Annons:
Bild:Janetta Nyberg

Så får du fart på lönen igen

Den som varit anställd länge på en arbetsplats har ofta svårt att få ordentliga lönehöjningar. ST Press ger tips om hur du kan göra för att få mer i plånboken.

Alla önskar sig väl en löneförhöjning som märks i plånboken. Men för många – särskilt bland dem som länge haft samma jobb – händer det inte så mycket. Lönen står och stampar. Ibland utan att arbetsgivaren blir tydlig om vad det beror på.

Vad kan man göra åt det? Det första är att sätta sig in i vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen, menar Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingschef på ST.

– Man får fråga sig: Hur väl uppfyller jag kriterierna?

Nästa steg är att ta upp frågan med facket på arbetsplatsen. De förtroendevalda kan kollektivavtalets bestämmelser om lönesättning och kan ge råd.

– Sedan bör man ta en allvarlig diskussion med chefen, eventuellt uppbackad av facket. Man har rätt att få veta vad man ska göra för att få upp sin lön, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Inget »tak« i lag och avtal

Lönesättningen är individuell. En chef som säger att en anställd har nått slutlön eller »taket« saknar stöd i lag och avtal. Men i praktiken kan det ändå vara så, enligt Teresia Stråberg som har doktorerat om arbetstagares upplevelser av individuell lönesättning.

– Ofta finns det ett slags tak. Den som stannar kvar många år på samma befattning tar inga femtusenkronorskliv. Vill man göra det ska man byta jobb, säger Teresia Stråberg.

Det är ett kärvt besked, men en analys som STs Åsa Erba-Stenhammar instämmer i.

Fråga dig varför lönen står stilla

För många kan det ändå kännas orealistiskt att säga upp sig och dra vidare. De trivs med arbetsuppgifter och kolleger, men är missnöjda med löneutvecklingen.

I det läget tycker Charlotte Hågård, karriärexpert och författare till flera böcker om konsten att söka jobb, att man ska fråga sig varför lönen står och stampar.

– Har man haft samma jobb väldigt länge så har det blivit som ett par gamla jeans eller ett par riktigt ingångna skor. De är väldigt bekväma och tar dig dit du ska. Men du gör kanske bara vad som förväntas? Det betalar ingen arbetsgivare extra för.

Söker man rejäl löneutveckling efter en tids stillastående är det nyttigt med självrannsakan, resonerar Charlotte Hågård.

– Man kanske faktiskt inte har presterat över genomsnittet. Om det är så måste man anstränga sig. Men man ska inte jobba hårdare, utan mer med rätt saker. Människor ägnar ofta kraft och tid åt oviktiga uppgifter.

Charlotte Hågårds råd är att identifiera tre nyckeluppgifter i arbetet – och stämma av dem med chefen så att det finns en samsyn kring dem. Därefter gäller det att förbättra sin prestation inom dessa nyckel­uppgifter.

Kanske beror stillaståendet också på att de prestationer man gjort inte syns.

– Folk pratar ogärna om sig själva. De undviker att sticka ut. Men ska du ha löneförhöjning måste du faktiskt berätta vad du har åstadkommit.

Charlotte Hågård tipsar om metoden med »framgångshistorier«. Det vill säga att fortlöpande skriva ned berättelserna om de lyckade arbetsinsatser som gjorts. Då blir det lättare att återge erfarenheterna vid exempelvis lönesamtalet.

– Det är en slags personlig marknadsföring, men det handlar inte om att skryta och överdriva, utan om att vara tydlig.

Ibland kan också åldern vara orsaken till att löneökningarna uteblir, säger Charlotte Hågård.

– Om man har blivit lite till åren befinner man sig kanske inte längre i den heta lönepuffgruppen. I stället satsar cheferna på de yngre som de är angelägna om att behålla.

Åldersdiskriminering är förbjudet i lag, men kan vara svårt att bevisa.

– Den som har två år kvar till pension är kanske inte beredd att byta jobb. Då har man ett svagare förhandlingsläge. Men det enda vi kan göra är att hänvisa till verktygen i våra avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Det går att ställa hårda krav

För den som tycker sig ha uppfyllt lönekriterierna kan det vara läge att sätta hårt mot hårt i förhandlingarna med chefen, tycker karriärcoachen Nina Jansdotter, författare till boken Ta makten över dina pengar.

