Annons:
Ann-Marie Begler, Torsten Håkansta, Harriet Wallberg, Håkan Wåhlstedt, Anne Holm Gulati, Stig Orustfjord, Rebecka Nolmark, Anders Hamsten.Bild:Försäkringskassan, Stefan Bohlin, Melker Dahlstrand, Kerstin Alvinge, MFD, Pressbild, Creative Commons, Gunnar Ask.
Regeringskansliet
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Toppchefernas nya uppdrag

Bidragsfusk, övergödning och återfall i brott. Det är ämnen för utredningar som avpolletterade myndig­hets­chefer jobbar med på Regeringskansliet i väntan på att deras förord­nanden ska löpa ut. Men en tidigare myndighets­chef har inga arbetsuppgifter alls, visar Publikts genomgång.
Ann-Marie Begler. Fick lämna Försäkringskassan i april. Tillhör socialdepartementet där hon leder en utredning om att samordna statliga utbetalningar för att stävja bidragsfusk och felaktiga utbetalningar.Bild:Försäkringskassan.
Torsten Håkansta. Slutade på E-hälso­myndigheten när den omlokaliserades 2017. Tillhör socialdepartementet och har jobbat med en utredning om life science. Har inte haft några arbetsuppgifter sedan det uppdraget avslutades i januari.Bild:Stefan Bohlin.
Harriet Wallberg. Fick sluta som universitetskansler efter Macchiarini­affären 2016. Jobbar med en utredning om undersköterskeyrket på socialdepartementet men lyder under utbildningsdepartementet.Bild:Melker Dahlstrand.
Håkan Wåhlstedt. Klev av som landshövding i Västmanlands län 2015 efter att ha medgett att han tagit alkohol ur representationsförrådet. Tillhör finansdepartementet. Utreder hur övergödning kan minskas.Bild:Kerstin Alvinge.
Anne Holm Gulati. Fick sluta på Myndigheten för delaktighet 2016. Har ansvarat för två utredningar om brottsförebyggande åtgärder. Jobbar nu med socialtjänstfrågor på socialdepartementet.Bild:MFD.
Stig Orustfjord. Lämnade Livsmedelsverket 2015. Tillhör näringsdepartementet men jobbar mest för utbildningsdepartementet, just nu med frågor om privata utbildningsanordnare inom högskolan.Bild:Pressbild
Rebecka Nolmark. Lämnade Riksutställningar 2017 i samband med att myndigheten lades ned. Arbetar med en utredning om besöksnäring och världsarv för Statens maritima museer.Bild:Creative Commons.
Anders Hamsten. Fick sluta som rektor på Karolinska institutet efter Macchiariniaffären 2016. Tillhör utbildningsdepartementet men jobbar med samverkan inom life science på näringsdepartementet. Bild:Gunnar Ask.

När E-hälsomyndigheten omlokaliserades till Kalmar klev generaldirektör Torsten Håkansta av. I januari 2017 placerades han på Regeringskansliet, precis som andra myndighetschefer som fått sluta innan deras förordnande löpt ut.

Fram till slutet av januari i år arbe­tade han med en statlig utredning om life science. Sedan dess har han inte haft något att göra på jobbet.

– Jag skulle kunna göra mer, om man säger så, säger Torsten Håkansta till Publikt.

Han tillhör socialdepartementet, men har inget kontor där. Tills förordnandet går ut i december 2019 behåller han sin lön på 106 000 kronor i månaden.

– Det känns inget bra. Vill man jobba och har jobbat hårt i hela sitt liv så är ju det ett bättre alternativ, säger Torsten Håkansta.

Socialdepartementets tillförordnade personalchef Ulrika Karlhager bekräftar att Torsten Håkansta saknar arbetsuppgifter. I ett mejl till Publikt skriver hon att »diskussioner pågår« om vad han ska jobba med.

