Annons:
»Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du«, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på SiS.Bild:Per Knutsson

Så lite tjänar de sämst betalda

Publikt har kartlagt de lägsta lönerna för fast anställd personal på tjugo olika statliga myndigheter. Femton av de tjugo lägst betalda på dessa myndigheter arbetar på Försäkringskassan. »Lönen kanske går att överleva på, men inte så mycket mer«, säger Siv Norlin, STs avdelnings­ordförande på Försäkringskassan.

De anställda på Försäkringskassan som tjänar sämst arbetar som handläggningsassistenter eller kontorsservicegeneralister. De har en heltidslön mellan 18 200 och 19 600 kronor i månaden före skatt.

Läs hela listan.

– Det är klart att jag tycker att det är för lågt löneläge, säger Siv Norlin.

Hon framhåller att ST försökt få igenom att den lägsta lönen på Försäkringskassan ska vara 20 000 kronor, men inte fått gehör för det hos arbetsgivaren.

– Det är problematiskt. Det finns inte något stöd i de centrala avtalen för att tvinga arbetsgivaren att förhandla om det generella löneläget, utan vi måste ned på individnivå, säger Siv Norlin.

ST inom Försäkringskassan kommer även fortsättningsvis att kräva »anständiga löner«, betonar hon. I den nu aktuella lönerörelsen kräver ST-avdelningen 22 000 kronor som lägsta lön.

Ann-Christine Svensson, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, tycker inte att myndigheten har dåliga löner. Hon förklarar att handläggningsassistenter har arbetsuppgifter av enklare karaktär.

– Det kan handla om att man inte utför de arbetsuppgifter som finns inom en hel yrkesroll, utan mer anpassade och enkla delar. Samma sak gäller de lägst betalda kontorsservicegeneralisterna. Vi har ibland behov av att anpassa arbetsuppgifterna utifrån medarbetarnas behov för att de ska kunna vara kvar i yrkeslivet.

Hon bekräftar att myndigheten »inte har satt någon generell lägsta lön« och säger att lönen utgår från arbetets svårighetsgrad och medarbetarens prestation.

Den som har allra lägst lön i Pub­likts kartläggning är en vaktmästare på Arbets­förmedlingen, som har en månadslön på 17 850 kronor.

– Det måste vara oerhört tufft att leva på en sådan lön, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbets­förmedlingen.

Han säger att ST driver på för att få upp löneläget.

– Vi har blivit förbisprungna av and­ra myndigheter och av kommunerna.

Thomas Wolf, personalstrategisk chef, säger att Arbetsförmedlingen precis som andra myndigheter ska ha marknadsmässiga löner, men inte vara löneledande.

Men en av era anställda tjänar 17 850 kronor?

– Du sätter fokus på något speciellt. Då måste man gå in och titta i det enskilda fallet. Ibland finns det särskilda omständigheter och det kan också handla om arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Men jag kan hålla med om att det låter väldigt lågt.

Går det att leva på en sådan lön?

– Det beror på var i landet man bor. Det är inte exakt samma kostnader i Åmål som i Stockholms innerstad. Men vi menar att vi ska ha anpassade löner som det går att leva på.

Arbetsförmedlingen ska under året undersöka hur myndigheten ligger till jämfört med andra arbetsgivare, säger Thomas Wolf.

En annan myndighet som hamnar bland dem som har de lägsta lönerna i kartläggningen är Statens institutionsstyrelse, SiS. Av de tjugo personer på myndigheten som tjänar sämst är majoriteten behandlingsassistenter, med en lön mellan 20 710 och 22 000 kronor i månaden.

– De har nog Sveriges svåraste jobb, säger Thord Jansson, STs avdelningsordförande på myndigheten.

Han tycker att myndigheten har ett för lågt löneläge och är upprörd över att det klientnära arbetet inte värderas högre.

– Ju längre från kärnverksamheten du jobbar, desto mer tjänar du.

Att vara behandlingsassistent är både fysiskt och psykiskt påfrestande, förklarar Thord Jansson.

