Annons:
Nyhet
AVChristina Swahn0 kommentarerTyck till!

Säpo kartlägger för jämställda löner

Misstankar finns om att män och kvinnor har olika lön trots att de har lika arbete. Därför använder Säpo Lönelotsen.

För tre år sedan började Säpo diskutera löner ur ett jämställdhetsperspektiv. Misstanken fanns att den övriga poliskåren hade högre löner.

– Lönen var föremål för diskussion ur jämställdhetssynpunkt. Vid förhandlingar med arbetsgivaren saknades den röda tråden. Vi behöver en seriös lönekartläggning av män och kvinnor, säger Ulf Löfgren, vice ordförande i ST-sektion 30.

Att jämställdhetslagen skärptes i januari 2001 bidrog till att arbetet kom i gång. Inom myndigheten finns en genuin vilja att följa lagen. För att göra arbetsvärderingen användes Analys Lönelots.

– Det är viktigt att använda en systematiskt metod som Lönelots är. Den är bra eftersom den går att använda på alla kategorier och inte gynnar någon, säger Gunilla Wihlner som är projektledare.

Hösten 2000 förankrades idén hos ledningen, enhetschefer och fack. Projektgruppen bildades och våren 2001 gjordes ett pilotprojekt som omfattade arbetsvärdering av närmare 100 befattningar. I höstas var det dags för de resterande 700 personerna att fylla i arbetsbeskrivningen. Efter detta började kartläggningen. I projektgruppen lästes enkät för enkät och arbetsuppgifterna nivåbedömdes efter krav och svårighetsnivå. För att hålla isär person och vad som krävs för befattningen myntades begreppet ”stol”.

– I resonemanget har vi diskuterat vad som krävs om befattningen skulle utlysas på nytt, säger Klas Lund som är polis och biträdande projektledare.

Här finns en svårighet.

– Individen sitter på en ”grundstol”. Men frågan är när individens prestationer övergår till att bli ”stolens” bas. ”Stolen” blir lätt formad efter individen och ändrar karaktär, konstaterar Klas Lund.

Att sätta poäng på varandras befattningar var inte helt smärtfritt. När det var dags att värdera en ”stol” som tillhörde någon i projektgruppen lämnade den personen rummet.

– Det blir mycket känslor när man värderar och sätter poäng, konstaterar Gunilla Wihlner.

När arbetsvärderingen var klar togs kontakt med enhetscheferna för att stämma av. Sedan viktades faktorerna i samråd med ledningen.

Att arbetet i projektgruppen varit givande är alla eniga om.

– I gruppen har det förts en fruktsam dialog där vi utbytt olika åsikter. Olika roller på myndigheten har belysts både vad det gäller män och kvinnor, civila och poliser. Det är lärorikt och skapar förståelse, konstaterar Ulf Löfgren som poängterar att samverkansandan är väldigt viktig.

I dagarna inleds arbetet med lönejämförelsen.

– När vi är klara kommer vi att se om det finns löneskillnader, men därmed är det inte sagt att de är osakliga, säger Gunilla Wihlner.

Nu bildas nästa projektgrupp som ska analysera löneskillnaderna och vad de kan bero på. Även här ingår representanter från både fack och arbetsgivare.

– Arbetet kommer att ske steg för steg och lönerna kommer att jämföras med andra på den statliga marknaden, säger Gunilla Wihlner.

Visar det sig att löneskillnaderna är osakliga ska det enligt lagen göras en handlingsplan.

Men arbetskartläggningen har också fått andra konsekvenser.

– Det här har främjat andra jämställdhetsfrågor vid kaffebordet. Nu väcks frågor som vi inte pratat om tidigare. Här blir jämställdhetsfrågorna synliggjorda, konstaterar Ulf Löfgren.

