Annons:
Fördjupning
AVEva Spira & Marianne Wiberg0 kommentarerTyck till!

Så här är det hos oss

Kriminalvårdsverket

Parterna vill få fram bättre arbetstidslösningar än man haft hittills på arbetsplatser, där personal måste tjänstgöra dygnet runt. Två system är aktuella – periodplanerad arbetstid och det så kallade 3-3-systemet.

Den periodplanerade arbetstiden liknar det som finns inom Statens institutionsstyrelses område (se nästa uppslag). Inom kriminalvården förekommer systemet på delar av myndigheter. Grunden är till exempel en arbetsgrupp på nio schemalagda personer. Ytterligare två anställda förstärker gruppen vissa tider och täcker upp kända ledigheter.

En central arbetsgrupp inom Kriminalvårdsverket tittar också på "e3-3-systemet"e –man arbetar i tre dagar och är ledig i tre, både på helg- och vardagar. Detta ska testas på en sluten anstalt. Sex anställda ska arbeta i systemet och ytterligare två ska ha traditionell arbetstid måndag–fredag.

–Periodplanerad arbetstid ger utrymme för variationer och personalen får en rejäl möjlighet att bestämma hur arbetstiden förläggs. I detta ligger också en arbetstidsförkortning på 20 minuter per vecka, berättar Sven-Erik Larsson, ST-Kriminalvård.

Vad gäller 3-3-systemet tror han att den enskilde blir mer låst och får mindre inflytande över arbetstiden.

Green Cargo

Lokförarna får önska vilka tider de vill jobba. Allas önskemål läggs in i en personlig dataprofil. Var fjärde vecka presenterar datorn ett nytt arbetsschema. Där finns uppgifter om allt som har med tågtider, turkonstruktioner och arbetstidsbestämmelser att göra.

Systemet tar i första hand hänsyn till driften, i andra hand till våra önskemål, anser Jan-Ove Jönsson, ST-Spårtrafik. Arbetsgivaren har förespeglat att cirka 80 procent av önskemålen skulle uppfyllas i systemet, som funnits i dryga två år.

–I dagsläget bedömer jag att det bara är mellan 40 och 50 procent, fortsätter han.

Men det största missnöjet handlar om att det blivit svårare att planera fritiden. Tidigare hade man halvårsvisa scheman. Nu är framförhållningen mellan två och sex veckor.

–Jag anser att vi fått mindre inflytande med det nya bemanningssystemet.

Enligt Jan-Ove Jönsson håller systemet på att testas även på SJ AB.

Centrala studiestödsnämnden

Sommartid har bytts ut mot fyra lediga dagar – en per kvartal – utöver semester. I detta ligger även att man avstått visst löneutrymme som kan tas ut som ledig tid, förklarar Arne Mellqvist, ST-Studiestöd.

Flextid är vanligt på statens område sedan länge. På en del myndigheter har ramarna tenderat att växa. Några exempel:

Väg- och transportforskningsinstitutet (VTI)

Flextid har funnits i över 20 år. Flexsaldot kan variera från minus 50 till plus 100 timmar.

Tidigare fanns stämpelklockor. Nu håller den anställde själv reda på sina flextider. När stämpelklockorna försvann infördes årsarbetstid, i år är den till exempel 1971,55 timmar.

Årsarbetstiden kan förläggas inom vissa ramar som man själv beslutar om, men hel dags ledighet kräver överenskommelse med chefen. Vid beordrad övertid utgår övertidsersättning.

–Jag tror att de allra flesta är nöjda. Systemet ger de anställda stora möjligheter att styra över sin arbetstid, förklarar Marita Widén, ST-VTI.

Livsmedelsverket

Flextidssaldo på 100 timmar plus och 10 timmar minus tilllåts. Övertid måste beordras. Arbetsgivaren stämmer av flextidssaldot per den 30 september och de timmar som då överstiger 100 försvinner. Flextidsram: klockan 6–9 och 18.30–22.

–Vi tror inte att detta inneburit att personalen jobbar mindre utan mer, kommenterar Helena Lundin, ST-Livs.

Högskoleverket

Här har man arbetstidsavtal utan stämpelklocka. Flexramen är vid – tillåten plustid är 30 timmar och minustid 10 timmar. Enligt Jean-Pierre Zune, ST-ATF, ger det medarbetarna rätt stor frihet. Fördelen för arbetsgivaren är att de anställda inte så lätt får ut övertid.

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Här vill arbetsgivaren införa årsarbetstid.

–Vi i ST är tveksamma, säger Lisbeth Nylund, ST-Skola. Övertid tas bort och vi får jobba när vi vill – vilket brukar betyda att man jobbar mycket mer än normalt. Inarbetad tid ska kunna tas ut som ledighet men då måste det också vara möjligt att få ut ledigheten.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.