Annons:
»Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på SiS.Bild:Per Knutsson
Löner
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Så lite tjänar de sämst betalda

Publikt har kartlagt de lägsta lönerna för fast anställd personal på tjugo olika statliga myndigheter. Femton av de tjugo lägst betalda på dessa myndigheter arbetar på Försäkringskassan. »Lönen kanske går att överleva på, men inte så mycket mer«, säger Siv Norlin, STs avdelnings­ordförande på Försäkringskassan.

De anställda på Försäkringskassan som tjänar sämst arbetar som handläggningsassistenter eller kontorsservicegeneralister. De har en heltidslön mellan 18 200 och 19 600 kronor i månaden före skatt.

Läs hela listan.

– Det är klart att jag tycker att det är för lågt löneläge, säger Siv Norlin.

Hon framhåller att ST försökt få igenom att den lägsta lönen på Försäkringskassan ska vara 20 000 kronor, men inte fått gehör för det hos arbetsgivaren.

– Det är problematiskt. Det finns inte något stöd i de centrala avtalen för att tvinga arbetsgivaren att förhandla om det generella löneläget, utan vi måste ned på individnivå, säger Siv Norlin.

ST inom Försäkringskassan kommer även fortsättningsvis att kräva »anständiga löner«, betonar hon. I den nu aktuella lönerörelsen kräver ST-avdelningen 22 000 kronor som lägsta lön.

Ann-Christine Svensson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, tycker inte att myndigheten har dåliga löner. Hon förklarar att handläggningsassistenter har arbetsuppgifter av enklare karaktär.

– Det kan handla om att man inte utför de arbetsuppgifter som finns inom en hel yrkesroll, utan mer anpassade och enkla delar. Samma sak gäller de lägst betalda kontorsservicegeneralisterna. Vi har ibland behov av att anpassa arbetsuppgifterna utifrån medarbetarnas behov för att de ska kunna vara kvar i yrkeslivet.

Hon bekräftar att myndigheten »inte har satt någon generell lägsta lön« och säger att lönen utgår från arbetets svårighetsgrad och medarbetarens prestation.

Den som har allra lägst lön i Pub­likts kartläggning är en vaktmästare på Arbets­förmedlingen, som har en månadslön på 17 850 kronor.

– Det måste vara oerhört tufft att leva på en sådan lön, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbets­förmedlingen.

Han säger att ST driver på för att få upp löneläget.

– Vi har blivit förbisprungna av and­ra myndigheter och av kommunerna.

Thomas Wolf, personalstrategisk chef, säger att Arbetsförmedlingen precis som andra myndigheter ska ha marknadsmässiga löner, men inte vara löneledande.

Men en av era anställda tjänar 17 850 kronor?

– Du sätter fokus på något speciellt. Då måste man gå in och titta i det enskilda fallet. Ibland finns det särskilda omständigheter och det kan också handla om arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Men jag kan hålla med om att det låter väldigt lågt.

Går det att leva på en sådan lön?

– Det beror på var i landet man bor. Det är inte exakt samma kostnader i Åmål som i Stockholms innerstad. Men vi menar att vi ska ha anpassade löner som det går att leva på.

Arbetsförmedlingen ska under året undersöka hur myndigheten ligger till jämfört med andra arbetsgivare, säger Thomas Wolf.

En annan myndighet som hamnar bland dem som har de lägsta lönerna i kartläggningen är Statens institutionsstyrelse, SiS. Av de tjugo personer på myndigheten som tjänar sämst är majoriteten behandlingsassistenter, med en lön mellan 20 710 och 22 000 kronor i månaden.

– De har nog Sveriges svåraste jobb, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på myndigheten.

Han tycker att myndigheten har ett för lågt löneläge och är upprörd över att det klientnära arbetet inte värderas högre.

– Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du.

Att vara behandlingsassistent är både fysiskt och psykiskt påfrestande, förklarar Thord Jansson.

– De måste ha samarbetsförmåga och fingertoppskänsla eftersom många av ungdomarna och klienterna har psykiska problem. De måste kunna agera snabbt för att förebygga konflikter, och det blir stora konsekvenser om det blir fel.

Han konstaterar att det låga löne­läget också skapar problem med rekry­teringen.

– Det finns de som går över till kommunala eller privata hem för vård och boende och får 3 000 till 4 000 kronor mer i månaden.

ST inom SiS har försökt med flera olika strategier för att få upp löneläget, bland annat höjda ingångslöner.

– Då kan man få med redan anställda uppåt.

Jan-Eric Josefsson, verksamhets­direktör på SiS, säger att myndigheten måste ha koll på lönebilden i omvärlden, »annars får vi problem«.

– Om man har 21 000 kronor och har jobbat under lång tid undrar jag om det inte finns personliga skäl till den lönen. Vi har individuell lönesättning.

Era anställda har högre lön ju längre från kärnverksamheten de jobbar?

– Jag måste ge Thord rätt i det. Men det är också så att kompetenskraven är högre för dessa yrkesgrupper, vilket förklarar en del. Och konkurrensen är hög även om dem.

