Annons:
finland
Fördjupning
AVAnn-Charlotte Viklund0 kommentarerTyck till!

Snabb uppbyggnad av fonder

De fackliga organisationerna i Finland är nöjda med buffertfondernas stabiliserande roll.

Fonderna har byggts upp snabbare än väntat, och redan hösten 2001 kunde avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen sänkas som ett led i en aktiv konjunkturpolitik.

Arbetslösheten har sjunkit till 9,4 procent (2002) från 15,5 procent 1995. Men viktigare är ändå ökningen av antalet sysselsatta, som sedan 1995 varit 300 000. Det är lika mycket som ökningen i Sverige med en nästan dubbelt så stor befolkning, påpekar Peter J. Boldt, ekonom på Finlands Fackförbunds Centralorganisation, FFC (finska LO) och en av idégivarna till buffertfonderna.

I december 1995 gick tre ekonomer från FFC ut med sin första skiss till buffertfonder. Skissen var tänkt som ett debattinlägg, men debatten uteblev.

– Man kan säga att löntagarorganisationerna på sätt och vis tvingade arbetsgivarna till förhandlingsbordet, eftersom de inte visade något större intresse för fonderna eller var kritiska och tyckte att de var alldeles för små. Å andra sidan ville de inte heller gå med på att fördubbla dem, konstaterar Peter J. Boldt.

Finland sade ja till EMU utan särskild folkomröstning. När riksdagen, efter en tidigare folkomröstning, tog beslutet om att gå med i EU beslutade den också att frågan om att delta i den tredje fasen av den ekonomiska och monetära unionen ska tas separat i riksdagen. Detta godkändes av såväl regeringen och oppositionen, som av fack- och arbetsgivarorganisationerna.

– Det finns folk som säger att utan ett ja från FFC hade det blivit nej till hela EU. Och när FFCs fullmäktige tog beslutet att rekommendera att Finland går med i EMU, så fattade tjänstemännens och akademikernas centralorganisationer inom några dagar liknande beslut. Att de under resans gång hållit låg profil berodde på att de inte ville ”politisera” frågan, säger Peter J. Boldt.

Övergången till EMU och euro förbereddes seriöst i olika fora i fem års tid. Inom alla samhällssektorer gick man igenom tänkbara problem och såg till att ha gemensamma lösningar – allt från att fylla i en deklarationsblankett, informera handikappade och andra grupper med särskilda behov till hur lönetabeller ska utformas.

Konsumentrörelsen och berörda myndigheter utbildade folk för att följa prisutvecklingen, eftersom det fanns en risk att affärsmän skulle ta chansen. Det visade sig dessutom att även myndigheter passade på att höja priser och avgifter. Genom avtal mellan finansdepartementet och kommunförbundet lyckades man ändå nå någon form av samförstånd utan att inkräkta på kommunernas självbestämmanderätt.

Statistikcentralen i Finland har regelbundet följt upp och analyserat prisutvecklingen och kommit fram till att inget tyder på att övergången till euro skulle ha höjt priserna i genomsnitt. Ändå är det många som anser att euron medfört omotiverade prisstegringar.

– Folk kommer ju ihåg priserna som har stigit, men ser inte priser som har sjunkit, konstaterar Peter J. Boldt.

Han har full förståelse för att den fysiska övergången till nya sedlar och mynt varit frustrerande och svår för äldre människor: Efter den sedelreform som genomfördes i Finland 1963, fortsatte bl a hans egen farmor under resten av sitt liv att räkna pengar i ”gamla” mark.

Idag råder det en samsyn, åtminstone principiellt, kring lönebildningen, om vad EMU kräver av arbetsmarknaden och hur man ska tackla kommande kriser, säger Peter J. Boldt. Men medan arbetsgivarsidan och finansministeriet  betonar vikten av att ha instrument för att sänka löner och arbetskraftskostnader  när det går dåligt, så anser Finlands bank och FFC att det viktiga är att se till att lönerna inte ökar alltför mycket under goda tider. Klarar man det behöver lönerna inte sänkas när det går dåligt.
Det viktigaste är trots allt att det finns ett förtroendefullt samarbete mellan fack och arbetsgivare, betonar Peter J. Boldt.

