Annons:
finland
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Rörlig arbetsgivaravgift del av finska buffertfonder

Det är från Finland som svenska LO har fått idén om buffertfonder. Men det finska konceptet innebär betydligt mer än en höjning av budgetöverskottet.

I Finland har buffertfonder införts genom ett avtal mellan arbetsgivarnas och fackens centralorganisationer och med staten som tredje part. Idén är att möta upp- och nedgångarna i ekonomin med flexibla arbetsgivaravgifter.

Buffertfonder har införts i både pensionssystemet och i arbetslöshetsförsäkringen.

De EMU-buffertar man i Finland kommit överens om motsvarar en procent av BNP eller ungefär 2 procent av lönesumman. Dessutom ingår i avtalet en möjlighet att vid stora asymmetriska chockar låna ur pensionssystemets buffertar till a-kassorna. Den totala bufferten motsvarar då 3 procent av lönesumman.

Beslutar man att låna ur pensionssystemets buffertar måste man samtidigt komma överens om hur systemets fortlevnad ska garanteras, antingen genom att sänka pensionerna eller höja avgifterna.

De finska fackliga centralorganisationerna gör i dag bedömningen att en 3–4 procentig sänkning av arbetsgivaravgifterna, som är möjlig under buffertfondsystemet, ger samma sysselsättningseffekt som en devalvering med 10 procent. Detta stöd till den finska exportindustrin är alltså möjligt inom ramen för EMU-medlemskapet.

Genom de flexibla arbetsgivaravgifterna får man i Finland också en knytning till lönebildningen: När arbetsgivaravgifterna höjs under goda år minskas risken för alltför höga löneökningar med åtföljande inflation. Och att sänka arbetsgivaravgifterna under dåliga år ger utrymme för bättre sysselsättnings- och löneutveckling. Enligt avtalet får de fackliga organisationerna, arbetsgivarna och regeringen ett delat ansvar för att hålla sysselsättningen uppe och inflationen nere.

De finska fackliga organisationerna var tidigt ute i EU-politiken och har hela tiden sett till att ha medlemmarna med sig. De gav sitt stöd till ett EU-medlemskap 1994, men då ännu inte till en anslutning till EMU.

Efter att ha lyssnat av medlemsopinionen ställde först FFC (finska LO) – senare även FTFC (tjänstemännens centralorganisation) och Akava (akademikernas centralorganisation) – tre villkor för att stödja Finlands ansökan om ett EMU-medlemskap:

  •  ingen nominell löneflexibilitet (som arbetsgivarna hoppades på);
  • sysselsättningen måste förbättras;
  • nationella EMU-buffertar ska skapas och användas för att jämna ut kommande konjunktursvängningar.

Hösten 1996 inbjöds arbetsgivarna till förhandlingar om villkoren för ett EMU-medlemskap och eventuella förändringar i avtalssystemet. Under våren 1997 hölls nya rådslag inom facken för att förbereda förhandlingarna, och i november 1997 hade parterna kommit fram till ett avtal om EMU-buffertfonder.

Så här fungerar buffertfonderna
Genom flexibla arbetsgivaravgifter varieras lönekostnaderna över en konjunkturcykel. Lönehöjningarna bromsas under de goda åren, medan sysselsättningen hålls uppe under de dåliga åren genom sänkta arbetsgivaravgifter, en sorts ”intern devalvering”. De fonder som byggs upp under de goda åren garanterar finansieringen av a-kassa och pensioner under de svaga åren. Bufferten inom pensionssystemet är 2,5 procent av lönesumman i den privata sektorn, medan den inom a-kassan kan klara en ökad arbetslöshet på 3,6 procentenheter. Dessutom innehåller avtalet möjlighet att utnyttja alla pensionsfonder (cirka 30 procent av BNP) vid allvarliga störningar.
Bli den första att tycka till!
RättsväsendetNyhetLagrådet ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om dataavläsning. Lagrådet konstaterar dock att det nya tvångsmedel som regeringen föreslår är mycket integritetskränkande och därför bara kan få tillämpas vid allvarlig brottslighet.
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.