– De måste ha samarbetsförmåga och fingertoppskänsla eftersom många av ungdomarna och klienterna har psykiska problem. De måste kunna agera snabbt för att förebygga konflikter, och det blir stora konsekvenser om det blir fel.

Han konstaterar att det låga löne­läget också skapar problem med rekry­teringen.

– Det finns de som går över till kommunala eller privata hem för vård och boende och får 3 000 till 4 000 kronor mer i månaden.

ST inom SiS har försökt med flera olika strategier för att få upp löneläget, bland annat höjda ingångslöner.

– Då kan man få med redan anställda uppåt.

Jan-Eric Josefsson, verksamhets­direktör på SiS, säger att myndigheten måste ha koll på lönebilden i omvärlden, »annars får vi problem«.

– Om man har 21 000 kronor och har jobbat under lång tid undrar jag om det inte finns personliga skäl till den lönen. Vi har individuell lönesättning.

Era anställda har högre lön ju längre från kärnverksamheten de jobbar?

– Jag måste ge Thord rätt i det. Men det är också så att kompetenskraven är högre för dessa yrkesgrupper, vilket förklarar en del. Och konkurrensen är hög även om dem.

Ämnen: Löner
De 20 med lägst heltidslön
 • Vaktmästare, Arbetsförmedlingen, man, 17 850
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, kvinna, 18 200
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 18 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 400
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 450
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, man, 18 800
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 18 900
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 000
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 300
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 400
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Försäkringshandläggare, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 500
 • Handläggningsassistent, Försäkringskassan, kvinna, 19 500
 • Kontorsservicegeneralist, Försäkringskassan, man, 19 600
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, man, 19 656
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 19 700
 • Assistent, Arbetsförmedlingen, kvinna, 20 000

Läs hela listan här.

