Annons:
"Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik." Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.Bild:Lotta Sjöberg
feedback
På jobbet
AVFatima Grönblad0 kommentarerTyck till!

Så kan ni jobba för bättre återkoppling

Att vilja bli sedd och få uppskattning är djupt mänskligt, men samtidigt något många saknar. Ett sätt att få mer och bättre återkoppling är att helt enkelt be om det. Och att själv vara generös med beröm.

Vi människor är i grunden väldigt lika: Vi vill ingå i en social gemenskap och känna att andra runt omkring ser oss och gillar det vi gör. Det gäller såväl i privatlivet som i arbetslivet.

– Feedback är en viktig drivkraft, vi vill känna att vi bidrar och gör ett bra jobb. Utan det kan man lätt tappa motiva­tionen och engagemanget, säger Gunnel Ryner, beteendevetare och organisations­konsult.

Återkoppling är även en viktig skyddsfaktor mot stress, enligt Anders Pousette på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

– Vi människor gillar inte osäkerhet. I situationer som känns oklara och där vi inte vet vad som förväntas av oss sätts kroppen i alarmberedskap, och då aktiveras stressmekanismen.

Att få stöd av andra i att orientera sig och skapa klarhet i en situation är den mest kraftfulla buffertfaktorn mot stress.

– Man behöver få vägledning om man är på rätt väg. Och det blir viktigare ju mer oklar situationen är.

Anders Pousette har forskat om återkoppling inom vård och utbildning – yrkesområden som präglas av höga förväntningar från flera parter. Exempelvis elever och föräldrar, patienter och anhöriga, chefer och myndigheter.

– I den typen av arbete är det i princip omöjligt att svara upp mot allt. Man kommer alltid att göra någon besviken.

När man jobbar med människor kan det vara svårare att veta när man är färdig, jämfört med mer tekniska och administrativa arbeten. Just därför blir det än viktigare att få stöd att reglera sin ansträngning, så att den både blir acceptabel för dem man möter och hållbar för en själv.

– Här har feedback en fullständigt avgörande betydelse. Att andra, framför allt chefer, hjälper en att sätta ribban och säger »det här är bra nog«.

Hur kan man då göra om återkopplingen uteblir, om man sällan får höra vare sig beröm eller kritik? Gunnel Ryner tycker att man gott kan fråga rakt ut.

– Du kan be både din chef och dina medarbetare om återkoppling, och förklara att du behöver det.

Ett sätt kan vara att föreslå för chefen att ni har korta återkopplingsmöten då och då. Eller att du på eget initiativ rappor­te­rar när du är färdig med en uppgift och samtidigt passar på att ställa några frågor: Var det här bra? Vad var bra i så fall? Vad tycker du att jag ska göra annorlunda nästa gång?

– Det gäller att ställa följdfrågor, så att du får så tydliga och användbara svar som möjligt.

Du kan också be din chef om nedbrutna mål och riktlinjer. På så sätt får du verktyg att själv stämma av din presta­tion i förhållande till vad som förväntas. Men för att det ska fungera gäller det att mål- och uppföljnings­system faktiskt mäter det som är kärnan i arbetet, betonar Anders Pousette.

– Tyvärr finns en tendens att man skapar uppföljningssystem av saker bara för att det går att mäta, att man »räknar pinnar«. Att göra ett gott polis­arbete är ju till exempel inte bara att göra ett stort antal trafikkontroller. Sådana system kan i stället skapa stress, för att man behöver göra saker man inte uppfattar som menings­fulla och känner att ledningen inte upp­skattar det man själv ser som viktigt.

Gunnel Ryner tipsar om att sätta av tid för att göra enkla utvärderingar med sig själv.

– Ta en stund i slutet av dagen och fundera på vad som gått bra, och varför det gick bra. Antingen bara i huvudet, eller genom att skriva ned det.

Hennes råd är att framför allt fokusera på det man lyckats med.

– Att tänka på våra misslyckanden gör vi ändå, nästan automatiskt.

Som föreläsare och konsult besöker Gunnel Ryner många arbetsplatser. Hon har då sett tydliga skillnader i hur klimatet är, och hur hela arbets­grupper kan lyfta tack vare en bra åter­kopplings­kultur.

– Jag tycker att man ska vara generös med beröm och uppskattning. Då blir det också lättare att framföra eller ta emot kritik. Om man däremot aldrig hör något bra hamnar man lätt i försvars­position när man får kritik, och tar åt sig mer.

Var och en kan själv bidra till att skapa ett gott klimat i arbetsgruppen, betonar hon. 

– Alla känslor och beteenden smittar. Så om du själv blir bättre på att visa uppskattning mot kollegerna så kommer du att få tillbaka!

