Annons:
Bild:Janetta Nyberg

Så får du fart på lönen igen

Den som varit anställd länge på en arbetsplats har ofta svårt att få ordentliga lönehöjningar. ST Press ger tips om hur du kan göra för att få mer i plånboken.

Alla önskar sig väl en löneförhöjning som märks i plånboken. Men för många – särskilt bland dem som länge haft samma jobb – händer det inte så mycket. Lönen står och stampar. Ibland utan att arbetsgivaren blir tydlig om vad det beror på.

Vad kan man göra åt det? Det första är att sätta sig in i vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen, menar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST.

– Man får fråga sig: Hur väl uppfyller jag kriterierna?

Nästa steg är att ta upp frågan med facket på arbetsplatsen. De förtroendevalda kan kollektivavtalets bestämmelser om lönesättning och kan ge råd.

– Sedan bör man ta en allvarlig diskussion med chefen, eventuellt uppbackad av facket. Man har rätt att få veta vad man ska göra för att få upp sin lön, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Inget »tak« i lag och avtal

Lönesättningen är individuell. En chef som säger att en anställd har nått slutlön eller »taket« saknar stöd i lag och avtal. Men i praktiken kan det ändå vara så, enligt Teresia Stråberg som har doktorerat om arbetstagares upplevelser av individuell lönesättning.

– Ofta finns det ett slags tak. Den som stannar kvar många år på samma befattning tar inga femtusenkronorskliv. Vill man göra det ska man byta jobb, säger Teresia Stråberg.

Det är ett kärvt besked, men en analys som STs Åsa Erba-Stenhammar instämmer i.

Fråga dig varför lönen står stilla

För många kan det ändå kännas orealistiskt att säga upp sig och dra vidare. De trivs med arbetsuppgifter och kolleger, men är missnöjda med löneutvecklingen.

I det läget tycker Charlotte Hågård, karriärexpert och författare till flera böcker om konsten att söka jobb, att man ska fråga sig varför lönen står och stampar.

– Har man haft samma jobb väldigt länge så har det blivit som ett par gamla jeans eller ett par riktigt ingångna skor. De är väldigt bekväma och tar dig dit du ska. Men du gör kanske bara vad som förväntas? Det betalar ingen arbetsgivare extra för.

Söker man rejäl löneutveckling efter en tids stillastående är det nyttigt med självrannsakan, resonerar Charlotte Hågård.

– Man kanske faktiskt inte har presterat över genomsnittet. Om det är så måste man anstränga sig. Men man ska inte jobba hårdare, utan mer med rätt saker. Människor ägnar ofta kraft och tid åt oviktiga uppgifter.

Charlotte Hågårds råd är att identifiera tre nyckeluppgifter i arbetet – och stämma av dem med chefen så att det finns en samsyn kring dem. Därefter gäller det att förbättra sin prestation inom dessa nyckel­uppgifter.

Kanske beror stillaståendet också på att de prestationer man gjort inte syns.

– Folk pratar ogärna om sig själva. De undviker att sticka ut. Men ska du ha löneförhöjning måste du faktiskt berätta vad du har åstadkommit.

Charlotte Hågård tipsar om metoden med »framgångshistorier«. Det vill säga att fortlöpande skriva ned berättelserna om de lyckade arbetsinsatser som gjorts. Då blir det lättare att återge erfarenheterna vid exempelvis lönesamtalet.

– Det är en slags personlig marknadsföring, men det handlar inte om att skryta och överdriva, utan om att vara tydlig.

Ibland kan också åldern vara orsaken till att löneökningarna uteblir, säger Charlotte Hågård.

– Om man har blivit lite till åren befinner man sig kanske inte längre i den heta lönepuffgruppen. I stället satsar cheferna på de yngre som de är angelägna om att behålla.

Åldersdiskriminering är förbjudet i lag, men kan vara svårt att bevisa.

– Den som har två år kvar till pension är kanske inte beredd att byta jobb. Då har man ett svagare förhandlingsläge. Men det enda vi kan göra är att hänvisa till verktygen i våra avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Det går att ställa hårda krav

För den som tycker sig ha uppfyllt lönekriterierna kan det vara läge att sätta hårt mot hårt i förhandlingarna med chefen, tycker karriärcoachen Nina Jansdotter, författare till boken Ta makten över dina pengar.

– Man kan ställa ultimatum. »Får jag inte den här höjningen så tänker jag se mig om efter något annat«. Men man ska aldrig göra det om man inte faktiskt är beredd att dra vidare. Det är svårt att bluffa och respekten kan gå förlorad.

Enligt Nina Jansdotter lönar det sig att vara kaxig och ställa krav.

– Alla kommer inte att älska dig, men du kommer troligen att förbättra din lön. Men i grunden är det viktigast att vara en medarbetare som levererar ett värde. Man kan inte bara vara en bråkstake.

Det gäller att bestämma sig för om man värderar nuvarande situation mer än en rejäl löneförhöjning, menar Nina Jansdotter.