En tidigare myndighetschef som till skillnad från Torsten Håkansta har nya arbetsuppgifter är Harriet Wallberg. Hon var rektor på Karolinska institutet, KI, när universitetet 2010 rekryterade Paolo Macchiarini, som senare fälldes för forskningsfusk. På en presskonferens i september 2016 meddelade forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att en internutredning visade att hon hade »brustit i sitt omdöme« när kirurgen anställdes. Harriet Wallberg hade då gått vidare och blivit chef för Universitetskanslersämbetet. Både hon och hennes efterträdare på KI, Anders Hamsten, förflyttades till Regeringskansliet.

Mötet med ministern där hon fick beskedet varade en halvtimme, säger Harriet Wallberg. Det tog ungefär en månad innan hon fick ett rum och nya arbetsuppgifter på departementet.

– Jag leder en statlig utredning som handlar om 180 000 undersköterskors framtid. Så jag trivs jättebra med tillvaron.

Harriet Wallberg har inte fått någon ordentlig motivering till varför hon fick sluta som universitetskansler, säger hon. Varken på mötet med ministern eller i efterhand.

– Det är jättetråkigt att regeringen inte har ett bättre sätt att handskas med det här. Men utöver det har jag inga synpunkter på att vara kvar. Jag har ett intressant och viktigt uppdrag, säger Harriet Wallberg.

den som får sluta som myndighetschef i förtid får behålla sina anställningsvillkor och placeras på ett departement. Efter diskussioner med myndighetschefen i fråga bestämmer rege­ringen vilka arbetsuppgifterna ska bli.

Hur lång tid det tar innan det finns något att göra på jobbet varierar, säger Ylva Sundberg, personalchef på finans­departementet.

– Man ska ha nya arbetsuppgifter så fort som möjligt. Men det beror på när rätt arbetsuppgifter för rätt kompetens finns tillgängliga, säger Ylva Sundberg.

De tidigare myndighetscheferna har arbetsplikt med förtroendearbetstid fram tills deras förordnande går ut. Precis som för alla andra general­direktörer tar regeringen beslut om deras löne­revision en gång per år.

Som chef har de ansvarigt statsråd för respektive departement. I praktiken är statssekreteraren arbetsledare. De som är särskilda utredare är själva ansvariga för att lägga upp arbetet, enligt Ylva Sundberg.

För Riksutställningars tidigare general­direktör, Rebecka Nolmark, ser det annorlunda ut. När Riksutställningar lades ned flyttade hon till Statens maritima museer.

Där jobbar hon under ledning av myndighetens överintendent Leif Grundberg. Just nu med en utredning om besöksnäring och världsarv. Uppdraget tar slut vid årsskiftet, säger hon.

– Som det ser ut nu tror jag att vi kommer att fortsätta med den här lösningen. Men det är en diskussion för tjänstemän och politiker på departementet. Föreslår de någon annan utredning tar jag mig an den, säger Rebecka Nolmark.

Torsten Håkansta, som sedan länge väntat på besked om nya arbetsuppgifter, konstaterar att ett alternativ för hans del är att söka ett annat jobb.

– Men det har inte dykt upp något tillräckligt intressant än så länge. Man får väl också beakta att jag är 64 år och kanske inte top of the line på arbetsmarknaden, säger han.

Nya arbets­uppgifter men samma villkor

En myndighetschef tillsätts av regeringen, normalt med ett förordnande på sex år. Den som får sluta innan dess för­flyttas till en tjänst i Regeringskansliet tills för­ordnandet löper ut. Oftast får hen i uppdrag att leda eller delta i en statlig utredning.

Anställningsvillkoren är desamma, och den tidigare myndighetschefen har arbetsplikt med förtroende­arbetstid.

På samma sätt som för myndighetscheferna beslutar regeringen om lönerevision en gång om året.

