Sekretess för statliga pensioner föreslås

TJÄNSTEPENSION2020-06-15
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner som rör en enskilds personliga förhållanden ska sekretessbeläggas.

Enligt regeringsförslaget ska sekretessen gälla hos Statens tjänstepensionsverk och i domstol för uppgifter om statliga tjänstepensionsförmåner om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Också för uppgifter om hur tjänstepensionspengarna placeras föreslås sekretess, om det inte står klart att uppgifterna kan lämnas ut utan att den enskilde lider men.

För uppgifter om återbetalningsskydd föreslås att absolut sekretess ska gälla, det vill säga att inga uppgifter får lämnas ut. Sekretess för uppgifter om återbetalningsskydd föreslås inte gälla sedan pensionsspararen har avlidit. I övrigt föreslås att sekretessen ska gälla i högst 70 år.

Enligt regeringsförslaget ska sekretessen inte hindra att uppgifter lämnas till försäkringsgivare som behöver uppgifterna för att utforma en pensionsförsäkring. De nya reglerna föreslås gälla från 1 januari 2021.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.