Annons:
ANSVARSKOMMITTÉN
Nyhet
AVAnn Dahlin0 kommentarerTyck till!

Staten anpassas till nya regioner

Landstingen bör ersättas av sex till nio direktvalda regionkommuner, föreslår Ansvarskommittén. Även länsstyrelserna och andra statliga myndigheter ska anpassas till den nya strukturen.

Dagens 21 länsstyrelser blir alltså betydligt färre om kommitténs förslag genomförs.

 

Länsstyrelserna får också ändrade arbetsuppgifter. I princip ska all tillsyn vara statlig, anser kommittén. Det innebär att det mesta av kommunernas tillsynsverksamhet förs över till länsstyrelserna, som ska inrätta särskilda tillsynsdelegationer.

 

Å andra sidan tar de nya regionkommunerna över arbetsuppgifter från länsstyrelserna, till exempel att besluta om hur regionala utvecklingsanslag ska användas och så småningom om bidrag från EUs strukturfondsprogram.

 

Regionkommunerna ska också ansvara för regional naturvård och kulturmiljövård.

 

Sammanfattningsvis vill Ansvarskommittén ge regionkommunerna ett ”utvecklingsuppdrag”, medan länsstyrelserna får ett ”myndighetsuppdrag”.

 

Länsstyrelserna ska i högre grad än i dag vara statens förlängda arm i storlänen. Deras geografiska indelning ska vara densamma som regionkommunernas. Dessutom vill kommittén att de statliga sektorsmyndigheter som Ams och Försäkringskassan ska ha samma regionala uppdelning.

 

Myndigheterna har hittills organiserat sig utifrån vad som är bäst för dem själva. Det har skapat stora problem i samarbetet med länsstyrelser, landsting och kommuner och ytterst för medborgarna, anser kommittén.

 

En övergripande uppgift för länsstyrelserna blir att ha ett helhetsperspektiv på regionen och motverka den splittring som sektorsmyndigheternas specialisering innebär. Sektorsgränserna leder i dag till att människor som behöver hjälp från flera sektorer, som sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling, inte alltid får bästa möjliga stöd, säger Ansvarskommittén.

 

Den kunskap som länsstyrelserna har om sådant som högre utbildning, vägprojekt och kommunala problem ska redovisas till regeringen som ett ”tvärsektoriellt kunskapsunderlag”. Regeringskansliet måste å sin sida kunna samspela med såväl länsstyrelser som sektorsmyndigheter. Då krävs ett nytt arbetssätt i regeringens kansli, anser kommittén, som förordar en samlad översyn.

 

Regeringens styrning av kommuner och landsting är sektoriserad, dåligt samordnad och oprioriterad, sägs det i betänkandet. Olika styrmedel används utan att man vet vilka effekter de har, och ibland är styrsignalerna motstridiga. I fortsättningen bör staten styra genom antingen normer – lagar, förordningar och föreskrifter – eller genom så kallad kunskapsstyrning. Det senare innebär att förmedla erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap om de offentliga verksamheterna.

 

En del av den nuvarande styrningen, såsom allmänna råd från myndigheterna. bör däremot utmönstras. Nationella handlingsplaner, icke bindande avtal och tillfälliga projekt bör också begränsas väsentligt, anser kommittén.

 

Kommittén föreslår vidare att regeringen tar fram en strategi för styrningen, och att former för samråd mellan stat, kommuner och regionkommuner regleras i en förordning.

 

De nya regionkommunerna ska ha mellan en och två miljoner invånare vardera, föreslår kommittén. För att bilda en regionkommun med färre än en halv miljon invånare ska det krävas starka skäl.

 

Varje region ska ha minst ett universitet och ett regionsjukhus, alternativt ett samarbete med ett regionsjukhus i en annan regionkommun.

 

Tre personer ska enligt förslaget utses för att driva processen mot bildandet av sex till nio regionkommuner. Helst ska ombildningen ske i samband med de allmänna valen 2010 och vara igång vid årsskiftet därefter. Om det inte lyckas bör staten gripa in och se till att processen är avslutad senast 2014/2015.

 

En dominerande uppgift för regionkommunerna blir sjukvården. Kommittén har lagt ett förslag till en samlad patientlag som ska tydliggöra patientens rättigheter. Bland annat ska man som patient kunna välja en specialist av annat slag än en allmänläkare till fast läkarkontakt.

 

Ämnen: Arbetsmarknad, ST
– Lägg förslaget i malpåse
Ansvarskommittén har arbetat i nära fyra år under ledning av Mats Svegfors, landshövding i Västmanlands län. Alla riksdagspartier har suttit med, och samtliga är överens om de förslag kommittén lagt fram.