Bli den första att tycka till!
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetArbetslösheten för september i år skrivs ned med 1,1 procentenheter, efter att Statistiska centralbyrån, SCB, uppmärksammat felaktigheter det externa konsultföretaget Evrys insamlade data. Men Evry vill i dagsläget inte säga att företaget gjort fel, enligt Svenska Dagbladet.
MYNDIGHETEN FÖR ARBETSMILJÖKUNSKAPNyhetI september hoppade företagshälsovården av sitt uppdrag på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. Samtidigt sade skyddsombudet upp sig. Nu har man utsett ett nytt skyddsombud och anlitat ett nytt företag för att kartlägga arbetsmiljön. ”Det är klart att det som har varit har påverkat”, säger nya skyddsombudet Håkan Åhlenius till Publikt.
POLISENNyhetAtt civilanställda inom Polisen ska få använda sig av den logga som poliser har på uniformen är en fråga som ST har drivit en tid. Arbetsgivaren närmar sig nu ett beslut. ”Vi har en positiv inställning till det”, säger Tomas Rosenberg, chef på myndighetens HR-avdelning, till Publikt.
TillitsreformenFördjupningFör fem år sedan aviserade regeringen en ”tillitsreform” som utlovade större frihet och en minskad administ­rativ börda för offentlig­anställda. Men kritiker varnar för att förändringen kan bli kosmetisk, och facken tycks stå vid sidan om.