– Man kan ställa ultimatum. »Får jag inte den här höjningen så tänker jag se mig om efter något annat«. Men man ska aldrig göra det om man inte faktiskt är beredd att dra vidare. Det är svårt att bluffa och respekten kan gå förlorad.

Enligt Nina Jansdotter lönar det sig att vara kaxig och ställa krav.

– Alla kommer inte att älska dig, men du kommer troligen att förbättra din lön. Men i grunden är det viktigast att vara en medarbetare som levererar ett värde. Man kan inte bara vara en bråkstake.

Det gäller att bestämma sig för om man värderar nuvarande situation mer än en rejäl löneförhöjning, menar Nina Jansdotter.

– Ska jag ta strid för lönen eller ska jag betona arbetstillfredsställelsen? Gör listor med plus och minus. Kanske känner du dig bekräftad på andra sätt än genom lönen? Ytterst är detta ett val du måste göra, säger hon.

Rätt till återkoppling

Åsa Erba-Stenhammar påminner om att STs nuvarande avtal på myndighets­området ger anställda med stillastående lön särskilda rättigheter. Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en särskild planering.

– Ingen eller ringa löneutveckling ger faktiskt arbetstagaren rätt till en återkoppling. Man är garanterad att få veta varför lönen blev det den blev och vad man ska göra för att rätta till det, säger hon.

Ämnen: Löner
Så kan du få fart på löneutvecklingen
  • Arbeta inte hårdare, utan mer med rätt saker.
  • Satsa på arbetsuppgifter som arbetsgivaren uttryckligen premierar.
  • Enas med chefen om tre nyckelarbetsuppgifter och satsa på dessa.
  • Ta alla chanser till kompetensutveckling.
  • Hitta förebilder, personer vars lön inte stått stilla. Lär av dem.
  • Skriv ned vilka projekt du deltar i, vilka ansvarsområden du har, hur du utvecklas och dina »framgångshistorier«, små berättelser om de lyckade arbetsinsatser du varit med om. Använd dessa anteckningar vid löne­samtalet.
  • Våga vara obekväm och påstridig vid lönesamtalen. Kom förberedd.
  • Håll koll på din arbetsmarknad och dina möjligheter att få andra jobb med högre lön. 
Bli den första att tycka till!
Du kanske också är intresserad av