Förslagen får också godkänt av organisationen Sveriges kommuner och landsting.

ST har emellertid gått ut med kritik för bristande medborgarperspektiv. Problemet med att bara ändra läns- och regionindelning är att skillnaderna mellan rikedom och fattigdom, och mellan olika landsändar, är för stora, säger STs ordförande Annette Carnhede.

– Varför ska funktionshindrade i vissa kommuner vänta på personliga assistenter i flera år? Med kommitténs förslag kommer vi inte närmare en lösning på sådana problem. Om sjukvården, äldreomsorgen och annan service ska fungera lika bra i hela Sverige så måste staten få befogenhet att följa upp att kommuner och landsting tar sitt ansvar gentemot den enskilde, säger Annette Carnhede i ett pressmeddelande.
Bli den första att tycka till!
KulturNyhetTotalt gjordes 19,8 miljoner museibesök under 2019. Det innebär en ökning med åtta procent jämfört med året innan, konstaterar organisationen Sveriges museer.
KRIMINALVÅRDENNyhetST inom Kriminalvården har sagt upp både kollektivavtalet för nationella transportenheten och samverkansavtalet med arbetsgivaren. I nuläget vill arbetsgivaren inte förhandla om ett nytt samverkansavtal, säger myndighetens förhandlingschef Ola Nilsson till Publikt.
SJÖFARTSVERKETNyhetSjöfartsverkets personalansvarsnämnd väljer att inte dela ut någon varning till en chef som var berusad och inte ingrep med kraft då en anställd sexuellt trakasserade en kollega. Den man som utsatte sin kvinnliga kollega för trakasserier har tidigare tilldelats en varning av nämnden.
Kort om: tjänstledighetFördjupningVill du utbilda dig till florist eller uppdatera dina kunskaper i engelska? Behöver du vårda en närstående eller har du ett fackligt förtroendeuppdrag? Här är fakta om vilka regler som gäller för tjänstledighet.
HögskolanNyhetI de flesta fall lönar det sig med en högskoleutbildning. Men vissa utbildningar ger mer i lönekuvertet än andra. Det visar en analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
DigitaliseringNyhetÖkad användning av artificiell intelligens, AI, kan skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning motsvarande cirka 140 miljarder kronor per år, enligt en rapport från Myndigheten för digital förvaltning, Digg.
ArbetsmarknadNyhetValidering är viktigt för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det är en av de slutsatser som dras i Valideringsdelegationens slutbetänkande till regeringen.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket varslar om uppsägning av 146 anställda i Skåne, Stockholms, Västerbottens, Västernorrlands och Östergötlands län. ”Jag tycker att det är olyckligt att varsla just nu, samtidigt som vi ska göra en stor omorganisation”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
LantmäterietNyhetLantmäteriet har beslutat att ta bort möjligheten till friskvårdstimme och i stället höja friskvårdsersättningen. Både ST och Saco-S på myndigheten är kritiska till förändringen. I intranätets kommentarsfält rasar missnöjet, berättar anställda som Publikt varit i kontakt med.
ArbetsrättNyhetEU-kommissionen vill införa minimilöner i hela unionen. Inom den svenska fackföreningsrörelsen finns en stor oro för att planerna utgör ett hot mot den svenska modellen. Sverige skulle bli förlorare om de blir verklighet, anser TCO.
KriminalvårdenNyhetÄndrade regler kommer att innebära omfattande förändringar av Kriminalvårdens frivård. Villkorligt frigivna ska följas upp hårdare och fler drogtestas och få fotboja, skriver Dagens Nyheter.
DomstolarnaNyhet Domstolshandläggarna vid Värmlands tingsrätt har under flera år haft en dålig arbetsmiljö. Arbetsbelastningen är hög och många mår dåligt, enligt den anmälan som huvudskyddsombudet har gjort till Arbetsmiljöverket.
ARBETSMILJÖVERKETNyhetNär Arbetsmiljöverket flyttar sitt kontor från Stockholms innerstad till Solna krymper kontorsytan med mer än en tredjedel. ”Det är klart att det kan komma att påverka arbetsmiljön”, säger STs avdelningsordförande Marita Jonsson till Publikt.
KriminalvårdenNyhetRiksrevisionen har fått indikationer på att verksamheten vid Kriminalvårdens anstalter inte bedrivs på effektivast möjliga sätt, och har därför beslutat att inleda en granskning, skriver man i ett pressmeddelande. Anstalterna kostar cirka fem miljarder kronor per år.
