Annons:
Ann-Marie Begler, Torsten Håkansta, Harriet Wallberg, Håkan Wåhlstedt, Anne Holm Gulati, Stig Orustfjord, Rebecka Nolmark, Anders Hamsten.Bild:Försäkringskassan, Stefan Bohlin, Melker Dahlstrand, Kerstin Alvinge, MFD, Pressbild, Creative Commons, Gunnar Ask.
Regeringskansliet
Nyhet
AVLinus Hellerstedt0 kommentarerTyck till!

Toppchefernas nya uppdrag

Bidragsfusk, övergödning och återfall i brott. Det är ämnen för utredningar som avpolletterade myndig­hets­chefer jobbar med på Regeringskansliet i väntan på att deras förord­nanden ska löpa ut. Men en tidigare myndighets­chef har inga arbetsuppgifter alls, visar Publikts genomgång.
Ann-Marie Begler. Fick lämna Försäkringskassan i april. Tillhör socialdepartementet där hon leder en utredning om att samordna statliga utbetalningar för att stävja bidragsfusk och felaktiga utbetalningar.Bild:Försäkringskassan.
Torsten Håkansta. Slutade på E-hälso­myndigheten när den omlokaliserades 2017. Tillhör socialdepartementet och har jobbat med en utredning om life science. Har inte haft några arbetsuppgifter sedan det uppdraget avslutades i januari.Bild:Stefan Bohlin.
Harriet Wallberg. Fick sluta som universitetskansler efter Macchiarini­affären 2016. Jobbar med en utredning om undersköterskeyrket på socialdepartementet men lyder under utbildningsdepartementet.Bild:Melker Dahlstrand.
Håkan Wåhlstedt. Klev av som landshövding i Västmanlands län 2015 efter att ha medgett att han tagit alkohol ur representationsförrådet. Tillhör finansdepartementet. Utreder hur övergödning kan minskas.Bild:Kerstin Alvinge.
Anne Holm Gulati. Fick sluta på Myndigheten för delaktighet 2016. Har ansvarat för två utredningar om brottsförebyggande åtgärder. Jobbar nu med socialtjänstfrågor på socialdepartementet.Bild:MFD.
Stig Orustfjord. Lämnade Livsmedelsverket 2015. Tillhör näringsdepartementet men jobbar mest för utbildningsdepartementet, just nu med frågor om privata utbildningsanordnare inom högskolan.Bild:Pressbild
Rebecka Nolmark. Lämnade Riksutställningar 2017 i samband med att myndigheten lades ned. Arbetar med en utredning om besöksnäring och världsarv för Statens maritima museer.Bild:Creative Commons.
Anders Hamsten. Fick sluta som rektor på Karolinska institutet efter Macchiariniaffären 2016. Tillhör utbildningsdepartementet men jobbar med samverkan inom life science på näringsdepartementet. Bild:Gunnar Ask.

När E-hälsomyndigheten omlokaliserades till Kalmar klev generaldirektör Torsten Håkansta av. I januari 2017 placerades han på Regeringskansliet, precis som andra myndighetschefer som fått sluta innan deras förordnande löpt ut.

Fram till slutet av januari i år arbe­tade han med en statlig utredning om life science. Sedan dess har han inte haft något att göra på jobbet.

– Jag skulle kunna göra mer, om man säger så, säger Torsten Håkansta till Publikt.

Han tillhör socialdepartementet, men har inget kontor där. Tills förordnandet går ut i december 2019 behåller han sin lön på 106 000 kronor i månaden.

– Det känns inget bra. Vill man jobba och har jobbat hårt i hela sitt liv så är ju det ett bättre alternativ, säger Torsten Håkansta.

Socialdepartementets tillförordnade personalchef Ulrika Karlhager bekräftar att Torsten Håkansta saknar arbetsuppgifter. I ett mejl till Publikt skriver hon att »diskussioner pågår« om vad han ska jobba med.

En tidigare myndighetschef som till skillnad från Torsten Håkansta har nya arbetsuppgifter är Harriet Wallberg. Hon var rektor på Karolinska institutet, KI, när universitetet 2010 rekryterade Paolo Macchiarini, som senare fälldes för forskningsfusk. På en presskonferens i september 2016 meddelade forsknings- och högskoleminister Helene Hellmark Knutsson att en internutredning visade att hon hade »brustit i sitt omdöme« när kirurgen anställdes. Harriet Wallberg hade då gått vidare och blivit chef för Universitetskanslersämbetet. Både hon och hennes efterträdare på KI, Anders Hamsten, förflyttades till Regeringskansliet.