– Ska jag ta strid för lönen eller ska jag betona arbetstillfredsställelsen? Gör listor med plus och minus. Kanske känner du dig bekräftad på andra sätt än genom lönen? Ytterst är detta ett val du måste göra, säger hon.

Rätt till återkoppling

Åsa Erba-Stenhammar påminner om att STs nuvarande avtal på myndighets­området ger anställda med stillastående lön särskilda rättigheter. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en särskild planering.

– Ingen eller ringa löneutveckling ger faktiskt arbetstagaren rätt till en återkoppling. Man är garanterad att få veta varför lönen blev det den blev och vad man ska göra för att rätta till det, säger hon.

Ämnen: Löner
Så kan du få fart på löneutvecklingen
  • Arbeta inte hårdare, utan mer med rätt saker.
  • Satsa på arbetsuppgifter som arbetsgivaren uttryckligen premierar.
  • Enas med chefen om tre nyckelarbetsuppgifter och satsa på dessa.
  • Ta alla chanser till kompetensutveckling.
  • Hitta förebilder, personer vars lön inte stått stilla. Lär av dem.
  • Skriv ned vilka projekt du deltar i, vilka ansvarsområden du har, hur du utvecklas och dina »framgångshistorier«, små berättelser om de lyckade arbetsinsatser du varit med om. Använd dessa anteckningar vid löne­samtalet.
  • Våga vara obekväm och påstridig vid lönesamtalen. Kom förberedd.
  • Håll koll på din arbetsmarknad och dina möjligheter att få andra jobb med högre lön. 
Bli den första att tycka till!
Du kanske också är intresserad av