Bli den första att tycka till!
ArbetsförmedlingenNyhetUppgiven och kaotisk. Så beskriver Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, stämningen på myndigheten efter varslet.
Göteborgs universitetNyhetMedarbetare som hotats till livet och hatats i sociala medier. Uppmärksamheten kring djurförsök på sex hundar vid Göteborgs universitet utlöste en stor kris vid lärosätet. Nu ska en samlad polisanmälan göras. ”Vi var inte beredda”, säger Jörgen Svensson, säkerhetschef.
Ny säkerhetsskyddslagNyhetDet kan handla om spelskulder eller en kriminell familjemedlem. Anställda med säkerhetsklassade tjänster kan förlora sina arbetsuppgifter och sitt jobb – utan att de själva eller deras fackliga företrädare får veta varför. Nu varnar fack och arbetsgivare för att en ny lag kan leda till att det blir fler sådana fall.
Aktivitetsbaserat kontorFördjupningLinda Fors och Marie-Louise Häggman tar plats på den eftertraktade sjätte våningen i Trafikverkets regionkontor i Göteborg. Marie-Louise Häggman var först skeptisk inför flytten till aktivitetsbaserat kontor. ”Även om allt inte är perfekt har det ändå blivit mycket bättre än befarat”, säger hon.
HÖGSKOLANNyhetMer än hälften av de statliga myndigheternas utsläpp från flygresor kommer från universitets- och högskoleområdet, uppger Sveriges Radios Ekot.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde fel när myndigheten inte hjälpte en arbetslös kvinna att skydda sin sjukpenninggrundade inkomst, SGI. Det slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
ArbetsmarknadNyhetFör att klara välfärden fram till år 2030 kommer det enligt Arbetsförmedlingen att behövas närmare en halv miljon fler i jobb i Sverige. Det kommer enligt en rapport att förutsätta en betydande nettoinvandring.
PubliktNyhetTidningen Publikt är nominerad till Fackförbundspressens journalistpris i klassen bästa kommenterande text för Per Naroskins krönika "Duglighet är en undervärderad egenskap".
StatsförvaltningNyhetAntalet anställda i staten minskade under förra året, för första gången sedan 2008. Det framgår av Arbetsgivarverkets årliga löneutvecklingsrapport. Andelen kvinnor bland statens anställda fortsätter att öka och är nu 52 procent.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, beräknar att felaktiga utbetalningar från a-kassan kostade minst 261 miljoner kronor under 2017.
ArbetsförmedlingenNyhetFlera medier rapporterar att Arbetsförmedlingen kommer att lägga ned betydligt fler än de 130 kontor som tidigare aviserats. Men myndigheten dementerar uppgifterna.
HÖGSKOLANNyhetDet är positivt att Styr- och resursutredningen vill ge lärare och forskare ökat inflytande, menar fackliga förtroendevalda och forskare som Publikt talat med. Men de befarar att en ökad frihet för lärosätena att fördela sina resurser kan leda till konflikter.
RättsväsendetNyhetJustitieminister Morgan Johansson lovar att rättsväsendets myndigheter kommer att få höjda anslag i vårbudgeten. Enligt ministern var det regeringens avsikt att redan i höstas räkna upp anslagen.
DOMSTOLARNyhetRegeringen föreslår flera lagändringar i syfte att förbättra säkerheten och integriteten i svenska domstolar. TCO har tidigare kritiserat de delar av förslaget som kan försvåra journalistisk bevakning av rättegångar.
HÖGSKOLANNyhetArbetsgivaren gör inte tillräckligt mot sexuella trakasserier och en ”destruktiv arbetsmiljö”, hävdas det i en anmälan till Arbetsmiljöverket rörande institutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet.
HögskolanNyhetYtterligare fyra personer kommer att ställas inför rätta för fusk på högskoleprovet, uppger Dagens Nyheter. De finns bland dem som polisen hittade i fuskföretagets kundlistor.
