Annons:
"Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik." Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.Bild:Lotta Sjöberg
feedback
På jobbet
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Så kan ni jobba för bättre återkoppling

Att vilja bli sedd och få uppskattning är djupt mänskligt, men samtidigt något många saknar. Ett sätt att få mer och bättre återkoppling är att helt enkelt be om det. Och att själv vara generös med beröm.

Vi människor är i grunden väldigt lika: Vi vill ingå i en social gemenskap och känna att andra runt omkring ser oss och gillar det vi gör. Det gäller såväl i privatlivet som i arbetslivet.

– Feedback är en viktig drivkraft, vi vill känna att vi bidrar och gör ett bra jobb. Utan det kan man lätt tappa motiva­tionen och engagemanget, säger Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.

Återkoppling är även en viktig skyddsfaktor mot stress, enligt Anders Pousette på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– Vi människor gillar inte osäkerhet. I situationer som känns oklara och där vi inte vet vad som förväntas av oss sätts kroppen i alarmberedskap, och då aktiveras stressmekanismen.

Att få stöd av andra i att orientera sig och skapa klarhet i en situation är den mest kraftfulla buffertfaktorn mot stress.

– Man behöver få vägledning om man är på rätt väg. Och det blir viktigare ju mer oklar situationen är.

Anders Pousette har forskat om återkoppling inom vård och utbildning – yrkesområden som präglas av höga förväntningar från flera parter. Exempelvis elever och föräldrar, patienter och anhöriga, chefer och myndigheter.

– I den typen av arbete är det i princip omöjligt att svara upp mot allt. Man kommer alltid att göra någon besviken.

När man jobbar med människor kan det vara svårare att veta när man är färdig, jämfört med mer tekniska och administrativa arbeten. Just därför blir det än viktigare att få stöd att reglera sin ansträngning, så att den både blir acceptabel för dem man möter och hållbar för en själv.

– Här har feedback en fullständigt avgörande betydelse. Att andra, framför allt chefer, hjälper en att sätta ribban och säger »det här är bra nog«.

Hur kan man då göra om återkopplingen uteblir, om man sällan får höra vare sig beröm eller kritik? Gunnel Ryner tycker att man gott kan fråga rakt ut.

– Du kan be både din chef och dina medarbetare om återkoppling, och förklara att du behöver det.

Ett sätt kan vara att föreslå för chefen att ni har korta återkopplingsmöten då och då. Eller att du på eget initiativ rappor­te­rar när du är färdig med en uppgift och samtidigt passar på att ställa några frågor: Var det här bra? Vad var bra i så fall? Vad tycker du att jag ska göra annorlunda nästa gång?

– Det gäller att ställa följdfrågor, så att du får så tydliga och användbara svar som möjligt.

Du kan också be din chef om nedbrutna mål och riktlinjer. På så sätt får du verktyg att själv stämma av din presta­tion i förhållande till vad som förväntas. Men för att det ska fungera gäller det att mål- och uppföljnings­system faktiskt mäter det som är kärnan i arbetet, betonar Anders Pousette.

– Tyvärr finns en tendens att man skapar uppföljningssystem av saker bara för att det går att mäta, att man »räknar pinnar«. Att göra ett gott polis­arbete är ju till exempel inte bara att göra ett stort antal trafikkontroller. Sådana system kan i stället skapa stress, för att man behöver göra saker man inte uppfattar som menings­fulla och känner att ledningen inte upp­skattar det man själv ser som viktigt.

Gunnel Ryner tipsar om att sätta av tid för att göra enkla utvärderingar med sig själv.

– Ta en stund i slutet av dagen och fundera på vad som gått bra, och varför det gick bra. Antingen bara i huvudet, eller genom att skriva ned det.

Hennes råd är att framför allt fokusera på det man lyckats med.

– Att tänka på våra misslyckanden gör vi ändå, nästan automatiskt.

Som föreläsare och konsult besöker Gunnel Ryner många arbetsplatser. Hon har då sett tydliga skillnader i hur klimatet är, och hur hela arbets­grupper kan lyfta tack vare en bra åter­kopplings­kultur.

– Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik. Om man däremot aldrig hör något bra hamnar man lätt i försvars­position när man får kritik, och tar åt sig mer.

Var och en kan själv bidra till att skapa ett gott klimat i arbetsgruppen, betonar hon. 

