Annons:
Riksdagsvalet
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

ST: Vi behöver stabilitet

”Den stora frågan är om partierna klarar att sätta folkets intressen framför partiintresset. Det behövs för att det inte ska bli kaos.” Det säger STs ordförande Britta Lejon om valresultatet och det oklara parlamentariska läget.

Varken de rödgröna eller Alliansen fick egen riksdagsmajoritet i valet. Osäkerheten om vilka som ska regera och hur regeringen ska få igenom sin budget är ett bekymmer för Sverige och för arbetsmarknadens parter. Det anser både Britta Lejon och TCOs ordförande Eva Nordmark.

– Vi lever i en väldigt osäker ekonomisk tid och det är svajigt i euroländerna, säger Britta Lejon. Om vi inte ska förlora mer styrfart behöver vi stabilitet. Politikerna måste sätta Sverige framför partiintressena, annars har vi veckor eller månader av instabilitet framför oss. Och kanske nyval, det är ett konkret hot.

Fack och arbetsgivare behöver stabila spelregler, understryker TCOs Eva Nordmark.

– Det är viktigt med lösningar som håller över tid, och nu blir det ännu väsentligare att hitta konstruktiva lösningar. Vad kan politikerna leverera, och hur kan vi som parter bygga vidare på det?

Eva Nordmark har gott hopp om att det blir en höjning av taket i a-kassan och en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen under mandatperioden, de två frågor som TCO drivit under valrörelsen.

– Vi gjorde en undersökning bland partiernas kandidater före valet, och den visade att 80 procent vill höja a-kassetaket. Det finns också ett starkt stöd för en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Det talar för att det är möjligt att hitta lösningar.

TCO hoppas även på bättre förutsättningar i skolan, fler platser i högskolan och större möjligheter till livslångt lärande.

En annan viktig fråga för TCO är att öka sysselsättningen genom att stimulera efterfrågan i ekonomin. TCO är kritiskt till överskottsmålet för de offentliga finanserna och vill se ett sysselsättningspolitiskt mål för Riksbanken.

– Det är en väldigt viktig fråga, och vår förhoppning är att vi ska få en samsyn över blockgränsen om ett nytt ramverk för den ekonomiska politiken, säger Eva Nordmark. Vi hoppas också på en ny skattereform.

Valframgången för Sverigedemokraterna var nedslående, anser Britta Lejon.

– Det är otroligt sorgligt, och ett uttryck för att Sverige håller på att slitas isär. Jag tror inte att tretton procent av befolkningen är främlingsfientlig, utan att det handlar om en stark misstro mot politiken och ett behov att visa att man tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Man känner att välfärdssystemen håller på att gå sönder och att jobben inte finns för dem.

Även Eva Nordmark ser stödet för SD som tecken på hopplöshet och oro.

– Det måste vi i facken ta på största allvar. Jag tror inte att vi kan övertyga partiledningen om något, men vi måste fundera på varför människor sätter sina förhoppningar till det partiet, säger hon.

ST har en policy som innebär att aktivt arbete för Sverigedemokraterna är oförenligt med medlemskap i förbundet. Valresultatet innebär ingen förändring, enligt Britta Lejon.

– ST vilar på humanismens grund och har stadgar att leva upp till. Och vi har sagt att våra stadgar inte är förenliga med det SD står för.

TCO håller också fast vid sin inställning till SD, säger Eva Nordmark. Det innebär att TCO ska arbeta aktivt mot SDs värderingar och inte samarbeta med partiet.

Tjänstemännen röstade blått

Enligt SVTs vallokalsundersökning, Valu, hade Allianspartierna ett större stöd än de rödgröna partierna (S, V och MP) bland tjänstemän. 47 procent av tjänstemännen uppgav att de röstat på ett Alliansparti, mot 40 procent på de rödgröna. Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna fick lika stort stöd: 6 procent. Bland arbetare fick de rödgröna 57 procent av rösterna och de borgerliga 24 procent, enligt Valu. 12 procent av arbetarna sade sig rösta på SD och 6 procent på Fi.