Läs mer

Dansk reform med förhinder

SCBNyhetStatistiska centralbyråns generaldirektör Joakim Stymne kallas till riksdagens finansutskott för att förklara turerna kring de missvisande siffrorna i myndighetens arbetskraftsundersökningar.
StatsförvaltningNyhetArbetsgivarverket har tagit fram två nya webbutbildningar för ledare och medarbetare i staten. Utbildningarna är tillgängliga för alla på myndighetens webbplats.
DomstolarnaNyhetDet har blivit vanligare att människor försöker smuggla med sig knivar och andra vapen in i domstolarna. För ordningsvakterna innebär det en alltmer hotfull arbetsmiljö. ”Det är klart att det känns obehagligt ibland”, säger Jenny Fällström, ordningsvakt vid Södertörns tingsrätt.
UPPHANDLINGSMYNDIGHETENNyhetLiten, men smart och modern. Så beskrivs Upphandlingsmyndigheten i juryns motivering till priset som Sveriges modernaste myndighet.
SPÅRTRAFIKENNyhetNär en lokförare vid Green Cargo nyligen avled i en arbetsplatsolycka i Piteå var det den tredje dödsolyckan på två år inom bolaget. STs sektionsordförande Kenth Bergqvist kan inte uttala sig om orsaken till olyckan, men konstaterar att generellt sett är stress en riskfaktor som kan leda till olyckor: ”Man måste titta på vår schemaläggning och se över kollektivavtalet kring arbetstider”, säger han till Publikt.
AssistansNyhetI ett brev till regeringen begär Försäkringskassan att lagen ska skärpas, för att det ska blir möjligt för myndigheten att stoppa blufföretag från att få ut assistansersättning.
A-kassaNyhetDet finns flera blindskär för a-kassorna när det gäller att hantera a-kassa i samband med studier. Det framgår av IAFs granskning av hur a-kassorna sköter arbetslöshetsersättning till personer som studerar.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera partier i riksdagen har börjat samla sig i ett motstånd mot reformeringen av Arbetsförmedlingen. Enligt Expressen är en majoritet emot den snabba tidsplanen för förändringarna.
SCBNyhetCivilminister Lena Micko, S, har kallat till sig Statistiska centralbyråns, SCBs, generaldirektör Joakim Stymne. Samtalet ska handla om det externa konsultföretaget Evrys felaktiga datainsamling, som orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, skriver Aftonbladet.
ArbetsmarknadNyhetRegeringen måste stoppa EUs planer på en europeisk minimilön, kräver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Martin Linder, PTK, och Mattias Dahl, Svenskt Näringsliv, i en gemensam debattartikel. "Kollektivavtalsmodellen riskerar att på sikt ersättas av en från Bryssel statligt styrd arbetsmarknadsmodell", skriver partsföreträdarna.
ArbetslivNyhetEn del människor drivs av att lära sig nytt, medan andra mer vill prestera och vara bäst. I arbetslivet tycks de som fokuserar på att bemästra uppgifter klara sig bäst, enligt organisationsforskaren Christina Nerstad vid universitetet Oslomet.
ArbetsrättNyhetDet finns stora luckor i reglerna för offentliganställdas bisysslor, enligt en studie som genomförts av Statskontoret. Dagens reglering är komplex och svårtolkad, skriver Statskontoret.
RegeringenNyhetRegeringen KU-anmäls nu av riksdagsledamoten Ali Esbati, V, för sin hantering av Arbetsförmedlingen. Han menar att regeringens agerande är oansvarigt och därför bör granskas av konstitutionsutskottet.
STATISTISKA CENTRALBYRÅNNyhetEfter att det externa konsultföretaget Evry orsakat fel i arbetslöshetsstatistiken, ska nu Statistiska centralbyrån, SCB, successivt avsluta samarbetet. Exakt hur avvecklingen ska gå till förhandlar man om. ”Det här är en stor fråga för oss som jobbar på SCB”, säger Ulla Ekander Liew, vice ordförande för ST inom SCB, till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetEn intern granskning visar stora brister i Arbetsförmedlingens hantering av arbetsgivare som söker personal för subventionerade anställningar. Sju av tio får ingen återkoppling inom fyra veckor, rapporterar SVT.
KRIMINALVÅRDENNyhetTvå kriminalvårdare dömdes för tjänstefel i Värmlands tingsrätt efter att en man avlidit i arresten. De hade missat en del av tillsynen, enligt domen. I rätten vittnade anställda om brister i rutiner och internutbildning. Det lokala facket efterlyser arbetsgivaransvaret. ”Det är synd att de här individerna drabbas när någon annan har ansvar för säkerheten”, säger STs klubbordförande Ofle Mohamed till Publikt.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens kontroll av deltidsarbetslösas arbetslöshetsersättning är bristfällig. Det kommer Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, fram till efter en granskning.
BiståndNyhetStatskontoret och Ekonomistyrningsverket, ESV, får regeringens uppdrag att utreda biståndsmyndigheten Sidas effektivitet, ledning, styrning och uppföljning. Utredningen ska vara klar om ett år.
BOLAGSVERKETNyhetEtt ökande antal aktiebolag och en överskattning av hur många företagare som skulle använda ett nytt digitalt system har gjort att Bolagsverkets handläggningstider för företags årsredovisningar har skjutit i höjden. ”Personalen har varit högt belastad under en längre tid nu”, säger STs avdelningsordförande Marica Hammarlund till Publikt.
MigrationsverketNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Migrationsverket sedan myndigheten i ett år och åtta månader underlåtit att underrätta en asylsökande om att hans ansökan om uppehållstillstånd avslagits.
DigitaliseringNyhetAllt fler offentliga aktörer erbjuder inloggning med hjälp av e-legitimation. Åtta av tio av de statliga myndigheter som har omfattande medborgarkontakt erbjuder inloggning, skriver Myndigheten för digital förvaltning i en ny rapport.
ArbetsförmedlingenNyhetFler möten med arbetsförmedlare ökar arbetssökandes möjligheter att hitta ett jobb. Det visar en ny forskarrapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.
ArbetsmiljöNyhetMer än sju av tio har inte märkt av någon förändring på sin arbetsplats efter metoo-uppropen, enligt en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av TCO.