Annons:
Den forskning som bedrivs vid Linné­universitetet kan komma MUCF till godo efter flytten till Växjö, menar Bengt Johannisson.Bild:Jonas Ljungdahl
Debatt
Debatt
0 kommentarerTyck till!

Växjö helt rätt plats för MUCF

Omlokaliseringen av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till Växjö kommer snarare att leda till en förstärkning än till en utarmning av myndighetens kompetens, skriver professor Bengt Johannisson.

Den 18 december kunde Smålandsposten rapportera att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor, MUCF, sviks av sin personal. Inför flytten till Växjö 2019 har en stor andel av medarbetarna redan lämnat myndigheten, vilket enligt många utarmar dess kompetens. MUCF, som bevakar frågor som rör civilsamhället – alltså engagerade människor i frivillig samverkan – befolkas själv av personal som hellre odlar egenintressen än samhälls­intressen.

Varför är det nu på detta viset? Hur kan MUCFs personal rättfärdiga sin ovilja att flytta sina bopålar till Växjö? För det första genom att de fackliga organisationerna med viss rätt sätter sitt samhällsansvar inom parentes och stöder medlemmarnas krav på att förbli i orubbat bo. För det andra därför att MUCFs personal är fångad i storstadens livsform. Redan för över ett sekel sedan visade forskningen att människors egoism särskilt odlas i storstadsmiljöer. För det tredje därför att regeringen inte har bättre argument för utlokalisering av myndig­heter som MUCF än att staten ska synas på många platser i Sverige. Det är inte ett övertygande motiv eftersom exempelvis länsstyrelse och skatteverk redan representerar staten i alla residensstäder.

Men det finns naturligtvis rationella motiv för en flytt av MUCF till just Växjö. För det första är Småland känt för sitt rika föreningsliv, som svetsar samman människor och samhälle. När det var aktuellt studerade jag tillsammans med Lena Olaison hur människor tog tag i det samhällskaos som stormen Gudrun orsakade. Där myndigheter stod handfallna ställde människor lokalt upp för varandra, både för grannar och för företag som hamnat i trångmål.

För det andra finns i just Växjö flera kända sociala företag som mobiliserat civilsamhället. SIP engagerar många volontärer och har inte minst visat hur ungdomar både kan stimulera varandra och konkret bidra till samhällsutvecklingen. Macken har varit en förebild för många andra sociala företag i Sverige.

För det tredje bedriver Linné­universitetet en omfattande forskning kring socialt företagande och samhällsentreprenörskap. Såväl professorer som Malin Tillmar och Saara Taalas som yngre forskare som Erik Rosell och Mathias Karlsson engagerar sig. När KK-stiftelsen för några år sedan nationellt anslog medel till forskning inom dessa områden gick hälften till forskare vid Linnéuniversitetet. Den forskningen belyser just hur handlingskraft kan utvecklas på gräsrotsnivå för att därefter sprida sig uppåt i samhället.

För det fjärde finns vid Linné­universitetet också en nationellt och internationellt etablerad forskning kring ungdomskultur med professor Mats Trondman och docent Anna Lund som välkända profiler.

Det finns alltså all anledning att tro att en omlokalisering av MUCF till Växjö snarare kommer att leda till en förstärkning än till en utarmning av myndighetens kompetens. I dagens rörliga omvärld går det inte att förlita sig på enbart den egna personalens insikter. Tvärtom finns den största kunskapskällan i myndighetens närmiljö. I Växjö är den källan både rik och lättillgänglig.

 

Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet

Bli den första att tycka till!
OmlokaliseringNyhetEn statlig utredning föreslår att 80 jobb från fem olika statliga myndigheter omlokaliseras från Stockholm till Härnösand. De myndigheter som föreslås flytta tjänster är Kammarkollegiet, Sida, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen.
ARBETSMILJÖNyhetAdministratörer inom forskarutbildning på tio lärosäten kräver i en skrivelse omfattande förbättringar av högskolans nya stora it-system Ladok 3. Systemet skapar stora arbetsmiljöproblem och stora risker för doktorandernas rättssäkerhet, sägs det i skrivelsen.
ArbetsmarknadNyhetI en internationell jämförelse är den svenska sysselsättningen hög och trendmässigt ökande. Det beror bland annat på att många kvinnor och äldre deltar i arbetskraften, enligt en rapport från IFAU.
Nationella transportenhetenFördjupningAnders von Gegerfelt, Daniel Sjöblom, Thomas Näslund och Daniel Johansson kör frihetsberövade personer på Kriminalvårdens och andra myndigheters uppdrag. Människorna de kör kan vara våldsamma och farliga och Kriminalvårdens nationella transportenhet sätter säkerheten främst.
StatsförvaltningNyhetRegeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, uvas, har saknat strategiskt innehåll och nått få av de berörda. Det kommer Statskontoret fram till efter en granskning.
DigitaliseringNyhetArbetsförmedlingen utnämns av Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till årets e-handelsmyndighet. Bolagsverket blev fjolårets matchningsraket sedan myndigheten drastiskt ökat matchningen av fakturor.
StatsförvaltningNyhetStatens myndigheter borde informera mer om aktuella EU-frågor. Det är Statskontorets slutsats efter en granskning av hur tolv myndigheter sköter information och samråd med civilsamhället.
LÖNERNyhetFör fjärde året i följd toppar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon löneligan för de myndighetschefer som lönesätts av regeringen. En löneförhöjning på 4 600 kronor gör att hon nu tjänar 174 600 kronor i månaden.
KRIMINALVÅRDENNyhetUngdomar som Kriminalvården ska transportera till hem för tvångsvård kan bli sittande flera dagar i polisarrest, enligt en rapport från Justitieombudsmannen, JO. Orsaken är att Kriminalvården inte har tillräcklig kapacitet för uppdraget.
HÖGSKOLANNyhetDet är nödvändigt att bygga ut högskolan, säger Matilda Ernkrans, S, minister för högre utbildning och forskning. Hon vill också att lärosätena ska minska andelen otrygga anställningar.
MIGRATIONSVERKETNyhetI en chefsenkät på Migrationsverket svarar mer än hälften att de inte tycker att myndigheten har en ändamålsenlig styrning och ledning. ”Det är uppseendeväckande”, anser STs Kent Helgesson.
DiskrimineringNyhetDiskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en tillsyn för att kontrollera att högskolor och universitet följer diskrimineringslagens krav på att aktivt arbeta mot diskriminering.
ArbetsmiljöNyhetPå flera myndigheter har antalet anmälda fall där anställda utsatts för hot och våld ökat, visar Publikts granskning. Erica Zemgals blev misshandlad av en arbetssökande. ”Jag hade inte en chans att larma innan knytnävsslaget kom”, säger hon.
KriminalvårdenNyhetBristen på platser i flera häkten och en allmän platsbrist i landets fängelser har lett till negativa konsekvenser för de intagna, konstaterar JO efter en serie inspektioner.
SiSNyhetEn anställd vid Statens institutionsstyrelse, SiS, har dömts i hovrätten till fängelse i 3,5 år för flera fall av våldtäkt mot barn, rapporterar Ekot. Brotten har begåtts på ett ungdomshem där mannen jobbade.
ARBETSMILJÖNyhetAntalet godkända arbetsskador ligger i stort sett stilla, enligt en ny rapport från AFA Försäkring. Detta efter närmast en fördubbling sedan 2007.
JONyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen i Skåne län, sedan en lantbrukare ännu efter tre år inte fått något besked om en ansökan om jordbruksstöd. Det visar enligt JO en förvånansvärd nonchalans.
SjukförsäkringNyhetKvinnor sjukskrivs i högre grad än män för psykisk ohälsa trots likartad funktionsnedsättning, visar en rapport från Riksrevisionen. "Granskningen visar att sjukförsäkringssystemet inte verkar kunna åstadkomma en likformig bedömning av kvinnor och män", kommenterar riksrevisor Stefan Lundgren rapporten.
Statens servicecenterNyhetStatens servicecenter, SSC, bjuder in fler myndigheter och aktörer att delta i samarbetet vid de lokala servicekontoren. I en debattartikel skriver myndighetens generaldirektör Thomas Pålsson att bibehållen offentlig service kräver nya arbetssätt.
StatsförvaltningNyhetJustitieombudsmannen, JO, kritiserar Pensionsmyndigheten för att myndigheten inte haft koll på sin e-post. I närmare tio års tid skickades e-post till en adress som ingen hade till uppgift att kontrollera.
RIKSARKIVETNyhetEn privatperson som begärde ut allmänna uppgifter från Riksarkivet fakturerades för de 15 minuter som det tog att leta fram uppgifterna. Nu kritiseras myndigheten av Justitieombudsmannen.
ARBETSDOMSTOLENNyhetST stämmer ett privat städbolag i Arbetsdomstolen eftersom en anställd ST-medlem inte fått sjuklön för fyra dagars frånvaro. Arbetsgivaren har kollektivavtal med ett annat fackförbund, men det är ingen anledning till att inte driva målet, menar förbundets jurist Veera Littmarck.
StatsförvaltningNyhetDen statliga närvaron och servicen är ojämnt fördelad över landet. Norrbottens och Gotlands län tillhör topp tre både sett till antalet statliga arbetsställen per invånare och till antalet sysselsatta i statlig förvaltning per invånare. Det framgår av en kartläggning som gjorts av landets länsstyrelser i samverkan.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen gjorde rätt när myndigheten efter sju år gav upp om att hitta ett jobb åt en arbetssökande. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast. Det fanns särskilda skäl att återkalla hens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin.
MigrationNyhetDomstolarnas handläggning i migrationsmål är orimligt långsam, konstaterar Justitieombudsmannen, JO, efter en granskning. JO har granskat ett ärende där en 14-årig pojke fått vänta nästan fyra år på ett beslut om uppehållstillstånd.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingens matchningsarbete vilar på en svag kunskapsgrund. Det konstaterar Riksrevisionen efter en granskning. Enligt rapporten ökar det risken för att arbetssökande inte får likvärdigt stöd.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetGeneraldirektören Mikael Sjöberg lämnar Arbetsförmedlingen när hans förordnande går ut nästa år. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson säger till Sveriges Radio att hon är nöjd med hans arbete men att det är dags att byta chef.
StatsförvaltningNyhetNio myndigheter samverkar i planer för att lansera en e-tjänstelegitimation för statsanställda, skriver Computer Sweden. 36 000 anställda berörs inledningsvis av tjänsten, som ska drivas av Försäkringskassan.