Mötet med ministern där hon fick beskedet varade en halvtimme, säger Harriet Wallberg. Det tog ungefär en månad innan hon fick ett rum och nya arbetsuppgifter på departementet.

– Jag leder en statlig utredning som handlar om 180 000 undersköterskors framtid. Så jag trivs jättebra med tillvaron.

Harriet Wallberg har inte fått någon ordentlig motivering till varför hon fick sluta som universitetskansler, säger hon. Varken på mötet med ministern eller i efterhand.

– Det är jättetråkigt att regeringen inte har ett bättre sätt att handskas med det här. Men utöver det har jag inga synpunkter på att vara kvar. Jag har ett intressant och viktigt uppdrag, säger Harriet Wallberg.

den som får sluta som myndighetschef i förtid får behålla sina anställningsvillkor och placeras på ett departement. Efter diskussioner med myndighetschefen i fråga bestämmer rege­ringen vilka arbetsuppgifterna ska bli.

Hur lång tid det tar innan det finns något att göra på jobbet varierar, säger Ylva Sundberg, personalchef på finans­departementet.

– Man ska ha nya arbetsuppgifter så fort som möjligt. Men det beror på när rätt arbetsuppgifter för rätt kompetens finns tillgängliga, säger Ylva Sundberg.

De tidigare myndighetscheferna har arbetsplikt med förtroendearbetstid fram tills deras förordnande går ut. Precis som för alla andra general­direktörer tar regeringen beslut om deras löne­revision en gång per år.

Som chef har de ansvarigt statsråd för respektive departement. I praktiken är statssekreteraren arbetsledare. De som är särskilda utredare är själva ansvariga för att lägga upp arbetet, enligt Ylva Sundberg.

För Riksutställningars tidigare general­direktör, Rebecka Nolmark, ser det annorlunda ut. När Riksutställningar lades ned flyttade hon till Statens maritima museer.

Där jobbar hon under ledning av myndighetens överintendent Leif Grundberg. Just nu med en utredning om besöksnäring och världsarv. Uppdraget tar slut vid årsskiftet, säger hon.

– Som det ser ut nu tror jag att vi kommer att fortsätta med den här lösningen. Men det är en diskussion för tjänstemän och politiker på departementet. Föreslår de någon annan utredning tar jag mig an den, säger Rebecka Nolmark.

Torsten Håkansta, som sedan länge väntat på besked om nya arbetsuppgifter, konstaterar att ett alternativ för hans del är att söka ett annat jobb.

– Men det har inte dykt upp något tillräckligt intressant än så länge. Man får väl också beakta att jag är 64 år och kanske inte top of the line på arbetsmarknaden, säger han.

Nya arbets­uppgifter men samma villkor

En myndighetschef tillsätts av regeringen, normalt med ett förordnande på sex år. Den som får sluta innan dess för­flyttas till en tjänst i Regeringskansliet tills för­ordnandet löper ut. Oftast får hen i uppdrag att leda eller delta i en statlig utredning.

Anställningsvillkoren är desamma, och den tidigare myndighetschefen har arbetsplikt med förtroende­arbetstid.

På samma sätt som för myndighetscheferna beslutar regeringen om lönerevision en gång om året.

