Annons:
"Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik." Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.Bild:Lotta Sjöberg
feedback
Ditt jobb
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Så kan ni jobba för bättre återkoppling

Att vilja bli sedd och få uppskattning är djupt mänskligt, men samtidigt något många saknar. Ett sätt att få mer och bättre återkoppling är att helt enkelt be om det. Och att själv vara generös med beröm.

Vi människor är i grunden väldigt lika: Vi vill ingå i en social gemenskap och känna att andra runt omkring ser oss och gillar det vi gör. Det gäller såväl i privatlivet som i arbetslivet.

– Feedback är en viktig drivkraft, vi vill känna att vi bidrar och gör ett bra jobb. Utan det kan man lätt tappa motiva­tionen och engagemanget, säger Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.

Återkoppling är även en viktig skyddsfaktor mot stress, enligt Anders Pousette på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– Vi människor gillar inte osäkerhet. I situationer som känns oklara och där vi inte vet vad som förväntas av oss sätts kroppen i alarmberedskap, och då aktiveras stressmekanismen.

Att få stöd av andra i att orientera sig och skapa klarhet i en situation är den mest kraftfulla buffertfaktorn mot stress.

– Man behöver få vägledning om man är på rätt väg. Och det blir viktigare ju mer oklar situationen är.

Anders Pousette har forskat om återkoppling inom vård och utbildning – yrkesområden som präglas av höga förväntningar från flera parter. Exempelvis elever och föräldrar, patienter och anhöriga, chefer och myndigheter.

– I den typen av arbete är det i princip omöjligt att svara upp mot allt. Man kommer alltid att göra någon besviken.

När man jobbar med människor kan det vara svårare att veta när man är färdig, jämfört med mer tekniska och administrativa arbeten. Just därför blir det än viktigare att få stöd att reglera sin ansträngning, så att den både blir acceptabel för dem man möter och hållbar för en själv.

– Här har feedback en fullständigt avgörande betydelse. Att andra, framför allt chefer, hjälper en att sätta ribban och säger »det här är bra nog«.

Hur kan man då göra om återkopplingen uteblir, om man sällan får höra vare sig beröm eller kritik? Gunnel Ryner tycker att man gott kan fråga rakt ut.

– Du kan be både din chef och dina medarbetare om återkoppling, och förklara att du behöver det.

Ett sätt kan vara att föreslå för chefen att ni har korta återkopplingsmöten då och då. Eller att du på eget initiativ rappor­te­rar när du är färdig med en uppgift och samtidigt passar på att ställa några frågor: Var det här bra? Vad var bra i så fall? Vad tycker du att jag ska göra annorlunda nästa gång?

– Det gäller att ställa följdfrågor, så att du får så tydliga och användbara svar som möjligt.

Du kan också be din chef om nedbrutna mål och riktlinjer. På så sätt får du verktyg att själv stämma av din presta­tion i förhållande till vad som förväntas. Men för att det ska fungera gäller det att mål- och uppföljnings­system faktiskt mäter det som är kärnan i arbetet, betonar Anders Pousette.

– Tyvärr finns en tendens att man skapar uppföljningssystem av saker bara för att det går att mäta, att man »räknar pinnar«. Att göra ett gott polis­arbete är ju till exempel inte bara att göra ett stort antal trafikkontroller. Sådana system kan i stället skapa stress, för att man behöver göra saker man inte uppfattar som menings­fulla och känner att ledningen inte upp­skattar det man själv ser som viktigt.

Gunnel Ryner tipsar om att sätta av tid för att göra enkla utvärderingar med sig själv.

– Ta en stund i slutet av dagen och fundera på vad som gått bra, och varför det gick bra. Antingen bara i huvudet, eller genom att skriva ned det.

Hennes råd är att framför allt fokusera på det man lyckats med.

– Att tänka på våra misslyckanden gör vi ändå, nästan automatiskt.

Som föreläsare och konsult besöker Gunnel Ryner många arbetsplatser. Hon har då sett tydliga skillnader i hur klimatet är, och hur hela arbets­grupper kan lyfta tack vare en bra åter­kopplings­kultur.

– Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik. Om man däremot aldrig hör något bra hamnar man lätt i försvars­position när man får kritik, och tar åt sig mer.

Var och en kan själv bidra till att skapa ett gott klimat i arbetsgruppen, betonar hon. 

– Alla känslor och beteenden smittar. Så om du själv blir bättre på att visa uppskattning mot kollegerna så kommer du att få tillbaka!

Till stor del handlar det om vana, tror Gunnel Ryner.

– Vi är ofta duktiga på att tänka snälla saker om andra, men vi säger det inte alltid. Om du tänker något snällt om någon, se då till att få det ur dig! Oavsett om det är någon i kön på Ica som har snyggt hår, eller en kollega på jobbet som gör något bra.

