Eva Nordmarg. Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet.
Eva Nordmarg. Foto: Björn Lindau/Regeringskansliet.

Jämställdhet är en tydlig prioritering för Arbetsförmedlingen

DEBATT: ARBETSFÖRMEDLINGEN2021-04-15
Vi behöver göra mer för att nyanlända snabbare ska komma i arbete, och vi kan aldrig acceptera att kvinnor får sämre stöd i sitt arbetssökande än män – men det är rent struntprat att regeringens styrning av Arbetsförmedlingen skulle vara otydlig, skriver arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, i en replik till två moderata riksdagsledamöter.

Jag är överens med Mats Green och Josefine Malmqvist på två punkter: vi behöver göra mer för att nyanlända snabbare ska komma i arbete och lära sig svenska, och vi kan aldrig acceptera att kvinnor får sämre stöd i sitt arbetssökande än män. Däremot är det rent struntprat att regeringens styrning av Arbetsförmedlingen skulle vara otydlig.

Arbetsmarknadspolitiken måste vara jämställd. Kvinnor och män ska mötas av samma höga förväntningar och krav, och få samma stöd. Den enda vägen dit är att göra jämställdhet till en prioritering. Därför finns jämställdhet med som en tydlig prioritering i nya och gamla åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, liksom i regeringens sammanhängande politik för en förbättrad integration.

Arbetsförmedlingen har ett övergripande uppdrag att jämställdhet ska finnas med i beslutsfattandet på alla nivåer. Regeringen har också pekat ut specifika arbetsmarknadspolitiska insatser där vi bedömer att myndigheten måste arbeta mer för att komma längre och nå konkreta resultat. Det handlar exempelvis om att öka jämställdheten inom arbetsmarknadsutbildning, men även inom etableringsprogrammet.

När Arbetsförmedlingen arbetar aktivt med jämställdhetsperspektivet ger det resultat. Till exempel ser vi inom arbetsmarknadsutbildningen en ökning av andelen nya beslut om utbildningar som kommer kvinnor till del. Inom kort kommer vi att få ta del av återrapporteringen och resultaten för 2020. Vi ser även mycket lovande resultat inom projektet Jämställd etablering, som Arbetsförmedlingen arbetar med som en följd av ett regeringsuppdrag.

Därutöver finns jämställdhet med i alla nya åtgärder som regeringen vidtar. Jag vill särskilt nämna intensivåret för nyanlända, en ny insats inom etableringsprogrammet som innebär en kombination av studier, praktik och mentorskap i högt tempo under ett års tid, som kommer att starta den 15 april. Det framgår klart och tydligt i uppdraget till Arbetsförmedlingen att jämställdheten är central i genomförandet av intensivåret.

Slutligen vill jag säga att det är bra att riksdagsledamöterna lyfter fram vikten av en fungerande arbetsförmedling som ger stöd och insatser så att arbetslösa ska komma i arbete. Jag får dock konstatera att Moderaternas facit är svagt på denna punkt.

När riksdagen röstade igenom M-KD-budgeten för 2019 skedde kraftiga nedskärningar i resurserna till Arbetsförmedlingen, vilket drastiskt minskade resurserna för arbetsmarknadsutbildning och subventionerade anställningar. Det gav Arbetsförmedlingen sämre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete, och innebar färre insatser för både män och kvinnor. Det vore klädsamt om Moderaterna tog ansvar för detta.

Jag kommer inte nöja mig med mindre än en jämställd arbetsmarknad och en jämställd arbetsmarknadspolitik. Vi kommer att behöva arbeta målmedvetet och uthålligt för att komma dit.
 

Eva Nordmark

Arbetsmarknadsminister, S

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.