– Alla känslor och beteenden smittar. Så om du själv blir bättre på att visa uppskattning mot kollegerna så kommer du att få tillbaka!

Till stor del handlar det om vana, tror Gunnel Ryner.

– Vi är ofta duktiga på att tänka snälla saker om andra, men vi säger det inte alltid. Om du tänker något snällt om någon, se då till att få det ur dig! Oavsett om det är någon i kön på Ica som har snyggt hår, eller en kollega på jobbet som gör något bra.

Anders Pousette håller med.

– Man kan hjälpa varandra bara genom att tala om när någon har gjort ett bra jobb. Det är väldigt lätt att göra, men också lätt att glömma.

6 tips för bättre feedback på jobbet
  • Ta initiativ till en diskussion i gruppen om hur ni ger och tar emot feedback.
  • Återkoppling behöver vara äkta. Ge inte beröm bara för att du känner att du borde.
  • Vänta inte för länge med återkoppling, utan ge den direkt i anslutning till det du vill återkoppla på.
  • Blanda inte beröm med kritik, utan ta var sak för sig. Annars kan det bli svårtolkat.
  • Var specifik. Svepande formuleringar som »du är alltid så duktig!« ger inte så mycket information.
  • Var generös med beröm!
Bli den första att tycka till!
rättsväsendetNyhetTvå jurister i Göteborg har startat en organisation som kostnadsfritt ska hjälpa personer som anser sig oskyldigt dömda. Oskyldighetsprojektet är en ideell organisation efter en amerikansk förebild.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens generaldirektör Stefan Strömberg har beslutat att säga upp de lokala kollektivavtalen på myndigheten. Arbetsgivaren vill ha nya avtal som bättre motsvarar Kriminalvårdens behov, och som är anpassade till det centrala avtalet för myndigheterna. STs avdelningsordförande Per Sunneborn är inte förvånad, säger han till Publikt.
MedlingsinstitutetNyhetTrots stor medial uppmärksamhet kring förra årets hamnkonflikt och pilotstrejken sammanfattar Medlingsinstitutet förra året som lugnt. Generaldirektören Irene Wennemo anser att arbetsmarknadens parter tar ansvar. Nu blickar man framåt mot årets stora avtalsrörelse.
Fördjupning: avtalsrörelsenFördjupningI år får 2,8 miljoner anställda nya avtal om löner och villkor. Först ut är parterna i industrin, och det avtal de träffar lär sätta nivån även för STs medlemmar. Men industrins ”märke” har försvagats de senaste åren och kritiker vill se den svenska lönebildningen förändras.
OmlokaliseringNyhetFyra av de fem statliga myndigheter som föreslagits flytta jobb till Härnösand är negativa till förslaget, rapporterar SVT. Den femte myndigheten har ännu inte lämnat sitt remissvar.
ArbetsmiljöNyhet Regionala skyddsombud bör få utökad tillträdesrätt till alla arbetsplatser som har kollektiv­avtal. Det skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, tillsammans med ordförandena för fackförbunden Byggnads och IF Metall på DN Debatt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att återupprätta fast bemanning på kontoren i Pajala, Storuman, Vilhelmina, Jokkmokk och Hammarstrand. De fyra förstnämnda kontoren skulle enligt tidigare beslut enbart bemannas av tillrest personal för bokade möten, och kontoret i Hammarstrand skulle avvecklas.
ArbetsförmedlingenNyhetEn tidigare anställd vid Arbetsförmedlingen åtalsanmäls av myndigheten. Mannen ska enligt anmälan ha tagit emot 10 000 kronor för att hjälpa en arbetssökande med tillfälligt uppehållstillstånd att få jobb.
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida med att åtgärda problemen med föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har lämnat sitt svar till riksdagen, håller inte med och pekar på att flera åtgärder genomförts.
​SEXUELLA TRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och vill avskeda mannen.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på flera tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport från myndigheten. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering, ansåg facket, som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb, men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, anser Statskontoret.
SCBNyhetDen bristande kvaliteten i SCBs underlag har medfört fel som gjort att arbetskraftsundersökningarna har påverkats på ett allvarligt sätt, konstaterar myndigheten i en rapport till regeringen.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. I uppdraget ingår också att utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.