Bli den första att tycka till!
HögskolanNyhetÖrebro universitet satsar på omfattande digitalisering av campus, i samarbete med statliga Akademiska Hus. Örebro Campus Lab ska bli en utbildnings- och forskningsmiljö i framkant.
RättsväsendetNyhetChefsåklagaren Lise Tamm säger i en intervju med Studio Ett att det bör finnas möjlighet att häkta minderåriga som gjort sig skyldiga till grövre brott.
EUNyhetSju månader före valet till EU-parlamentet visar en stor opinionsmätning växande sympatier för EU bland medborgarna. Också i Storbritannien ökar stödet för EU och en klar majoritet är mot Brexit.
ArbetsmiljöverketFördjupningArbetsmiljöverket har efter en period av nedskärningar fått mer resurser att inspektera och ställa krav på svenska arbetsmiljöer. Inspektörerna ska både reda ut dramatiska händelser och uppmuntra ett systematiskt arbetsmiljö­arbete. Publikt följde ST-medlemmarna Monica Engström och Johan Allarveus på inspektioner i Skövde och Eksjö.
Statens institutionsstyrelseNyhet»Högsta prioritet är att få tillräckligt med bemanning på LVM-sidan, det har vi begärt under en lång tid utan att få gehör«, säger Thord Jansson, ordförande för ST inom Statens institutionsstyrelse, med anledning av Uppdrag gransknings program om drogtillgången inne på hemmen för vård av missbrukare.
FörsäkringskassanNyhetRättssäkerheten hotas när regeringen ständigt ändrar fokus i styrningen av Försäkringskassan, visar en ny rapport från Inspektionen för socialförsäkringen. ”Redan när regeringen satte upp målet om att sänka sjukpenningtalet till 9,0 varnade vi för en rättsosäkerhet”, säger Siv Norlin, ordförande för ST inom Försäkringskassan.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar skarp kritik mot Arbetsförmedlingen för att myndigheten i bara 13 av 250 granskade handlingsplaner för arbetssökande lever upp till lagens krav.
ÖppenhetNyhetUnder en intervju frågade en bibliotekschef upprepade gånger efter journalistens källor. Efter anmälan väckte JK åtal mot tjänstepersonen, som nu dömts till 50 dagsböter för brott mot efterforskningsförbudet.
ArbetsmiljöNyhetFyra procent av STs medlemmar svarar ja på frågan om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen, visar förbundets arbetsmiljöundersökning. Två procent uppger att de själva blivit utsatta.
MångfaldNyhetAndelen statsanställda med utländsk bakgrund ökar något, till knappt 19 procent förra året. 2016 utgjorde gruppen 18,3 procent av de statsanställda.
HögskolanNyhetDet finns väldigt lite kunskap om hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är vid svenska högskolor och universitet, visar en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet.
SysselsättningNyhetFör tolfte månaden i rad går arbetslösheten nedåt, redovisar Arbetsförmedlingen. I september fanns 343 000 personer inskrivna som arbetslösa. Det är 17 000 färre än ett år tidigare.
A-kassanNyhetRegeringen höjer Arbetsförmedlingens anslagskredit för att täcka ökade kostnader för a-kassan. Arbetsförmedlingen får 2,2 miljarder kronor ytterligare för arbetslöshetsersättningen under 2018.
StatsförvaltningNyhetFem myndigheter har utsetts till pilotmyndigheter i Tillitsdelegationens arbete med tillitsbaserad styrning. De fem ska ingå i det som delegationen kallar Tillitsverkstaden.
POLISENNyhetBristande förankring och kommunikation som inte fungerat – det är några orsaker till att den nya polisorganisationen inte har uppnått sina mål. Det var flera av talarna på ett seminarium om den nya polisorganisationen överens om.
HögskolanNyhetVar tredje högskoleanställd som jobbar med forskning och undervisning har en tidsbegränsad anställning. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket har förkortat väntetiderna för utländska studenter som söker uppehållstillstånd för studier. Den genomsnittliga väntetiden för den som söker uppehållstillstånd i ett studerandeärende är 50 dagar.
OmställningsmedelNyhetMyndigheterna avsätter årligen medel som ska gå till att öka medarbetarnas möjligheter vid omställning. Men Publikts granskning av 20 myndigheter visar att pengar samlas på hög. Mer än en halv miljard kronor ligger oanvända.
DemokratiNyhetSverige har EUs mest hållbara demokrati, medan Polen och Ungern rasar på rankningen, enligt den tyska stiftelsen Bertelsmann. Det demokratiska läget har försämrats i mer än hälften av EUs länder.