Bli den första att tycka till!
spårtrafikNyhetNya uniformer har gett personalen på Pågatågen stora problem. De ger starka stötar. Efter en anmälan till Arbetsmiljöverket anser skyddsombudet Therese Nilsson att arbetsgivaren äntligen tar frågan på allvar.
DigitaliseringNyhetÖkad automatisering i förvaltningen och en mer kostnadseffektiv modell för digitalisering av förvaltningsgemensam infrastruktur ska utredas av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, Lantmäteriet och Ekonomistyrningsverket, ESV.
Hot och våldNyhetDet ska i fortsättningen finnas färre personliga uppgifter på offentliganställdas tjänstekort. Syftet är enligt regeringen att minska tjänstemännens utsatthet.
ArbetsförmedlingenNyhetVänsterpartiets Jonas Sjöstedt står fast vid att partiet vill rikta en misstroendeförklaring mot arbetsmarknadsministern Eva Nordmark, S. Det beskedet gav han vid en frågestund i riksdagen i dag. En timme senare meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de stöder en misstroendeförklaring om regeringen inte ändrar sig till på tisdag.
ArbetsförmedlingenNyhetMaria Mindhammar blir ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Hon kommer närmast från tjänsten som överdirektör på myndigheten. "En viktig uppgift nu är att skapa arbetsro", säger hon.
ArbetsdomstolenNyhetST förlorade mot Linnéuniversitetet i Arbetsdomstolen. Rätten slår fast att två år är 730 dagar vilket medför att en visstidsanställning enligt lagen går över till tillsvidareanställning dag 731. Det får till följd att STs medlem, med 730 dagars anställning, inte har rätt till tillsvidareanställning.
HögskolanNyhetRegeringen uppdrar till 18 universitet och högskolor att anordna fler sommarkurser. Lärarutbildningar ska prioriteras särskilt. I budgeten för 2020 finns 75 miljoner kronor avsatt för sommarkurser.
SCBNyhetDe svenska nationalräkenskaperna håller tillräckligt hög kvalitet, men statistiken har brister som kan leda till att finanspolitiska beslut fattas på felaktig grund, enligt en granskning från Riksrevisionen.
KriminalvårdenNyhetEfter en inspektion av kvinnoanstalten i Ystad i september riktar nu chefs-JO Elisabeth Rynning hård kritik mot människosynen inom Kriminalvården.
RegeringskanslietNyhetDen ordningsvakt som suttit anhållen misstänkt för en vapenstöld på Regeringskansliet försattes på tisdagseftermiddagen på fri fot. Han är fortfarande misstänkt, men på den lägre misstankegraden, skriver Dagens Nyheter.
HögskolanNyhetEn forskarexamen ger liten utdelning i lönekuvertet på arbetsmarknaden. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning. Doktorshatten betalar sig bäst inom medicin och hälsovetenskap.
SiSNyhetEn anställd vid ett av Statens institutionsstyrelses behandlingshem avskedas från sin tjänst på myndigheten efter att ha dömts för våldtäkt mot barn. Mannen har haft en sexuell förbindelse med en 13-årig flicka han träffat på sin fritid.
RegeringskanslietNyhetEn ordningsvakt vid Regeringskansliet i Rosenbad har anhållits av polisen, misstänkt för att ha stulit ett vapen på arbetsplatsen. Enligt medias uppgifter är mannen anställd av Securitas, som ansvarar för bevakningen av Rosenbad.
MIGRATIONSVERKETNyhetMigrationsverkets omorganisation skapar oro bland personalen, och de operativa cheferna anser att motiven bakom vilken typ av neddragningar som myndigheten väljer att göra är svåra att förstå, enligt en ny rapport från Statskontoret. Samtidigt är myndighetens mål för digitalisering otydligt, i kombination med krånglande it-system, anser Statskontoret.
StatsförvaltningNyhetNästan alla som får anställning på en statlig myndighet erbjuds en introduktionsutbildning, enligt en enkät som Statskontoret har genomfört. De flesta myndigheter genomför utbildningen i egen regi.
SiSNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Statens institutionsstyrelses, SiS, ungdomshem Tysslinge, sedan en intagen ungdom lagts ned och hållits fast mot golvet av personalen.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetEtikprövningsmyndigheten spelade in möten via videolänk mot personalens vilja. Anställda ska också ha blivit ombedda att hitta sin ersättare vid ledighet och att bekosta terminalglasögon själv, hävdar medarbetare som Publikt har talat med. ”Mycket av det här är ny information för mig”, säger direktör Johan Modin till Publikt.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans växande kö av ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning har fått myndigheten att beordra övertid. Nu får Försäkringskassan kritik av Justitieombudsmannen på flera punkter när det gäller handläggningen av ärendena.
KriminalvårdenNyhetDet var tjänstefel när transportledaren beordrade Kriminalvårdens fångtransport att stanna för en kisspaus sommaren 2018, slår hovrätten fast. Under rasten vid vägkanten flydde en morddömd fånge som sedan inte har påträffats.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassans chef Nils Öberg är orolig över vad reformeringen av Arbetsförmedlingen kommer att leda till, säger han i en intervju med TT. Förändringarna kommer att påverka samarbetet mellan myndigheterna.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlingens lokala närvaro ska stärkas och en del av de kontor som myndighetens ledning har aviserat ska stänga kommer att bli kvar, meddelade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på en presskonferens i dag. Hon lovade också att presentera en ny generaldirektör innan jul.
KRIMINALVÅRDENNyhetEn kriminalvårdare som dömts till ett villkorligt fängelsestraff och samhällstjänst för misshandel av en sexbrottsdömd läkare på Kronobergshäktet i Stockholm överklagar sin dom. Det gör även den misshandlade läkaren, då han anser att våldet som han utsattes för var grövre än vad tingsrätten har kommit fram till.
Inspektionen för vård och omsorgNyhetInspektionen för vård och omsorg, IVO, lever inte upp till de förväntningar som fanns när myndigheten inrättades, enligt en granskning från Riksrevisionen. Delvis beror det på bristande styrning från regeringen, anser Riksrevisionen.
FinlandNyhetPoststrejken i Finland är över sedan den finländska Posten och facket kommit överens om att paketsorterarna ska fortsätta att omfattas av sitt tidigare kollektivavtal, trots att deras anställningar flyttats till ett dotterbolag.
ETIKPRÖVNINGSMYNDIGHETENNyhetOmkring halva personalstyrkan har lämnat den nystartade Etikprövningsmyndigheten och flera medarbetare har varit sjukskrivna under året. Anställda beskriver en stressad arbetsmiljö och kritiserar ledarskapet inom myndigheten. ”Det finns säkert saker som vi som är ansvariga kan förbättra”, säger myndighetens direktör Johan Modin till Publikt.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeskedet om att parterna bakom januariavtalet förhandlar om att åtminstone delvis stoppa stängningarna av Arbetsförmedlingens lokalkontor tas emot med glädje av facket. ”Men med tanke på att man redan har börjat lägga ned kontor så måste man agera fort för att få någon effekt”, säger STs avdelningsordförande Fredrik Andersson till Publikt.