Bli den första att tycka till!
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets internrevision slår larm om att myndigheten inte klarar hanteringen av medborgarskapsärenden. Högen med oavgjorda ärenden har vuxit med 70 procent det senaste året. ”Medarbetarna är stressade och frustrerade ”, säger skyddsombudet Markus Walker.
NyhetDen nedåtgående trenden för högskoleutbildningar har brutits. Till höstterminen i år sökte nästan 400 000 personer, knappt två procent fler än förra året, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.
KollektivtrafikNyhetRegeringen vill ha ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. En särskild utredare har fått uppdraget att ta fram underlag för hur ett sådant system kan utformas för att förenkla för resenärerna.
På jobbet: rättshaveristerPå jobbetMyndigheter ska ge service. Men när någon hör av sig gång på gång med ständigt nya frågor och krav är det lätt att bli frustrerad. Experternas råd är att hålla dig sval och göra det du måste. Men inte mer.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket ska få mer ansvar för underhållet av landets järnvägsspår. En utredare ska undersöka vilka delar av spårunderhållet som är lämpligt att flytta över från entreprenören Infranord till Trafikverket.
HögskolanNyhetEffektiviteten på högskolor och universitet har ett samband med hög personalomsättning. Flera lärosäten skulle kunna öka sina prestationer inom undervisning och forskning utan ökade resurser, visar en granskning från Riksrevisionen. Högst förbättringspotential har exempelvis Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.
StatsförvaltningNyhetDet finns allvarliga brister i svenska myndigheters förmåga motverka att penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt en rapport från Polisen saknas resurser, verktyg och tillräckligt lagstöd.
rättsväsendetNyhetFör några år sedan beslutade regeringen att Kriminalvården skulle ta över vissa transporter av frihetsberövade från Polisen. När regeringen nu gör ett försök att vrida tillbaka ansvarsfördelningen en smula är myndigheterna fortsatt oense. Polisen anser att det leder till att myndigheten inte kan "fokusera på grunduppdraget".
SkatteverketNyhetNy lagstiftning ger utredare på Skatteverket möjlighet att punktbevaka personer som misstänks för brott. Sedan 1 juli kan Skatteverket självt utreda misstänkt penningtvätt och falska identiteter, skriver Dagens Nyheter.
DigitaliseringNyhetFöråldrade it-system leder till stora underhållskostnader och gör det svårt att utveckla nya digitala tjänster. Det är verkligheten för flera statliga myndigheter, uppger Ekot.
Hallå där!NyhetGunnar Holmgren, som tillträder posten som Arbetsgivarverkets generaldirektör 21 augusti, tycker att staten behöver bli bättre på att locka ungdomar.
STATSFÖRVALTNINGNyhetStaten har färre kontor lokaliserade i kommunerna nu jämfört med för fem år sedan. Och andelen kommuner med få myndighetskontor ökar förmodligen de närmaste åren, visar en sammanställning från Statskontoret där tio myndigheter ingår.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att förbättra stödet till unga som får avslag på ansökan om aktivitetsersättning. Samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunerna och vården ska bli bättre.
RättsväsendetNyhetHandläggningstiderna i Svea hovrätt kommer bli längre på grund av den ökande arbetsbelastningen. På två år har antalet mål vid domstolen ökat med en femtedel, samtidigt som resurserna minskar.
PensionNyhetDet är fortfarande vanligast att statsanställda går i pension mellan 65 och 67 års ålder, visar en sammanställning av pensionsavgångar under perioden 2013–2018 från Statens tjänstepensionsverk. Under perioden gick knappt var tredje i pension före 65 och var femte efter 67 års ålder.
STNyhetPå måndag startar STs värvningsturné i Kiruna. Fem personer har anställts för att åka landet runt med husbil fram till 4 december. STs totala budget för värvning i år är 15 miljoner kronor och förbundet hoppas värva runt 7 500 nya medlemmar, enligt projektledaren Karin Ahlgren.
HÄLSANyhetArbetslösa skattar sin hälsorelaterade livskvalitet sämre än de som har ett jobb. Särskilt markant är skillnaden vad gäller ångest och depression, visar en studie vid Umeå universitet, som tidningen Arbetsliv uppmärksammar.
InternationelltNyhetDanmark överväger förstärkt gränskontroll vid gränsen mot Sverige, efter två sprängattentat mot Skattestyrelsen och utanför en närpolisstation senaste veckan. Två män, hemmahörande i Sverige, misstänks för attentatet mot Skattestyrelsen.
informationssäkerhetNyhetPrimula, det system som ett fyrtiotal myndigheter använder för löneutbetalningar, misstänks ha drabbats av ett dataintrång. Statens servicecenter har nu skickat en varning till samtliga dessa myndigheter. En myndighetsanställd har polisanmälts för det misstänkta intrånget.
ArbetsmiljöNyhetTrakasserier och hot bör anses särskilt allvarliga om de drabbar statligt anställda. Staten som arbetsgivare behöver också få större möjlighet att skydda och hjälpa anställda som hotas eller trakasseras, anser Arbetsgivarverket i en skrivelse till regeringen.
LEDARSKAPNyhetKvinnliga chefer bedöms prestera bättre än manliga på 17 av 19 kompetensområden som är viktiga för ledarskap, enligt en amerikansk studie som presenteras i Harvard Business Review.
KRIMINALVÅRDENNyhetVar femte dansk kriminalvårdare som utsatts för hot och våld på jobbet utvecklar symtom på posttraumatiskt stressyndrom, enligt en dansk studie. Svensk kriminalvård skulle behöva mer kunskap om problemet, anser ST-företrädaren Joachim Danielsson.
DigitaliseringNyhetI en promemoria föreslår justitiedepartementet en ökad digitalisering av domstolarnas mål- och ärendehantering. Syftet är att effektivisera verksamheten och förbättra servicen till medborgarna.
ArbetsmiljöNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, och Arbetsmiljöverket genomför särskilda informationsinsatser för att öka arbetsgivares kunskaper om hur man motverkar trakasserier och sexuella trakasserier.
HögskolanNyhetMöjligheten att bli antagen till högskolan baserat på reell kompetens har inte lett till att många studenter utan formell behörighet har antagits, konstaterar Dagens Nyheter i en serie artiklar. Nu vill högskoleministern införa ett nationellt behörighetsprov.