Annons:
Fördjupning
AVEva Spira & Marianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Så här är det hos oss

Kriminalvårdsverket

Parterna vill få fram bättre arbetstidslösningar än man haft hittills på arbetsplatser, där personal måste tjänstgöra dygnet runt. Två system är aktuella – periodplanerad arbetstid och det så kallade 3-3-systemet.

Den periodplanerade arbetstiden liknar det som finns inom Statens institutionsstyrelses område (se nästa uppslag). Inom kriminalvården förekommer systemet på delar av myndigheter. Grunden är till exempel en arbetsgrupp på nio schemalagda personer. Ytterligare två anställda förstärker gruppen vissa tider och täcker upp kända ledigheter.

En central arbetsgrupp inom Kriminalvårdsverket tittar också på "e3-3-systemet"e –man arbetar i tre dagar och är ledig i tre, både på helg- och vardagar. Detta ska testas på en sluten anstalt. Sex anställda ska arbeta i systemet och ytterligare två ska ha traditionell arbetstid måndag–fredag.

–Periodplanerad arbetstid ger utrymme för variationer och personalen får en rejäl möjlighet att bestämma hur arbetstiden förläggs. I detta ligger också en arbetstidsförkortning på 20 minuter per vecka, berättar Sven-Erik Larsson, ST-Kriminalvård.

Vad gäller 3-3-systemet tror han att den enskilde blir mer låst och får mindre inflytande över arbetstiden.

Green Cargo

Lokförarna får önska vilka tider de vill jobba. Allas önskemål läggs in i en personlig dataprofil. Var fjärde vecka presenterar datorn ett nytt arbetsschema. Där finns uppgifter om allt som har med tågtider, turkonstruktioner och arbetstidsbestämmelser att göra.

Systemet tar i första hand hänsyn till driften, i andra hand till våra önskemål, anser Jan-Ove Jönsson, ST-Spårtrafik. Arbetsgivaren har förespeglat att cirka 80 procent av önskemålen skulle uppfyllas i systemet, som funnits i dryga två år.

–I dagsläget bedömer jag att det bara är mellan 40 och 50 procent, fortsätter han.

Men det största missnöjet handlar om att det blivit svårare att planera fritiden. Tidigare hade man halvårsvisa scheman. Nu är framförhållningen mellan två och sex veckor.

–Jag anser att vi fått mindre inflytande med det nya bemanningssystemet.

Enligt Jan-Ove Jönsson håller systemet på att testas även på SJ AB.

Centrala studiestödsnämnden

Sommartid har bytts ut mot fyra lediga dagar – en per kvartal – utöver semester. I detta ligger även att man avstått visst löneutrymme som kan tas ut som ledig tid, förklarar Arne Mellqvist, ST-Studiestöd.

Flextid är vanligt på statens område sedan länge. På en del myndigheter har ramarna tenderat att växa. Några exempel:

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)

Flextid har funnits i över 20 år. Flexsaldot kan variera från minus 50 till plus 100 timmar.

Tidigare fanns stämpelklockor. Nu håller den anställde själv reda på sina flextider. När stämpelklockorna försvann infördes årsarbetstid, i år är den till exempel 1971,55 timmar.

Årsarbetstiden kan förläggas inom vissa ramar som man själv beslutar om, men hel dags ledighet kräver överenskommelse med chefen. Vid beordrad övertid utgår övertidsersättning.

–Jag tror att de allra flesta är nöjda. Systemet ger de anställda stora möjligheter att styra över sin arbetstid, förklarar Marita Widén, ST-VTI.

Livsmedelsverket

Flextidssaldo på 100 timmar plus och 10 timmar minus tilllåts. Övertid måste beordras. Arbetsgivaren stämmer av flextidssaldot per den 30 september och de timmar som då överstiger 100 försvinner. Flextidsram: klockan 6–9 och 18.30–22.

–Vi tror inte att detta inneburit att personalen jobbar mindre utan mer, kommenterar Helena Lundin, ST-Livs.

Högskoleverket

Här har man arbetstidsavtal utan stämpelklocka. Flexramen är vid – tillåten plustid är 30 timmar och minustid 10 timmar. Enligt Jean-Pierre Zune, ST-ATF, ger det medarbetarna rätt stor frihet. Fördelen för arbetsgivaren är att de anställda inte så lätt får ut övertid.

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Här vill arbetsgivaren införa årsarbetstid.

–Vi i ST är tveksamma, säger Lisbeth Nylund, ST-Skola. Övertid tas bort och vi får jobba när vi vill – vilket brukar betyda att man jobbar mycket mer än normalt. Inarbetad tid ska kunna tas ut som ledighet men då måste det också vara möjligt att få ut ledigheten.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt näringsliv, i en gemensam debattartikel.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor. Det framgår av en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, enligt studien.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
SCBNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, avslutar nu Statistiska centralbyrån, SCB, samarbetet successivt. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, STs vice ordförande inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, uppger SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Uppdraget ska vara klart om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSENyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, har betalat ut fel ersättning för övertid på minst fyra ungdomshem. För vissa anställda kan det ha blivit fel under mer än två år tillbaka i tiden. ”Arbetsgivaren tittar nu på hur mycket pengar det handlar om”, säger Jenny Kingstedt, ledamot i STs avdelningsstyrelse, till Publikt.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.
SKOLVERKETNyhetFler ansökningar än väntat gör att personalen som handlägger lärarlegitimationer på Skolverket är ombedda att jobba över. I första hand gäller övertid på helger under månaderna fram till årsskiftet. ”Det är klart man känner stress när vi har längre handläggningstider”, säger handläggaren Samira Said, förtroendevald inom ST, till Publikt.
LönerNyhetFem fackförbund i industrin kräver löneökningar på tre procent, eller minst 530 kronor mer i månaden. Arbetsgivarföreträdare beskriver kravet som orealistiskt.
ArbetsförmedlingenNyhetDet är dags att några vuxna i rummet kliver in och kräver ett omtag i processen kring Arbetsförmedlingens reformering, skriver Lars Calmfors i en debattartikel i Dagens Nyheter.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär ett skyddsombud beskrev hur Arrivas personal i Skåne bland annat avstått dryck eller använt buskar vid stationen om det kniper, beslutade Arbetsmiljöverket att de har rätt till toalettpaus efter maximalt två och en halv timme. Det fick tågbolaget att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.
RättsväsendetNyhetMindre än varannan svensk har förtroende för rättsväsendet som helhet, visar Brottsförebyggande rådets, Brå, senaste undersökning. Bara var tredje uppger att de har förtroende för Kriminalvården. Förändringen jämfört med föregående år är liten.
ArbetsförmedlingenNyhetAutomatiska funktioner och digital samverkan är centrala i den nya modell för Arbetsförmedlingens arbete som myndigheten skisserar i sitt förslag till regeringen. Bland annat vill myndigheten robotisera bedömningen av hur långt arbetssökande står från arbetsmarknaden. Systemet för ersättning till fristående aktörer föreslås få både en grundersättning och en resultatbaserad del.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens egna förslag om hur myndigheten ska arbeta i framtiden väcker skepsis från fackligt håll. ”Jag tror inte det går att genomföra det här inom den här tidsperioden”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, till Publikt. Han hoppas att politikerna ska inse att de går för fort fram med reformeringen av myndigheten.
SkolverketNyhetMer än 1 500 nya lärare har fått vänta mer än de fyra månader som regeringen satt som maxgräns för att få ut sin lärarlegitimation, enligt Ekot. Skolverket förklarar väntetiden med att ansökningarna är fler än beräknat.