Annons:

TCO emot ett vinsttak i välfärden

TCO är starkt kritisk till förslaget om införandet av ett vinsttak i välfärden och menar att fokus i stället borde handla om hur man skapar god kvalitet och goda arbetsvillkor för de anställda.

Icke offentliga aktörers verksamheter måste kunna ge vinst, dels för att få en buffert för förluster, dels för att kunna investera i verksamhetens utveckling, skriver TCO i en kommentar till Välfärdsutredningen som överlämnades till regeringen på måndagen.

Enligt TCO är det olämpligt att reglera nivåer på utdelning i förhållande till omsättning eller kapital. Bland annat därför att olika verksamheter har väldigt olika karaktär, kapitalbehov och risknivå. Det skulle dessutom bli relativt enkelt att kringgå ett vinsttak, inte minst för större organisationer. Ett vinsttak i sig löser inte heller brister i kvalitet i verksamheten.

”Vinsttak och procentsatser i bokföringen gör inte välfärden bättre varken för elever, patienter och brukare eller för dem som arbetar i skolan, vården och omsorgen”, skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

För TCO är det viktigare med kollektivavtalsliknande villkor hos enskilda utförare av välfärdstjänster än att det införs särskilda regler om vinstnivåer:

”Kollektivavtalsliknande anställningsvillkor ska krävas vid upphandlingar och för anslutning till upprättade koder. Det bör även krävas för att ansluta till fasta ersättningssystem såsom exempelvis hemtjänst eller primärvård enligt LOV eller personlig assistans.”

I sitt pressmeddelande redovisar TCO resultatet av en opinionsundersökning. När organistionen i oktober uppdrog till Novus att undersöka hur befolkningen ser på vinstfrågan svarade 85 procent att det är viktigt att regeringen och oppositionen kommer överens om spelregler för olika utförare i välfärdssektorn.

”Målsättningen måste vara att öka kvalitet och insyn i verksamheterna, förbättra arbetsvillkoren för de anställda och se över ersättningssystemen. Det är de stora frågorna som regeringen och oppositionen har att hantera. Väljarstödet för en långsiktig blocköverskridande lösning är massivt”, skriver Eva Nordmark.