Ämnen: Löner
De 20 med lägst heltidslön
 • Vaktmästare, Arbetsförmedlingen, man, 17 850
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, kvinna, 18 200
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 18 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 400
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 450
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 800
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 18 900
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 400
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Försäkringshandläggare, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 600
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, man, 19 656
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 700
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 20 000

Läs hela listan här.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetAllt fler av statens myndigheter får högsta betyg för sin hantering av ekonomiadministration. Samtidigt ökar också antalet som får bottenbetyget C i Ekonomistyrningsverkets utvärdering.
POLISENNyhetModeraterna vill att polisutbildade ska få skriva av hela studielånet efter fem år i yrket. Partiet föreslår också en riktad lönesatsning på poliser motsvarande omkring 3 000 kronor i månaden.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kan inte granska regeringen. Det var anledningen till att JO lade ned anmälan om utrikesdepartementets hantering av e-post. Det skriver Journalistförbundet, SJF, i ett pressmeddelande.
ColombiaFördjupningDen 50 år långa inbördes konflikten i Colombia kastar fortfarande långa skuggor över landet, trots fredsavtalet med gerillarörelsen Farc. Kvinnonätverket IMP, som ST samarbetade med i tio år, har fått en viktig roll i att stötta kvinnor som drabbats av våldet.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverket kommer under året att stänga ytterligare sju mottagningskontor för asylsökande. Det är ännu inte klart hur omfattande uppsägningarna blir.
IT-säkerhetNyhetMyndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tror att myndigheter underrapporterar it-incidenter och underlåter att anmäla dem till MSB. Ändå rapporterades 281 incidenter under förra året.
FackligtNyhetEU-kommissionen har stoppat ett avtal för statligt anställda från att bli lag på europeisk nivå. Nu överväger facken en stämning i EU-domstolen. ”Om vi inte protesterar när vi blir behandlade så här kan vi aldrig vara säkra på att få något inflytande över huvud taget”, säger STs ordförande Britta Lejon.
ArbetsmiljöNyhetFyra tungt kriminellt belastade personer dödshotade en arbetsförmedlare i hans hem tidigare i april. De hade anlitats av en arbetssökande som nekats ersättning av Arbetsförmedlingen.
UpphandlingNyhetKonkurrensverket stämmer Örebro universitet inför domstol och kräver 150 000 kronor i böter för felaktig upphandling. Enligt myndigheten har universitet gjort en otillåten direktupphandling.
FackligtNyhetTCO vill att högskolan ska få mer betalt för att utbilda redan yrkesverksamma. Kompetensutveckling och vidareutbildning behöver få betydligt mer fokus inför valet, skriver ordförande Eva Nordmark i en debattartikel.
RättsväsendetNyhetRegeringens utredare Stefan Strömberg föreslår att unga brottslingar snabbare ska ställas inför rätta genom nya regler för polisens arbete och ökad samverkan mellan polisen och socialtjänsten.
PolisenNyhet”Alla är lika viktiga”, säger nyblivne rikspolischefen Anders Thornberg till Publikt i en intervju.
IntegritetNyhetDen 25 maj börjar EUs dataskyddsförordning, GDPR, att gälla. Den som får sina person­uppgifter registrerade får tyd­ligare rättigheter – och det gäller bland annat anställda gentemot arbetsgivare. En förändring är att den registrerade får rätt till insyn.
DigitaliseringNyhetDigitaliseringen tvingar fram en delvis ny statlig arbetsgivarpolitik, konstaterar Arbetsgivarverket i en ny rapport. Arbetsgivarpolitiken behöver förändras för att utveckla kompetensförsörjningen och effektivisera verksamheten.
HögskolanNyhetMälardalens högskola tvingas betala tillbaka två tredjedelar av studieavgiften till en amerikansk student, därför att utbildningen hon gick inte höll måttet. Det har Högsta domstolen, HD, beslutat.
StatsförvaltningNyhetNästa års genomsnittliga uppräkning av de statliga myndigheternas anslag blir ungefär en procent, enligt Arbetsgivarverket. Det påverkar bland annat utrymmet för löner. Både ST och Arbetsgivarverket är kritiska.
TryckfrihetNyhetUniversitets- och högskolerådet, UHR, kritiseras av Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet i tryckfrihetsförordningen. Myndigheten har dessutom tangerat gränsen för censur, enligt JK.
BudgetNyhetNär Arbetsgivarverket kommenterar regeringens vårändringsbudget saknar myndigheten ytterligare satsningar på högre utbildning, men välkomnar fokus på integration på arbetsmarknaden.
