Annons:
Folkhälsomyndighetens besked om att alla med symtom ska hålla sig hemma samt rådet om att de som kan bör jobba hemifrån har kraftigt påverkat verksamheten på många statliga arbetsplatser.Bild:Mostphotos
Corona
Nyhet
AVErik IgnerusLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Så slår coronapandemin mot myndigheterna

Inställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.

Coronavirusets framfart ställer nya krav på samhället och förändrar förutsättningar i en rasande takt. Folkhälsomyndighetens besked om att alla med symtom ska hålla sig hemma samt rådet om att de som kan bör jobba hemifrån har kraftigt påverkat verksamheten på många statliga arbetsplatser.

I den rundringning som Publikt gjort framkommer att samtliga arbetsplatser efter förmåga har växlat över till hemarbete. Samtidigt säkras viktiga funktioner upp och en del nyckelroller behöver fortfarande vara på plats på jobbet.

Trafikverket meddelade i veckan att omkring 8 000 körkortsprov i storstadsområden ställs in, och att bokningen för teoriprov stängs i hela landet fram till 4 maj.

– Det handlar om hälsodelen, både för dem som ska komma och sitta instängda i en provsal och våra medarbetare som utsätts för det här. Sitter du i en bil och har uppkörning med fyra personer blir det väldigt tajt, säger Bengt Olsson, presschef på Trafikverket.

Sedan i förra veckan jobbar tusentals av Trafikverkets anställda hemifrån, men medarbetare med uppgifter som trafikledning eller som är inbladade i större projekt som exempelvis Förbifart Stockholm eller Västlänken i Göteborg går fortfarande till jobbet som vanligt.

Inställt har det också blivit på Göteborgs tingsrätt. Där har förhandlingar skjutits upp till följd av viruset.

– Vi har naturligtvis fått ställa in en del förhandlingar. Inte främst på grund av bristande resurser från vår sida, utan för att parter, vittnen och ombud fått förhinder. Men några dramatiska förändringar har vi ännu inte behövt kännas vid. Det känns som att vi inte har kommit riktigt lika långt som Stockholm än, säger lagmannen Johan Kvart.

På Stockholms universitet har viruset lett till att undervisning nu sker på distans och att en majoritet av de anställda jobbar hemifrån.

– Det är svårt och ställer så klart en del krav på oss. Vi kämpar otroligt hårt för att bedriva verksamheten så gott som det bara går. Den största utmaningen har de som bedriver utbildningen, som behöver hitta alternativa former för att nå ut med undervisning och examinera, säger Nellie Grenius, säkerhetschef på Stockholms universitet.

På Regeringskansliet skapar pandemin mycket jobb, och sedan en tid tillbaka har man riktat om resurser för att i högre grad kunna stötta regeringens arbete med viruset, berättar presskommunikatören Ulrika Langels i ett mejl. Många anställda jobbar hemifrån samtidigt som verksamheten har anpassats för att det ska vara möjligt att hantera en långdragen period med hög belastning.

Hos Kronofogden vittnar man om ett ansträngt läge, även om verksamheten än så länge fungerar bra, enligt kommunikationsdirektör Anna Bergqvist. Myndigheten har framför allt märkt av ett ökat tryck på kundservice och får fler frågor än vanligt.

– Många som ringer är oroliga. Det handlar till exempel om personer som har en pågående skuldsanering och samtidigt är oroliga för jobbet. Eller att man har en pågående löneutmätning samtidigt som man får minskad inkomst, säger Anna Bergqvist.

Inför förrättningar gör Kronofogden precis som vanligt riskbedömingar. Men just nu tittar myndigheten extra noga på de berördas ålder och försöker att undvika förättningar bland riskgrupper så långt som det är möjligt.

– Vi gör alltid riskbedömningar innan förrättningar, corona eller inte. Men nu får vi lägga till den biten i bedömningarna. Där har vi ganska stora möjligheter att använda det regelverk som finns för att till exempel skjuta upp vräkningar och andra besök i bostaden, säger Anna Bergqvist.

Att gå över till hemarbete i stor omfattning har än så länge inte ställt till några problem hos de myndigheter som Publikt varit i kontakt med. I många fall lämpar sig arbetet väl för att göras hemifrån, konstaterar myndigheternas företrädare. Och även om Försäkringskassan vittnar om en ökning av antalet ansökningar om vård av barn har inte heller frånvaron skapat några större störningar.

Samtidigt finns beredskap och planering för en värre situation. Bland annat hos Skatteverket.

– Vi har möten varje dag i en stabsfunktion som har koll på alla frågor och vi försöker att vara steget före med olika scenariobilder, som till exempel vad som händer om förskolor stänger, säger Sofia Martell, enhetschef på Skatteverkets HR-avdelning.