Inlagt av Kjell Nilsson mån, 11/14/2016 - 17:43
Lägger man samman resultatet att 85 procent tycker att regering och opposition bör komma överens med resultaten från ett antal undersökningar som visar att 75-80 procent av svenska folket vill få stopp på vinstjakten borde slutsatsen vara att det är de borgerliga partierna som bör besinna sig i sin marknadsfundamentalism istället för tvärtom. Och är det verkligen någon som tror att kraftig expansion av kontroll- och utvärderingsverksamhet löser problemen med vinst- och marknadsstyrning. En logisk konsekvens av TCO:s ställningstagande är att man då också är negativa till regeringens s k ”tillitsreform” med ökad professionell styrning, till förmån för fortsatt NPM-styrning.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter har ökat sina lokalytor och hyreskostnader i Stockholmsområdet mellan 2017 och 2018, enligt en analys från Ekonomistyrningsverket, ESV. Ökningen bedöms fortsätta till och med 2020.
TEKNISKA MUSEETNyhetUnder en inspektionsrunda på ett antal av landets museibutiker upptäckte Kemikalieinspektionen att Tekniska museet sålde en nyckelring och en usb-laddare som innehåller cancerframkallande ämnen. Nu åtalsanmäls museet.
STATSFÖRVALTNINGNyhetSju myndigheter med uppdrag inom analys och utvärdering ska slås ihop, föreslår en statlig utredning. Men förslaget möts av kritik från berörda myndigheter, visar Publikts genomgång av remissvaren.
NattarbeteFördjupningDeras skift börjar när det skymmer och ­slutar när dagen gryr. Ändå tycker de att ­nattpasset på flygplatsen har sina ljusa sidor. Thomas Wikstrand håller koll på säkerheten på Arlanda under dygnets mörka timmar.
StatsförvaltningNyhetTillitsdelegationen vill ge Arbetsgivarverket ett tydligt uppdrag att, med stöd av Statskontoret och ESV, stödja myndigheternas arbete med att utveckla tillitsbaserad styrning och ledning inom staten.
STATSFÖRVALTNINGNyhetMyndigheter varnar för att möjligheten att väcka dröjsmålstalan om väntetiden på ett beslut blir längre än sex månader kan leda till ännu längre väntetider, rapporterar SVT. Ett exempel är medborgarskapsärenden.
ArbetsmiljöNyhetOffentliganställda ­känner större engagemang i sitt arbete än privatanställda, och kvinnor gör det i ännu högre utsträckning än män, enligt en studie från det finländska Arbetshälsoinstitutet och det belgiska universitetet KU Leuven.
StatsförvaltningNyhetArbetet med jämställdhetsintegrering inom de statliga myndigheterna ska fortsätta. Regeringens argument anser att det är en rättvisefråga, men också att det handlar om kvalitet och träffsäkerhet i offentlig verksamhet.
STATSFÖRVALTNINGNyhet17 av 26 tillfrågade myndigheter är skeptiska till regeringens förslag om att de ska bli tvungna att ansluta sig till vissa av Statens servicecenters ekonomitjänster. Flera myndigheter tror att det skulle leda till minskad effektivitet och ökade kostnader för administration, i stället för det omvända.
Debatt: StatsförvaltningenNyhetDe statliga myndigheterna har ett krav på sig att ständigt effektivisera sin verksamhet – men det system som är tänkt att öka produktiviteten leder till ständigt ökad arbetsbelastning för medarbetarna och borde skrotas, skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans i en debattartikel i Publikt.
DISKRIMINERINGNyhetDiskriminering av ”icke-vita” jobbsökande är betydligt större i Sverige och Frankrike än i exempelvis Tyskland och USA. Det visar en studie där forskare från flera länder gått igenom omfattande forskning.
ArbetsvillkorNyhetPå de flesta myndigheter får inte anställda som har en partner som är gravid ledigt med lön för att följa med till mödravården, visar Publikts granskning. ”Det känns förlegat”, säger Peter Aspman på Arbetsförmedlingen i Borlänge, som fick nej på sin ansökan.
NyhetSTs ordförande Britta Lejon är positiv till en hel del av tillitsdelegationens slutsatser. "Men det räcker inte med tankar om tillitsbaserad styrning för att det ska kunna bli verklighet", säger hon till Publikt.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, stämmer ett bemanningsföretag inför Arbetsdomstolen, AD, sedan bolaget vägrat en kvinna med funktionsnedsättning anställning på deltid. DO kräver att kvinnan får ett skadestånd om 80 000 kronor.
RiksarkivetNyhetÖkande lokalkostnader är ett av skälen till att Riksarkivets ekonomi är svårt ansträngd, menar riksarkivarie Karin Åström Iko. Under hösten har myndigheten gjort sig av med ett trettiotal tjänster via pensionsavgångar och riktade erbjudanden.
ESTONIAKATASTROFENNyhetTom Johnson, STs andre vice ordförande, var en av de 989 personer som gick ombord på M/S Estonia i Tallinn den ödesdigra dagen för 25 år sedan. 852 av dem kom aldrig fram till Stockholm – bland dem 63 fackligt aktiva i hans ST-sektion. ”När jag frös som mest på morgonen tänkte jag att det tar slut här på flotten”, säger han.
EUNyhetEUs revisorer är fortfarande inte nöjda med EUs ekonomiska redovisning. I årets revisionsrapport uttalar sig revisorerna med reservation för att det finns hög risk inom utgiftsområden som landsbygdsutveckling och sammanhållning.
PolisenNyhetPolisen genomför två åtgärder för att förbättra arbetet mot hedersrelaterade brott, uppger Ekot. Det handlar dels om en bred utbildningsinsats, dels om att införa en rutin för att alltid göra en bedömning av om ett brott är hedersrelaterat.
ArbetsmarknadNyhetDen som har ett nystartsjobb eller någon annan typ av subventionerad anställning har svag ställning på arbetsmarknaden och stor risk för långtidsarbetslöshet, enligt en ny rapport från IFAU.
KRONOFOGDENNyhetEtt antal kvinnor har anmält till arbetsgivaren att de blivit utsatta för sexuella trakasserier i samband med en konferens inom Kronofogden. ”Arbetsgivaren tar just nu tag i den här händelsen enligt alla riktlinjer”, säger STs avdelningsordförande Malin Almkvist Klaesson till Publikt.
RättsväsendetNyhetRegeringen kräver att myndigheterna inom rättskedjan redovisar sin bedömning av hur de framtida volymerna inom verksamheterna kommer att utvecklas. Enligt regeringen krävs en helhetssyn på resursbehovet.
HögskolanNyhetDe stora regionala skillnaderna när det gäller högskolestudier består. Skillnaderna är stora mellan län och mellan kommuner. I alla län är det främst personer med högutbildade föräldrar som går vidare till högskolan, enligt UKÄ.
PolisenNyhetOckså den med civil bakgrund som går polisutbildning ska kunna tjänstgöra som polisaspirant, anser regeringen. Det ska förstärka möjligheterna för polisens civilanställda att få polisiära befogenheter.
InternationelltNyhetJämställdhetsmyndigheten deltar i ett tvåårigt projekt där Sverige tillsammans med andra Östersjöländer ska arbeta för att stoppa människohandel för tvångsarbete.