FörsäkringskassanNyhetPå ett av Försäkringskassans kontor har många avslag av sjukpenning lett till högre lön, enligt ett vittnesmål i SVT i söndags. Men trots att detta strider mot arbetsplatsens lönekriterier, kan lönesättningen inte göras om, förklarar STs avdelningsordförande Siv Norlin.
FrankrikeNyhetAnställda inom det franska rättsväsendet är oroliga för domstolarnas framtid, och ger sig nu in i de växande protesterna mot president Emmanuel Macrons politik. ”Vårt intryck är att regeringen struntar i vad vi tycker”, säger Hervé Bonglet i domstolssekreterarnas största fackförbund, UNSA Service Judiciaires.
VårbudgetenNyhet»Ett jättebekymmer att omlokaliseringsmyndigheter inte får något tillskott«, säger STs ordförande Britta Lejon.
PostnordNyhetPostnord måste skicka tillbaka 400 000 postförsändelser till Kina och andra länder utanför EU. Det handlar om varor som inte hämtats ut av mottagarna, sedan bolaget införde en ny avgift från första mars.
POLISENNyhetEfter en granskning i Svenska Dagbladet har åklagare inlett en förundersökning om en polischefs inlägg på Facebook. Mannen utsågs till chef trots varningar från medarbetare om att han spred rasism i fikarummet och på sociala medier.
SjukpenningNyhetRegeringen har utsett juristen Claes Jansson till särskild utredare för att se över sjukförsäkringen. Samtidigt har en nationell samordnare för sjukförsäkringen, Mandus Frykman, utsetts.
LantmäterietNyhetLantmäteriet ska fungera som motor i arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Regeringen uppdrar till myndigheten att öka möjligheten att arbeta med digitala geodata.
STATSTJÄNSTEMÄNNyhetStatstjänstemän kan komma att ställas inför domstol i fler fall i framtiden. Riksdagens konstitutionsutskott begär förslag från regeringen om ett utvidgat straffansvar för tjänstefel.
HögskolanNyhetUniversitetskanslersämbetet, UKÄ, vill få i uppdrag att samordna alla myndigheters uppföljningar och utvärderingar av den högre utbildningen i Sverige. Förslaget framförs i en rapport till regeringen.
JämställdhetNyhetVid dagens sammanträde tar regeringen beslut om att satsa en miljard kronor på att stärka kvinnors och flickors jämställdhet runt om i världen. Förslaget är en del av vårbudgeten.
RIKSDAGENNyhetRiksdagens konstitutionsutskott föreslår att en introduktionsutbildning införs för statsanställda. I betänkandet hänvisas till en rapport från ST, och förbundets ordförande Britta Lejon betecknar förslaget som ”mycket glädjande”.
OMLOKALISERINGNyhetPersonalen flyr snabbt från myndigheter som ska omlokaliseras, och bemanningsfrågorna blir ofta akuta långt innan flyttlasset går. Det konstaterar ST i en rapport byggd på en undersökning bland förtroendevalda.
HögskolanNyhetTCO är positiv till valideringsdelegationens förslag om stärkt validering inom högskolan. Bättre möjlighet till validering är en viktig pusselbit i ett system för livslångt lärare för tjänstemän, anser TCO.
HögskolanNyhetDen statliga Valideringsdelegationen föreslår att gemensamma riktlinjer och nya rutiner tas fram för att förstärka möjligheterna att genom högskolan validera tidigare förvärvade kunskaper.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket inleder en riksomfattande inspektion av förekomsten av våld och hot på HVB- och LSS-boenden. Fyra av tio anmälningar inom verksamheterna handlar om hot och våld.
DANMARKNyhetDanmarks arbetsmarknadsminister vänder sig till alla medborgare i en efterlysning av förslag till bättre arbetsmiljöregler. Ett formulär har lagts in på departementets hemsida.
KRIMINALVÅRDENNyhetKriminalvården får kritik av Justitiekanslern för att en hög chef uttryckt sin ”starka besvikelse” över en facklig företrädares uttalanden i Göteborgs-Posten och Ekot. Den viktiga öppna debatten riskerar att strypas, skriver JK i beslutet.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, vidtar ingen åtgärd med anledning av Journalistförbundets anmälan mot utrikesdepartementet, UD. Fackförbundet gjorde anmälan när en överprövning av UDs beslut om att inte lämna ut utrikesminister Margot Wallströms e-postlogg tog mer än tre månader, rapporterar Journalisten.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans dialog med Arbetsförmedlingen, arbetsgivare och sjukskrivande läkare måste förbättras, skriver myndigheten i en rapport till regeringen.
OMLOKALISERINGNyhetFacken vid de statliga myndigheterna har begärt förhandlingar med Arbetsgivarverket om villkoren för de anställda vid omlokaliseringar. Nationell arbetsskyldighet är unikt för staten, vilket gör att myndigheterna riskerar att framstå som mindre attraktiva arbetsgivare, menar STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.
StatsförvaltningNyhetDen statliga internrevisionen fungerar i huvudsak bra, rapporterar Ekonomistyrningsverket, ESV, i sin årliga redovisning. Men var tredje myndighet har inte analyserat behovet av resurser till internrevisionen, påpekar ESV.
#metooNyhetRegeringen satsar över 100 miljoner kronor i vårbudgeten på förebyggande och kompetensutveckling i spåren av #metoo-kampanjen. 25 miljoner kronor satsas på arbetslivet och 50 miljoner på skolan.