Annons:
Nyhet
AVChristina Swahn0 kommentarerTyck till!

Säpo kartlägger för jämställda löner

Misstankar finns om att män och kvinnor har olika lön trots att de har lika arbete. Därför använder Säpo Lönelotsen.

För tre år sedan började Säpo diskutera löner ur ett jämställdhetsperspektiv. Misstanken fanns att den övriga poliskåren hade högre löner.

– Lönen var föremål för diskussion ur jämställdhetssynpunkt. Vid förhandlingar med arbetsgivaren saknades den röda tråden. Vi behöver en seriös lönekartläggning av män och kvinnor, säger Ulf Löfgren, vice ordförande i ST-sektion 30.

Att jämställdhetslagen skärptes i januari 2001 bidrog till att arbetet kom i gång. Inom myndigheten finns en genuin vilja att följa lagen. För att göra arbetsvärderingen användes Analys Lönelots.

– Det är viktigt att använda en systematiskt metod som Lönelots är. Den är bra eftersom den går att använda på alla kategorier och inte gynnar någon, säger Gunilla Wihlner som är projektledare.

Hösten 2000 förankrades idén hos ledningen, enhetschefer och fack. Projektgruppen bildades och våren 2001 gjordes ett pilotprojekt som omfattade arbetsvärdering av närmare 100 befattningar. I höstas var det dags för de resterande 700 personerna att fylla i arbetsbeskrivningen. Efter detta började kartläggningen. I projektgruppen lästes enkät för enkät och arbetsuppgifterna nivåbedömdes efter krav och svårighetsnivå. För att hålla isär person och vad som krävs för befattningen myntades begreppet ”stol”.

– I resonemanget har vi diskuterat vad som krävs om befattningen skulle utlysas på nytt, säger Klas Lund som är polis och biträdande projektledare.

Här finns en svårighet.

– Individen sitter på en ”grundstol”. Men frågan är när individens prestationer övergår till att bli ”stolens” bas. ”Stolen” blir lätt formad efter individen och ändrar karaktär, konstaterar Klas Lund.

Att sätta poäng på varandras befattningar var inte helt smärtfritt. När det var dags att värdera en ”stol” som tillhörde någon i projektgruppen lämnade den personen rummet.

– Det blir mycket känslor när man värderar och sätter poäng, konstaterar Gunilla Wihlner.

När arbetsvärderingen var klar togs kontakt med enhetscheferna för att stämma av. Sedan viktades faktorerna i samråd med ledningen.

Att arbetet i projektgruppen varit givande är alla eniga om.

– I gruppen har det förts en fruktsam dialog där vi utbytt olika åsikter. Olika roller på myndigheten har belysts både vad det gäller män och kvinnor, civila och poliser. Det är lärorikt och skapar förståelse, konstaterar Ulf Löfgren som poängterar att samverkansandan är väldigt viktig.

I dagarna inleds arbetet med lönejämförelsen.

– När vi är klara kommer vi att se om det finns löneskillnader, men därmed är det inte sagt att de är osakliga, säger Gunilla Wihlner.

Nu bildas nästa projektgrupp som ska analysera löneskillnaderna och vad de kan bero på. Även här ingår representanter från både fack och arbetsgivare.

– Arbetet kommer att ske steg för steg och lönerna kommer att jämföras med andra på den statliga marknaden, säger Gunilla Wihlner.

Visar det sig att löneskillnaderna är osakliga ska det enligt lagen göras en handlingsplan.

Men arbetskartläggningen har också fått andra konsekvenser.

– Det här har främjat andra jämställdhetsfrågor vid kaffebordet. Nu väcks frågor som vi inte pratat om tidigare. Här blir jämställdhetsfrågorna synliggjorda, konstaterar Ulf Löfgren.

Kronofogdemyndigheten i Karlstad är en av de få myndigheter där Lönelots har hunnit ge resultat. Där har Lönelots använts för att jämföra kronoassistenters arbetsuppgifter med kronoinspektörers arbetsuppgifter, vilket omfattade knappt 100 personer. Resultatet visar att kvinnliga kronoinspektörer har en betydligt lägre lön än männen.

– Nu jobbar vi med att få upp lönen för de kvinnliga kronoinspektörerna utifrån likvärdig lön för likvärdigt arbete. På tre år ska vi nå en utjämning. Nu är vi en bit på väg, säger Gerd Undén, ST-KFM.

Under våren fortsätter gruppen med en arbetsvärdering inom den summariska processen, betalningsföreläggande.

Bli den första att tycka till!
NyhetArbetstagarna vid migrationsdomstolarna måste få en acceptabel arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning. Skjut till mera pengar, kräver ST och Saco-S i en gemensam skrivelse till socialförsäkringsutskottet.
KronofogdenNyhetKronofogden har fått ett extra anslag på 65 miljoner kronor för att öka indrivningen riktad mot kriminellas lyxvaror, uppger SVT. Avsikten är bland annat att fler brottsoffer ska få ut sina skadestånd.
ArbetsförmedlingenNyhetNär arbetslösa tvingas åka till grannkommunen för att söka jobb kan det ses som en arbetsmarknadspolitisk insats, tycker Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg i en intervju med Arbetet.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

ArbetsmarknadNyhetDet är stora skillnader mellan nyanländas etablering i Arbetsförmedlingens regi, konstaterar Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i en studie. Nyanlända män klarar sig dubbelt så bra som nyanlända kvinnor.
SWEDAVIANyhetEn man utan svenskt arbetstillstånd och en efterlyst man har jobbat på Arlanda flygplats, trots att de båda har säkerhetsprövats, enligt Aftonbladet. ”Jag har inte fått någon mer information än att ingen av dem är anställd av Swedavia”, säger STs sektionsordförande Mikael Nordenståhl till Publikt.
POLISENNyhetCivilanställda som går den särskilda polisutbildningen ska ha aspiranttjänstgöring i ett halvår, föreslår regeringen i en promemoria. Remissinstanserna är överlag positiva till förslaget, men akademikerförbunden vill se en mer flexibel utbildningsmodell, visar Publikts genomgång av remissvaren.
StatsförvaltningNyhetDet finns stora brister i ledning och styrning av verksamheten vid Nationalmuseum, konstaterar Statskontoret efter en analys. Myndigheten behöver en omstart för att kunna genomföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt.
SpårtrafikenNyhetTrafikverket får regeringens uppdrag att upprätta en långsiktig plan för att underhålla järnvägen. Bakom beslutet ligger att brister i underhåll påverkar tillförlitligheten i järnvägstrafiken.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter i det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.