Anders Pousette håller med.

– Man kan hjälpa varandra bara genom att tala om när någon har gjort ett bra jobb. Det är väldigt lätt att göra, men också lätt att glömma.

6 tips för bättre feedback på jobbet
  • Ta initiativ till en diskussion i gruppen om hur ni ger och tar emot feedback.
  • Återkoppling behöver vara äkta. Ge inte beröm bara för att du känner att du borde.
  • Vänta inte för länge med återkoppling, utan ge den direkt i anslutning till det du vill återkoppla på.
  • Blanda inte beröm med kritik, utan ta var sak för sig. Annars kan det bli svårtolkat.
  • Var specifik. Svepande formuleringar som »du är alltid så duktig!« ger inte så mycket information.
  • Var generös med beröm!
Bli den första att tycka till!
NyhetST tar strid för en medlems rätt att genomföra skogsinventeringar och granska avverkningsanmälningar på sin fritid. Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat att Sebastian Kirppu inte får ägna sig åt detta på sin fritid, med hänvisning till att det skulle kunna vara en förtroendeskadlig bisyssla. Förbundet vill nu att Arbetsdomstolen upphäver beslutet.
ArbetsmiljöNyhetStatliga myndigheter följer inte arbetsmiljölagens regler om att anställda ska ha inflytande över arbetet mot hot och våld. Det bedömer forskare som intervjuat huvudskyddsombud på tio stora myndigheter.
ÖppenhetNyhetEtt halvår efter att Journalistförbundet begärt att få ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg har regeringen lämnat ut den. I stället för att hemligstämpla hela loggen har man prövat sekretessen rad för rad.
Val 2018FördjupningPublikts valbevakning fortsätter, nu med fokus på hur partierna ser på styrningen av myndigheter och statliga bolag. Några av STs viktigaste krav på den kommande regeringen är fler anställda i staten och att det inte blir några nya omlokaliseringar av myndigheter.
HögskolanNyhetAndelen forskande och undervisande personal ökar i förhållande till andra personalgrupper i högskolan, enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska på arbetsmarknaden, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den oförklarade delen av löneskillnaden är nu 4,3 procent.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Försäkringskassan för dess långsamma handläggning av två fall där människor ansökt om ersättning för vård i ett annat EES-land.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten, sedan en man avlidit i samband med polistransport till ett behandlingshem.
HÖGSKOLANNyhetKonkurrens om forskningsmedel på universitet och högskolor leder inte till bättre forskning. Ökade statliga basanslag är en bättre väg att gå, enligt en ny forskningsstudie.
HÖGSKOLANNyhetEn bedragare lurade Malmö universitet att skicka en professors lön till sitt eget konto. ”Ganska genialt”, säger Polisens nationella expert på bedrägerier till Ekot. Universitetet ändrar nu sina rutiner.
REGERINGENNyhetTrots att Socialdemokraterna anser att allmän visstid bör avskaffas har Regeringskansliet har över 200 anställda på allmän visstid, rapporterar Dagens Nyheter. ”Allmän visstid är ett stort problem, och det har sett likadant ut i flera år", säger STs avdelningsordförande Thomas Janson till Publikt.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare på häktet i Helsingborg har friats av personalansvarsnämnden för sin användning av pepparsprej mot en intagen. Nyligen friades en kriminalvårdare av tingsrätten efter en liknande händelse.
BolagsverketNyhetBolagsverket i Sundsvall ska få en tydligare roll i kampen mot brottslighet. Det säger näringsminister Mikael Damberg, S, till SVT och lovar att se över lagstiftningen.
HögskolanNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, får regeringens uppdrag att öka tillgängligheten till högskolan och att motverka diskriminering av studenter med funktionsnedsättning.
REGERINGENNyhetRegeringen utlovar 120 nya statliga jobb i Kiruna. De ska ersätta de arbetstillfällen som försvinner när Radiotjänst i Kiruna läggs ned.
SocialförsäkringNyhetFörra generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, får nu ett nytt uppdrag av regeringen. Hon ska utreda en samordning av utbetalningar från välfärdssystemen.
ArbetsförmedlingenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen för att ha lämnat ut uppgifter om en arbetssökandes personliga förhållanden utan att först pröva om uppgifterna omfattades av sekretess.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan statsanställda män och kvinnor har minskat med 0,9 procentenheter. Den del av löneskillnaden som inte kan förklaras av objektiva faktorer, den så kallade oförklarade löneskillnaden, ligger på 0,4 procent, skriver Arbetsgivarverket i en ny rapport.
