menar att Kriminalvården har lämnat ut personuppgifter om hans besökare. När hans flickvän ringde för att boka besökstid fick hon till svar att tiden redan var bokad av en annan flickvän, enligt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som nu vill att Kriminalvården yttrar sig.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDet finns inget stöd för att Försäkringskassans ärenden som gäller arbetsskadeförsäkringen skulle skötas olika beroende på vilket kön den sökande har, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, Isf. Däremot finns det ett antal riskmoment som skulle kunna leda till ojämställd handläggning.
ArbetsrättNyhetPolisen Peter Springare har efter en förlikning fått 766 080 kronor av Polismyndigheten för att lämna sin anställning, uppger Expressen. Den omdebatterade polisen lämnade anställningen sista november.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens region syd anmäls till Arbetsmiljöverket, med motiveringen att det inte är möjligt för de anställda att klara av uppdraget längre. ”Vi har blivit av med ofantligt mycket personal och de som är kvar har oförändrade arbetsuppgifter”, säger huvudskyddsombudet Dan Ribbenborg till Publikt.
IntegritetNyhetAnvändningen av hemliga tvångsmedel fortsätter att öka. Det redovisar regeringen i en skrivelse till riksdagen. Tvångsmedlen används främst vid brottstyperna narkotikabrott, narkotikasmuggling och våldsbrott.
ArbetsmarknadNyhetRedan från 40-årsåldern är åldersdiskriminering vanlig på den svenska arbetsmarknaden, enligt en rapport från Delegationen för senior arbetskraft. Samtidigt skriker arbetsmarknaden efter arbetskraft.
KorruptionNyhetRegeringen planerar att ta fram en nationell handlingsplan mot korruption. Planen ska ta ett mer samlat grepp om förekomsten av korruption med utgångspunkt i de problem och utmaningar som är specifika för Sverige.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetÄven om det borde ha skett för länge sedan är regeringens besked om att Arbetsförmedlingens omstöpning skjuts upp ett år goda nyheter, anser STs avdelningsordförande Fredrik Andersson. ”Man har gått för fort fram utan att ha en tydlig målbild”, säger han till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetOmstöpningen av Arbetsförmedlingen skjuts upp i ett år, meddelar regeringen i dag. Och reformen kommer inte, som januariavtalet fastslagit, att baseras på lagen om valfrihetsystem, LOV.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen ska djupgranska Arbetsförmedlingens arbete med äldre arbetslösa. Syftet är att klargöra om regeringens och Arbetsförmedlingens styrning är ändamålsenlig för ett längre arbetsliv.
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem, eftersom de ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
HögskolanNyhetEn statlig utredning avråder från att införa regler om att avslöjat fusk vid antagning till högskolan ska leda till att studenten förlorar sina betyg. Att återkalla betygen skulle vara en oproportionerligt ingripande åtgärd, anser utredningen.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.