Annons:
Öppenhet
Nyhet
AVPeter Nordebo0 kommentarerTyck till!

Sekretess föreslås för statlig tjänstepension

I en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.

Statens tjänstepensionsverk, SPV, hanterar pensioner och försäkringar för mer än 800 000 personer och har register över anställningsuppgifter för drygt 1,1 miljoner personer. Myndigheten hanterar alltså en stor mängd personrelaterade uppgifter på individnivå, konstateras i departementspromemorian.

SPV har begärt att regeringen ser över offentlighets- och sekretesslagen för att öka skyddet av uppgifter om enskilda. I promemorian föreslår finansdepartementet att sekretessen skärps.

Enligt promemorian finns ingen generell sekretess för ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner hos SPV. Myndigheten hanterar en stor mängd uppgifter som kan vara känsliga om enskilda, bland annat personaladministrativa uppgifter som ändrade arbetstider, sjukperioder, föräldraledighet och löneväxling. Samtliga dessa uppgifter kan enligt departementet uppfattas som integritetskänsliga.

”Offentlighetsprincipen motiverar att media och allmänheten normalt ges insyn i myndighetschefers och andra högre befattningshavares tjänstepensioner. Insynsintresset gör sig dock inte lika starkt gällande för andra anställda i staten. De statliga tjänstepensionsförmånerna omfattar 100 000-tals anställda och tidigare anställda i statliga myndigheter. Många av de statligt anställda skulle sannolikt uppleva det som ett intrång i deras personliga integritet om uppgifter om bland annat sjukfrånvaro, pensionsrätter och efterlevandeskydd lämnades ut", skriver finansdepartementet i promemorian.

Departementet framhåller att många av dem skulle troligen också kunna känna obehag om delar av deras privatekonomi, till exempel deras fondval, blev kartlagda i detalj. Det finns också en risk för att sådana uppgifter kan komma till användning vid kartläggning med brottsliga motiv som till exempel olaga förföljelse, menar man.

Förslaget till ny lagstiftning innebär att det införs sekretessregler för uppgifterna hos SPV motsvarande de som gäller för Pensionsmyndigheten och domstolarna. Det innebär att utgångspunkten är att huvuddelen av uppgifterna är sekretessbelagda. För uppgifter i allmän handling ska sekretessen gälla i högst 70 år.

Bli den första att tycka till!
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret bjuder in myndigheter att delta i ett projekt för att effektivisera myndigheternas administration. Målet är att ta fram en modell för att analysera myndigheternas administration.
RättsväsendetNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ett förbud att sprida bilder som tagits under rättegångar. Förslaget ska förhindra att olagliga bilder kommer ut och sprids på sociala medier.
TCONyhetAtt göra det lättare att byta bana under ett arbetsliv är en prioriterad fråga för TCO. Personligen har TCOs nya ordförande Therese Svanström inte gjort några stora omställningar under karriären, även om hon hoppat in i och ut ur politiken några gånger, berättar hon i en intervju i Publikt.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
A-KASSANNyhetUtbetalningarna från STs a-kassa ökade med 17,5 procent förra året jämfört med 2018. Det är den femte största ökningen bland alla a-kassor, visar siffror från Sveriges a-kassor.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsmiljöverket förvarnar Arbetsförmedlingen i region syd om att krav på arbetsmiljöåtgärder är på väg, bland annat vad gäller tydlighet om hur medarbetarna ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Kraven kommer efter en inspektion till följd av en anmälan från skyddsorganisationen i regionen.
PolisenNyhetEfter Säpochefen Klas Fribergs kritik mot hur regeringen hanterar frågan om lagring av information hos digitala meddelandetjänster säger digitaliseringsminister Anders Ygeman att han är beredd till ytterligare åtgärder.
DiskrimineringNyhetDet var inte diskriminering när Tolkcentralen i Region Stockholm nekade en döv man jobb som receptionist. Det slår Arbetsdomstolen fast sedan Unionen stämt arbetsgivaren, skriver tidningen Kollega.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn intagen på häktet i Göteborg har anmält till Justitieombudsmannen att personal ska ha ritat smileys bakom galler och karikatyrer av mörkhyade på ägg som serverades till de intagna. Arbetsgivaren bekräftar för Publikt att en internutredning pågår.
PolisenNyhetI en debattartikel kritiserar Säkerhetspolisens chef Klas Friberg regeringen för att förhindra att polisen får tillgång till viktig krypterad information på webben. Informationen är viktig för brottsbekämpningen, skriver han.
ArbetsmarknadNyhetArbetsgivarna i staten redovisar ökade svårigheter att rekrytera högutbildad arbetskraft, enligt Arbetsgivarverkets konjunkturbarometer. Samtidigt har det blivit lättare att anställa chefer och att behålla personal.
LönerNyhetDe svenska kollektivavtalens lägsta löner påverkar hela arbetsmarknaden – även på arbetsplatser som inte har gällande kollektivavtal. Det visar en rapport från Medlingsinstitutet till regeringen.
STATSBUDGETENNyhetRegeringen och dess samarbetspartier Centern och Liberalerna kommer att skjuta till extra pengar i vårändringsbudgeten till flera myndigheter, däribland Statens institutionsstyrelse. Det lämnade man besked om vid en presskonferens i dag.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket upptäckte 481 fall av misstänkt människohandel under 2019. Det är en ökning med närmare hundra fall jämfört med 2018. Den vanligaste formen är människohandel för sexuella ändamål.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot häktet i Göteborg, sedan en intagen man med funktionsnedsättning inte fått sina särskilda behov tillgodosedda under tiden i häktet.
MutorNyhetUnder 2019 dömdes 30 personer för mutbrott. Det framgår av en rapport från Institutet mot mutor. Korruptionsrisken är enligt institutet störst i mötet mellan privat och offentlig sektor.
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019, enligt organisationen Sveriges museer. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med föregående år.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.