Annons:
Bild:Istockphoto
Vikariat
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Två års vikariat kan ge fast jobb

Ett vikariat kan vara ett sätt att få in en fot på en arbetsplats. Den som varit tidsbegränsat anställd tillräckligt länge har också särskilda rättigheter.

De vanligaste anledningarna till att anställa en vikarie är att någon är sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig. Det är också tillåtet att ha en vikarie medan man rekryterar en ersättare till någon som slutat.

Det finns två olika sätt att skriva ett anställningsavtal för en vikarie – och det påverkar möjligheten för arbets­givaren och vikarien att säga upp anställningen.

– Antingen är det tidsbestämt, från ett visst datum till ett annat. Eller så är det formulerat som att det gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum eller tills en viss person kommer tillbaka. Om det är formulerat som att »avtalet gäller dock längst till och med« betyder det att anställningen är möjlig att säga upp, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.

Om avtalet enbart anger en tids­period går det normalt inte att säga upp.

För den som vikarierat länge på samma arbetsplats kan anställningen auto­matiskt övergå till en tillsvidare­anställning. Det gäller den som vikarierat i mer än två år under en femårsperiod.

Detsamma gäller den som haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod. Men tidigare har den som haft flera olika slags tillfälliga anställningar hos samma arbetsgivare inte haft samma skydd. Från 1 maj i år får dock också den som varvat vikariat med allmän visstidsanställning under mer än fem år rätt till en tillsvidareanställning efter totalt två års tid på en allmän visstids­anställning – om de olika anställningarna följt på varandra med mindre än 180 dagars mellanrum.

En vikarie kan också ha företrädesrätt till återanställning när det finns en ledig tjänst hos arbetsgivaren, om hen vikarierat mer än 12 månader i sträck eller mer än 12 månader under en treårs­period – förutsatt att hen har tillräckliga kvalifikationer.

Inom staten gäller dock särskilda regler.

– Det innebär i praktiken att en före­trädesberättigad ska beaktas som sökande till en tjänst, men arbets­givaren har inte samma skyldighet att erbjuda honom eller henne arbetet, säger Veera Littmarck.

Vikarie

Ordet vikarie har funnits sedan 1600-talet. Vicarius är latin och betyder ställföreträdare.

Ofta ingång till fast anställning

Tidsbegränsade anställningar är en relativt vanlig ingång till tillsvidareanställning. 11 procent av dem som hade en tidsbegränsad anställning 2014 övergick till en fast anställning ett kvartal senare. Och två tredjedelar av dem som får en fast anställning kommer från en tidsbegränsad anställning.

Källa: SCB

7 tips för dig som ska vikariera
 1. Ta kontakt med facket. Innan du ska gå på jobbintervju, kontakta facket på arbetsplatsen och fråga om löneläge och allmänna villkor.
 2. Se till att du får rätt villkor. Om det finns kollektivavtal har du rätt till samma villkor som övriga anställda. 
 3. Begär ett skriftligt avtal. Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Där ska exempelvis lön, omfattning och arbetstid framgå.
 4. Gå med i a-kassan. Om du inte redan är med i a-kassan, sök inträde så fort som möjligt. 
 5. Gå med i facket. Om du får problem på arbetsplatsen kan du få hjälp från facket. Genom facket kan du också teckna exempelvis en inkomstförsäkring. Kvalificeringstiden för en sådan försäkring är ofta 12 månader.
 6. Kolla uppsägningstiden. I normalfallet löper vikariatet på till utsatt datum, men regler om uppsägningstid kan finnas både i det enskilda anställnings­avtalet och i kollektivavtal.
 7. Bevaka din företrädesrätt. Du har företrädesrätt till anställning om du har vikarierat mer än 12 månader i sträck eller mer än 12 månader under en treårs­period, men du måste själv anmäla att du är intresserad av företrädesrätt. För an­ställda på statliga myndig­heter gäller dock särskilda regler.

Råd: Svenska journalistförbundet

Olika typer av tidsbegränsade anställningar 2014
 • Anställning per timme - 23,5 %
 • Vikariat - 17,7 %
 • Kallas vid behov - 16,5 %
 • Provanställning - 9,6 %
 • Objekts-/projektanställning - 9,5 %
 • Säsongsarbete - 4,4 %
 • Feriearbete - 3,4 %
 • Övrigt - 15,5 %

Källa: SCB

Tjänstledig i 26 år

När före detta stats­ministern Göran Persson, S, påbörjade sin långa politiska bana sökte han tjänstledigt från tjänsten som ABF-ombudsman i Sörmland. När Aftonbladet 2002 intervjuade hans dåvarande vikarie hade Göran Persson varit tjänstledig i 26 år.

Bli den första att tycka till!
SPÅRTRAFIKENNyhetST och Arriva har nått en uppgörelse om ersättning till en spårvagnsförare som nekats sjuklön under sjukutredning. ST ansåg att kollektivavtalets regler innebar att arbetsgivaren var skyldig att betala sjuklön – men Arriva höll inte med. ”Medlemmen ville ha ett avslut”, säger STs jurist Joakim Lindqvist till Publikt.
KriminalvårdenNyhetDomstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren blir ny generaldirektör för Kriminalvården, meddelade justitieminister Morgan Johansson vid en presskonferens i dag. "Jag är mån om en god relation med de fackliga organisationerna", säger Martin Holmgren till Publikt.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att se över och ge förslag på förändringar i miljöledningsförordningen. Syftet är att stärka de statliga myndigheternas miljöarbete.
Reportage: AlbanienFördjupningNär den albanska statsförvaltningen ska anpassas till EUs system bistår svenska myndigheter med sin expertis. Åtskilliga svenska statstjänstemän är på plats i Albanien för att bidra i arbetet med att utveckla landet. Publikt har rest till Tirana för att följa några av dem.
DemokratiNyhetRegeringen har tillsatt en parlamentarisk utredning som ska utreda ett starkare skydd för demokratin och domstolarnas oberoende. Utredningen ska också utreda möjligheterna för ett förbud mot medlemskap i terrororganisationer.
SCBNyhetYtterligare ett av de företag som SCB anlitar för att göra telefonintervjuer till sina undersökningar, Mind, har haft stora problem med leveranser och kvalitet, rapporterar SVT. Tidigare har myndigheten meddelat att man bryter med leverantören Evry på grund av kvalitetsproblem.
KriminalvårdenNyhetFacken inom Kriminalvården har i ett öppet brev uttryckt sin oro över beläggningssituationen och samtidigt riktat tuff kritik mot arbetsgivaren på flera punkter. Nu svarar ledningen på kritiken och lovar samtidigt nya platser med start redan under våren.
FörsäkringskassanNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar skarp kritik mot att Försäkringskassan inte lyckats få bukt med de långa handläggningstiderna inom omprövningsverksamheten – trots upprepade påtryckningar.
ArbetsmiljöNyhetDetaljstyrning och hinder för effektiv samverkan har motverkat den arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet som regeringen antagit, skriver Statskontoret i en utvärdering.
BrottslighetNyhetArbetsförmedlingens förre generaldirektör Mikael Sjöberg har fått regeringens uppdrag att utreda hur det myndighetsgemensamma arbetet mot fusk och brottslighet kan breddas och fördjupas.
MigrationNyhetRegeringen vill ge Säkerhetspolisen, Säpo, tillgång till fler personuppgifter ur Migrationsverkets register. Syftet är att underlätta för Säpo att få information som behövs för att bekämpa terrorism.
KriminalvårdenNyhetJustitieombudsmannen riktar kraftig kritik mot Kriminalvårdens isolering av intagna i häkte. STs avdelningsordförande Per Sunneborn instämmer i kritiken och anser att utvecklingen går åt fel håll.
SpårtrafikNyhetST inom Spårtrafiken ser positivt på att Arbetsmiljöverket nu ska göra en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation vad gäller hot och våld. ”Hot eller våld är mer eller mindre vardagsmat nuförtiden”, säger Måns Wallin, styrelseledamot i branschavdelningen.
ArbetsförmedlingenNyhetEn anställd vid Arbetsförmedlingen i Östergötland avskedas efter att han följt med en arbetssökande kvinna hem och lovat henne förmåner som körkort eller praktikplats i utbyte mot sex.
STNyhetST flyttar förbundets kongress i maj från Djurönäset i Stockholms skärgård till Infra City i Upplands Väsby. ”Det är ett helt kostnadsneutralt byte för att få en större lokal” säger Dag Andersson, STs förbundssekreterare.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har beslutat att lokalkontoren i Härnösand och Arvidsjaur ska få fast bemanning. Härnösandskontoret kommer därmed inte att läggas ned, som myndigheten tidigare meddelat.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetDe långa handläggningstiderna för ärenden som gäller individer med funktionsnedsättning ledde till att Försäkringskassan beordrade övertid för runt 250 anställda under vintern. Nu har övertidsinsatsen stoppats, eftersom myndigheten inte längre har råd.
MigrationsverketNyhetMigrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik vill ha hårdare regler för personer som har fått avslag på sin asylansökan. Sverige behöver ett bättre skydd mot potentiella terrorister, skriver han i en debattartikel i Dagens Nyheter.
FÖRSÄKRINGSKASSANNyhetFörsäkringskassans it-avdelning ställde in sin konferens på ett hotell i Sundsvall eftersom den upphandlats på fel sätt. Hotellnotan på över 1,2 miljoner kronor fick myndigheten betala ändå. ”Det är inte så lätt att hantera en konferens för tusen personer”, säger Försäkringskassans it-direktör Stefan Olowsson till Publikt.
ArbetsmiljöNyhetMånga upplever att det finns mycket som stör i arbetet, som exempelvis prat, andra avbrott eller bristfälliga instruktioner. Nu visar ett finländskt forskningsprojekt att det går att förbättra den så kallade kognitiva ergonomin genom enkla åtgärder.
spårtrafikNyhetNu drar Arbetsmiljöverket igång en riksomfattande inspektion av bussförares och tågvärdars arbetssituation. Bakgrunden är att yrkesgrupperna är särskilt utsatta för hot och våld på jobbet.
ArbetsförmedlingenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i lagstiftningen för att ge Arbetsförmedlingen bättre möjligheter att hindra felaktiga utbetalningar inom arbetsmarknadspolitiken.
AVTALNyhetArbetstiden blir en viktig fråga för båda parter i avtalsförhandlingarna om nya kollektivavtal inom spårtrafikbranschen. När det gäller löneökningarna har fack och arbetsgivare närmat sig varandra, enligt STs förhandlingsledare Marita Larsson.
KRIMINALVÅRDENNyhetI ett öppet brev till ledningen ställer de fackliga organisationerna inom Kriminalvården frågan om vart myndigheten är på väg. Facken är bland annat kritiska till förmågan att behålla och rekrytera personal.
PolisenNyhetI en lagrådsremiss föreslår regeringen utökade befogenheter för polisen när den genomför inre utlänningskontroll. Nya regler mot missbruk av resedokument och främlingspass föreslås också.
SkatteverketNyhetSvartjobbens del av BNP har inte förändrats nämnvärt de senaste 13 åren, uppger Skatteverket i en ny undersökning. Däremot förekommer svarta pengar i nya branscher jämfört med tidigare.
KRIMINALVÅRDENNyhetFamiljen till den man som avled i arresten i Karlstad 2018 får sammanlagt 120 000 kronor i skadestånd av Kriminalvården. De hade begärt det dubbla beloppet. I höstas dömdes två kriminalvårdare för tjänstefel i samband med dödsfallet.
PolisenNyhetHundratals mejl ämnade för Polismyndigheten har hamnat i inkorgen hos en privatperson, rapporterar SVT. I mejlen finns bland annat sekretessbelagda uppgifter från Åklagarmyndigheten.
POLISENNyhetEn civilanställd kvinna inom Polisen döms för ofredande efter att ha skickat bilder på sin före detta sambos könsorgan till mannens nya partner. Kvinnan döms också för dataintrång eftersom hon i sin yrkesroll har gjort otillåtna registerslagningar på sin tidigare sambo, som är polis.
SocialförsäkringarNyhetTCO föreslår att det ska införas föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, för att öka möjligheterna att få ihop livspusslet. Ett argument för en sådan reform är att undersökningar visar att småbarnsföräldrar har svårt att få tiden att räcka till.
UPPHANDLINGNyhetFör några år sedan kom krav på att myndigheter ska ställa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Nu ger regeringen Statskontoret i uppdrag att följa upp hur det har gått.
PolisenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av om polisens arbete med särskilt utsatta områden är ändamålsenligt. Enligt myndigheten finns tydliga indikationer på att polisen har stora svårigheter att fullgöra sina uppgifter.
DigitaliseringNyhetStatens servicecenter, SSC, startar ett utvecklingsprogram för att effektivisera myndigheters inköp inom e-handel. Syftet är att ge deltagarna konkreta verktyg för att utveckla sina inköpsprocesser.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetBeslutet om att lägga ned 132 lokalkontor fattades inte på rätt sätt, enligt facket, som valde att anmäla hanteringen till Justitieombudsmannen, JO. Nu har JO avslutat ärendet, med anledning av regeringens nya direktiv för Arbetsförmedlingen.
TJÄNSTETILLSÄTTNINGNyhetDe senaste fem åren har antalet personer som fått rätt när de överklagat en statlig tjänste­tillsättning minskat. 2019 fick fyra personer rätt. Lillian Rathje är en av dem.