RättsväsendetNyhetDe prognoser rättsväsendets myndigheter levererar till regeringen är så dåliga att de knappt går att använda för planeringen. Det anser Statskontoret efter en granskning.
ArbetsförmedlingenNyhetAllt fler anställda söker sig från Arbetsförmedlingen efter vinterns varsel om uppsägning av 4 500 medarbetare, skriver Arbetsvärlden. I februari ökade antalet avgångar med 37 procent jämfört med samma månad i fjol.
MIGRATIONSVERKETNyhetEn anställd på Migrationsverket skrev i ett mejl till en sökande att hen skulle betala 100 000 kronor för att få hjälp av en handläggare. Chefen ville ge den anställde sparken men myndighetens personalansvarsnämnd nöjde sig med löneavdrag.
ForskningNyhetAndelen svenskar som påbörjar en forskarutbildning har halverats de senaste tio åren, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en analys. Det kan inte helt förklaras av att man börjar sina doktorandstudier senare eller små årskullar, skriver myndigheten.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen inleder nu en utredning med anledning av platsbristen i häktena. Det är allvarligt att bristen på platser i landets häkten leder till att kraven i rättegångsbalken inte uppfylls - en häktad ska bli förd till häkte utan dröjsmål, konstaterar chefs-JO Elisabeth Rynning.
SPÅRTRAFIKENNyhetLokförare som är med om tillbud riskerar att få vänta i timmar på någon som kommer ut och möter dem vid olycksplatsen. Skyddsombud har uppmärksammat arbetsgivaren MTR på problemet i flera år, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.
DomstolNyhetRegeringen vill att det ska gå snabbare att utse en offentlig försvarare åt bland andra unga kriminella. Domstolsverket får därför i uppdrag att föreslå hur utvidgad beredskap för brådskande beslut ska kunna ordnas.
KriminalvårdenNyhetRegeringen vill ha hårdare kontroll av villkorligt frigivna. Därför föreslås att den som blir villkorligt frigiven ska kunna få elektronisk fotboja, exempelvis för att skydda brottsoffer.
ArbetsmiljöNyhetMobbning påverkar inte bara den individ som mobbas, enligt ny dansk forskning. Risken för långtidssjukskrivning ökar med omkring 20 procent för alla på en arbetsplats där mobbning förekommer.
EUNyhetEU har enats om nya regler för att skydda visselblåsare som slår larm om brott mot EUs lagar. Överenskommelsen välkomnas av bland andra Europafacket och Transparency International, TI.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar en hög chef inom Polisen för att ha använt sin privata e-postadress i tjänsten. Med en privat e-postadress finns risk för att allmänna handlingar inte diarieförs och att utlämnande försvåras, menar JO.
UpphandlingNyhetDet händer att statliga myndigheter gör inköp från företag som har koppling till myndighetens anställda eller anställdas närstående. Det finns stor risk för förtroendeskada i samband med sådana inköp, konstaterar Riksrevisionen.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten sjunker snabbare bland män än bland kvinnor, enligt Arbetsförmedlingen. En förklaring är att allt fler utrikes födda män får jobb. Antalet arbetslösa har minskat med 18 000 personer det senaste året.
SidaNyhetEn av de fyra svenska medborgare som omkom vid flygkraschen i Etiopien i söndags var anställd vid Sida, bekräftar myndigheten i ett pressmeddelande.
IT-säkerhetNyhetFörsvarets radioanstalt, FRA, och Åklagarmyndigheten har hittat allvarliga it-brister i ett lönesystem som används av både stat, regioner och kommuner. Statens servicecenter är mitt uppe i arbetet med att införa det för fler statliga myndigheter, rapporterar Dagens Nyheter.
JämställdhetNyhetUnder 2018 ökade andelen kvinnliga chefer i staten, visar Arbetsgivarverkets statistik. Av drygt 17 000 statliga chefer var 44 procent kvinnor. Andelen har ökat med en procentenhet per år.