Annons:
Kortpaus på Arbetsförmedlingen i Karlskoga. Niklas Källberg, Göran Pettersson, Ulrika Nilsson, Lotta Eriksson och Maria Helgesson ägnar sig åt pinngympa.Bild:Per Knutsson
Arbetsförmedlingen
På jobbet
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Schemalagda pauser för ett hållbart arbetsliv

På Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga schemaläggs pauserna – så att de blir av. De kan innehålla allt från pinngympa till stretchövningar, mindfulness eller promenader, berättar Lotta Eriksson, som är en av fem hälsoinspiratörer på kontoret.

Karlskogakontorets pauspass är på fem minuter, oftast en gång per dag. För­utom på fredagar, då de ofta kör ett tjugo­minuterspass med qigong.

– Syftet med så korta pauser är att alla ska kunna känna att de kan gå ifrån. Vi har hög arbetsbelastning, men arbetsg­ivaren prioriterar pauser för att vi ska må bra. För att genomföra en sådan här arbetsmiljöinsats gäller det att ha med sig arbetsgivaren, och det har vi verkligen haft, säger Lotta Eriksson.

Övningarna fokuserar på att stärka bålen och förebygga värk i nacke och axlar. Pauserna läggs in i kontorets digitala kalender så att alla kan se tiden, även om det är helt frivilligt att medverka. Lotta Eriksson berättar att de gärna skickar ett mejl och påminner också.

– Många behöver en liten puff, men samtidigt måste man självklart ha respekt för att en del väljer att inte delta.

Under pauserna har man också haft mindfulnessövningar. Och i våras ordnade hälsoinspiratörerna en hälso­vecka, då kontoret testade recept på nyttiga smoothies, hade gemensam frukost och zumba. På arbetsplatsen har de också friskvårdstimme, och en gång i halvåret är medarbetarna ute på en friskvårdsanläggning med instruktör.

Lotta Eriksson berättar att det inte var så många som var med när de började med pausaktiviteterna, men att deltagandet ökat allt eftersom.

– Aktiviteterna har alltid utförts synligt, det har bidragit till en nyfikenhet och att fler hoppat på.

Hon är övertygad om att insatserna har haft positiva effekter:

– Det finns massor av forskning som visar att pauser och fysisk aktivitet är bra både för ett hållbart arbetsliv och för hjärnfunktionerna.

Maria Helgeson är en av dem som brukar försöka delta.

– Jag har ett förflutet med diskbråck för många år sedan, så jag är extra vaksam med att se till att jag rör på mig, säger hon.

Hon tror att det faktum att det är schemalagt och att kollegerna peppar varandra bidrar till att hon går så ofta.

– Det är lätt att hitta ursäkter att inte ta paus, men jag vet vilken enorm nytta det gör att komma på benen, även om det bara är fem till sju minuter. Det är toppen, ett jättebra sätt att inte stelna till. Det ger också energi och gemenskap.

Sektionschefen Annelie Green konstaterar att de flesta av kontorets anställda har ett arbete där det lätt blir mycket stillasittande:

– Syftet med att erbjuda paus­aktiviteter, från arbetsgivarens sida, är ju att få mer välmående och hållbara med­arbetare, som då också kan prestera.

Hon berättar att aktiviteterna är en del i en större satsning på att öka frisk­närvaron. Pauserna har följts upp i en nätundersökning och medarbetarna är över lag positiva.

– I fritextsvaren angav de bland annat att de blivit mindre stela, gladare, piggare, mer fokuserade och att de fått mer energi. Så de här små delarna ger stora effekter.