PensionsmyndighetenNyhetPensionärernas riksorganisation, PRO, riktar skarp kritik mot de långa väntetiderna hos Pensionsmyndigheten. Den som söker bostadstillägg får vänta fem månader på besked, och ändringar tar ännu längre tid.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts till två års fängelse för vapenbrott. När mannen greps av polisen på allmän plats bar han skyddsväst och hade en skarpladdad pistol innanför byxlinningen. Den anställde har också anmälts till myndighetens personalansvarsnämnd.
KriminalvårdenNyhetEn anställd vid Kriminalvården ådrog sig allvarliga skador i samband med en övning i självförsvar på jobbet. Skadorna inträffade när instruktören skulle demonstrera hur man tar sig ur ett strypgrepp, rapporterar SVT.
SiSNyhetEn behandlingsassistent vid en av Statens institutionsstyrelses institutioner för vård av missbrukare åtalsanmäls av personalansvarsnämnden för brott mot tystnadsplikten. Den anställda ska ha lämnat sekretessbelagd information om en klient till dennes tidigare partner.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har förlängt hyresavtalen för åtta lokala kontor i avvaktan på en översyn av nedläggningsplanerna. Några av kontoren skulle redan ha stängts. Men det är inte klart att just dessa kontor får vara kvar på sikt, enligt myndighetens presstjänst.
Myndigheten för stöd till trossamfundNyhetPå nyårsafton avled Åke Göransson, chef för Myndigheten för stöd till trossamfund, i samband med en semesterresa till Rumänien. ”Vi sörjer en omtyckt och älskad chef”, säger Åsa E. Hole, ställföreträdande myndighetschef.
KRIMINALVÅRDENNyhetVid en personalfest inom Kriminalvården tog en manlig anställd två kvinnliga kolleger på baken och kysste den enas kind. Nu har myndighetens personalansvarsnämnd beslutat att han ska få löneavdrag.
SPÅRTRAFIKENNyhetSeko stämmer tågföretaget Arriva i Arbetsdomstolen för avskedandet av en tågvärd, som enligt företaget hotat en kollega med en brödkniv.
ÖppenhetNyhetI en departementspromemoria föreslås skärpta sekretessregler för statsanställda och deras tjänstepensioner. Det handlar om att skydda personliga uppgifter om drygt 1,1 miljoner enskilda personer.
ÖppenhetNyhetDen professor vid Göteborgs universitet som begärde att få ut kollegers e-post bröt inte mot lagen. Det konstaterar Justitiekanslern, JK, efter en anmälan, skriver Dagens Nyheter. JK har beslutat att lägga ner ärendet.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer Försäkringskassan i Arbetsdomstolen, AD, sedan myndigheten avbrutit provanställningen för en man som varit föräldraledig under en del av anställningstiden.
Statens servicecenterNyhetRegeringen har uppdragit åt den särskilde utredaren Sven-Erik Österberg att utreda hur lokal statlig service ska utvecklas. Uppdraget omfattar både att lämna förslag på var nya kontor i Statens servicecenters regi bör lokaliseras och att analysera vilka myndigheter som bör komma med i kontorens serviceutbud.
KRIMINALVÅRDENNyhetUnder hösten har skyddsombud larmat om att ett nytt kollektivavtal lett till ohälsa för personalen på nationella transportenheten utrikes vid Kriminalvården. Efter resultatlösa försök till omförhandling har ST nu sagt upp avtalet. Alla fackliga organisationer inom Kriminalvården har också sagt upp samverkansavtalet med arbetsgivaren.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Pensionsmyndigheten för orimligt långa kötider i telefon. Trots myndighetens ansträngningar att minska väntetiderna har de inte blivit kortare, konstaterar JO.
KRIMINALVÅRDENNyhetDet fattas runt 600 platser på Kriminalvårdens anstalter och på en del håll delar intagna rum. Facket menar att den akuta platsbristen äventyrar säkerheten och arbetsmiljön för personalen. ”Kriminalvården står inför den största utmaningen i modern tid”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn till Publikt.
HögskolanNyhetEnligt regeringens regleringsbrev till universitet och högskolor ska arbetet med jämställdhetsintegrering fortsätta de kommande åren, kunskapslyftet återställas och arbetet för hållbar utveckling intensifieras.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen får i uppdrag att säkra en väl fungerande kontinuerlig fysisk närvaro och tillgänglighet i hela landet. ”Det finns personer som är i behov av fysiska möten och då ska Arbetsförmedlingen kunna tillhandahålla det, oavsett var i landet man bor”, sade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, på dagens pressträff om myndighetens regleringsbrev för 2020.