Kritik mot Råbychefernas inlägg i nr 9

DEBATT: DEBATT2003-12-05

I drygt åtta månader har debatten om SiS inre problem rasat i Statstjänstemannen. En klargörande och stundtals hätsk debatt. Men istället för att möta sina opponenter med ödmjukhet, erkänna att det kan ligga något i den bild som före detta anställda och anställda tecknar av SiS, är generaldirektör Korpi stenhård – kritiken saknar all grund.
Korpis linje ter sig särskilt märklig med tanke på att 22 procent av de SiS-anställda, enligt SCB, under det senaste året har utsatts för trakasserier på sina arbetsplatser. Och den skarpa kritik som riktas mot Råby från konsultfirman som utredde förhållandena på institutionen, verifierar dessutom kritiken som har framförts i Statstjänstemannen.

Avsaknaden av ödmjukhet från ledningens sida är olycklig, då en sådan kunde utgöra inledningen på en dialog för att skapa bättre förutsättningar för SiS arbete inför framtiden. Eftersom Korpi är så kategorisk är det inte förvånande att han omger sig med chefer av den dignitet som de Ordinarie ledamöterna i Råby ledningsgrupp ger prov på i nr 9/2002. Alla demokrater, alla som är övertygade om att öppenhet är en viktig förutsättning för all offentlig verksamhet, som tror på yttrande- och pressfrihet, har anledning att bli ordentligt mörkrädda vid läsning av Råbychefernas inlägg.

För att riktigt visa hur simpla opponenterna är, drar Råbycheferna sig inte för att ifrågasätta Statstjänstemannens trovärdighet till följd av att tidningen har valt att publicera de kritiska inläggen: ”som tidningen Statstjänstemannen av någon – för oss okänd anledning – lånar sig till att publicera”.
Deras undran är lika anmärkningsvärd som lätt att besvara, om man är demokrat vill säga; eftersom Statstjänstemannen tar sitt uppdrag på allvar låter den mer än bara en sida komma till tals. Genom att låta opponenter på bl a Råby och Älvgården beskriva sin verklighet, får läsarna möjlighet att väga de olika beskrivningarna mot varandra. Detta, ordinarie ledamöter i Råby ledningsgrupp, är yttrandefrihet och utgör en absolut förutsättning för den offentliga verksamheten, för det demokratiska systemet.

Det vore lätt att göra sig rolig på Råbychefernas bekostnad – men frågan är alltför allvarlig för att skämtas bort. Som mångårig socialarbetare har jag lärt mig att bakom varje förhållningssätt till människor döljer sig antingen en uttalad eller inte uttalad människosyn och värdering av demokratin. En insikt som ger en obehaglig eftersmak med tanke på ledningsgruppens val av citat som ingång i debatten; ”det rör mig inte – det drabbar mig inte på något sätt – då jag vet att dessa rykten inte har något med sanningen att göra! Varför skulle en lögn få mig ur jämvikt.” Så uttryckte sig den romerske diktatorn Julius Caesar och mot honom lutar sig en ledning som uppenbarligen inte främst drivs av en integrerad demokratisk människosyn.

Istället för att vifta bort kritiken borde generaldirektören och Råbycheferna ta sig en ordentlig funderare över varför just SiS har drabbats av en ”grundlös” kritikerstorm. Tror ni det är ett utslag för en landsomfattande illvillig konspiration, vars enda syfte är att skada SiS ledning? Innan ni besvarar frågan bör ni betänka att ingen tjänar på att offentligt dra SiS ledning i smutsen, att kritikerstormen kommer från personer som in i det längsta har dragit sig för att offentliggöra sina erfarenheter. Hur många med liknande erfarenheter, som inte orkar/vågar ge sig till känna, arbetar i SiS idag?

Om det finns chefer inom SiS som omfattar en så begränsad syn på yttrandefriheten och demokratin, som Råby ledningsgrupp ger prov på i Statstjänstemannen, finns det anledning att resa följande frågeställning – hur långt skulle de vara beredda att gå för att tysta kritiker om de slapp ta hänsyn till offentlighetsprincipen, om de slapp medial uppmärksamhet, om det inte fanns medier likt Statstjänstemannen, som tar sitt uppdrag på allvar? Några svar kan jag givetvis inte ge – men jag måste medge att tanken svindlar och att det känns obehagligt.
Osökt infinner sig också frågan – har Råbychefernas inlägg generaldirektör Korpis stöd? Om inte, har han i så fall modet att avgränsa sig mot deras odemokratiska skrivning?

Gay Glans

Detta är ett debattinlägg. Det är skribenten som svarar för innehållet och de åsikter som förs fram i texten.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.