ArbetsförmedlingenNyhetDe nyanställda säger upp sig. De luttrade rycker på axlarna åt nedläggningshotet, men menar att hela situationen suger musten ur personalen. Anne Linderoth, Katarina Hokkanen Gustafsson och Ann-Christin Carlvret tror att en nedläggning av Arbetsförmedlingen skulle ta tid. »Men det är klart man undrar hur politikerna har tänkt«, säger Katarina Hokkanen Gustafsson.
A-kassanNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har genomfört sin årliga granskning av a-kassornas årsredovisningar. IAF konstaterar att Byggnadsarbetarnas, Svensk handels, Fastighets och Elektrikernas har för stort eget kapital.
NaturvårdsverketNyhetDen vilthandläggare på Naturvårdsverket som utrett frågan om pilbågsjakt och samtidigt privat driver ett jaktföretag är inte jävig, enligt Naturvårdsverkets bedömning. Men på grund av uppmärksamheten väljer myndigheten ändå att byta handläggare för ärendet, skriver Altinget.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten i Blekinge slår larm om underbemanning, samtidigt som arbetsuppgifterna blivit fler. Resultatet blir att ärenden blir liggande, åtal försenas och vittnesmål blir inaktuella, uppger SVT.
HögskolanNyhetKina är det vanligaste ursprungslandet för gäststudenter vid svenska lärosäten, enligt Migrationsverkets statistik. Under 2017 fick 1 927 kinesiska studenter uppehållstillstånd för studier.
PensionNyhetStatens tjänstepensionsverk, SPV, och Finansinspektionen, FI, har tillsammans tagit fram en interaktiv film om hur olika händelser i livet påverkar tjänstepension från statlig anställning.
DigitaliseringNyhetI kölvattnet av it-skandalen på Transportstyrelsen föreslår Digitaliseringsrättsutredningen att straffsanktionerad tystnadsplikt införs för anställda hos leverantörer av it-tjänster till myndigheterna. Flera tunga remissinstanser ställer sig bakom förslaget.
StatsförvaltningNyhetAtt myndigheter anlitar icke auktoriserade tolkar är ett hot mot rättssäkerheten. Det anser Kammarkollegiet, som ansvarar för auktorisationen, uppger SVT.
ArbetsmiljöNyhetVilka rehabiliteringsinsatser en arbetsgivare sätter in för sina sjukskrivna medarbetare beror på vem som är sjuk. Kvinnor får insatser oftare än män och högutbildade oftare än lågutbildade, visar en studie från Linköpings universitet.
KorruptionNyhetGeneraldirektören för Statens musikverk och två högt uppsatta chefer på Statens kulturråd döms av hovrätten för mutbrott och tagande av muta. De tre har låtit sig bjudas på dyra middagar av företrädare för kulturlivet.
JämställdhetNyhetLöneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska, enligt en rapport från Medlingsinstitutet. Den så kallade oförklarade löneskillnaden minskar snabbast inom staten.
ArbetsmiljöNyhetNär företagshälsan Avonova frågat de anställda på sina anslutna arbetsplatser säger 19 av 20 att de trivs på jobbet. Siffrorna bygger på mer än 28 000 hälsoundersökningar.
SpårtrafikenNyhetDet finns inga avtalshinder för Arriva att införa kundvärdar med färre befogenheter än dagens tågvärdar, konstaterar Skånetrafiken som utrett om bolagets planer på förändringar vid Pågatågen strider mot avtalet.
SkatteverketNyhetRegeringen har föreslagit att Skatteverket ska få utvidgade möjligheter att utreda brott kopplade till myndighetens verksamhet. Nu har lagrådet lämnat sitt yttrande och anser att man bör förtydliga hur långt Skatteverkets befogenheter sträcker sig.
FörsäkringskassanNyhetDet tog mer än ett år för Försäkringskassan att utreda en persons rätt till barnbidrag i Sverige efter inflyttning från Storbritannien. En oacceptabelt lång väntetid, slår Justitieombudsmannen, JO, fast i ett beslut.
HögskolanNyhetUtbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är den största satsning som Uppsala universitet och Akademiska hus någonsin har gjort tillsammans. 1,2 miljarder kronor ska investeras i 30 000 kvadratmeter nya lokaler.
KriminalvårdenNyhetEn av flera orsaker till Kriminalvårdens underskott är hög personalomsättning. ”Kriminalvården måste jobba på att få upp lönerna, vi ligger väldigt lågt”, säger STs avdelningsordförande Per Sunneborn.
FINLANDNyhetFyra finska fackförbund tar i dag ut cirka 30 000 privatanställda i strejk. Åtgärden är en politisk protest mot regeringens planer på att försämra anställningstryggheten för anställda i småföretag, uppger Yle.
KriminalvårdenNyhetFörra året ökade antalet anmälningar om hot och våld mot anställda inom Kriminalvården. De flesta fallen handlade om en enskild klient som hotat en anställd efter att ha delgivits ett negativt besked, skriver myndigheten i en ny rapport.