Ämnen: Friskvård
Tips för pausaktiviteter
  • Schemalägg så att de blir av.
  • Ha korta pauser.
  • Erbjud olika aktiviteter som kan fungera för olika personer.
Bli den första att tycka till!
HÖGSKOLANNyhetFlera universitet drar ned på personal. Umeå universitet har skurit bort 435 årsarbetskrafter sedan 2014, trots att verksamheten går med överskott.
NORGENyhetNorska YS Stat hotar med strejk från 24 maj. I ett första steg kommer 250 medlemmar vid departementen och universitetet OsloMet att tas ut i strejk, om inte medlingen mellan parterna ger resultat.
StatsförvaltningNyhetRegeringen utnämnde på torsdagen Sofia Wallström till ny generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och Karin Grönvall till riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, KB.
Försöket på FörsäkringskassanFördjupningForskarna beskrev dem som burfåglar. Trots att dörren var öppen satt de länge kvar på sin pinne, innan de till slut flög ut. I mer än ett år fick personalen på Försäkringskassan i Torsby själva planera sitt arbete, utan styrning uppifrån.
Offentlig upphandlingNyhetRegeringen har presenterat ett förslag till en ny lag som ska ge bättre statistik om offentlig upphandling. Statistiken ska bland annat ge svar på hur vanligt det är att arbetsrättsliga krav ställs i upphandlingar.
REGERINGENNyhetModeraterna väcker misstroendevotum mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, S. Motivet är ministerns agerande i samband med att Ann-Marie Begler fick lämna jobbet som generaldirektör för Försäkringskassan, uppger SVT.
DigitaliseringNyhetDen offentliga sektorn visar låg mognad i att hantera nya digitala investeringar samtidigt som den dras med konsekvenserna av tidigare digitala satsningar. Det visar en ny rapport från Göteborgs universitet.
StatsförvaltningNyhetRiksrevisionen pekar på brister i myndigheternas digitala stöd till företagare. Bristerna beror bland annat på föråldrade tekniska lösningar, fragmenterad styrning och splittrat ansvar.
FörsäkringskassanNyhetTvå tidigare chefstjänstemän vid Försäkringskassan, Adriana Lender och Eva Nordqvist, anklagar i ett brev socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att ha vilselett och ljugit för riksdagens konstitutionsutskott.
Socialförsäkringar NyhetEn vanlig medelinkomsttagare kan drabbas mycket hårt ekonomiskt vid sjukdom eller arbetslöshet. Taken i de allmänna försäkringarna gör att ersättningen inte motsvarar inkomstbortfallet, konstaterar TCO i en ny rapport.
SocialförsäkringarNyhetInförandet av tre öronmärkta pappamånader i föräldraförsäkringen har lett till att fler pappor tar ut föräldraledighet, visar en ny rapport från Försäkringskassan.
LänsstyrelsernaNyhetRegeringen håller i stora drag med Riksrevisionen i dess kritik mot hur länsstyrelserna styrs. I en skrivelse till riksdagen slås fast att ambitionen är att minska detaljeringsgraden i styrningen och öka anslagsfinansieringen.
HögskolanNyhetEn arbetsmiljöutredning visar att Södertörns högskola begått en rad misstag i samband med att en doktorand polisanmält den numera dömde ”kulturprofilen” Jean-Claude Arnault för övergrepp. Högskolans rektor Gustav Amberg har bett personalen om ursäkt.
ArbetsmiljöNyhetSjukfrånvaron i staten minskade något mellan åren 2017 och 2018, från 4,0 till 3,9 procent. Men frånvaron är alltjämt långt över nivån för år 2013, då den var 3,2 procent, konstaterar Statskontoret i sin årliga sammanställning.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten fortsätter att minska, men i långsammare takt. Det framgår av ny statistik från Arbetsförmedlingen. Också antalet långtidsarbetslösa har minskat rejält sedan förra sommaren.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg ser inget i regeringens nya uppdrag som gör att myndigheten måste ändra på inslagen väg. ”Det arbete som är påbörjat ligger i linje med uppdraget som vi fått”, säger han till Publikt.
KriminalvårdenNyhetNationella transportenheten, NTE, inom Kriminalvården har åter anmälts till Arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön. Enligt anmälan vill inte arbetsgivaren samverka till en sund och god arbetsmiljö för ett långt och hållbart arbetsliv.
StatsförvaltningNyhetDet finns stor oklarhet kring den statliga utredningen som förvaltningsform. Det konstaterar Statskontoret i en granskning av otraditionella kommittéer, med rubriken Udda fåglar i kommittéväsendet.
StatsförvaltningNyhetVar åttonde statsanställd lämnade sitt jobb mellan 2017 och 2018. Men variationerna är stora. Vid exempelvis Barnombudsmannen slutade 61 procent av de anställda under perioden. På Trafikverket var siffran 7 procent. Publikt har siffrorna för personalomsättningen vid landets myndigheter.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetRegeringen vill att den nya Arbetsförmedlingen ska stå färdig under 2021. Det blir tufft, menar facket. ”Frågan är hur vi ska hinna med allt det här och hur de externa aktörerna ska hinna vara på plats”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetI dag presenterade regeringen ett nytt uppdrag till Arbetsförmedlingen. Myndigheten ska bland annat ta fram en plan för hur externa aktörer kan ta över matchningen av arbetssökande. ”Men Arbetsförmedlingen ska säkerställa att andra aktörer finns på plats innan man lämnar en ort”, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, till Publikt.
GränskontrollNyhetRegeringen har beslutat behålla den inre gränskontrollen ytterligare sex månader. Beslutet motiveras av bedömningen att det alltjämt finns ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.
ESF-rådetNyhetSvenska ESF-rådet har använt EU-medel för att finansiera egna utåtriktade informationssatsningar, skriver Dagens Nyheter. Enligt tidningen har flera miljoner kronor betalats ut i strid med gällande regler.
TRAFIKVERKETNyhetTrafikverket anmäler en manlig chef för att ha låtsats visa sitt könsorgan för en kvinnlig kollega. Mannen ska också ha antytt för andra kolleger att de båda har haft en sexuell relation. Chefen försvarar sig med att det hela var på skoj, rapporterar SVT.