Kronofogdemyndigheten i Karlstad är en av de få myndigheter där Lönelots har hunnit ge resultat. Där har Lönelots använts för att jämföra kronoassistenters arbetsuppgifter med kronoinspektörers arbetsuppgifter, vilket omfattade knappt 100 personer. Resultatet visar att kvinnliga kronoinspektörer har en betydligt lägre lön än männen.

– Nu jobbar vi med att få upp lönen för de kvinnliga kronoinspektörerna utifrån likvärdig lön för likvärdigt arbete. På tre år ska vi nå en utjämning. Nu är vi en bit på väg, säger Gerd Undén, ST-KFM.

Under våren fortsätter gruppen med en arbetsvärdering inom den summariska processen, betalningsföreläggande.

Bli den första att tycka till!
SocialförsäkringarNyhetAntalet personer som beviljats sjukersättning har enligt Försäkringskassans egen statistik aldrig varit så få som under förra året, skriver Arbetet. Totalt beviljades 5 478 personer sjukersättning under 2019.
MigrationsverketNyhetJustitiekanslern, JK, riktar kritik mot Migrationsverket för brister i samband med behandlingen av två asylsökande bröder från Afghanistan. Den ene brodern tog sitt liv när han fick avslag på asylansökan. Men JK anser inte att staten har något skadeståndsansvar för den kvarvarande yngre brodern.
StatsförvaltningNyhetI höstas efterlyste Riksrevisionen ett hårdare jobb från regeringens sida när det gäller föråldrade it-system hos myndigheter. Men regeringen, som nu har svarat på kritiken, håller inte med och pekar på flera åtgärder.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
​SEXTRAKASSERIERNyhetParterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier. Som inspiration kan man vända blickarna mot Kanadas fackföreningsrörelse, skriver juristen och förra Jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena idé.
MigrationsverketNyhetEn anställd vid Migrationsverket i Malmö som arbetade med att ge stöd till nyanlända asylsökande har dömts till fängelse för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och rattfylleri. Myndigheten ser allvarligt på brotten och föreslår att mannen avskedas.
DigitaliseringNyhetTCO drar nu igång en stor utbildningssatsning, riktad till hundratals medlemmar i tre medlemsförbund. Satsningen görs i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta och Google i fem europeiska länder.
MutorNyhetEn tjänsteman på Transportstyrelsen har enligt Dagens Nyheter åtalsanmälts för misstänkt mutbrott. Men utredningen lades ned sedan preskriptionstiden gått ut. Tjänstemannen arbetar fortfarande kvar vid myndigheten.
SPÅRTRAFIKENNyhetFågelbajs och dun gör arbetsmiljön ohälsosam på vissa tunnelbanestationer i Stockholm. Vid en station har man tvingats stänga av luftkonditioneringen för att undvika att andas in partiklar, skriver huvudskyddsombudet i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har hittills säkrat möjligheten till lokal närvaro på 99 av de 132 orter där myndigheten beslutat att avveckla kontor, enligt en ny rapport. Men ST inom Arbetsförmedlingen kritiserar att samarbetet med Statens servicecenter benämns som att man ”säkrat närvaron”.
POLISENNyhetJohanna Lindgrens provanställning vid Polisen avslutades med motiveringen att hon har dyslexi. Diskriminering tyckte facket som drev saken till Arbetsdomstolen. I början av mars kommer domen. ”Det är fortfarande mitt drömjobb men jag har ingen tillit till Polisen som arbetsgivare längre”, säger Johanna Lindgren till Publikt.
DigitaliseringNyhetEfter en utvärdering föreslår Statskontoret att Digitaliseringsrådets kansli avvecklas och att den rådgivande uppgiften överförs till Regeringskansliet. Vissa andra uppgifter kan övertas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
SCBNyhetI en rapport till regeringen konstaterar Statistiska centralbyrån, SCB, att påverkan på arbetskraftsundersökningarna, AKU, har varit stor och allvarlig på grund av bristande kvalitet i SCBs underlag.
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.