Till stor del handlar det om vana, tror Gunnel Ryner.

– Vi är ofta duktiga på att tänka snälla saker om andra, men vi säger det inte alltid. Om du tänker något snällt om någon, se då till att få det ur dig! Oavsett om det är någon i kön på Ica som har snyggt hår, eller en kollega på jobbet som gör något bra.

Anders Pousette håller med.

– Man kan hjälpa varandra bara genom att tala om när någon har gjort ett bra jobb. Det är väldigt lätt att göra, men också lätt att glömma.

6 tips för bättre feedback på jobbet
  • Ta initiativ till en diskussion i gruppen om hur ni ger och tar emot feedback.
  • Återkoppling behöver vara äkta. Ge inte beröm bara för att du känner att du borde.
  • Vänta inte för länge med återkoppling, utan ge den direkt i anslutning till det du vill återkoppla på.
  • Blanda inte beröm med kritik, utan ta var sak för sig. Annars kan det bli svårtolkat.
  • Var specifik. Svepande formuleringar som »du är alltid så duktig!« ger inte så mycket information.
  • Var generös med beröm!
Bli den första att tycka till!
LÖNERNyhetDe tio bäst betalda cheferna för statens bolag har alla mer än dubbelt så hög lön som den högst betalda generaldirektören, visar Publikts genomgång. Vattenfalls vd Magnus Hall har 1 125 037 kronor i månaden, vilket är mer än sex gånger så mycket som Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon tjänar.
ArbetsförmedlingenNyhetFackförbundet ST JO-anmäler Arbetsförmedlingen. Besluten att lägga ner 132 lokalkontor fattades inte på rätt nivå, hävdar facket. "Det här har inte gått rätt till", säger Fredrik Andersson, STs avdelningsordförande på myndigheten.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetST stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen sedan myndigheten avskedat en medlem som lider av långvarig psykisk ohälsa och åtalsanmält hen för fusk med tidrapportering. ST menar att det saknas skäl för uppsägning. ”Arbetsgivaren bör kontrollera varför någon med en känd diagnos inte dyker upp”, säger förbundets jurist Joakim Lindqvist.
TRANSPORTSTYRELSENNyhetTransportstyrelsen måste spara pengar och har satt stopp för konferenser, vidareutbildningar och rekrytering. ”Av det vi har hört hittills tror de inte på uppsägningar, men däremot blir det svårt att ersätta dem som slutar”, säger STs avdelningsordförande Anna Malmborg till Publikt.
Fördjupning: pensionssystemetFördjupningMånga känner sig osäkra på vilka villkor som väntar när det är dags för pension. Hur det faktiskt blir hänger på förhandlingar och politiska beslut. Men en sak är klar – vi behöver arbeta längre.
KriminalvårdenNyhetI samband med onsdagens posthantering fick två medarbetare på Skänningeanstalten någon slags vitt pulver på sig. Ingen skadades och situationen stabil, enligt anstaltens chef Johan Molinder.
AvtalsrörelseNyhetLöneökningar på 3,5 procent årligen är en lämplig nivå mot bakgrund av inflationsmålet, förutsatt att produktivitetstillväxten återgår till normala nivåer. Det förordar statliga Konjunkturinstitutet, KI, i årets lönebildningsrapport.
ArbetsrättNyhetArbetsgivare inom vissa yrkesområden, däribland flera myndigheter, ska få utökade möjligheter att begära utdrag ur belastningsregistret, föreslår en statlig utredning. Det kan gälla arbetstagare eller uppdragstagare som tillfälligt är på myndigheten. Förslaget välkomnas av flera remissinstanser, som dock också reser vissa frågetecken.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMånga myndigheter har föråldrade it-system. Dessutom arbetar varken regering eller myndigheter tillräckligt hårt för att göra någonting åt problemen som det medför, skriver Riksrevisionen efter en granskning.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, sedan en kvinnlig intagen vid häktet i Uppsala i samband med en abort eskorterats av en manlig kriminalvårdare.
JämställdhetNyhetSverige är det mest jämställda landet i EU, enligt en kartläggning som genomförts av European Institute for Gender Equality, EIGE. Samtliga EUs medlemsländer har ingått i kartläggningen.
ArbetsförmedlingNyhetNär lagen om allmän platsanmälan upphävdes 2007 minskade antalet anmälda lediga jobb till Arbetsförmedlingen med 8-18 procent. Staten är fortfarande skyldig att anmäla lediga platser.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
TransportstyrelsenNyhetTvå fartygsinspektörer på Transportstyrelsen bjöds på en trerättersmiddag i samband med en inspektion. Nu döms inspektörerna och befälhavaren på fartyget till dagsböter för tagande respektive givande av muta.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
StatsförvaltningNyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.