HögskolanNyhetRiksdagen är enig om att hanteringen av uppkomna överskott vid landets lärosäten måste bli bättre. I ett beslut på onsdagen ställde sig alla partier bakom regeringens bedömning av Riksrevisionens granskning.
TRAFIKVERKETNyhetRiksrevisionen riktar omfattande kritik mot Trafikverket för myndighetens hantering av forskningsmedel. Trafikverket lever inte upp till kraven på ”ordning och reda”, enligt Riksrevisionen.
HÖGSKOLANNyhetST stämmer Göteborgs universitet inför Arbetsdomstolen. Universitetet hade beslutat om löneavdrag för en examenshandläggare, men ST anser att medlemmen inte åsidosatt sina skyldigheter i anställningen.
InternationelltNyhetSka det bli verklig fred är det upp till oss själva. Det konstaterar det sydkoreanska fackförbundet för offentliganställda, KPTU, efter toppmötet mellan USA och Nordkorea.
StatsförvaltningNyhet148 500 personer ska nyanställas i staten fram till slutet av 2022, enligt en beräkning som ST har gjort. Många av dem kommer att arbeta med it.
arbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kritiserar i en ny rapport hur Arbetsförmedlingen sköter de arbetssökandes aktivitetsrapporter. Bara två av tre rapporter kommer faktiskt in till myndigheten.
BidragsfuskNyhetPolisen och Åklagarmyndigheten får regeringens uppdrag att gemensamt hitta metoder att förbättra och effektivisera arbetet mot bidragsfusk. Uppdraget ska genomföras i samråd med andra myndigheter.
SkolmyndigheterNyhetEn statlig utredning föreslår att myndigheterna på skolområdet slås samman. Utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, avvisar dock förslaget. Han vill behålla myndigheterna, men regionalisera organisationen.
OpinionNyhetSocialdemokraterna är med 28,6 procent största partiet bland offentliganställda, Moderaterna är näst störst med 19,9 procent och Sverigedemokraterna får 17,1 procent. Det framgår av Statistiska Centralbyråns, SCBs, partisympatiundersökning.
JämställdhetNyhetOjämlikheten i hälsa ökar bland kvinnor, medan den i stort är oförändrad bland män. Det konstateras i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska studier, IFAU.
ArbetsrättNyhetRegeringens särskilde utredare föreslår att rätten att vidta stridsåtgärder begränsas och att en särskild nämnd inrättas för att besluta om fredsplikt. Men utredningens förslag läggs åt sidan till förmån från det förslag arbetsmarknadens parter presenterat.
öppenhetNyhetUtrikesminister Margot Wallström, S, prickas av ett enigt konstitutionsutskott för UDs hantering av offentlighetsprincipen under Sveriges kampanj för en plats i FNs säkerhetsråd.
FackligtNyhetI en debattartikel välkomnar TCOs chefsekonom Mikael Sandström riksdagens nej till att begränsa vinster i välfärden. Vinstfrågan hindrar en diskussion om hur privata företag kan göra nytta i välfärden, skriver han.
ARBETSRÄTTNyhetHamnarbetarförbundet överväger att begära en prövning av om de nya konfliktregler som parterna föreslagit är tillåtna enligt internationell rätt, skriver tidningen Arbetet.
ArbetsmiljöNyhet»Man måste kunna sätta sina gränser för när det är jobb och när det är fritid«, säger Lena Holm på Lantmäteriet.
PolisenNyhetNär Rebecka Brodin öppnar pass­expeditionen i Ludvika klockan nio är det redan kö.
PrideNyhetFrågan om hur myndigheter bemöter hbtq-personer kommer att stå i centrum för ST vid sommarens Pridefestivaler.
FackligtNyhetDemokratin och fackliga rättigheter är under stark press i många länder i världen. Enligt IFS, Internationella fackliga samorganisationen, har antalet länder som godtyckligt griper fackmedlemmar ökat från 44 till 59 mellan 2017 och 2018.
KriminalvårdenNyhetDe flesta som döms till fängelse får korta fängelsestraff på ett halvår eller mindre. Nu vill Kriminalvården att fler ska dömas till frivård hellre än korta fängelsestraff.
ARBETSRÄTTNyhetArbetsmarknadens parter lämnar ett eget lagförslag om konflikträtten. Syftet är att det ska användas i stället för det förslag som väntas från den utredning som regeringen tillsatt. "Ett styrkebesked", enligt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetEn chef på Försäkringskassan varnas för att hon jämfört sin egen solbränna med en underställd medarbetares hudfärg. Enligt personalansvarsnämnden kränkte chefen medarbetarens värdighet.
EtableringNyhetRegeringen har gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram en modell för matchning till etableringsjobb. Uppdraget ska genomföras i samråd med LO, Unionen och Svenskt Näringsliv.