Experternas råd inför lönesamtalet

it-säkerhetNyhetDet går inte att skapa ett centralt ramavtal för webbaserade kontorstjänster för den offentliga sektorn. Den slutsatsen dras i en förstudie från Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet. ”Vi ser inte att marknaden finns”, säger Daniel Melin på inköpscentralen.
DiskrimineringNyhetEn person som sökte jobb på Strålsäkerhetsmyndigheten utan att få tjänsten anser sig ha blivit diskriminerad på grund av sin etniska tillhörighet. Nu öppnar Diskrimineringsombudsmannen, DO, ett granskningsärende gentemot myndigheten.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen tar in 30 personer från ett bemanningsföretag för att hantera myndighetens digitala tjänster, samtidigt som förhandlingar om den planerade neddragningen med 4 500 anställda pågår.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens häkten är överbelagda. I Malmö tvingades häktet stänga för nyintagningar i helgen för att alla platser var belagda. Gripna blev i stället kvar i polisens arrester. "Läget är akut och polisledningen bedriver ett intensivt arbete för att hantera detta", skriver Polisen på sin hemsida.
ArbetsmarknadNyhetFå konfliktdagar, genomsnittlig lönsamhet för näringslivet och en stigande reallön. Förra året var ett stabilt sådant på arbetsmarknaden. Annat kan det bli när 2019 ska summeras, enligt Medlingsinstitutets årsrapport.
ArbetsrättNyhetRegeringen har skickat ett förslag om att höja anställningsskyddet till 69 års ålder till lagrådet. Enligt pressmeddelandet hoppas regeringen kunna lägga fram en proposition till riksdagen under mars.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården klarar inte längre att utföra transportuppdraget fullt ut som planerat, utan minskar på personalen och drar ned på körningarna. Orsaken är brist på pengar.
ArbetsmiljöNyhetOmkring en av tio i yrkesverksam ålder uppger att de blivit utsatta för beteenden som kan kategoriseras som arbetsrelaterad nätmobbning. Chefer och män är överrepresenterade bland de utsatta, visar en avhandling vid Malmö universitet.
SpårtrafikenNyhetTågvärdar som utrustas med kroppskameror upplever sig mer trygga på jobbet, visar en pilotstudie som Arriva har gjort bland sina anställda. Studien är dock liten och inte fullt utvärderad.
EUNyhetEU-kommissionen kritiserar ordförandelandet Rumänien för landets hantering av rättsväsendet. Rumäniens regering har infört nya regler för hur höga åklagarämbeten ska besättas.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringens vårbudget kommer inte att lätta på bördan för Arbetsförmedlingen, som nyligen varslade 4 500 personer om uppsägning. ”Jag bedömer att varslen kommer att ligga fast”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får runt 20 miljoner kronor efter att ha vunnit en tvist mot en it-leverantör i hovrätten. Tidigare hade tingsrätten gått på leverantörens linje om att myndigheten sagt upp avtal dem emellan på felaktiga grunder, skriver Dagens juridik.
ArbetsförmedlingenNyhetGeneraldirektören för Arbetsförmedlingen, Mikael Sjöberg, kallas till riksdagens arbetsmarknadsutskott för att förklara myndighetens it-miss. Den kan ha orsakat upp till 70 000 felaktiga beslut.
KorruptionNyhetAntalet misstänkta i samband med muthärvan kring utbildningsföretaget Labcenter växer kraftigt. Enligt uppgifter i Dagens Industri är nu ett par hundra offentliganställda misstänkta för att ha tagit mutor.
StatsförvaltningNyhetDet utökade samarbetet mellan statliga myndigheter de senaste åren har minskat risken för att miljontals kronor används till att stödja terrorism. Det uppger Anders Kassman vid Säkerhetspolisen, Säpo, i en intervju med Ekot.
SkolinspektionenNyhetRiksrevisionen riktar kritik mot att Skolinspektionen inte sköter tillsynen av skolor som avsett. Myndigheten avslutar ärenden utan återbesök på skolorna, inte sällan när otrygg och stökig miljö varit problemet.
SkatteverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar två tjänstemän vid Skatteverket för deras agerande i samband med en tillsyn. Enligt JO var det fel att de två gick in i ett hus trots att bolagets företrädare inte fanns på plats.
ArbetsförmedlingenNyhet8 000 personer har deltagit i något av Arbetsförmedlingens 14 snabbspår sedan starten 2016. Ungefär varannan av deltagarna var i jobb inom två år från att de startat sitt snabbspår, redovisar myndigheten.
EUNyhetEU-parlamentet och ministerrådets ordförande har kommit överens om ett förslag till en ny europeisk arbetsmyndighet. Närmast ska förslaget ska godkännas av ministerrådet och parlamentet.
ArbetsrättNyhetDen nya lagen om fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal skulle börja gälla först nästa år. Men nu skyndas arbetet på.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kommer att kalla till sig Arbetsförmedlingen för att få en förklaring till myndighetens it-problem, något som lett till felaktigt indragen aktivitetsersättning. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, kände inte till problemen, uppger SVT.
KronofogdenNyhetCentrum för rättvisa stämmer Kronofogden för slarv med enskildas pengar. Organisationen hävdar att det handlar om tusentals som kan ha drabbats och kräver nu skadestånd i två pilotfall.
ÖppenhetNyhetEtt EU-förslag som ska skydda visselblåsare kan i stället försvåra för dem som vill varna för oegentligheter, varnar Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kan ha fattat tiotusentals felaktiga beslut om att dra in aktivitetsstöd till enskilda. Det är en automatiserad hantering som genererat de felaktiga besluten, rapporterar flera medier.
MigrationsverketNyhetDet var en privatperson som lyckades ändra meddelandet på Migrationsverkets talsvar till ”Jävla Migrationsverket” i slutet av januari. Myndigheten konstaterar att telefonfunktionen inte ”höll tillräckligt hög kvalitet”, skriver Dagens Nyheter.
ÖppenhetNyhetDen svenska FRA-lagen kommer att tas upp på nytt av Europadomstolen, skriver Advokatsamfundet. Domstolen tar upp frågan om lagens integritetsskydd i stor kammare.
STNyhetST frias från anklagelserna om vårdslös rådgivning i samband med att en kvinna sade upp sig från Åklagarmyndigheten. Enligt Stockholms tingsrätt saknas ett uppdragsavtal mellan parterna.
KronofogdenNyhetUnder förra året gjorde Kronofogden flera felaktiga utbetalningar till fordringsägare. Totalt uppgick de till närmare nio miljoner kronor. Enligt en internrapport upptäcktes flera fel av ren slump, uppger Ekot.