Sekretess för statliga pensioner föreslås

TJÄNSTEPENSION2020-06-15

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner som rör en enskilds personliga förhållanden ska sekretessbeläggas.

Enligt regeringsförslaget ska sekretessen gälla hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Också för uppgifter om hur tjänstepensionspengarna placeras föreslås sekretess, om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde lider men.

För uppgifter om återbetalningsskydd föreslås att absolut sekretess ska gälla, det vill säga att inga uppgifter får lämnas ut. Sekretess för uppgifter om återbetalningsskydd föreslås inte gälla sedan pensionsspararen har avlidit. I övrigt föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år.

Enligt regeringsförslaget ska sekretessen inte hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare som behöver uppgifterna för att utforma en pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA