Annons:
Bild:Istockphoto
Vikariat
Fördjupning
AVSusanne Eriksson0 kommentarerTyck till!

Två års vikariat kan ge fast jobb

Ett vikariat kan vara ett sätt att få in en fot på en arbetsplats. Den som varit tidsbegränsat anställd tillräckligt länge har också särskilda rättigheter.

De vanligaste anledningarna till att anställa en vikarie är att någon är sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig. Det är också tillåtet att ha en vikarie medan man rekryterar en ersättare till någon som slutat.

Det finns två olika sätt att skriva ett anställningsavtal för en vikarie – och det påverkar möjligheten för arbets­givaren och vikarien att säga upp anställningen.

– Antingen är det tidsbestämt, från ett visst datum till ett annat. Eller så är det formulerat som att det gäller tills vidare, dock längst till och med ett visst datum eller tills en viss person kommer tillbaka. Om det är formulerat som att »avtalet gäller dock längst till och med« betyder det att anställningen är möjlig att säga upp, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck.

Om avtalet enbart anger en tids­period går det normalt inte att säga upp.

För den som vikarierat länge på samma arbetsplats kan anställningen auto­matiskt övergå till en tillsvidare­anställning. Det gäller den som vikarierat i mer än två år under en femårsperiod.

Detsamma gäller den som haft en allmän visstidsanställning i mer än två år under en femårsperiod. Men tidigare har den som haft flera olika slags tillfälliga anställningar hos samma arbetsgivare inte haft samma skydd. Från 1 maj i år får dock också den som varvat vikariat med allmän visstidsanställning under mer än fem år rätt till en tillsvidareanställning efter totalt två års tid på en allmän visstids­anställning – om de olika anställningarna följt på varandra med mindre än 180 dagars mellanrum.

En vikarie kan också ha företrädesrätt till återanställning när det finns en ledig tjänst hos arbetsgivaren, om hen vikarierat mer än 12 månader i sträck eller mer än 12 månader under en treårs­period – förutsatt att hen har tillräckliga kvalifikationer.

Inom staten gäller dock särskilda regler.

– Det innebär i praktiken att en före­trädesberättigad ska beaktas som sökande till en tjänst, men arbets­givaren har inte samma skyldighet att erbjuda honom eller henne arbetet, säger Veera Littmarck.

Vikarie

Ordet vikarie har funnits sedan 1600-talet. Vicarius är latin och betyder ställföreträdare.

Ofta ingång till fast anställning

Tidsbegränsade anställningar är en relativt vanlig ingång till tillsvidareanställning. 11 procent av dem som hade en tidsbegränsad anställning 2014 övergick till en fast anställning ett kvartal senare. Och två tredjedelar av dem som får en fast anställning kommer från en tidsbegränsad anställning.

Källa: SCB

7 tips för dig som ska vikariera
 1. Ta kontakt med facket. Innan du ska gå på jobbintervju, kontakta facket på arbetsplatsen och fråga om löneläge och allmänna villkor.
 2. Se till att du får rätt villkor. Om det finns kollektivavtal har du rätt till samma villkor som övriga anställda. 
 3. Begär ett skriftligt avtal. Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Där ska exempelvis lön, omfattning och arbetstid framgå.
 4. Gå med i a-kassan. Om du inte redan är med i a-kassan, sök inträde så fort som möjligt. 
 5. Gå med i facket. Om du får problem på arbetsplatsen kan du få hjälp från facket. Genom facket kan du också teckna exempelvis en inkomstförsäkring. Kvalificeringstiden för en sådan försäkring är ofta 12 månader.
 6. Kolla uppsägningstiden. I normalfallet löper vikariatet på till utsatt datum, men regler om uppsägningstid kan finnas både i det enskilda anställnings­avtalet och i kollektivavtal.
 7. Bevaka din företrädesrätt. Du har företrädesrätt till anställning om du har vikarierat mer än 12 månader i sträck eller mer än 12 månader under en treårs­period, men du måste själv anmäla att du är intresserad av företrädesrätt. För an­ställda på statliga myndig­heter gäller dock särskilda regler.

Råd: Svenska journalistförbundet

Olika typer av tidsbegränsade anställningar 2014
 • Anställning per timme - 23,5 %
 • Vikariat - 17,7 %
 • Kallas vid behov - 16,5 %
 • Provanställning - 9,6 %
 • Objekts-/projektanställning - 9,5 %
 • Säsongsarbete - 4,4 %
 • Feriearbete - 3,4 %
 • Övrigt - 15,5 %

Källa: SCB

Tjänstledig i 26 år

När före detta stats­ministern Göran Persson, S, påbörjade sin långa politiska bana sökte han tjänstledigt från tjänsten som ABF-ombudsman i Sörmland. När Aftonbladet 2002 intervjuade hans dåvarande vikarie hade Göran Persson varit tjänstledig i 26 år.

Bli den första att tycka till!
STNyhetPolismyndigheten tycker inte att engagemanget i ett fastighetsbolag går att kombinera med en anställning. ST ser annorlunda på saken och vill nu att frågan prövas i Arbetsdomstolen. ”Vi har väldigt svårt att se på vilket sätt det här skulle kunna skada Polisen”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.
FörmånerNyhetBara en bråkdel av de statliga myndigheterna erbjuder medarbetarna subventionerade måltider. Men på Post- och telestyrelsen säger HR-specialist Linn Arnewing att matsubventionen är en del av myndighetens arbete för en bättre hälsa.
RiksrevisionenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av regeringens arbete för att minska administrationen inom statsförvaltningen. Granskningen ska svara på om förändringarna lett till utrymme för kärnverksamheten.
KulturNyhetRegeringen tidigarelägger utbetalningen av statliga bidrag till vissa institutioner, bland dem Skansen, för att snabbt stärka deras likviditet i den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår.
HÖGSKOLANNyhetPå grund av risken för spridning av coronaviruset bedriver landets universitet och högskolor mycket av verksamheten på distans. ”Det är dött här på campus, väldigt tomt”, säger Karin Magnusson, ordförande för ST inom Södertörns högskola, till Publikt.
PolisenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Polismyndigheten för att den satt sig över två beslut från Statens överklagandenämnd i samband med rekryteringen av chefer till Nationella operativa avdelningen, NOA.
SiSNyhetVården vid de institutioner som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS, brister i likvärdighet. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men Statskontoret ser också en positiv utveckling.
KRIMINALVÅRDENNyhetEtt första fall av covid-19 har nu konstaterats inom Kriminalvården, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Kriminalvården vill inte uppge om den smittade tillhör personalen eller är intagen, av patientsekretesskäl.
CoronaNyhetI ett nytt krispaket föreslår regeringen med stöd av Centern och Liberalerna att fler ska få möjlighet till a-kassa och att Arbetsförmedlingen ska få mer pengar. Dessutom vill man se mer utbildning för varslade och uppsagda.
TrafikverketNyhetPå grund av coronapandemin har Trafikverket stoppat bokning av teoriprov för bil, motorcykel och moped fram till 4 maj. I Stockholm har 8 000 bokade prov avbokats, skriver TT.
CORONANyhetFacken inom statsförvaltningen och Arbetsgivarverket har tecknat ett tillfälligt kollektivavtal som tillåter 40 extra övertidstimmar per månad för statsanställda. Skälet är den situation som råder på grund av coronapandemin. Avtalet gäller i tre månader.
ArbetsmiljöNyhetKolleger som prasslar med papper eller sorl från ett öppet kontorslandskap. Det kan vara två situationer som stör människor med ljudintolerans, en okänd men ganska vanlig sjukdom, visar en ny avhandling från institutionen för psykologi vid Umeå universitet.
CoronaNyhetInställda körkortsprov och domstolsförhandlingar, videoundervisning på universitet, uppskjutna förrättningar samt fler ansökningar om vård av barn. Coronapandemin får konsekvenser på statliga arbetsplatser, och många planerar just nu för ännu hårdare prioriteringar.
ForskningNyhetSamhällsinformation till nyanlända blir kraftigt förenklad, därför att de som tar fram materialet tar större hänsyn till hur beställande politiker ska reagera än till vad de nyanlända behöver, enligt en ny studie.