Bli den första att tycka till!
CORONAFördjupningRiksdag och regering gör just nu stora satsningar för att möta coronakrisen. På arbetsmarknaden har avtalsrörelsen skjutits upp till hösten. Men på frågan om vad som krävs av staten och parterna när pandemin är över ger ekonomer delvis olika svar.
POLISENNyhetEfter fyra år och sju månader tycker den tidigare chefen för nationella insatsstyrkan, Marie Jarnérus, att hon fått ”lite upprättelse” när Justitieombudsmannen nu riktar allvarlig kritik mot hur Polismyndigheten skötte tillsättningen av ny insatschef i samband med omorganisationen 2015.
HÖGSKOLANNyhetVid flera universitet har obehöriga tagit sig in på möten som hållits via programmet Zoom. På Linköpings universitet har man nu vidtagit åtgärder för att försvåra för inkräktare. ”Har du möten som behandlar känsliga ämnen så kan det vara klokt att inte använda Zoom eller liknande verktyg just nu”, säger Joakim Nejdeby, it-direktör vid Linköpings universitet.
TillväxtverketNyhetTillväxtverket fick in fler än 15 000 ansökningar från företag som vill ha statligt stöd för korttidsarbete under det första dygnet som det var möjligt att ansöka. Myndighetens webbplats hade runt 100 000 besökare under samma dygn, uppger SVT.
Statens servicecenterNyhetUnder den senaste veckan har allt fler personer med covid-19 kommit in till Statens servicecenters kontor. Nu har två kontor i Stockholmsområdet stängt och myndigheten ser över säkerheten i hela landet. ”I efterhand kan jag säga att vi kanske skulle ha agerat fortare”, säger Thomas Pålsson, generaldirektör för Statens servicecenter.
ArbetsförmedlingenNyhetAntalet nyinskrivna arbetslösa är rekordhögt, samtidigt som Arbetsförmedlingens anställda har ett tufft fjolår bakom sig. ”Det är otroligt pressat just nu”, säger Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen. Han vill att regeringen åtminstone tillfälligt pausar reformeringen av myndigheten.
StatsförvaltningNyhetRegelbundna revisioner leder till bestående resultat, men det förekommer att brister inte rättas till, konstaterar Riksrevisionen i sin årliga uppföljningsrapport om förra årets granskningar.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket har fått i uppdrag av regeringen att granska vilka icke CE-märkta personliga skyddsutrustningar för exempelvis sjukvården som ska få användas i Sverige.
STNyhetI mars fick ST 1 074 nya yrkesaktiva medlemmar, vilket är rekord för en enskild månad för förbundets del. ”Det är ett kvitto på att vi uppfattas som något som innebär trygghet och stöd i tider av förändring”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt.
ArbetsmarknadNyhetSedan 1 mars har mer än 49 500 personer varslats om uppsägning. Bara under den senaste veckan har antalet nyinskrivna arbetssökande vid Arbetsförmedlingen ökat med 25 350 personer.
LuftfartNyhetRegeringen har beslutat om en tillfällig allmän trafikplikt på åtta flygförbindelser till och från Stockholm. Syftet är att säkerställa en grundläggande trafikservice till Visby och sju Norrlandsstäder.
CoronaNyhetArbetsgivarverket tipsar medlemmar och anställda om de webbaserade utbildningar som finns tillgängliga på myndighetens webbplats. Där finns bland annat kurser för ledare, arbetsgivare och handledare.
MigrationsverketNyhetCoronaviruset skapar oro bland anställda på Migrationsverkets förvar sedan både intagna och medarbetare testats positivt. Facket vill därför se ett tillfälligt stopp av nya intagna. Arbetsgivaren nöjer sig dock med att införa besöksförbud och minska antalet intagna per rum.
SkatteverketNyhetEn tidigare handläggare på Skatteverket misstänks för dataintrång och förfalskningsbrott och anmäls nu till åtal av myndighetens personalansvarsnämnd.
DigitaliseringNyhetDigitala möten är ett viktigt inslag i arbetet för klimatsmart samarbete inom Norden. Det är en slutsats i forskningsstudien Diginord, som bygger på nordiska erfarenheter av digitalt samarbete.
ÖppenhetNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket för brister i hanteringen av en enskilds begäran att få ut allmänna handlingar. Migrationsverket webbplats har haft felaktig och vilseledande information om detta, slår JO fast.
KriminalvårdenNyhetSjukfrånvaron bland de anställda på Kriminalvårdens anstalt Salberga är just nu dubbelt så hög som normalt, rapporterar SVT. På sikt kan det enligt anstaltsledningen leda till att läget blir ansträngt.
StatsförvaltningNyhetDe statliga myndigheterna har överlag en betryggande intern styrning och kontroll, enligt Ekonomistyrningsverkets årliga uppföljning. Enligt myndigheten behöver myndigheterna dock förbättra sina revisionsplaner.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetEn arbetsförmedlare i södra Sverige har avskedats och åtalsanmälts anklagad för sexuella trakasserier mot en arbetssökande. STs förbundsjurist Veera Littmarck anser att avskedandet är felaktigt och ST stämmer nu arbetsgivaren i Arbetsdomstolen, AD.
SKANSENNyhetI onsdags kom fack och arbetsgivare överens om korttidspermitteringar för Skansens anställda. Vilka medarbetare som berörs och i vilken omfattning är inte klart än, säger Susann Segerman, vice ordförande för ST inom Skansen.
RiksantikvarieämbetetNyhetRiksantikvarieämbetets kulturvårdslaboratorium i Visby vill börja tillverka handsprit till sjukvården. Laboratoriet är välutrustat och kommer snarast att börja leverera den nya produkten, rapporterar SRs Kulturnytt.
TrafikverketNyhetTrafikverkets underhåll av den svenska järnvägen är ineffektivt, enligt en utredning som överlämnats till regeringen. Myndigheten behöver utföra mer i egen regi för att öka den egna kompetensen, anser utredaren.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
STNyhetEn högre förtroendevald inom ST har polisanmälts för ”sexuella kränkningar på arbetet” och har nu tagit en timeout från sina fackliga uppdrag. ”Förbundet ser mycket allvarligt på det här”, säger STs förbundsordförande Britta Lejon till Publikt. Den förtroendevalde nekar till anklagelserna.
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.