Experternas råd inför lönesamtalet

JämställdhetsmyndighetenNyhetMer än varannan anställd på Jämställdhetsmyndigheten riskerar att bli utbränd, enligt en intern kartläggning som företagshälsovården gjort av personalens hälsa, uppger Ekot.
FRANyhetAnställda vid Försvarets radioanstalt, FRA, har fått kroniska skador sedan de kontorsmoduler de arbetat i visat sig ha kraftigt förhöjda värden av mögel, skriver Svenska Dagbladet.
KORRUPTIONNyhetMusikverkets generaldirektör Stina Westerberg och två höga chefer på Statens kulturråd överklagar hovrättens fällande domar om mutbrott till Högsta domstolen. De tre hade dömts efter bjudmiddagar hos organisationer för musiker.
MigrationsverketFördjupningAnna-Lena Larsson och Gunnel Isaksson blev uppsagda, men dagen efter att de fått lämna sina fasta tjänster var de tillbaka – nu som vikarier. När Migrationsverket skulle skära ned slutade det med personalbrist.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen har konsekvent överskattat antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, konstaterade Riksrevisionen i våras. Nu svarar regeringen att man alltid arbetar med förbättringar av prognoserna.
SjukpenningNyhetDe allra flesta som nekas sjukpenning återgår till arbete. Det visar en rapport från Försäkringskassan. Men bland dem som återgår i arbete minskar inkomsterna och för de lägst avlönade är tappet dramatiskt.
KRIMINALVÅRDENNyhetEfter en turbulent tid med motsättningar mellan facken på Kriminalvårdens nationella transportenhet har förhandlingar åter inletts om ett nytt arbetstidsavtal. ”Det har varit en oerhört dålig stämning”, säger STs Per Sunneborn.
SpårtrafikenNyhetBiljettkontrollerna stoppades tillfälligt på Pågatågen i tisdags sedan två tågvärdar på olika tåg misshandlats. Nu kräver skyddsombudet att dubbelbemanning återinförs på tågen. ST står bakom kravet.
SocialförsäkringarNyhetRiksrevisionen ska granska hur Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten arbetar med fördelningspolitiskt stöd till utsatta grupper. Utgångspunkten är att myndigheternas information är otillräcklig.
SPÅRTRAFIKENNyhetAllt fler pendeltåg i Stockholm ställs in på grund av personalbrist och först i slutet av januari räknar det driftsansvariga företaget MTR med att problemet ska vara löst. Fram till dess får lokförarna jobba extra, skriver lokaltidningen Mitti.
StatsförvaltningNyhetAnalys- och utvärderingsutredningen föreslår att tre nya myndigheter ska ersätta sju befintliga för att stärka regeringens styrning. De tre nya myndigheterna ska enligt förslaget lokaliseras till Stockholm, Göteborg och Östersund.
Örebro universitetNyhetEn professor vid Örebro universitet har fått sin uppsägning ogiltigförklarad av Arbetsdomstolen. Hon ska dessutom få 75 000 kronor i skadestånd, enligt domen.
domstolNyhetKammarrätten i Göteborg sa nej till ersättning för obekväm arbetstid till en tolk som stigit upp i ottan för att hjälpa till vid en muntlig förhandling. Nu griper Högsta förvaltningsdomstolen in och ger henne rätt till ersättning.
länsstyrelsenNyhetDet blev en kompromiss. Efter centrala förhandlingar kan skogsbiologen Sebastian Kirppu vid Länsstyrelsen i Dalarnas län fortsätta inventera skyddsvärd skog. Men han måste avstå från att skriva rapporter om vissa avgränsade områden i Dalarna.
StatsförvaltningNyhetRegeringen vill tvinga fler myndigheter att ansluta sig till Statens servicecenters tjänster. Det kan leda till övertalighet hos berörda myndigheter och att Statens servicecenter behöver anställa 50 nya medarbetare, skriver regeringen i en promemoria.
FörsäkringskassanNyhetEn chef på Försäkringskassan i Mellansverige lät arbetsgivaren betala avgiften för dennes privata parkeringsplats i flera år, rapporterar SVT. Ärendet kommer att behandlas av myndighetens personalansvarsnämnd.
REGERINGENNyhetEn promemoria från Regeringskansliet om begränsningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Dokumentet ligger helt i linje med det förslag som arbetsmarknadens parter lagt fram gemensamt.
PostnordNyhetDansk Folkeparti kräver att den danska posten ska skiljas från dansk-svenska Postnord, uppger Danmarks radio, DR. Professor Per Nikolaj Bukh vid Aalborg Universitet uppskattar kostnaden till flera hundra miljoner danska kronor.
SpårtrafikenNyhetAntalet ersättningskrav på SJ från resenärerna fördubblades under tredje kvartalet jämfört med förra året, uppger SVT. Totalt har SJ fått in 309 000 krav på ersättning i år. Det är 100 000 fler än hela förra året.
sexuella trakasserierNyhetFler statliga myndigheter borde få inskrivet i sina regleringsbrev att de ska arbeta med att förebygga och bekämpa sexuella trakasserier. Det är en av slutsatserna i en rapport från Jämställdhetsmyndigheten.
DomstolarnaNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Sundsvalls tingsrätt för långsam och passiv handläggning i ett mål som dröjt mer än tre år att avgöra. JO kritiserar också två av domarna vid tingsrätten.
SpårtrafikenNyhetAlla medarbetare på Öresundståg har rätt till retroaktiv ersättning för obekväm arbetstid. Så tolkar både facken och arbetsgivaren Transdev en dom från Arbetsdomstolen. Nu tar ST strid för att alla även ska få skadestånd.
RevisionNyhetRiksrevisionens granskningar det kommande året kommer att inriktas på fyra riskområden, bland annat organisering och ansvar samt bemanning och kompetens, enligt myndighetens granskningsplan för 2019.
SocialförsäkringNyhetSverige ligger i topp i EU när det gäller antal män som är föräldralediga. I botten ligger papporna i Italien och Rumänien, rapporterar Europaportalen.
HögskolanNyhetSexuella trakasserier förekommer inom alla discipliner i högskolevärlden. Det visar den forskningsöversikt som Maja Lundqvist är en av författarna till.
KronofogdenNyhetSamtidigt som Kronofogden omlokaliserar flera Stockholmskontor lägger man ned kontoren i Arvika, Hudiksvall och Mora. Detta har fått såväl anställda som politiker att ifrågasätta om Kronofogden feltolkat uppdraget från regeringen.
A-kassanNyhetDet finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens arbete med kontroller av arbetssökande. Det visar ytterligare en rapport som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, lämnat över till regeringen.
LänsstyrelsernaNyhetSedan 1 juni är det inte Polisen utan länsstyrelserna som ansvarar för att omhänderta djur som farit illa. Något som lett till att medarbetarna på länsstyrelserna känner sig mer utsatta, visar en ny rapport.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiden har sänkts från 22 veckor till 2-6 veckor i några lokalpolisområden i Stockholms län där man haft en försöksverksamhet med ett snabbspår från brott till straff. Nu ska försöket utvidgas till fler områden.
SjukförsäkringNyhetPersoner som ofta varit sjukskrivna söker sig till arbetsplatser i offentlig och kommunal sektor, visar en ny studie från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
LönerNyhetFack och arbetsgivare ska gemen­samt ta fram kriterier för lönesättningen. Men många anställda vet ändå inte på vilka grunder lönerna sätts.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har under det senaste året genomfört en omfattande neddragning och sagt upp hundratals medarbetare. Men nu har så många lämnat myndigheten att man parallellt blivit tvungen att nyrekrytera 600 personer. Migrationsverket har misslyckats i sin neddragningsprocess, anser ST.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Kronofogden för att myndigheten betalat ut pengar till den som var satt i skuld i stället för till den som hade rätt till pengarna. Slarvet ledde till att utbetalningen försenades med fem månader.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens vägglusdrabbade kontor i Kista har nu stängt. ”Det är en stor lättnad”, säger Daniel Sund, STs arbetsplatsombud.
KriminalvårdenNyhetEn anställd inom Kriminalvården straffas med tio dagars löneavdrag för sexuella trakasserier. Enligt personalansvarsnämnden har den anställde gjort sig skyldig till oönskat närgånget beteende, såsom massage, beröring och nackflås.