Annons:
»Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på SiS.Bild:Per Knutsson

Så lite tjänar de sämst betalda

Publikt har kartlagt de lägsta lönerna för fast anställd personal på tjugo olika statliga myndigheter. Femton av de tjugo lägst betalda på dessa myndigheter arbetar på Försäkringskassan. »Lönen kanske går att överleva på, men inte så mycket mer«, säger Siv Norlin, STs avdelnings­ordförande på Försäkringskassan.

De anställda på Försäkringskassan som tjänar sämst arbetar som handläggningsassistenter eller kontorsservicegeneralister. De har en heltidslön mellan 18 200 och 19 600 kronor i månaden före skatt.

Läs hela listan.

– Det är klart att jag tycker att det är för lågt löneläge, säger Siv Norlin.

Hon framhåller att ST försökt få igenom att den lägsta lönen på Försäkringskassan ska vara 20 000 kronor, men inte fått gehör för det hos arbetsgivaren.

– Det är problematiskt. Det finns inte något stöd i de centrala avtalen för att tvinga arbetsgivaren att förhandla om det generella löneläget, utan vi måste ned på individnivå, säger Siv Norlin.

ST inom Försäkringskassan kommer även fortsättningsvis att kräva »anständiga löner«, betonar hon. I den nu aktuella lönerörelsen kräver ST-avdelningen 22 000 kronor som lägsta lön.

Ann-Christine Svensson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, tycker inte att myndigheten har dåliga löner. Hon förklarar att handläggningsassistenter har arbetsuppgifter av enklare karaktär.

– Det kan handla om att man inte utför de arbetsuppgifter som finns inom en hel yrkesroll, utan mer anpassade och enkla delar. Samma sak gäller de lägst betalda kontorsservicegeneralisterna. Vi har ibland behov av att anpassa arbetsuppgifterna utifrån medarbetarnas behov för att de ska kunna vara kvar i yrkeslivet.

Hon bekräftar att myndigheten »inte har satt någon generell lägsta lön« och säger att lönen utgår från arbetets svårighetsgrad och medarbetarens prestation.

Den som har allra lägst lön i Pub­likts kartläggning är en vaktmästare på Arbets­förmedlingen, som har en månadslön på 17 850 kronor.

– Det måste vara oerhört tufft att leva på en sådan lön, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbets­förmedlingen.

Han säger att ST driver på för att få upp löneläget.

– Vi har blivit förbisprungna av and­ra myndigheter och av kommunerna.

Thomas Wolf, personalstrategisk chef, säger att Arbetsförmedlingen precis som andra myndigheter ska ha marknadsmässiga löner, men inte vara löneledande.

Men en av era anställda tjänar 17 850 kronor?

– Du sätter fokus på något speciellt. Då måste man gå in och titta i det enskilda fallet. Ibland finns det särskilda omständigheter och det kan också handla om arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Men jag kan hålla med om att det låter väldigt lågt.

Går det att leva på en sådan lön?

– Det beror på var i landet man bor. Det är inte exakt samma kostnader i Åmål som i Stockholms innerstad. Men vi menar att vi ska ha anpassade löner som det går att leva på.

Arbetsförmedlingen ska under året undersöka hur myndigheten ligger till jämfört med andra arbetsgivare, säger Thomas Wolf.

En annan myndighet som hamnar bland dem som har de lägsta lönerna i kartläggningen är Statens institutionsstyrelse, SiS. Av de tjugo personer på myndigheten som tjänar sämst är majoriteten behandlingsassistenter, med en lön mellan 20 710 och 22 000 kronor i månaden.

– De har nog Sveriges svåraste jobb, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på myndigheten.

Han tycker att myndigheten har ett för lågt löneläge och är upprörd över att det klientnära arbetet inte värderas högre.

– Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du.

Att vara behandlingsassistent är både fysiskt och psykiskt påfrestande, förklarar Thord Jansson.

– De måste ha samarbetsförmåga och fingertoppskänsla eftersom många av ungdomarna och klienterna har psykiska problem. De måste kunna agera snabbt för att förebygga konflikter, och det blir stora konsekvenser om det blir fel.

Han konstaterar att det låga löne­läget också skapar problem med rekry­teringen.

– Det finns de som går över till kommunala eller privata hem för vård och boende och får 3 000 till 4 000 kronor mer i månaden.

ST inom SiS har försökt med flera olika strategier för att få upp löneläget, bland annat höjda ingångslöner.

– Då kan man få med redan anställda uppåt.

Jan-Eric Josefsson, verksamhets­direktör på SiS, säger att myndigheten måste ha koll på lönebilden i omvärlden, »annars får vi problem«.

– Om man har 21 000 kronor och har jobbat under lång tid undrar jag om det inte finns personliga skäl till den lönen. Vi har individuell lönesättning.

Era anställda har högre lön ju längre från kärnverksamheten de jobbar?

– Jag måste ge Thord rätt i det. Men det är också så att kompetenskraven är högre för dessa yrkesgrupper, vilket förklarar en del. Och konkurrensen är hög även om dem.

Ämnen: Löner
De 20 med lägst heltidslön
 • Vaktmästare, Arbetsförmedlingen, man, 17 850
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, kvinna, 18 200
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 18 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 400
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 450
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 800
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 18 900
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 400
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Försäkringshandläggare, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 600
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, man, 19 656
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 700
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 20 000

Läs hela listan här.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.