PolisenNyhetEn gränskontrollant som blev påkommen med metadon på jobbet åtalas för ringa narkotikabrott. Om mannen döms kan han förlora sin anställning.
DomstolarnaNyhetRegeringen skjuter upp den planerade kvällsberedskapen vid landets tingsrätter som skulle inletts den här veckan. Införandet skjuts fram till 1 september på grund av coronapandemin.
ArbetsförmedlingenNyhetI en gemensam debattartikel kräver företrädare för TCO, LO och Saco att Arbetsförmedlingens pilotprojekt Krom, Kundval rusta och matcha, stoppas tills vidare. Resurser behöver riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de.
MigrationsverketNyhetAnställda på Migrationsverket i Sundbyberg har klagat på riskerna för smittspridning i väntrummet. Efter kritik och påtryckningar tar myndigheten nu till flera åtgärder för att öka säkerheten i lokalerna.
Fördjupning: omlokaliseringarFördjupningAtt flytta delar av stats­förvaltningen från Stockholm till andra orter är inte någon ny idé. Nu har flyttlassen gått för de myndigheter som fick besked om omlokalisering under den förra mandat­perioden. I många fall har viktig verksamhet lamslagits.
POLISENNyhetEn anställd på Polisens hittegodsavdelning i södra Sverige får dagsböter och villkorlig dom sedan hon gripits på bar gärning när hon stulit pengar ur ett skåp på sin arbetsplats.
ArbetsmiljöverketNyhetCoronasmittan gör att Arbetsmiljöverket väljer att avvakta med inspektioner i flera branscher. Myndigheten vill undvika risken för smitta och skona arbetsgivare som redan är hårt pressade av pandemin.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen har uppdragit åt en särskild utredare att se över sjuk- och aktivitetsersättningen. Syftet är att ge fler människor möjlighet att försörja sig med eget arbete utifrån sin arbetsförmåga.
SjukpenningNyhetFörsäkringskassan begär inte längre läkarintyg av den som ansöker om sjukpenning inför den tredje veckan, då betalningsansvaret går över från arbetsgivaren till myndigheten. Skälet är att vården är satt under press, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande.
STNyhetOsäkerheten kring coronapandemin gör att STs förbundsstyrelse nu väljer att föreslå att kongressen som skulle hållits i slutet av maj i stället flyttas till hösten. ”Det känns jättetråkigt, men det går inte att göra på något annat sätt”, säger förbundsordförande Britta Lejon.
STATENS SERVICECENTERNyhetStockholm, Göteborg, Malmö och Ulricehamn kommer att få nya servicekontor under 2020, om det förslag som regeringens utredare presenterade under onsdagen blir verklighet. Tidigare har regeringen beslutat om nya kontor i Storuman, Torsby, Vansbro och Åsele.
KriminalvårdenNyhetJustitiekanslern, JK, kritiserar kriminalvårdens anstalt Storboda för en kroppsvisitation som genomfördes år 2014. Men de som klagat efter händelsen får ingen ekonomisk ersättning för övergreppet.
SPÅRTRAFIKENNyhetFackförbundet Seko stämmer SJ i Arbetsdomstolen sedan en tågvärd fick börja sitt arbetspass efter endast 10 timmars vila, vilket strider mot kollektivavtalet, skriver förbundet. Även dotterbolaget SJ Götalandståg stäms. Enligt stämningsansökan har en grupp deltidsanställda schemalagts på fler timmar än vad de har fått betalt för.
RegeringskanslietNyhetUtrikesdepartementet, UD, har som en följd av coronapandemin beslutat att tillfälligt ta hem viss personal och deras familjer från särskilt utsatta riskområden, rapporterar Ekot.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen har tidigare aviserat att man vill låta regionala skyddsombud komma in på fler arbetsplatser. Nu lämnas lagförslaget till riksdagen. Om det går igenom kan de nya reglerna börja gälla redan i augusti.
ÖppenhetNyhetDet var rätt av Kriminalvården att neka en begäran att på plats hos myndigheten få läsa en allmän handling med hänvisning till risken för smittspridning. Det slår kammarrätten fast efter ett överklagande.
SKATTEVERKETNyhetCoronavirusets inverkan på ekonomin gör att Skatteverket förväntas få en brant ökning av ansökningar från företag som vill skjuta upp skatteinbetalningar. Myndigheten styr nu om resurser. ”Nu hoppas man på det bästa och planerar för det värsta”, säger Anders Tell, ordförande för ST inom Skatteverket, till Publikt.